Anda di halaman 1dari 2

REKOD TRANSIT PBS PENDIDIKAN MORAL (TINGKATAN 1) Sekolah : _____________________________ Nama Pelajar : _________________________ Kelas : ______________________ Tahun : ___________

Petunjuk : (L) Lisan (T) Latihan Bertulis (U) Ujian (M) Senarai semak (P) Pemerhatian (K) Kuiz (R) Rekod Anekdot (G) Gambar (S) Soal Selidik (D) Demonstrasi / Main Peranan / Lakonan (N) Lain-lain
1. Kepercayaan kepada tuhan BID1E1 B2D1E1 B3D1E1 B4D1E1 11. Rasional BID1E1 B2D1E1 10. Keadilan BID1E2 B2D1E1

B3D1E1

12. Kesederhanaan BID1E1 B2D1E1

13. Kasih Sayang Terhadap Keluarga BID2E1 B2D2E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D2E1

B6D2E1

14. Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga BID2E1 B2D2E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D2E1 B6D2E1

15. Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan BID2E1 B2D2E1 B3D2E1

16. Tanggungjawab Terhadap Keluarga BID2E1 B2D2E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D2E1

B6D2E1

2. Amanah BID1E1 B2D1E1

B3D1E1

B4D1E4

17. Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar BID3E1 B2D3E1 B3D3E1 B4D3E1

3. Harga Diri BID1E1 B2D1E1

B3D1E1

B4D1E3

18. Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar BID3E1 B2D3E1 B3D3E1 B4D3E1

4. BID1E1

Bertanggungjawab B2D1E1 B3D1E1

B4D1E5

B5D1E1

B6D1E1

19. Kemapanan Alam Sekitar BID3E1 B2D3E1

5. BID1E1

Hemah Tinggi B2D1E1 B3D1E2

B4D1E2

B5D1E1

B6D1E1

20. Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar BID3E1 B2D3E1 B3D3E2

6. Toleransi BID1E1 B2D1E2

B3D1E1

B4D1E1

21. Cinta Akan Negara BID4E2 B2D4E1 B3D4E1

B4D4E1

7. Berdikari BID1E2 B2D1E1

B3D1E3

22. Taat Setia kepada Raja dan Negara BID4E1 B2D4E1 B3D4E2 B4D4E2

8. BID1E3

Kerajinan B2D1E1 B3D1E2

B4D1E2

B5D1E1

B6D1E1

23. Sanggup Berkorban untuk Negara BID4E2 B2D4E1

9. BID1E3

Kasih Sayang B2D1E1 B3D1E1

B4D1E1

B5D1E1

B6D1E1

24. Melindungi Hak Kanak-kanak BID5E1 B2D5E1

REKOD TRANSIT PBS PENDIDIKAN MORAL (TINGKATAN 1)


25. Menghormati Hak Wanita BID5E1 B2D5E1 B3D5E1

26. Melindungi Hak Pekerja BID5E1 B2D5E1

27. Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya BID5E1 B2D5E1

28. Melindungi Hak Pengguna BID5E1 B2D5E1 B3D5E1 B4D5E1

29. Mematuhi Peraturan dan Undang-undang BID6E1 B2D6E1 B3D6E1 B4D6E1 B5D6E1 B6D6E1

30. Kebebasan Bersuara BID6E1 B2D6E1 B3D6E2 B4D6E2

31. Kebebasan Beragama BID6E1 B2D6E1 B3D6E1 B4D6E3

32. Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara BID6E1 B2D6E1 B3D6E1 B4D6E4 B5D3E2 B6D3E2

33. Sikap Keterbukaan BID6E1 B2D6E1 B3D6E3 B4D6E5

34. Hidup Bersama secara Aman BID6E1 B2D6E1 B3D6E1 B4D6E4

B5D3E2

B6D3E2

35. Saling Membantu dan Bekerjasama BID7E1 B2D7E1 B3D7E3 B4D7E1

36. Saling Menghormati antara Negara BID7E1 B2D7E1