Anda di halaman 1dari 13

KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 2011 1 jam

SEKOLAH KEBANGSAAN SARANG TIONG 26820 ROMPIN, PAHANG

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. 2. Untuk Bahagian A, pilih dan bulatkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. 3. Untuk Bahagian B, jawab pada ruangan yang disediakan.

NAMA KELAS

: .. : .............................................................................

BAHAGIAN A Pilih jawapan yang paling sesuai.

1. Antara berikut yang manakah petempatan awal manusia? A. Rumah bagan B. Pokok C. Pondok D. Gua

2. Mengapakah masyarakat dahulu lebih gemar mendirikan rumah di kawasan rumah di kawasan pinggir sungai atau tasik? A. Mudah berkelah B. Mudah melarikan diri C. Mudah mendapatkan makanan D. Mudah berlindung daripada binatang buas.

3. Di manakah kegiatan di atas dijalankan? A. Di dalam gua B. Berhampiran laut C. Di atas gunung D. Di kawasan tanah lapang

4. Antara yang berikut yang manakah gua di Sarawak yang didiami oleh manusia sejak 40,000 tahun dahulu? A. Gua Cha B. Gua Niah C. Gua Kelam D. Gua Batu Caves

5. Mengapakah jenis dan bentuk rumah di atas berbeza? A. Minat dan cita rasa yang bebrbeza B. Dipengaruhi oleh faktor geografi dan keselesaan C. Reka bentuk arkitek yang kreatif dan berpengalaman D. Mengutamakan faktor keselamatan penghuninya.

6. Antara berikut yang manakah bukan ciri keselamatan yang terdapat pada reka bentuk rumah di Malaysia. A. Pagar B. Bumbung melengkung C. Tiang yang tinggi D. Ruang tamu yang luas

7. Mengapakah rumah perlu bersih dan kemas. A. Mengelak daripada didenda B. Mengatasi rumah jirang sebelah C. Menjadikan penghuninya selesa D. Mengelakkan daripada ancaman pencuri

8. Di negara Singapura, kepadatan penduduk yang tinggi dan harga tanah yang mahal menyebabkan banyak rumah jenis_________ dibina. A. bagan B. banglo C. caravan D. kondominium

Rumah Sofia mempunyai bumbung yang runcing seakan-akan tanduk kerbau. Rumah ini dipanggil rumah Minangkabau.

9.

Di negeri manakah keluarga Sofia tinggal? A. Melaka B. Johor C. Sarawak D. Negeri Sembilan

10. Antara rumah yang berikut, yang manakah rumah tradisional?

11. Antara berikut yang manakah bukan fungsi utama rumah kepada manusia? A. Tempat beriadah B. Tempat berlindung C. Tempat beristirahat D. Tempat melakukan ibadat

12. Keperluan

asas

yang

utama

bagi

sebuah

rumah

ialah__________

dan________. A. jalan, air B. air, elektrik C. elektrik, api D. api, jalan

13. Berikut adalah keperluan asas bagi sebuah rumah kecuali A. Air B. Telefon C. Elektik D. Perakam video

14. Antara negeri berikut, yang manakah terletak di utara Semenanjung Malaysia? I. Perlis II. Pahang III. Kedah IV. Johor A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

15. Apakah nama laut yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak? A. Laut China Selatan B. Laut Hindi Barat C. Laut Pasifik Timur D. Laut Atlantik Utara

16. Daerah di Kelantan dikenali sebagai A. Mukim B. Jajahan C. Bahagian D. Daerah kecil

17. Antara berikut yang manakah boleh dilakukan semasa musim tengkujuh? A. Merawat pesakit B. Menorah getah C. Menangkap ikan D. Menjemur ikan kering

18. Aspek fizikal yang merujuk kepada tanah tinggi ialah i. ii. iii. iv. Bukit Gunung Dataran Banjaran

A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. i, iii dan iv D. ii, iii dan iv

Kawasan pinggir laut terdapat di semua negeri di Malaysia

19. Negeri yang tidak mempunyai kawasan pinggir laut ialah A. Kuala Lumpur B. Melaka C. Johor D. Selangor

20. Apakah kebudayaan yang terkenal di Kelantan? A. Boria B. Dikir barat C. Ghazal D. Tarian joget

21. Krat tangan yang terkenal di Kelantan dan Terengganu ialah A. Batik B. Tembikar C. Labu sayong D. Tikar mengkuang

22. Asal usul nama tempat boleh dikaitkan dengan unsur-unsur seperti i ii sejarah alam semulajadi

iii nama tokoh setempat iv Iklim dan cuaca setempat A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. i, iii dan iv D. ii, iii dan iv

Kawasan ini menjadi terkenal kerana pembinaan lapangan terbang antarabangsa (KLIA)

23. Kawasan tersebut merujuk kepada A. Nilai B. Sepang C. Subang Jaya D. Putrajaya

24. Antara berikut yang manakah bukan kemudahan awam? A. Telefon B. Hospital C. Perhentian bas D. Pejabat kerajaan

25. Antara perkhidmatan keselamatan ialah i ii Hospital Polis

iii Bomba iv Tentera A B i, ii dan iii i, ii dan iv

C i, iii dan iv D ii, iii dan iv

Disambut oleh orang Cina pada hari ke-15 Tahun Baru Cina

26. Perayaan yang dimaksudkan di atas ialah A. Hari Wesak B. Cap Goh Meh C. Hari Gawai D. Perayaan Kuih Bulan

Sami Tokong

27. Ciri-ciri di atas berkaitan dengan agama? A. Buddha B. Kristian C. Sikh D. Hindu

28. Apakah binatang yang dianggap suci oleh penganut agama Hindu A. Ular B. Kambing C. Lembu D. Monyet

29. Tahun Baru Islam juga dikenali sebagai A. 1 Syawal B. 1 Muharam C. 1 Ramadan D. 1 Syaaban

30. Jika Rahmat berketurunan Senoi, dia mungkin berbangsa A. Orang Asli B. Melayu C. Siam D. Sikh

BAHAGIAN B

a. Jawab soalan di bawah dengan ringkas.

1. Nyatakan dua aktiviti yang tidak dapat dilakukan sewaktu musim hujan a. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ (2 markah) 2. Berikan tiga nilai yang patut diamalkan semasa menggunakan kemudahan awam. a. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ b. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ c. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ (3 markah)

b. Gariskan jawapan yang betul

1. (Menteri Besar, ketua Menteri) merupakan ketua pentadbir bagi negeri Melaka dan Pulau Pinang.

2. Tarian kuda kepang dan muzik ghazal terkenal di (Pulau Pinang, Johor).

3. Pinggir sungai dipilih menjadi petempatan awal kerana mudah mendapat bekalan air dan (makanan,pakaian).

4. Manusia pada zaman dahulu hidup secara nomad iaitu (kekal, berpindah) dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kelompok kecil.

5. (Rumah panjang, Rumah bagan) terdapat di negeri Sarawak dan didiami oleh keluarga kaum Iban, Kenyah dan Bidayuh.

6. Orang Eskimo yang menetap di Zon Sejuk tinggal di dalam (iglu, tupik) yang diperbuat daripada bongkah ais.

7. Apabila hujan turun dengan lebat pada satu-satu masa, keadaan ini dipanggil musim (kemarau, tengkujuh).

8. Taman rekreasi seperti taman permainan boleh dibersihkan secara (bergotong royong, paksaan).

9. Sistem

LRT

merupakan

contoh

perkhidmatan

(telekomunikasi,

pengangkutan) awam.

10. Polis

menyediakan

perkhidmatan

(keselamatan,

kesihatan)

untuk

kesejahteraan penduduk. (10 markah)

c. Namakan jenis-jenis rumah di bawah


kondominium Rumah limas Rumah bagan Rumah teres Rumah panjang

1.

2.

3.

4.

5.

(5 markah)