Anda di halaman 1dari 21

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Benang
______________________

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Gunting
______________________

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Pita Ukur
______________________

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Jarum Peniti
______________________

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Penetas
______________________

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Kapur Jahitan
______________________

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Roda Surih
______________________

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Pembaris Jahitan
___________________________

Nama: _____________________________________

Tarikh: ____________

Kelas : _________________________
Arahan: Warnakan alatan jahitan asas dibawah. Salin semula ayat
dibawah.

Jarum
______________________