Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN B

1. Huraian Projek Penandaarasan: 1.1 Latar Belakang Projek Kebersihan Tandas di SMK Convent Teluk Intan Tandas telah diupgrade pada tahun 2007 dengan modal RM60,000.00. Keadaan seperti biasa sahaja. Mendapat perhatian untuk membentuk budaya kebersihan apabila JPN Perak mewajibkan semua sekolah menyertrai Pertandingan Keceriaan Tandas. Semua sekolah diwajibkan menghantar folio bukti-bukti program dijalankan kepada PPD masing-masing. Telah mendapat Johan Peringkat Daerah. 1.2 Kepentingan Pemilihan Projek Sebagai Penandaarasan Saya telah memilih projek ini sebagai penandaarasan untuk dilaksanakan di sekolah sandaran. 1.2.1 Tandas merupakan tempat penting untuk murid melepoaskan hajat asasi. 1.2.2 Sangat penting untuk di 1.3

Huraian mengenai projek/ perubahan yang dipilih sebagai penandaarasan. Kepentingan dan relevannya projek penandaarasan ini untuk dilaksanakan di sekolah sandaran kelak perlu dihuraikan. a. Situasi. b. Peluang dan cabaran c. Penglibatan kepimpinan sekolah d. Stail pengurusan dan kepimpinan sekolah e. Pengiktirafan yang diberikan f. Tindak ikut

Bil

Dimensi

Jadual Temu Bual Bilakah projek ini dilaksanakan?

Siapakah yang mencetuskan idea mengenai projek ini?

Mengapakah projek berkenaan dipilih oleh sekolah?

Situasi

Siapakah yang terlibat menjayakan projek ini?

Apakah hasil/kejayaan projek yang dilaksanakan?

Apakah yang memotivasikan warga sekolah untuk melaksanakan projek berkenaan?

Bagaimanakah kepimpinan sekolah mendapatkan sokongan warga sekolah?

Apakah harapan dan perasaan kepimpinan sekolah mengenai projek berkenaan?

Peluang Dan Cabaran Bagaimanakah kepimpinan sekolah memotivasikan guru dan staf dalam menjayakan projek ini?

Apakah perubahan dan risiko yang dihadapi dan bagaimana ia diatasi?

Penglibatan

Sejauh manakah kepimpinan sekolah terlibat dalam projek ini?

Bagaimanakah kepimpinan sekolah membina semangat kerja berpasukan?

Sejauh manakah guru dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan?

Bagaimanakah kepimpinan sekolah meniupkan semangat kerjasama dan saling menghormati antara satu sama lain?

Bil D

Dimensi Stail Kepimpinan

Contoh Jadual Temu Bual Yang Boleh Digunakan Bagaimanakah tingkah laku kepimpinan sekolah dalam menjayakan projek ini?

Bagaimanakah kepimpinan sekolah merancang, mengelola, menyelia dan menilai projek berkenaan?

Pujian dan Pengiktirafan

Bagaimanakah kepimpinan sekolah meraikan/ menyambut kejayaan yang dicapai?

Bagaimanakah sumbangan individu dan kumpulan diiktiraf oleh kepimpinan sekolah?

Tindak Ikut

Bagaimanakah kepimpinan sekolah mengekalkan kejayaan projek berkenaan?

Bagaimanakah sekolah menjadikan kejayaan projek berkenaan sebagai satu landasan melaksanakan penambahbaikan seterusnya?

Apakah halangan dan cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan kejayaan projek dan bagaimanakah ianya diatasi?

2. Refleksi Huraian perlu diberikan tentang perkara-perkara berikut: a. Faktor-faktor yang didapati kritikal dan penting dalam kejayaan

projek/perubahan yang dipilih di sekolah penandaarasan b. Hubungan antara teori-teori yang dipelajari dengan amalan pengurusan dan kepimpinan yang dipamerkan di sekolah penandaarasan c. Ruang penambahbaikan atau pengubahsuaian yang perlu apabila projek ini dilaksanakan di sekolah sandaran kelak d. Pengajaran dan teladan pengurusan dan kepimpinan yang diperolehi

3. Rumusan a. Menyepadukan aspek-aspek yang dilaporkan.