Anda di halaman 1dari 15

UJIAN BERTULIS PENDIDIKAN MORAL NAMA: ..

TARIKH: TINGKATAN DUA:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 1 (B1D1E1) (Boleh member contoh agama/kepercayaan yang terdapat di Malaysia)

1. Nyatakan tempat beribadat dalam gambar di bawah. 2. Nyatakan penganut agama yang beribadat di tempat tersebut

Tempat beribadat : __________________ Penganut agama : ___________________

Tempat beribadat : __________________ Penganut agama : ___________________

Disahkan oleh : ______________________________ ( )

Pelajar menguasai evidens B1 D1 E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul. Belum menguasai Sudah menguasai

UJIAN BERTULIS / UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 2 (B2D1E1) (Boleh menjelaskan kepentingan beragama / berkepercayaan) 1. Menerangkan kepentingan beragama. a) ___________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________ d) ___________________________________________________________________________ TINGKATAN DUA:

2.

Kenapa kita pergi ke tempat beribadat seperti dalam gambar a)_____________________________________________________________________________ b) ___________________________________________________________________________ c) ___________________________________________________________________________ d) ___________________________________________________________________________

Disahkan oleh : ________________________ ( )

Pelajar menguasai evidens B2 D1 E1 sekiranya dapat memberi 2 jawapan dengan betul bagi setiap soalan.. Belum menguasai Sudah menguasai

UJIAN BERTULIS / UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 3 (B3D1E1) (Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama / kepercayaan) 1. MENYATAKAN PERATURAN YANG PERLU DIPATUHI DI TEMPAT IBADAT MEREKA.

a)____________________________________________________________________________ b)____________________________________________________________________________ c)____________________________________________________________________________ d)____________________________________________________________________________

Disahkan oleh : _______________________________ ( )

Pelajar menguasai evidens B3 D1 E1 sekiranya dapat menjawab 3 jawapan dengan betul. Belum menguasai Sudah menguasai

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN BAND 4 (B4D1E1) (Boleh melaksanakan ajaran agama / kepercayaan dengan tertib)

PEMERHATIAN TERHADAP PELAJAR MELAKUKAN UPACARA SEMBAHYANG mengikut ajaran agama masing-masing.

Tarikh/Bulan

Masa

Lokasi

Catatan

Disahkan oleh : ____________________________ ( )

UJIAN BERTULIS / UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

AMANAH BAND 1 (B1D2E1) (Boleh menyenaraikan ciri amanah)

Tandakan () pada ciri amanah yang betul BIL 1 2 3 4 PERNYATAAN Berpegang pada janji Memperbaiki kelemahan diri Tidak menyalahgunakan kuasa Pertuturan yang sopan TANDAKAN ()

Disahkan oleh : ______________ (Nama Guru) Pelajar menguasai evidens B1 D2 E1 sekiranya dapat menjawab 2 jawapan dengan betul.

Belum menguasai

Sudah menguasai

UJIAN BERTULIS / UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

AMANAH BAND 1 (B1D2E1) (Boleh menyenaraikan ciri amanah) Tandakan () pada ciri amanah yang betul ( untuk pelajar lemah) BIL 1 2 3 4 PERNYATAAN Berpegang pada janji Memperbaiki kelemahan diri Tidak menyalahgunakan kuasa Pertuturan yang sopan TANDAKAN ()

Senaraikan ciri ciri amanah. (untuk pelajar baik) a) _________________________________________ b) ________________________________________ c) ________________________________________

Disahkan oleh : ______________ (Nama Guru) Pelajar menguasai evidens B1 D2 E1 sekiranya dapat menjawab 2 jawapan dengan betul. Belum menguasai Sudah menguasai

UJIAN BERTULIS / UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

AMANAH BAND 2 (B2D2E1) (Boleh menjelaskan cara bersikap amanah) 1. Jelaskan cara- cara bersikap amanah a) _________________________________________ b) ________________________________________ c) ________________________________________

Disahkan oleh : ______________ (Nama Guru) Pelajar menguasai evidens B2 D2 E1 sekiranya dapat menjawab 2 jawapan dengan betul. Belum menguasai Sudah menguasai

UJIAN BERTULIS / UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

AMANAH BAND 3 (B3D2E1) (Boleh menunjukkan cara bersikap amanah dengan pihak lain)

Tandakan () pada perlakuan yang dilakukan oleh murid. Bil 1 2 3 4 Perlakuan Murid menjalankan tanggungjawab mengikut jadual bertugas kelas. Murid menyimpan rahsia rakan seperti yang diamanahkan. Murid menunaikan janjinya untuk menyiapkan latihan yang diberi. Murid memulangkan barang yang dipinjam daripada rakan. Ada melakukan

Disahkan oleh : ______________ (Nama Guru) Pelajar menguasai evidens B3 D2 E1 sekiranya dapat melakukan 3 perlakuan.. Belum menguasai Sudah menguasai

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

AMANAH BAND 4 (B4D2E1) (Boleh bersikap amanah dengan pihak lain) Pemerhatian terhadap sikap amanah pada pelajar dalam kawasan sekolah.

Tarikh/Bulan

Masa

Lokasi

Catatan Guru

Nota: Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru Pendidkan Moral/ketua tingkatan/pengawas/rakan-rakan.

UJIAN BERTULIS / UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

HARGA DIRI BAND 1 (B1D3E1) (Boleh menyatakan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri) 1. Meminta pelajar menyatakan perbuatan yang menjejaskan maruah diri. a) _________________________________________ b) _________________________________________ c) _________________________________________

Disahkan oleh : _______________________ (Pn.J.Letchemy a/p Madavan) Pelajar menguasai evidens B1 D3 E1 sekiranya dapat menjawab 2 jawapan dengan betul. Belum menguasai Sudah menguasai

UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

HARGA DIRI BAND 2 (B2D3E1) (Boleh menjelaskan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri) 1. Meminta pelajar menjelaskan secara lisan perbuatan yang menjejaskan maruah diri a) _________________________________________________________________ b) _________________________________________________________________ c) _________________________________________________________________ d) _________________________________________________________________

Disahkan oleh : ______________ _________ (Pn.J.Letchemy a/p Madavan) Pelajar menguasai evidens B2 D3 E1 sekiranya dapat menjawab 2 jawapan dengan betul. Belum menguasai Sudah menguasai

UJIAN SECARA LISAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

HARGA DIRI BAND3 (B3D3E1) (Boleh menjaga maruah apabila disuruh) Tandakan ya / tidak bagi pernyataan berikut.

BIL 1 2 3 4

Pernyataan Memberitahu ibubapa ke mana sahaja anda pergi. Jangan mudah mempercayai orang yang tidak anda kenal. Berhati-hati dengan orang yang anda kenal melalui internet. Jangan mencuba perkara yang merosakkan diri anda.

Ya/Tidak

Disahkan oleh : _______________________ (Pn.J.Letchemy a/p Madavan) Pelajar menguasai evidens B3 D3 E1 sekiranya dapat melaksanakan 3 perlakuan. Belum menguasai Sudah menguasai

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL NAMA: .. TARIKH: TINGKATAN DUA:

HARGA DIRI BAND 4 (B4D3E1) (Boleh menjaga maruah diri tanpa disuruh) Memerhati tingkah laku dan perbuatan pelajar dari jauh oleh guru.

Tarikh/Bulan

Masa

Lokasi

Catatan Guru

Nota: Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru Pendidkan Moral/ketua tingkatan/pengawas/rakan-rakan.

SKEMA JAWAPAN NILAI : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


1. MENERANGKAN KEPENTINGAN BERAGAMA.

a. mencegah manusia melakukan kejahatan. b. mengajar kita bersyukur kepada Tuhan. c. - sebagai panduan dan pedoman hidup. d. - mengajar kita melakukan kerja-kerja yang baik 2.Kenapa kita pergi ke tempat seperti dalam gambar? a. Sembahyang b.mengikuti majlis keagamaan c.Menenangkan fikiran d..Berdoa

3.MENYATAKAN PERATURAN YANG PERLU DIPATUHI DI TEMPAT IBADAT MEREKA. a. Tidak boleh buat bising. b. Menjaga kebersihan c.Tidak boleh memakai kasut d. tidak boleh makan dan minum

NILAI: AMANAH 1) Senaraikan 2 ciri amanah. A) Berpegang pada janji B) Tidak menyalahgunakan kuasamula C) Bercakap benar D) Memulangkan barang yang dipinjam E) menjaga barang yang dipertanggungjawabkan dengan baik

F) Melaksanakan tugas dengan sempurna 2) Jelaskan 2 cara bersikap amanah a) Simpan rahsia kawan b) Simpan wang kutipan c) Pulangkan barang/wang yang dipinjam d) Menyampaikan pesanan

NILAI: HARGA DIRI 1) Meminta pelajar menyatakan perbuatan yang menjejaskan maruah diri. a) memakai pakaian yang menjolok mata. b) bergaul dengan rakan-rakan yang terlibat dengan masalah social

2)Meminta pelajar menjelaskan secara lisan perbuatan yang menjejaskan maruah diri. Merokok - menghisap dadah - minum minuman yang memabukkan - melakukan vandalisme

3)Memerhati tingkah laku dan perbuatan pelajar dari jauh oleh guru. -aspek berpakaian -tidak melibatkan diri dalam gejala sosial