Anda di halaman 1dari 46

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN

Tarikh : ................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 U nsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk dua standard kandungan) 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan buah-buahan. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan lukisan Buah Epal dan Oren. 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses Teknik 1.2.2.1 lukisan 1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni REFLEKSI/CATA TAN EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya Buah Epal dan Oren. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat dalam gambar dan contoh karya. 4. Guru menunjukkan cara melakar dan mewarna gambar buah epal dan oren. 5. Murid meneroka media dan proses serta teknik dalam penghasilan lukisan. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan lukisan.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. P&P akan disambung pada minggu akan datang

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 EMK Keusahawanan, (EK1 - EK 5) TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar buah epal dan oren 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk dua standard kandungan) 1. Menghasilkan gambar buah epal dan oren dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar buah epal dan oren menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan lukisan buah epal dan oren. 4. Murid mempamer serta menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Pembalut buku Corak motif potongan pelepah pisang

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan Objektif Pembelajaran 2.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang

Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak pembalut buku menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik capan. Aktiviti P&P Guru menunjukkan contoh karya corak pembalut buku menggunakan teknik capan. 2. Guru meminta murid memaparkancontoh corak menggunakan teknik capan dan contoh pembalut buku menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoaljawab tentang bahasa seni visual pada contoh karya corak teknik caapan. 4. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan corak teknik capan. 5. Murid meneroka media, proses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan capan. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan corak teknik capan . 1.

Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Alam Semula jadi (potongan pelepah pisang) Tajuk : Pembalut buku Corak motif potongan pelepah pisang

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Kertas lukisan,cat air, berus lukisan, palet, potongan pelepah pisang Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1. Menghasilkan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali aktiviti pembelajaran minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak teknik capan menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan corak pembalut buku dengan teknik capan potongan pelepah pisang. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan empat standard

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


kandungan.

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi. Tajuk: Lingkaran Ular

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 Proses & Teknik mobail 3.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 3.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Contoh mobail. 2. Media : gunting, gam, tali, benang, dawai kasar, kertas lukisan, kertas warna, dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

seni 3.1.1.1 3.1.1.2

3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Mobail lingkaran ular. 2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses dan teknik dalam penghasilan mobail lingkaran ular. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya mobail lingkaran ular. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar mobail melalui komputer guru. 3. Guru bersoal jawab berkenaan bahasa seni visual yang terdapat dalam karya mobail. 4. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail lingkaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


ular . 5. Murid meneroka media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan mobail lingkaran ular . Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail Lingkaran Ular berdasarkan dua Standard Kandung. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Mobail ) Tema : Alam semulajadi. Tajuk: Lingkaran Ular

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2 EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1 - EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Contoh mobail. 2. Media : gunting, gam, tali, benang, dawai kasar, kertas lukisan, kertas warna, dan bahan lain yang sesuai Refleksi seramai ../... orang murid dapat

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk dua standard kandungan) 1. Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pelajaran lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan mobail Lingkaran Ular 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail Lingkaran Ularberdasarkan empat Standard Kandungan. mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.2 Aplikasi seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 ses Pro 4.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 4.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3,EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.Media : kertas warna, kertas lukisan kad manila ,gunting

&Teknik Anyaman

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Keluang 4.1.2.1 4.1.2.2 pembaris, dan gam Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai Siku Keluang. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh kelarai menggunakan komputer guru, 3. Guru bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. 4. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang 5. Murid meneroka media dan memulakan proses awal menghasilkan Anyaman Kelarai. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan anyaman Kelarai Siku Kluang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi seni 4.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 4.4 Apresiasi Seni EMK TMK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Tahun 3 Masa: ............................. (60 minit) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.Media : kertas warna, kertas lukisan kad manila ,gunting pembaris, dan gam Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk) 1. Menghasilkan anyaman Kelarai Siku Keluang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik yang betul. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

Aktiviti P&P 1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. 2.Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan anyaman Kelarai Siku Keluang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


TAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi Tajuk : Rama-rama 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsi p Seni 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses & Teknik 1.2.2.1 catan 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3,EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh karya 2. Media kertas lukisan, berus lukisan, palet, cat air Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan Rama-rama 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, serta proses dan teknik dalam penghasilan catan

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar Ramarama menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat dalam gambar dan contoh karya. 4. Guru menunjukkan cara melakar dan mewarna gambar Ramarama 5. Murid meneroka media dan proses serta teknik dalam penghasilan catan. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan catan.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan 2 Standard Kandungan. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang : Menggambar (Catan) Tema : Alam semulajadi Tajuk : Rama-rama

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh karya 2. Media kertas lukisan, berus lukisan, palet, cat air Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media, proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. 2. Guru meminta murid mempamerkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan catan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer serta menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat catan berdasarkan empat Standard Kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ......................... (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 Objektif Pembelajaran 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan Teknik 2.2.2.1 Lipatan dan guntingan 2.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni EMK TMK,Keusahawan an (EK1,EK2,EK3,EK 5) Kreativiti ,Inovasi dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar 1. Contoh: Hasil Karya 2. Media gunting, kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh-contoh corak lipatan dan guntingan menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoaljawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh karya. 4. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan. 5. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan corak lipatan dan guntingan 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak lipatan dan guntingan berdasarkan dua Standard Kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ......................... (60 minit) Bidang: Membuat Corak dan Rekaan (Lipatan dan Guntingan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Hiasan Dinding

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK TMK,Keusahawan an (EK1,EK2,EK3, EK4,EK5) Kreativiti ,Inovasi dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar 1. Contoh: Hasil Karya 2. Media gunting, kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan . .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk) 1. Menghasilan corak teknik lipatan dan guntingan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P Guru mengimbas kembali aktiviti pembelajaran minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan corak hiasan dinding dengan teknik lipatan dan guntingan. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat standard kandungan 1.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .............................. (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.1. 1 3.2.1. 2 3.2.2 Proses danTeknik 3.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 3.4 Apresiasi Seni EMK Kreativiti, keusahawan (EK1,EK2, EK3,EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1. Contoh: boneka 2. Media: span,gam, bahan kutipan, bahan lain yang sesuai,gunting

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid : (Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk.) 1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Boneka. 2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses dan teknik dalam penghasilan boneka Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar boneka menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab berkenaan bahasa seni visual yang terdapat dalam contoh karya. 4. Guru menunjuk cara menghasilkan boneka. 5. Murid meneroka media serta proses dan teknik dalam penghasilan Boneka. Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan boneka kucing.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .............................. (60 minit) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan (Boneka) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kucing

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2 EMK Kreativiti, keusahawan (EK1- EK5) TMK dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1. Contoh: boneka 2. Media: span,gam, bahan kutipan, bahan lain yang sesuai,gunting

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid : (Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk.) 1. Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pelajaran lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan boneka Kucing dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual. seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ........................ (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Parang

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 4.2 Aplikasi seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Proses dan teknik 4.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 4.4 Apresiasi Seni EMK TMK, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. Contoh: gambar parang 2. Media: gunting, kad atau

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk dua standard kandungan) 1. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model parang. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, serta proses dan teknik dalam penghasilan model parang. Aktiviti P&P 1. Guru memaparkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar parang menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab mengenai bahasa seni visual dalam membuat model parang 4. Guru menunjuk cara menghasilkan model parang 5. Murid meneroka media, proses dan teknik membuat model parang dengan betul. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan model parang. kertas tebal, cat poster, gam, bahan hiasan yang sesuai. Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi seni 4.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 4.4 Apresiasi Seni EMK TMK,

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Tahun 3 Masa: ........................ (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Pertahanan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk: Parang Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk dua standard kandungan) 1. Menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik yang betul. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. 2.Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan model parang dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 Keusahawanan (EK1 - EK5), Kreativiti dan Inovasi dan nilai murni Bahan Bantu Belajar 1. Contoh: gambar parang 2. Media: gunting, kad atau kertas tebal, cat poster, gam, bahan hiasan yang sesuai. Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....oraang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model parang berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu : 1

Hari : ................

Tarikh : ................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kumbang Ladybird 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk dua standard kandungan) 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Kumbang Ladybird menggunakan teknik kolaj. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam penghasilan gambar Kumbang Ladybird. Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses dan teknik 1.2.2.1 kolaj 1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK, Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (E1,EK2,EK3,EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Kolaj, gambar kumbang ladybird. 2.Media : kertas lukisan,gam, kertas warna, kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar Kumbang Ladybird menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat dalam gambar . 4. Guru menunjukkan cara melakar dan mewarna gambar Kumbang Ladybird. 5. Murid meneroka media dan proses serta teknik dalam penghasilan gambar Kumbang Ladybird. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan kolaj Kumbang Ladybird.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Kumbang Ladybird

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 EMK TMK, Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Kolaj, gambar kumbang ladybird. 2.Media : kertas lukisan,gam, kertas warna, kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk dua standard kandungan) 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1. 2. 3. 4. Guru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. Guru meminta murid memaparkan gambar Kumbang Ladybird menggunakan komputer guru. Murid menghasilkan gambar Kumbang Ladybird dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. Murid mempamer serta menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Kumbang Ladybird menggunakan teknik kolaj berdasarkan empat Standard Kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................ (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Corak Motif Pensel (untuk Penanda Buku)

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 Renjisan dan percikan 2.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni EMK TMK,Keusahawan an (EK1, EK2, EK3,EK5) Kreativiti, dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar 1. Contoh hasil karya 2. Media : kertas lukisan, berus lukisan,palet, cat air atau cat poster, berus gigi dan sikat Refleksi Seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan . Aktiviti P&P 1. 2. 3. 4. 5. 6. Guru menunjukkan contoh karya. Guru meminta murid memaparkancontoh corak teknik renjisan dan percikan menggunakan komputer guru. Guru bersoaljawab tentang bahasa seni visual pada contoh karya. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. Murid meneroka media, proses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan renjisan dan percikan. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan dua standard kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................ (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Objek Buatan Manusia

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK TMK,Keusahawan an (EK1- EK5) Kreativiti, dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar 1. Contoh hasil karya 2. Media : kertas lukisan, berus lukisan,palet, cat air atau cat poster, berus gigi dan sikat Refleksi Seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Tajuk : Corak Motif Pensel (untuk Penanda Buku) Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk dua standard kandungan) 1. Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan penanda buku dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali aktiviti pembelajaran minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak teknik renjisan dan percikan menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan corak pembalut buku dengan teknik renjisan dan percikan. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat penanda buku bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan 4 standard kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 Proses & teknik 3.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 3.4 Apresiasi Seni EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Contoh topeng Serkup, gambar arnab. 2.Media : Gunting, kad manila, krayon, pensel warna, gam, dan bahan hiasan yang sesuai.

seni 3.1.1.1 3.1.1.2

3.1.1.3 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. 2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar mobail melalui komputer guru. 3. Guru bersoal jawab berkenaan bahasa seni visual yang terdapat dalam karya topeng serkup. 4. Guru menunjuk cara menghasilkan topeng serkup.

Refleksi ; seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


5. 6. Murid meneroka media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan topeng serkup. yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan dua standard kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Topeng Serkup ) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Arnab

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2 EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1- EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Contoh topeng Serkup, gambar arnab. 2.Media : Gunting, kad manila, krayon, pensel warna, gam, dan bahan hiasan yang sesuai.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1. Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pelajaran lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan topeng serkup 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual. Refleksi ; seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .......................... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan Manusia Tajuk : Rantai Leher

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 4.1.2.3 4.2 Aplikasi seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 Proses dan teknik 4.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 4.4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya dan gambar rantai leher 2.Media: gunting, Kertas warna, benang, gam, kertas majalah dan bahan yang

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. Memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat rantai leher. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher. Aktiviti P&P 1. Guru memaparkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar rantai leher menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab mengenai bahasa seni visual dalam membuat rantai leher 4. Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher 5. Murid meneroka media, proses dan teknik membuat rantai leher dengan betul. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan rantai leher. sesuai

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan 2 standard kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: .......................... (60 minit) Bidang: Mengenal Kraf Tradisional (Alat Perhiasan Diri) Tema : Objek buatan

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi seni 4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2 EMK Keusahawanan (EK1-EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya dan gambar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Manusia Tajuk : Rantai Leher Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Rujuk dua standard kandungan mengikut tajuk ) 1. Menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik yang betul. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari Aktiviti P&P 1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas. 2.Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan rantai leher dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. rantai leher 2.Media: gunting, Kertas warna, benang, gam, kertas majalah dan bahan yang sesuai

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat rantai leher berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK, Kreativiti

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Tahun 3 Masa: ............................. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Suasana di Jalan Raya 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses dan Teknik 1.2.2.1 montaj dan inovasi, Keusahawanan (E1,EK2, EK3,EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Montaj, gambar kereta, gambar jalan raya 2.Media : gunting, kertas lukisan,gam, kertas majalah dan surat khabar.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk dua standard kandungan) 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di Jalan Raya. Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar kenderaan, jalan raya, dan gambar yang sesuai menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat dalam gambar . 4. Guru menunjukkan cara membuat gambar teknik montaj. 5. Murid meneroka media dan proses serta teknik dalam penghasilan gambar Suasana di Jalan Raya. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan gambar teknik Montaj.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik montaj berdasarkan dua standard kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................. (60 minit) Bidang : Menggambar (Montaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Suasana di Jalan Raya

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 EMK TMK, Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Montaj, gambar kereta, gambar jalan raya 2.Media : gunting, kertas lukisan,gam, kertas majalah dan surat khabar.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk dua standard kandungan) 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar kenderaan, jalan raya, dan gambar yang sesuai menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan gambar Suasana di Jalan Raya dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. 4. Murid mempamer serta menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Suasana di Jalan Raya menggunakan teknik montaj berdasarkan empat Standard Kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Sampul Hadiah

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan 2.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni EMK: Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Media :Kertas lukisan,cat air, berus lukisan,palet, dan surat khabar. Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilkan corak teknik capan.

Aktiviti P&P Guru menunjukkan contoh karya. Guru meminta murid memaparkancontoh corak menggunakan teknik capan dan contoh kertas dinding menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoaljawab tentang bahasa seni visual pada contoh karya. 4. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan corak teknik capan. 5. Murid meneroka media, proses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan capan. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan corak capan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard 1. 2.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Sampul Hadiah

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Media :Kertas lukisan,cat air, berus lukisan,palet, dan surat khabar. Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan): 1. Menghasilan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali aktiviti pembelajaran minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh capan menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan corak sampul hadiah dengan teknik capan. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Sampul Hadiah Corak motif renyukan surat khabar

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 capan 2.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK 5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Media :Kertas lukisan,cat air, berus lukisan,palet, dan surat khabar. Refleksi seramai ..../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik capan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilkan corak teknik capan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Aktiviti P&P Guru menunjukkan contoh karya. Guru meminta murid memaparkancontoh corak menggunakan teknik capan dan contoh kertas dinding menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoaljawab tentang bahasa seni visual pada contoh karya. 4. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan corak teknik capan. 5. Murid meneroka media, proses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan capan. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan corak capan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik capan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan: Proses pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan 1. 2. dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Membuat corak dan Rekaan (capan) Tema : Objek buatan Manusia (renyukan surat khabar) Tajuk : Sampul Hadiah Corak motif renyukan surat khabar

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK: Keusahawanan (EK1- EK5), Kreativiti dan inovasi, TMK dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar: 1.Contoh: Hasil karya 2.Media :Kertas lukisan,cat air, berus lukisan,palet, dan surat khabar. Refleksi seramai ..../... orang murid dapat

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk empat standard kandungan): 1. Menghasilan corak teknik capan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali aktiviti pembelajaran minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh capan menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan corak kertas dinding dengan teknik capan. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat capan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi seni 3.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 3.4 Apresiasi Seni EMK TMK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan 3.1.1 Unsur 3.2.1 Media 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 Proses & Teknik mobail Kreativiti, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Contoh mobail. 2. Media : gunting, gam polisterin, tali, benang, dawai kasar, plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

seni 3.1.1.1 3.1.1.2

3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail. 2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses dan teknik dalam penghasilan mobail. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya mobail. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar mobail melalui komputer guru. 3. Guru bersoal jawab berkenaan bahasa seni visual yang terdapat dalam karya mobail. 4. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail. 5. Murid meneroka media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan mobail. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail Lampu Hiasan berdasarkan dua Standard Kandungan. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2

Hari : ................

Tarikh : ................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Mobail ) Tema : Objek Buatan manusia Tajuk: Lampu Hiasan Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk dua standard kandungan) 1. Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pelajaran lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan mobail Lampu Hiasan 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mobail Lampu Hiasan berdasarkan empat Standard Kandungan. 3.1 Persepsi Estetik STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2 REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1 - EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Contoh mobail. 2. Media : gunting, gam polisterin, tali, benang, dawai kasar, plastik berwarna (plastik pembungkus hamper) Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kasut Kesayanganku 1.1 Persepsi Estetik 1.1.2 U nsur Seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk dua standard kandungan) 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya lukisan . 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam penghasilan lukisan Kasut Kesayanganku.

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses Teknik 1.2.2.1 lukisan 1.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya . 2. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat dalam gambar dan contoh karya. 4. Guru menunjukkan cara melakar dan mewarna gambar kasut. 5. Murid meneroka media dan proses serta teknik dalam penghasilan lukisan. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan lukisan.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan dua standard kandungan. P&P akan disambung pada minggu akan datang

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................. .... ( 60 minit ) Bidang: Menggambar (Lukisan) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Kasut Kesayanganku

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 EMK Keusahawanan, (EK1 - EK 5) TMK Kreativiti, inovasi, Dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Lukisan, Contoh gambar 2.Media: Kertas lukisan Pensel warna Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk dua standard kandungan) 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar kasut menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan lukisan gambar kasut 4. Murid mempamer serta menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................ (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Hiasan telap/bekas kuih Corak Motif Daun

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Proses dan teknik 2.2.2.1 Renjisan dan percikan 2.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni EMK TMK,Keusahawan an (EK1, EK2, EK3,EK5) Kreativiti, dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar 1. Contoh hasil karya 2. Media : daun, kertas lukisan, berus lukisan, palet, cat air atau cat poster, berus gigi , sikat dan telap plastik. Refleksi Seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. 2. Mengetahui dan mengenal media, teknik serta proses dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. Aktiviti P&P 1. 2. 3. 4. 5. 6. Guru menunjukkan contoh karya. Guru meminta murid memaparkancontoh corak teknik renjisan dan percikan menggunakan komputer guru. Guru bersoaljawab tentang bahasa seni visual pada contoh karya. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan. Murid meneroka media, proses dan teknik yang digunakan untuk hasilkan renjisan dan percikan. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan dua standard kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ................................ (60 minit) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Renjisan dan percikan) Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Hiasan telap/bekas kuih Corak Motif Daun

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 EMK TMK,Keusahawan an (EK1- EK5) Kreativiti, dan nilai murni. Bahan Bantu Belajar 1. Contoh hasil karya 2. Media : daun, kertas lukisan, berus lukisan, palet, cat air atau cat poster, berus gigi, sikat dan telap pastik. Refleksi Seramai ..../....

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk dua standard kandungan) 1. Menghasilan corak teknik renjisan dan percikan dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses serta teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali aktiviti pembelajaran minggu lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh corak teknik renjisan dan percikan menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan corak motif daun untuk bekas kuih dengan menggunakan teknik renjisan dan percikan. 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan telap/bekas kuih bercorak menggunakan teknik renjisan dan percikan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu : 1
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2 Aplikasi seni 1.2.1 Media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Proses dan Teknik 1.2.2.1 kolaj 1.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 1.4 Apresiasi Seni EMK TMK, Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (E1,EK2, EK3,EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Kolaj, gambar pinggan, cawan, mangkuk, sudip dan lainlain 2.Media : kertas lukisan,gam, kertas warna, kertas majalah, tali dan bahan-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


bahan lain yang sesuai.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan teknik kolaj. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam penghasilan gambar.

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar pinggan, mangkuk, cawan, sudip dan lain-lain menggunakan komputer guru. 3. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat dalam gambar . 4. Guru menunjukkan cara melakar dan mewarna gambar.. 5. Murid meneroka media dan proses serta teknik dalam penghasilan gambar. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan kolaj Set Pinggan Mangkuk.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan teknik kolaj berdasarkan dua standard kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN

Tarikh : ................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................. (60 minit) Bidang : Menggambar (Kolaj) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Set Pinggan Mangkuk Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk dua standard kandungan) 1. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi bahasa seni visual, media,proses dan teknik dengan betul. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual Aktiviti P&P 1. 2. 3. 4. Guru mengimbas kembali pembelajaran pada minggu lepas. Guru meminta murid memaparkan gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan komputer guru. Murid menghasilkan gambar dengan mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang betul. Murid mempamer serta menceritakan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK, Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5) dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh Kolaj, gambar pinggan, cawan, mangkuk, sudip dan lainlain 2.Media : kertas lukisan,gam, kertas warna, kertas majalah, tali dan bahanbahan lain yang sesuai.

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gambar Set Pinggan Mangkuk menggunakan teknik kolaj berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu : 1

Hari : ................

Tarikh : ................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3


TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan 3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 Proses & teknik 3.3 Ekspresi Kreatif 3.4 Apresiasi Seni REFLEKSI/CATA TAN EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Contoh topeng Serkup, gambar Muka bas, lori, kereta, kereta api. 2.Media : Gunting, kad manila, krayon, pensel warna, gam, dan bahan hiasan yang sesuai.

seni 3.1.1.1 3.1.1.2

3.1.1.3 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. 2.Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh karya topeng serkup. 2. Guru meminta murid memaparkan gambar muka kenderaan melalui komputer guru. 3. Guru bersoal jawab berkenaan bahasa seni visual yang terdapat dalam karya topeng serkup. 4. Guru menunjuk cara menghasilkan topeng serkup. 5. Murid meneroka media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 6. Murid melakukan proses awal dalam penghasilan topeng serkup.

Refleksi ; seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan dua standard kandungan. Catatan: Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Minggu : 2
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Masa: ............................... (60 minit ) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan. ( Topeng Serkup ) Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Muka Kenderaan

Hari : ................
STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi seni 3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Tarikh : ................
REFLEKSI/CATA TAN 3.4 Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2 EMK TMK Kreativiti, Keusahawanan (EK1- EK5) dan nilai murni Bahan Bantu Belajar: 1. Contoh topeng Serkup, gambar Muka bas, lori, kereta, kereta api. 2.Media : Gunting, kad manila, krayon, pensel warna, gam, dan bahan hiasan yang sesuai. Refleksi ; seramai ..../.... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. ..... orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk dua standard kandungan): 1. Mengaplikasikan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. 2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari. Aktiviti P&P 1. Guru mengimbas kembali pelajaran lepas. 2. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan contoh gambar muka kenderaan menggunakan komputer guru. 3. Murid menghasilkan topeng serkup 4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan rakan berdasarkan bahasa seni visual.

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng serkup berdasarkan empat standard kandungan.

Anda mungkin juga menyukai