Anda di halaman 1dari 8

Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. 1.

Apakah cara hidup manusia pada zaman dahulu? A Ran C Nomad B Rotan D Pondok Di manakah petempatan awal manusia? I Persekitaran gua II Kawasan lapang III Pinggiran laut IV Pinggiran sungai A B 3. I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

2.

Kawasan persekitaran gua yang menjadi petempatan manusia di Malaysia ialah I Tingkayu, Perak II Gua Cha, Kelantan III Gua Niahm Sarawak IV Kota Tampan, Perak A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV Apakah keistimewaan petempatan pinggiran sungai atau tasik? A Terdapat sumber air B Terdapat bahan api C Terdapat bekalan makanan D Terdapat bahan untuk menyediakan pondok

4.

5.

Mengapakah manusia pada zaman dahulu berpindah ke tempat lain apabila berlaku kematian? A Menganggap tempat lama mempunyai puaka B Menganggap tempat lama tidak sesuai dijadikan tempat tinggal C Menganggap tempat lama membawa nasib yang buruk D Menganggap tempat lama akan dilanda bencana

6.

Soalan 8 dan 9 berdasarkan kepada gambar di bawah.

Apakah nama rumah tersebut? A Rumah Kutai B Rumah Limas C Rumah Acheh D Rumah Minangkabau

7.

Mengapakah rumah yang dibina berhampiran pinggir laut mempunyai tiang yang tinggi? A Mengelak dimasuki pencuri B Menghalang binatang buas memasuki rumah tersebut C Menjadikan rumah tersebut kelihatan cantik dan menarik D Mengelakkan rumah tersebut dimasuki air ketika air pasang

8.

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah

Rumah di atas sesuai dibina di kawasan A tanah rata B tanah tinggi C pinggir laut D tebing tinggi

9.

Apakah bahan yang digunakan oleh suku kaum Indian di Amerika Selatan untuk membina rumah? A Batu B Kayu balak C Bongkah ais D Daun palma dan akar pokok Apakah cirri keselamatan yang terdapat pada reka bentuk tradisional? I Lif III Selak II Jeriji IV Tiang tinggi A I, II, dan III C I, III, dan IV B I, II, dan IV D II, III, dan IV Antara yang berikut, yang manakah rumah tradisional bagi negeri Johor?

10.

11.

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah

12.

Apakah keistimewaan rumah di atas? A Bumbungnya melentik B Dicat dengan warna merah C Tangganya berwarna warni D Dindingnya diperbuat daripada rotan

Encik Zahari dan isterinya bekerja sebagai guru di Pasir Gudang, Johor. Mereka tinggal di Taman Seri Cahaya.

13.

Jenis rumah Encik Zahari mungkin A rumah teres B rumah bagan C rumah panjang D rumah bumbung panjang Antara berikut, yang manakah merupakan jenis rumah yang terdapat di Zon Sejuk? A Iglu B Khemah C Rumah sebuah D Rumah bumbung rata Mengapakah bumbung rumah di Zon Panas berbentuk rata? A Menyalurkan asap keluar B Membolehkan salji jatuh ke bawah C Mengelakkan rasa sejuk di dalam rumah D Mengurangkan kerosakan jika angin kencang

14.

15.

16.

Encik Gahzali ingin membina sebuah rumah moden. Apakah bahan-bahan yang perlu dibelli olehnya? I Buluh III Batu-bata II Simen IV Atap rumbia A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara berikut, ciri fizikal yang manakah sesuai sebagai lokasi tempat tinggal? A berdekatan dengan sungai. B Terdapat pusat membeli belah C Terletak di kawasan yang rata D Mempunyai taman permainan Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai penduduk padat? A Tumpat, Kelantan B Kuching, Sarawak C Kuala Tahan, Pahang D Sabak Bernam, Selangor

17.

18.

Soalan 19 berdasarkan pernyataan di bawah.


Lazimnya, ran terdapat di hutan Pahang, Perak, dan Kelantan.

19.

Suku kaum yang membina ran ialah A Cina B Bajau C Negrito D Kadazan dusun

20.

Antara berikut, yang manakah merupakan jenis rumah yang terdapat di Zon Sejuk? A Iglu B Khemah C Rumah berbumbung rata D Rumah sebuah

BAHAGIAN B
A Padankan gambar di bawah dengan petempatan awal manusia

12

B Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul

10

C Lengkapkan ayat di bawah

6
D Lengkapkan jadual di bawah

4
E Namakan rumah di bawah