Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENGHAKIMAN DAN PEMARKAHAN PERTANDINGAN NASYID BAHAGIAN: SUARA (50m) Kualiti ton (10m) 1. 2.

Ketepatan pic, nada, tempo &frasa (12m) Sebuta n (8m) Dina mik (10m) Keseimba ngan/ Harmoni (10m)

Bi l.

Nama Kumpulan

Catata n

JUML AH

BORANG PENGHAKIMAN DAN PEMARKAHAN PERTANDINGAN NASYID BAHAGIAN: PERSEMBAHAN (30m) Gaya & penampila n (8m) 1. 2. Ekspre si (10m) Keberkesa nan persembah an (7m)

Bil .

Nama Kumpulan

Etika (5m)

Catatan

JUML AH

BORANG PENGHAKIMAN DAN PEMARKAHAN PERTANDINGAN NASYID BAHAGIAN: LAGU (20m) Kesesuaia n rentak/be ntuk (10m) Keaslian melodi / kreativiti (5m) Disiplin lagu (5m)

Bi l. 1. 2.

Nama Kumpulan

Catatan

JUMLAH

BORANG PENJUMLAHAN MARKAH (100m) Bi l. 1. 2. Nama Kumpulan SUARA (50m) PERSEMBA HAN (30m) LAGU (20m) Catata n JUMLA H