Anda di halaman 1dari 2

Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru - Peringkat novis - Peringkat novis lanjutan - Peringkat cekap - Peringkat mahir - Peringkat pakar

Cabaran Guru Permulaan - Dikatakan pasif, tak kreatif dan imaginative - Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah - Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. - Mula mengaplikasikan kaedah mengajar - Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran - Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru - Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : - Ada kecekapan pada tahap minimum - Guru mula kenali lebih banyak prinsip, konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. - Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. Guru Mahir - Terbaik dalam bidang - Menjadi teladan profesionalisme - Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar - Menyerlahkan diri secara profesionalisme - Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. - Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. Teori Perkembangan Guru Berliner (1988) telah mengemukakan model lima peringkat perkembangan guru yangmemberi fokus terhadap pemikiran guru berdasarkan tingkah laku guru dalam bilikdarjah. Model perkembangan Berliner (1995) mentafsir perkembangan guru sebagai satuproses menuju ke arah pembentukan guru untuk mencapai tahap kepakaran dankecemerlangan (Sani dan Norzaini, 2007, 218). Peringkat perkembangan dalam ModelBerliner adalah seperti berikut: Peringkat 1 Peringkat permulaan ataunovice Guru novis mempelajari fakta dan menimba pengalaman serta diajar peraturan umum yang dikatakan sesuai untuk semua konteks;

Peringkat 2 Peringkat lebih maju atau advanced beginner Guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama dua atau tiga tahun.Pengalaman dan konteks masalah mula membimbangi dan mempengaruhi tingkahlaku guru; Peringkat 3 Peringkat cekap ataucom pet ent Guru mampu membuat pilihan secara sedar tentang tindakan, membuat keutamaandan membuat perancangan. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh, gurumenjadi lebih peka terhadap perkara yang penting ataurem eh . Namun, kemahiranmengajar masih lagi kaku dan tidak fleksibel; Peringkat 4 Peringkat mahir atauproficient Terdiri daripada guru yang berpengalaman mengajar selama lima tahun. Guruboleh mengesan maklumat yang wujud dalam semua konteks dan situasi sertamampu membuat ramalan tentang sesuatu kejadian dengan cepat; dan Peringkat 5 Peringkat pakar atauexpert Bukan semua guru mampu untuk mencapai tahap ini. Pengajaran guru adalah lancar dan segala tugas dapat dilaksanakan dengan mudah. Menurut model ini, seseorang guru perlu melalui beberapa peringkat dalam kerjayanya sebelum ia dapat mencapai ke tahap kepakaran atau kecemerlangan