Anda di halaman 1dari 2

KUIZ MATEMATIK TAHUN 3

2011
Nama: _____________
Kelas : ____
Arahan: Kuiz ini mengandungi 20 soalan. Sila jawab semua
soalan yang diberikan. Kerja-kerja pengiraan boleh dilakukan
menggunakan kertas kosong yang disediakan. Cuma jawapan
sahaja yang perlu ditulis di atas kertas ini. Pemenang akan
dipilih berdasarkan bilangan soalan yang dijawab dengan betul.

1)

325 + 170 = ____

2)

79 + 1193 = ____

3)

16 + 7 + 508 = ____

4)

311 + 76 + 8109 = ____

5)

2005 + 163 = _____

6)

18 2= ____

7)

193 139 = _____

8)

2576 1043 = _____

9)

7341 69 = _____

10)

9876 12 3256 = ____

11)

8 x 9 = ___

12)

11 x 4 = ____

13)

25 x 3 = _____

14)

13 x 7 = _____

15)

45 x 9 = ____

16)

64 2 = _____

17)

95 5 = _____

18)

231 7 = ____

19)

840 6 = ____

20)

127 9 = _____
SELAMAT MENJAWAB ..