Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN MAMBAU UJIAN 2 SAINS TAHUN 4 NAMA : __________________________________________ Bahagian A KELAS : 4 ___________

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Jawap semua soalan.
1 Antara yang berikut, yang manakah merupakan keperluan asas manusia? A C A II dan IV B I, III dan IV 5 C I, II dan IV D I, II, III, dan IV

Antara berikut, yang manakah bukan merupakan suatu keperluan asas haiwan? A Air B Makanan C Cahaya matahari D Tempat perlindungan Rajah 1 menunjukkan daun-daun bagi satu pokok.

6 2 Manusia memerlukan udara untuk kekal hidup kerana udara mengandungi H. Apakah H? A Karbon dioksida B Wap air C Nutrien D Oksigen Antara berikut, yang manakah merupakan tempat perlindungan bagi kelawar? A Gua B Lubang C Sangkar D Terumbu karang Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi tumbuhan? I Cahaya matahari II Makanan III Udara IV Air

Rajah 1 Apakah yang akan berlaku kepada daun pokok yang disalut dengan gris itu selepas dua minggu? A Daun itu akan bertukar menjadi kuning dan layu B Tiada apa-apa berlaku pada daun itu C Daun itu akan bertambah bilangannya D Daun itu akan menjadi kecil 7 Rajah 2 menunjukkan satu

keperluan asas manusia. Berapakah panjang buku itu? A 4 batang mancis B 5 batang mancis C 6 batang mancis D 7 batang mancis Rajah 2 Mengapakah manusia memerlukannya? A Keperluan asas ini membolehkan manusia kekal sihat B Keperluan asas ini melindungi manusia daripada bahaya C Keperluan asas ini membekalkan oksigen kepada manusia D Keperluan asas ini membantu manusia untuk menjalankan proses respirasi 8 Antara yang berikut, yang manakah boleh digunakan untuk mengukur isi padu cecair dengan tepat? A C 10 Rajah 4 menunjukkan fungsi bagi suatu tempat perlindungan. M memberi suatu tempat yang sejuk dan gelap kepada kelawar-kelawar untuk tidur semasa siang. Rajah 4 Antara tempat-tempat perlindungan berikut, yang manakah mewakili M? A Batang kayu B Lubang C Sarang D Gua 11 Rajah 5 menunjukkan satu penyiasatan yang dilaksanakan oleh murid di dalam makmal dalam tempoh satu minggu.

Rajah 5 Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A Tumbuhan memerlukan makanan untuk terus hidup B Tumbuhan memerlukan udara untuk terus hidup C Tumbuhan memerlukan tanah untuk terus hidup D Tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup

Rajah 3 menunjukkan aktiviti untuk menganggar panjang suatu buku.

Rajah 3

12 Rajah 6 menunjukkan sepasang cermin mata.

Rajah 6

Rajah 7 Apakah kepentingan rumah kepada manusia? I Melindungi manusia daripada penyakit II Melindungi manusia daripada hujan III Melindungi manusia daripada udara sejuk atau salji IV Membekalkan tenaga kepada manusia A I dan III C I, II, dan IV B II dan III D II, III, dan IV 15 Rajah 8 menunjukkan aktiviti untuk mengukur panjang suatu kunci dengan suatu pembaris.

Antara yang berikut, yang manakah menyatakan sifat-sifat bahagian M dan N dengan betul?
M A Lut cahaya Lutsinar B C Legap D Lutsinar N Kuat dan lentur Boleh diregangkan Kuat dan keras Kuat dan lentur

13 Rajah 7 menunjukkan satu sarung tangan getah dan sebuah katil.

Rajah 7 Bahan yang digunakan untuk membuat objek-objek itu semestinya A lasting B elastic C transparent D boleh berapung pada air 14 Rajah 7 menunjukkan sebuah rumah yang merupakan tempat perlindungan manusia. Rajah 8 Berapakah panjang kunci itu? A 2 cm C 4 cm B 3 cm D 5 cm 16 Mengapakah tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk terus hidup? A Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk mengangkat nutrien dan garam mineral ke bahagian-bahagian tumbuhan yang berlainan B Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis C Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalankan

proses respirasi D Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menghasilkan air 17 Rajah 9 menunjukkan permukaan sebuah meja dengan lebar 70 cm dan panjang 60 cm.

Rajah 11 Mentol akan menyala jika objek Q ialah A CD casing C tyre B furniture D nail

Rajah 9 Berapakah luas permukaan meja itu? A 760 cm2 C 4 900 cm2 B 4 200 cm2 D 7 600 cm2 18 Rajah 10 menunjukkan empat batang paku besi yang disimpan dalam keadaan yang berbeza. 20 Jadual 1 menunjukkan jumlah air di dalam sebuah cawan yang diberikan kepada seekor burung di dalam sangkar. Hari 1 2 3 Jumlah air di dalam cawan Penuh Separuh Kosong Jadual 1

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? A Haiwan memerlukan air B Haiwan memerlukan makanan C Haiwan memerlukan cahaya matahari D Haiwan memerlukan tempat perlindungan Rajah 10 Antara paku yang berikut, yang manakah akan berkarat? A P C R B Q D S 19 . Rajah 11 menunjukkan satu litar elektrik. 21 Rajah 12 menunjukkan penyiasatan tentang keperluan asas bagi tumbuhan. Selepas beberapa hari, daun anak pokok Y telah bertukar menjadi kuning manakala daun anak pokok X masih hijau.

Rajah 12 Bina satu inferens untuk menjelaskan keadaan anak pokok Y. A Anak pokok Y tidak mendapat air B Anak pokok Y tidak mendapat udara C Anak pokok Y tidak mendapat makanan D Anak pokok Y tidak mendapat cahaya matahari 22 Rajah 13 menunjukkan organ-organ yang terlibat dalam pernafasan.

Susun ukuran-ukuran ini, dari paling pendek ke paling panjang. A Tapak kaki, Jengkal, Hasta, Depa B Jengkal, Hasta, Tapak kaki, Depa C Jengkal, Tapak kaki, Depa, Hasta D Jengkal, Tapak kaki, Hasta, Depa 24 Rajah 14 menunjukkan struktur pernafasan bagi haiwan P.

Rajah 14 Antara yang berikut, yang manakah merupakan haiwan P? A Ikan C Katak B Ular D Labah-labah 25 Rajah 15 menunjukkan sarung tangan yang diperbuat daripada bahan W

Rajah 13 Yang manakah merupakan hidung? A W C Y B X D Z 23 Perkara berikut digunakan oleh orang zaman silam untuk mengukur panjang.

Rajah 15 Apakah sifat-sifat bahan W? I Berapung pada air II Kalis air III Mengalirkan arus elektrik IV Menebat arus elektrik A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 26 Rajah 16 menunjukkan sebuah

Depa Hasta Jengkal Tapak kaki

kuali leper. 29 Polistirena boleh digunakan untuk menyimpan ais dan makanan sejuk kerana A ia adalah penebat haba yang baik. B ia boleh berapung pada air. C ia adalah tahan lasak. D ia adalah kalis air. 30 Apakah yang akan berlaku jika tumbuhan tidak membiak? A Suhu bumi akan berkurang B Populasi haiwan di bumi akan bertambah C Jumlah oksigen dalam udara akan bertambah D Haiwan yang hanya makan tumbuhan akan mati kelaparan Bahagian B Jawab semua soalan 1. Rajah 1 menunjukkan air dititis daripada beg plastik. Isipadu air terkumpul disukat setiap minit.

Rajah 16

Antara yang berikut, yang manakah menyatakan sifat-sifat bahagian S dan T dengan betul?
S Penebat haba A yang baik Pengalir arus B elektrik yang baik Penebat haba C yang baik Pengalir arus D elektrik yang baik T Tahan lasak Penebat arus elektrik yang baik Penebat arus elektrik yang baik Tahan lasak

27 Rajah 17 menunjukkan peringkatperingkat dalam kitar hidup seekor rama-rama. Telur P Q rama-rama dewasa Rajah 16 Apakah peringkat Q? A Kepompong C Larva B Berudu D Nimfa 28 Rajah 18 menunjukkan sebuah kubus.

Rajah 1 Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 1 Masa (minit) 1 2 3 4 Isipadu air terkumpul (m) 5 10 15 20 Jadual 7

Rajah 18 Berapakah isi padu kubus itu? A 30 cm3 C 60 cm3 B 40 cm3 D 1 000 cm3

(a) Nyatakan (i) apa yang diukur (pembolehubah

bergerak balas) (PBB)dalam penyiasatan ini, [1 markah] (ii) apa yang ditetapkan (pembolehubah dimanipulasi) (PDM) dalam penyiasatan ini. [1 markah] (b) Ramalkan isipadu air terkumpul selepas 10 minit. [1 markah] Penitisan air boleh digunakan untuk mengukur masa. (c) Beri satu sebab (inferens) berdasarkan maklumat di atas.

[1 markah] (b) Nyatakan pembolehubah dimanipulasi (PDM) dalam penyiasatan ini? [1 markah] (c) Nyatakan pembolehubah bergerak balas (PBB) : ______________________ ( 1 markah) (c) Ramalkan isipadu air dalam silinder penyukat jika bilangan guli ialah 20. [1 markah] (d) Nyatakan satu hubungan di antara bilangan guli dengan isipadu air dalam silinder penyukat.

[1 markah] [1 markah] 2. Rajah 2 menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan untuk mengkaji isipadu guli. 3. Jadual 3 menunjukkan keputusan bagi suatu aktiviti yang dijalankan oleh Zaini. Biji-biji bandul mempunyai jisim yang sama. Band ul Rajah 2 Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 8. Bilangan guli 10 15 25 Isipadu air dalam silinder penyukat (m) 20 30 50 Jadual 8 K L M N Panjang benang (cm) 12 15 18 23 Bilangan ayunan dalam 30 saat 52 46 40 30

Jadual 3 (a) Nyatakan pemboleh ubah malar (PM) dalam aktiviti itu. [1 markah] (b) Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi (PDM) dalam aktiviti itu.

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

[1 markah] (c) Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas (PBB) dalam aktiviti itu. [1 markah] (d) Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. [1 markah] 4. Jadual 4 menunjukkan empat kumpulan objek yang diperbuat daripada empat bahan yang berlainan. Kumpula Objek n A Gelas, kaca tingkap, cermin B Raincoat, sikat, beg plastik Beg kertas, kotak kertas, C buku D Kasut getah, selipar, tilam Jadual 4 (a) Nyatakan bahan yang digunakan untuk membuat objek-objek di setiap kumpulan. (i) (ii) (iii ) (iv ) A: B: C: D: [4 markah] Rajah 17 menunjukkan suatu penyiasatan yang disediakan oleh seorang murid. [1 markah] Disediakan Oleh : ---------------------------(MOHD DZUL FAZDLI BIN AHMAD) Guru Sains SK Mambau Disemak Oleh : --------------------------(YUSLINA MD YUSOFF) Ketua Panitia Sains SK Mambau Disahkan Oleh : ---------------------------(N00R AZIKIN BT HUSEIN) GPK 1 SK MAMBAU Rajah 17 (a) Apakah tujuan penyiasatan ini? [1 markah] (b) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan pengaratan. (i) (ii) [2 markah] (c) Nyatakan satu cara untuk mencegah pengaratan.