Anda di halaman 1dari 13

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan PENDAHULUAN

China merupakan sebuah negara yang mengamalkan dasar pintu tutup sebelum abad ke-15. Rakyat China menganggap diri mereka sebagai orang yang bertamadun serta mereka beranggapan negara China adalah negara maju dengan gelaran ` Zhang Yuo`. Orang asing terutama sekali orang Barat dianggap sebagai barbarian dan tidak bertamadun bagi rakyat China. Ekoran daripada anggapan mereka inilah, rakyat China merasakan diri mereka tidak perlu mengadakan hubungan dengan negara luar, malahan juga orang asing sendiri tidak boleh belajar atau mengupah orang lain berbahasa China. Dasar pintu tertutup serta sikap ego orang China pada waktu itu, telah memberi kesan buruk kepada politik dan ekonomi negaranya sendiri. Namun, pada akhir abad ke-15, China mula sedikit demi sedikit membuka pintu negara mereka untuk orang asing. Beberapa siri perjanjian yang di tandatangani antara China dengan kuasa asing seperti British, Jerman, Amerika Syarikat dan lain-lain lagi telah membawa kepada perkembangan politik dan ekonomi China. Jelas bahawa ekoran daripada imperialisme Barat yang membawa kepada tamatnya dasar isolasi China telah menyebabkan berlakunya perkembangan politik dan ekonomi di China sehingga awal abad ke-20.

POLITIK

Kedatangan barat ke china adalah untuk kepentingan ekonomi dan meluaskan pengaruh mereka. Namun begitu kedatangan barat ke China tidak di sambut dengan baik kerana China mengamalkan dasar tutup pintu. Oleh sebab itu, barat berusaha untuk membuka pintu China dan China terpaksa sedikit demi sedikit membuka pintu untuk orang asing. Antara negara barat yang cuba untuk memasuki China seperti Inggeris, Perancis, Jerman, Rusia dan Jepun. Jika sebelum ini, China hanya membuka dua perlabuhan sahaja iaitu Canton dan Macou

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan kemudian selepas berlaku banyak peperangan yang merugikan China menyebabkan banyak pelabuhan-pelabuhan dan keistimewaan yang diberikan kepada orang asing. Antara pelabuhan-pelabuhan yang dibuka ialah seperti Nanking, Foocow, Amoy, Shanghai dan lainlain.

Imperialisme barat ke atas China berjaya membuka pintu negara China kepada negaranegara asing apabila tamatnya dasar isolasi China. China menamatkan dasar isolasinya secara rasmi pada 6 September 1899 dengan menjalinkan hubungan luar yang lebih baik dengan negara luar. Tamatnya dasar isolasi bukanlah kerelaan China tapi disebabkan keadaan yang memaksa. Bagi pihak barat dasar buka pintu China adalah untuk kepentingan ekonomi dan juga untuk meluaskan pengaruh mereka seperti Amerika Syarikat dan Jerman. Dua buah kuasa ini lebih cenderung untuk melindungi China pada keseluruhanya sebagai satu pasaran untuk barang-barang dagangan mereka.1 Perdaganagn mereka semakin bebas apabila sistem Cohong telah dihapuskan dan telah diletakkan konsul-konsul barat di pelabuhan-pelabuhan.

Sebelum kehadiran barat, China mengamalkan sistem pemerintahan bermaharaja. Sistem maharaja ini merupakan kuasa mutlak yang menganggap maharaja sebagai mandat dari syurga. Namun begitu semasa pemerintahan Maharaja Ching pada abad ke 15 yang digulingkan kerana menganggap mandat dari syurga ditarik balik kerana banyak berlaku kekacauan dalam negeri telah digantikan dengan Maharaja Manchu

Apabila sistem dinasti berakhir dan telah digantikan dengan sistem republik pada 1911 merupajan sistem yang lebih baik daripada sistem dinasti. 2 Permulaan pemerintahan republik akan mejadi sebagai permulaan yang baik bagi China. Presiden sebagai ketua negara
1

Harold M. Vinacke, 1978. Sejarah Timor Jauh Dalam Zaman Moden, Art Printing Work Sdn Bhd : Kuala Lumpur, hlmn. 214 2 Gilbert Rofman, 2000. The Moderzation of China.London : The Free Press.hlmn. 54

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan dan sistem kabinet diperkenalkan dengan Perdana Menteri sebagai ketua kabinet. 3 Yuan Shih Kai diisytihar sebagai presiden dan perasmian perlembagaan sementara. Kemudian, ibu negeri telah dipindahkan daripada Peking kepada Nanking. Dalam pembinaan pemerintahan pusat yang baru, langkah pertama selepas perlantikan Yuan sebagai presiden dalam percubaannya ialah perlembagaan sebuah kabinet.4

Majlis di Nanking pada tahun 1912, perlembagaan sementara yang baru adalah dibentuk untuk menubuhkan kekuasaan berparlimen ke atas presiden.5 Sebuah kabinet

ditubuhkan yang bertanggungjawab kepada sebuah perundangan yang mempunyai dua dewan perwakilan yang menjalankan pemerintahan dan menguasai presiden . Sebagai tambahan lagi adalah disyaratkan bahawa peraturan kewangan, persetiaan dan undang-undang pentadbiran terpaksa menerima persetujuan dewan perundangan untuk disahkan. 6 Majlis Nanking menjalankan kerja menggubal undang-undang sehingga pilihanraya tahun 1913 yang menubuhkan Dewan Senate dan Dewan Perwakilan.7

Sebagai pemerintahan republik yang baru, masalah besar yang dihadapi ialah kekurangan sumber kewangan untuk menyusun pentadbiran. Presiden perlu membuat pinjaman untuk memenuhi keperuan pentadbiran dan untuk membiayai orang-orang yang telah keluar daipada tentera dan juga untuk menjayakan penyusunan semula pentadbiran am. Selain itu, China juga perlu menanggung bebenan hutang yang dipinjam daripada negara asing dan pnjaman pertama yang dibuat ialah pada tahun 1894.8

3
4

http://ms.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_China Harold M. Vinacke, 1978. Sejarah Timor Jauh Dalam Zaman Moden, Art Printing Work Sdn Bhd : Kuala Lumpur, hlmn. 313 5 ibid hlmn. 311 6 ibid 7 ibid 8 Walfram Eberhard, 1984. A history of China. London : Routledge And Kegan Paul. Hlmn 300

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan Selepas maharaja tidak lagi berkuasa, secara tidak langsung larangan ke atas pinjaman ditarik balik. Perundingan dengan segera dibuat dengan ahli-ahli Kumpulan Bank Enam Kuasa (Consortium) untuk satu pinjaman wang pentadbiran yang besar.9 Di sebalik pinjaman yang dihulurkan oleh Barat adalah berdasarkan kepentingan politik iaitu pinjaman untuk kegunaan pemerintahan am dan pinjaman akan dijamin dengan menggadaikan sebahagian cukai republik itu. Satu persetujuan telah diputuskan untuk satu pinjaman 10,000,000 dengan sebuah badan Inggeris-Belgiam.10

China telah terlibat dalam banyak siri peperangan dan menghadapi banyak pemberontakan dalam negeri. Peperangan yang disertai oleh China membawa kegagalan dan banyak kerugian yang perlu ditanggung oleh China. Rentetan daripada kegagalan ini menyebabkan China sedar kelemahan ketenteraan yang perlu diperbaiki untuk melindungi kedaulatan negara. Pada tahun 1895, China mempunyai Pasukan Banner dan Pasukan Green Standard sebanyak 200,000 kumpulan.11 Satu pengawalan tambahan kepada pihak berkuasa Manchu telah diadakan dengan gabenor-gabenor tentera menjadi pemerintah angkatan tentera Banner dan Green Standard.12

Selepas tahun 1895, banyak pembaharuan dalam ketenteraan dibuat namun ianya tidak kekal. Pada tahun 1901, maharaja mengeluarkan titah supaya ketenteraan di susun semula yang bermula di wilayah Chihli yang dilakukan oleh Yuan Shih Kai. Pasukan-pasukan militia telah ditubuhkan dari semasa ke semasa disebabkan perlunya tambahan tentera untuk mengekalkan ketenteraman dengan mengurangkan samun menyamun atau menggalakkan

ibid Harold M. Vinacke, 1978. Sejarah Timor Jauh Dalam Zaman Moden, Art Printing Work Sdn Bhd : Kuala Lumpur, hlmn. 314 11 The Modenisation of china, hlmn 67 12 Harold M. Vinacke, 1978. Sejarah Timor Jauh Dalam Zaman Moden, Art Printing Work Sdn Bhd : Kuala Lumpur, hlmn. 306
10

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan pemberontakan.13 Tentera kebangsaan yang baru telah dibentuk dibawah kepimpinan Li Hung Chang dan kemudianya Yuan Shih kai.14 Pada 1903 dan 1906 telah ditubuhkan satu angkatan tentera yang mengandungi 6 batalion untuk dijadikan contoh. Selain itu rancangan untuk menubuhkan bala tentera kebangsaan mengandungi 36 batalion disusun sehingga 1912.

Kesan imperialisme barat yang lain ialah perubahan dalam perudangan Negara China undang-undang barat mula meresap di kalangan masyarakat China. Beberapa peraturan tradisi juga telah digantikan dengan peraturan baru yang berusur barat. Pada 1904, Sheh Chia Pen mengemukakn draf kod kriminal berdasarkan model undang-udang Jepun dan Jerman yang telah diubahsuai dengan tempatan.15 Selain itu, penyemakan undang-undang kerajaan sedia ada iaitu Ta-Ching Lu Li diterima dan kekal sehingga 1928. Antara perubahan yang dilakukan ialah mengharamkan perhambaan, melarang pendedahan mayat yang dihukum mati dan penekanan terhadap tanggungjawab pribadi berbanding tangunggjawab kolektif. Nilai individualitik dari barat telah menyerap di kalangan masyarakat China.

EKONOMI

Jika dilihat, di saat akhir kejatuhan Dinasti Ming, ekonomi masyarakat China agak lemah. Menurut Jonathan D. Spence, pada penghujung pemerintahan Dinasti Ming, ekonominya jatuh merudum, misalnya perniagaan tekstil yang tidak menguntungkan dan pengaliran keluar wang perak yang banyak telah merencatkan lagi ekonomi China16. Ekoran daripada bebanan ekonomi itu, kerajaan Ming telah mengenakan cukai untuk menampung perbelanjaan negara seperti membayar gaji tentera dan menampung perbelanjaan lain.

13 14

ibid. Ibid. 15 F.W Mote, 1999. Imperial China 900-1800. United State : America. Hlmn 647. 16 Jonathan D. Spence, 1999. The Search Modern China. Maple-Vail Binghamton, America hlm 3.

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan Malahan dengan keadaan masyarakat China yang sering bermusuhan antara puak telah menambahkan lagi kemerosotan ekonomi China. Keadaan ini berterusan dalam Dinasti Manchu yang mengambil alih pemerintahan negara China awal abad ke-17. Bebanan yang paling teruk dirasai oleh golongan bawahan iaitu golongan petani yang akhirnya mendorong mereka melakukan beberapa siri pemberontakan.

Dasar pintu tertutup yang diamalkan dalam Dinasti Manchu ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan orang asing. Akhirnya pada 1839-1842, perang pertama antara China dengan Barat iaitu Perang Candu I telah meletus yang menyaksikan kekalahan China. Kesan yang paling ketara adalah China terpaksa menamatkan dasar isolasinya dan imperialisme Barat di China telah bermula. Selepas kalah dalam perang tersebut Chian terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking pada 29 Ogos 1842. Antara syarat yang terpaksa dituruti oleh China adalah membuka lima pelabuhannya untuk aktiviti perdagangan iaitu Amoy, Canton, Foochow, Ningpo dan Shanghai. Selain Perjanjian Nanking, China turut menandatangani perjanjian dengan Amerika Syarikat iaitu Perjanjian Boque pada 18 Oktober 1843. Perang Candu II pula berlaku dan sekali lagi China kalah teruk dan memaksa satu lagi perjanjian ditandatangani iaitu Perjanjian Tientsin pada 26 Jun 1858, dan Perjanjian Peking. Kesan daripada perjanjian-perjanian yang ditandatangani itu, beberapa buah pelabuhan lagi terpaksa dibuka oleh China untuk kegiatan perdagangan. Ekoran daripada tamatnya dasar isolasi inilah berlakunya perkembangan ekonomi di negara China.

Perkembangan ekonomi China yang paling ketara adalah dalam aktiviti perdagangan. Selepas China membuka beberapa pelabuhannya, aktiviti perdagangan menjadi semakin rancak, dan banyak barang dagangan keluar masuk melalui pelabuhan-pelabuhan itu. Antara barangan dagangan yang dibawa masuk adalah candu, kayu gaharu, benang kapas, beras, kain

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan bulu dan lain-lain lagi, manakala barang yang dibawa keluar dari China adalah seperti sutera, porselin, teh, garam, tembakau, barangan tembikar dan kain nankeen yang mendapat

permintaan dari pedagang-pedagang India dan Eropah.17 Hasilnya pada tahun 1900 hingga 1910, nilai barang-barang import bertambah daripada 211,000,000 tael Haikwan kepada 463,000,000 tael Haikwan. Dalam tempoh yang sama, barang-barang eksport bertambah daripada 159,000,000 kepada 381,000,000 tael Haikwan.18 Di awal abad ke-20, menyaksikan kesibukkan pelabuhan-pelabuhan di China dan pedagang-pedagang asing bebas keluar masuk berdagang di negara tersebut.19

Candu mendapat permintaan yang tinggi dalam masyarakat China, sehinggakan China terpaksa mengimport candu daripada India untuk menampung permintaan daripada rakyatnya. Ekoran daripada permintaan candu yang tinggi di China, masyarakat China mula menanam sendiri pokok popi di penghujung tahun 1911. 20 Menjelang tahun 1923, kempen mencegah penanaman candu di bawah Gabenor Yen Hsi-Shan telah dilaksanakan dengan jayanya di beberapa buah wilayah seperti Shansi. Namun demikian, kempen ini tidak mampu menghalang penanaman candu di China sehinggakan pada sekitar tahun 1924-1925, China menjadi pengeluar candu yang terulung di dunia dengan jumlah pengeluarannya melebihi 20 juta paun.21 Candu mula dieksport ke luar melalui pelabuhan-pelabuhan apabila pengeluarannya melebihi pasaran dalam negerinya sendiri.

Dalam pada itu juga, beberapa barangan lain turut didagangkan. Antaranya adalah seperti benang kapas, pakaian, beras, mesin, minyak tanah, gula, barang-barang keretapi, hasil laut, tembakau,arang batu dan sebagainya. Kain kapas dan sutera mendapat permintaan yang
17 18

Fairbank and Goldman, 1998. China, A New History: United State, America, hlmn 179 Harold M. Vinacke, 1978. Sejarah Timor Jauh Dalam Zaman Moden, Art Printing Work Sdn Bhd : Kuala Lumpur, hlmn. 340 19 Fairbank and Goldman, 1998. China, A New History: United State, America, hlmn 165. 20 Ibid, hlmn 177. 21 Ibid, hlmn 342.

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan tinggi di pasaran.22 Selain itu juga, China turut mengimport barangan seperti porselin, tembikar, kacang soya, teh, mancis, minyak tanah dan minyak kacang ke seluruh Eropah. Misalnya porselin telah diekspot dalam kuantiti yang banyak menjelang akhir abad ke-18 ke seluruh Asia dan Utara Amerika malahan hingga ke Sri Lanka, India, Arabia, Afrika dan sebagainya. Buktinya, porselin yang berwarna biru putih yang dijumpai di beberapa tempat seperti Malaysia, Bengal, Sumatera, Timor, Filipina, Arab, Parsi dan Afrika berasal dari China.
23

Ekonomi China bertambah baik ekoran daripada pembukaan pelabuhan-pelabuhan

penting walaupun pada abad ke 17 dan 18 berlaku pertukaran dinasti dari Ming ke Ching serta mendapat saingan daripada Jepun yang pada ketika itu mula menunjukkan perkembangan ekonominya. Malahan dikatakan China telah menemui beberapa kawasan pasaran baru untuk memasarkan barangannya seperti poreselin, tembikar dan sutera di kawasan Asia. 24

Hasil daripada imperialisme Barat juga, telah menyaksikan peningkatan taraf ekonomi golongan petani yang sebelum ini tertindas terutama akibat bebanan cukai yang tinggi sehingga mereka melakukan pemberontakkan demi pemberontakan dalam memperjuangkan hak mereka. Taraf mereka semakin baik apabila adanya permintaan terhadap beberapa barangan seperti porselin, sutera dan candu sekitar akhir 1900an. Mereka mula menggunakan beberapa alatan moden dalam bidang pertanian seperti alatan jentera pembajak serta mesinmesin yang dibawa dari Amerika Syarikat. Ekoran daripada berlakunya perkembangan sistem perhubungan dan komunikasi, telah memberi faedah kepada kaum ladang ini. Hal ini kerana,
22

Dalam tahun 1910, benang kapas dan pakaian-pakaian daripada kapas menunjukkan peningkatan import,iaitu sebanyak 4500000 tael Haikwan dan menjelang 1930, ianya meningkat lagi kepada 132266000 tael Haikwan, hlmn 342. 23 Joseph Needham, 2000. Science and Civilisation in China. Cambridge University Press : New York, hlm 715716. 24 Belanda yang memonopoli perdagangan di Batavia pada abad ke 17, banyak mengimport seramik dari China. Seramik ini kemudiannya akan diperdagangkan pula kepada pedagang-pedagang dari Eropah. Dari 1602-1682, Belanda mengimport lebih dari dua juta seramik dari China. Dipetik daripada http://www.metmuseum.org/toah/hd/elac/hd_elac.htm

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan mereka dapat memasarkan hasil mereka ke kawasan yang lebih jauh, malahan dengan adanya pasar-pasar di pekan-pekan, hasil pertanian golongan petani dapat dijual. Kesannya, aktiviti pertanian yang sebelum ini dibuat secara sara diri, mula dikomersialkan dan China mula menumpukan kepada aktiviti pertanian bagi memnuhi permintaan yang tinggi di pasaran.

Antara hasil pertanian yang mula berkembang maju adalah kacang soya yang banyak di tanam di Manchuria, kapas di wilayah Chihli, Kinagsu, Shansi dan menjelang awal abad ke-20, China menjadi pengeluar kapas ketiga terbesar di dunia. 25 Pokok popi dan tembakau mula ditanam dengan banyak di beberapa wilayah bagi memenuhi pasaran. Menurut Harold M. Vinacke, menjelang 1931, taraf kehidupan golongn peladang bertambah baik. 26 Teh yang sejak dahulu lagi terkenal di China juga mula ditanam dengan meluas di beberapa wilayah di utara China seperti di Peking, Lanchow dan Chungking.
27

Ekoran daripada permintaan yang

banyak dari dalam dan luar China, aktiviti pertanian menjadi semakin penting sehinggakan ianya menjadi sumber kewangan kerajaan China kedua terbanyak selepas aktiviti perdagangan. Kewujudan jabatan pertanian dan sekolah serta maktab yang telah mencuba menghasilkan benih yang bermutu serta menyuruh golongan petani menyimpan buah yang baik untuk dijadikan benih nanti telah meningkatkan lagi pengeluaran hasil pertanian. Di samping itu juga, sistem tanaman berganti mengikut peraturan sains yang ditiru dari Barat digalakkkan bagi menjamin kesuburan tanah.

Dalam sektor perusahaan pula, semakin banyak teknologi yang digunakan. Walaupun masih lagi berbentuk tradisional, tetapi asas-asas kemodenan mula digunakan. Misalnya dalam aktiviti penenunan, alat-alat tenun tangan terus digunakan dalam perusahaan kapas dan
25

Harold M. Vinacke, 1978. Sejarah Timor Jauh Dalam Zaman Moden, Art Printing Work Sdn Bhd : Kuala Lumpur, hlmn. 347 26 Menurut Vinacke, bukti taraf hidup rakyat China yang semakin bertambah baik adalah dengan bertambah banyaknya penggunaan tembakau yang bermutu, barangan import yang mewah, ramai yang menyewa keretapi dalam kelas ketiga dan sebagainya.Dipetik sejarah timor Jauh 349 27 http://en.wikipedia.org/wiki/China

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan sutera, namun menjelang awal abad ke-20, mesin dan alat pemintal berkuasa elektrik telah dibawa masuk dan ianya telah menggantikan penggunaaan alat-alat tenun tangan yang rumit dan memerlukan masa yang lama untuk disiapkan. Biarpun alatan yang berteknologi masih belum banyak digunakan namun pada akhir 1900-an, terdapat 34 kilang mengetin, 129 kilang tepung, lebih 100 kilang minyak dan kilang kuih kacang, 274 kilang elektrik dan lebih 20 kilang kertas. 28

Perlombongan di China masih lagi tidak dapat diusahakan secara meluas walaupun di China terdapat banyak sumber galian seperti arang batu dan perak serta tenaga buruh yang ramai, namun ekoran daripada kekurangan modal, kerajaan China lebih menumpukan kepada aktiviti perdagangan dan pertanian29. Selepas Perang Dunia, dan apabila ekonomi China pulih, barulah aktiviti perlombongan dijalankan dengan giat.

Perkembangan sistem hubungan dan komunikasi30 turut membawa perubahan dalam sektor perkilangan dan industri di China. Pada 1911, terdapat 96 firma besar yang dimiliki oleh orang asing dan 40 buah firma besar milik rakyat China. Dalam pada waktu yang sama, 549 buah syarikat China mula menggunakan pelbagai teknologi dan jumlah tersebut telah meningkat kepada 3167 buah syarikat yang menggunakan tenaga kerja seramai lebih daripada setengah juta orang.31 Kebanyakkan kilang dan industri moden ini bertumpu di beberapa kawasan seperti Kiangsu, Chekiang, Shanghai, Nanking dan Hangchow. Industri tekstil dan teh yang berkembang pesat telah berjaya membaik pulih ekonomi rakyat China.

28

Harold M. Vinacke, 1978. Sejarah Timor Jauh Dalam Zaman Moden, Art Printing Work Sdn Bhd : Kuala Lumpur, hlmn. 352 29 F.W Mote, 1999. Imperial China 900-1800. United State : America, hlmn 747. 30 Pada 1895, terdapat 1000km sahaja jalan keretapi, namun pada 1911, terdapat jalan keretapi sepanjang 9618 km yang menghubungkan kawasan perindustrian dan pertanian ke kawasan pelabuhan. Kebanyakkan stesen keretapi di buka di Utara China yang berkembang pesat pada ketika itu, dipetik daripada Gilbert Rozman, 2000. The Moderzation of China.London : The Free Press, hlmn. 275. 31 Ibid.

10

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan Perkembangan pesat dalam industri ini berlaku dalam tahun 1912-1939.32 Dalam tahun 1922 pula, terdapat sebuah syarikat milik sepenuhnya kerajaan China iaitu, Chinnese National Electrical and Pottery Co., menghantar tiga orang pelatihnya ke luar negara untuk mendalami teknologi Barat di Westinghouse Electric di Amerika Syarikat telah berjaya membekalkan tenaga elektrik di seluruh kilang di Shanghai.

Kerajaan China mula menghantar diplomat-diplomatnya ke luar negara untuk menjalinkan hubungan diplomatik yang memberi kesan positif kepada ekonomi mereka. China mula memperolehi pasaran yang lebih luas untuk mengeksport barangan mereka terutama sekali hasil pertanian, teh, candu, sutera, tembikar dan porselin. Dalam tahun 19121936, peningkatan dalam eksport barangan industri sebanyak 13.8 peratus dan pada 19231936, peningkatan dalam sektor pertanian sebanyak 8.3 peratus.33 Peningkatan eksport ini adalah untuk memenuhi permintaan di pasaran luar negara.

KESIMPULAN

Sememangnya imperialisme Barat ke atas negara China telah membawa impak yang besar dalam bidang politik mahupun ekonomi. Penamatan dasar isolasi yang pada mulanya mendapat tentangan daripada segelintir rakyat China telah mengubah keadaan hidup rakyat China. Ekoran daripada berakhirnya amalan pintu tertutup inilah, China mula memandang dunia luar dan meniru pelbagai teknologi dari Barat. Menurut seorang sarjana China, Wei Yuan, untuk maju, rakyat China perlu `kaji teknik yang paling baik daripada barbarian untuk menguasai barbarian`. Malahan juga, tempias imperialisme turut terasa di negara-negara

32

Dalam tahun 1912-1936, ekonomi China dalam industri meningkat sebanyak 9.2 peratus, dipetik daripada Gilbert Rozman, 2000. The Moderzation of China. London : The Free Press, hlmn. 276 33 Samuel S. Kim, 1984. China and the World : China Foreign Policy in the Post Mao-Era. London : West view PressBoulder, hlmn. 58.

11

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan `jajahan` China terutama Mongolia yang mula bangkit menggunakan teknologi dan meniru Barat serta cuba membebaskan negaranya dari cengkaman China. 34 Namun, kemajuan dan kestabilan yang dicapai oleh China akhirnya merosot apabila China mula melibatkan diri dalam Perang Dunia yang telah menyebabkan China banyak menanggung bebanan hutang.

BIBLIGRAFI Fairbank and Goldman, 1998. China, A New History: United State, America. F.W Mote, 1999. Imperial China 900-1800. United State : America.
34

F.W Mote, 1999. Imperial China 900-1800. United State : America, hlmn 456.

12

Sejarah Asia Timur Jauh: Perbandingan

Gilbert Rofman, 2000. The Moderzation of China.London : The Free Press. Harold M. Vinacke, 1978. Sejarah Timor Jauh Dalam Zaman Moden, Kuala Lumpur: Art Printing Work Sdn. Bhd Joseph Needham, 2000. Science and Civilisation in China. New York : Cambridge University Press Samuel S. Kim, 1984. China and the World : China Foreign Policy in the Post Mao-Era. London : West view Press Boulder. Walfram Eberhard, 1984. A history of China. London : Routledge And Kegan Paul London and Henley. http://www.metmuseum.org/toah/hd/elac/hd_elac.htm http://en.wikipedia.org/wiki/China http://ms.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_China bers.tripod.com/~nurlie/html
http://en.wikipedia.org/wiki/China

13

Anda mungkin juga menyukai