Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Masa Kelas Bilangan Murid Topik Objektif Pembelajaran

: 3 April 2013 : 9.40 pagi 10.40 pagi : 4 Harapan : 31 orang : Memahami ukuran panjang : -Murid dapat menyatakan pelbagai cara mengukur panjang -Murid menyatakan unit piawai untuk ukuran panjang dalam sistem metrik.

Hasil Pembelajaran i. ii. iii. Strategi Pengajaran Pengetahuan Sedia Ada pengukur dan penimbang. Kemahiran Proses Sains

: Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat : Menyatakan pelbagai cara mengukur panjang sekurang-kurangnya tiga daripada empat cara pengukuran. Menyatakan unit piawai untuk ukuran panjang menggunakan system metrik iaitu mm,sm,m dan km. Menyenaraikan secara lisan sekurang-kurangnya tiga daripada lima alatan pengukuran. : Menerang : Murid mengetahui alatan pengukuran yang digunakan dalam kehidupan seharian seperti pembaris, pita

: Mendefinisi secara operasi tentang apakah pengukuran

Berkomunikasi tentang alatan pengukuran yang biasa digunakan.

Kemahiran Berfikir Sikap dan Nilai Saintifik Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

: Menghubungkait : Berani, yakin, dan berdikari. : Alat pengukuran, lembaran kerja, kepingan gambar.

Langkah / Masa
Set Induksi (10 minit)

Isi pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Pengukuran digunakan purba. pada

yang zaman

Guru memulakan pengajaran dengan mempamerkan beberapa kepingan gambar zaman purba kepada murid. Seterusnya guru meminta pandangan murid mengenai gambar yang dipamerkan. Kemudian, guru menyoal murid-murid sekiranya mereka mengetahui cara pengukuran semasa zaman dahulu. Contoh soalan: Apakah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur membina piramid?

Guru memulakan pelajaran dengan mengaitkan gambar yang ditunjukkan dengan tajuk yang akan dipelajari.

Langkah 1 (15 minit)

Definisi pengukuran -Jarak diantara dua

Guru memberikan penerangan mengenai tajuk yang dipelajari di papan hitam. Guru meminta murid untuk memberikan perhatian dan membuat catatan ringkas berdasarkan penerangan guru. Guru mengaitkan gambar deng pengukuran yang digunakan semasa zaman purba.

titik/tempat/kedudukan.

Contohnya : Depa Hasta Jengkal Kaki

Guru meminta murid untuk menunjukkan pengukuran tersebut. Seterusnya, guru mengarahkan murid untuk mencuba dengan mengira panjang meja, pensel, buku dan pemadam. Guru meneruskan pengajaran dengan menerangakan

pengukuran terkini. Langkah 2 (20 minit) Cara pengukuran dilakukan adalah menggunakan dengan penyedut Guru meneruskan pengajaran dengan menunjukkan alat-alat pengukuran terlebih dahulu. Guru memperkenalkan setiap alat yang ditunjukkan kepada murid. Guru memberi peluang kepada murid untuk melihat dengan lebih dekat alat yang diberi. Guru menerangkan unit piawai untuk panjang dalam sistem metrik. Antaranya : Milimiter Sentimeter Meter Kilometer

minuman,depa,tali,pembaris dan pita pengukur.

Guru menyoal murid unit piawai yang digunakan bagi alat yang ditunjukkan. Contoh soalan: Apakah unit piawai bagi pembaris? Apakah unit piawai bagi pita pengukur?

Langkah 3 (10 minit)

Alat pengukuran

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid. Murid perlu menamakan alat pengukuran di lembaran kerja.

Penutup (5 minit)

Terdapat

pelbagai

cara

Guru merumuskan isi pelajaran dengan aktiviti soal jawab dengan murid untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap tajuk yang telah dipelajari.

mengukur panjang seperti minuman,depa,tali, pembaris,dan pengukur. pita

Contohnya: 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ukuran panjang? 2. Apakah alat pengukuran yang digunakan untuk ukuran

Unit piawai untuk panjang dalam sistem metrik ialah mm,cm,m dan km.

panjang? 3. Apakah unit piawai untuk ukuran panjang?