Anda di halaman 1dari 7

Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: 1 : menggambar : kolaj : alam semulajadi : bunga : 60 minit : Alatan : gunting Bahan : surat khabar, gam, ketas lukisan : lagu bunga mawar

Bahan bantu mengajar EMK

: elemen keusahawan, kraetiviti dan inovatif

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.

1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Rupa organik 1.1.1.2 Warna bebas 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat gunting 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, surat khabar, dan gam 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik kolaj

1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

Standard Pembelajaran Persepsi Estetik 1. Guru memainkan lagu bunga mawar 2. Guru mengaitkan lagu dengan pelajaran pada hari ini 3. Murid murid menyanyi beramai-ramai lagu bunga mawar Aplikasi seni

Ilustrasi Aktiviti

bungamawar.mp3

1. Guru menunjukkan contoh beberapa rupa pokok bunga,

dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna. 2. Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik. 3. Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya.

Ekspresi Kreatif 1. Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

Langkah 1 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Guru mengedarkan templat (rupa : pokok bunga dan matahari, kertas lukisan dan kertas surat khabar kepada setiap kumpulan. 3. Murid menekap templat pada kertas surat khabar yang diberi oleh guru secara individu. 4. Murid mengoyak kertas surat khabar mengikut rupa pokok bunga, dan matahari dengan bimbingan guru.

Langkah 2
1.

Murid menampal potongan kertas surat khabar mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar Bungaku.

Apresiasi Seni
1. 2.

Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika melakukan aktiviti.