Anda di halaman 1dari 13

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA

SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU


SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN ISI (40 MARKAH)

Nama Peserta :…………………………………............


Tarikh :………………………………………………
Tempat :……………………………………………..

Isi (8 Markah) Huraian & Pengajaran (20 M) Bonus 12 (Markah)


 Pengolahan cerita yang baik
 Susunan idea yang teratur
 Isi lebih dari empat

Markah penuh 40 Markah Isi Markah huraian Markah Bonus Jumlah

Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………… ……………………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

…………………………………………… ……………………………………………………………..
BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN PENYAMPAIAN ( 30 MARKAH)

Nama Peserta :…………………………………............


Tarikh :………………………………………………
Tempat :……………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi Catatan Kesalahan Potongan Kesalahan Bonus 2 (Markah)


Kelancaran (7 Markah) 1 2 3 4 5 6 7 Merangkumi cara bercerita
Kesesuaian Nada & Gaya (7M) 1 2 3 4 5 6 7 yang menarik, 2 suara dan
Menyakinkan (7M) 1 2 3 4 5 6 7 lain-lain.
Bersopan (7M) 1 2 3 4 5 6 7

Markah penuh 30 Markah Dipotong Jumlah

Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………… ……………………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

…………………………………………… ……………………………………………………………..
BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN BAHASA (30 MARKAH)

Nama Peserta :…………………………………............


Tarikh :………………………………………………
Tempat :……………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi Catatan Kesalahan Potongan Kesalahan


 Bahasa yang baik, jelas dan 30 29 28 27 26 25 24
mudah difahami 17 18 19 20 21 22 23
 Bahasa yang tidak kasar dan 16 15 14 13 12 11 10
menyinggung. 3 4 5 6 7 8 9
2 1

Markah penuh 30 Markah Dipotong Jumlah

Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………… ……………………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

…………………………………………… ……………………………………………………………..
BORANG PENGHAKIMAN YANG DISATUKAN
PERTANDINGAN BERCERITA
SAMBUTAN BULAN DAKWAH

Gil. Nama Isi 40(M) Bahasa 30(M) Penyampaian 30(M) Jum Kedudukan Catatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tandatangan Pencatit Tandatangan Ketua Hakim

…………………………………….. ……………………………………………….

Nama Pencatit Nama Pencatit

……………………………………… ……………………………………………..
BORANG PENGHAKIMAN NASYID
SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN SUARA (50 MARKAH)

Nama Kumpulan ……………………………………………….

Perkara Dihakimi Markah Catatan / Komen

Kualiti Ton (10 markah)

Ketetapan Melodi (10 Markah)

Sebutan (10 Markah)

Dinamik (10 Markah)

Kesinambungan (10 Markah)

Markah Penuh 50 Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

Jumlah Diperolehi …………………………………………….. ………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim


……………………………………………. ……………………………………………….
BORANG PENGHAKIMAN NASYID
SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN LAGU (30 MARKAH)

Nama Kumpulan ……………………………………………….

Perkara Dihakimi Markah Catatan / Komen

Kepelbagaian Bentuk (10 markah)

Kesesuaian Rentak (10 Markah)

Gubahan Harmoni (10 Markah)

Markah Penuh 30 Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

Jumlah Diperolehi …………………………………………….. ………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

……………………………………………. ……………………………………………….

BORANG PENGHAKIMAN NASYID


SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN PERSEMBAHAN (20 MARKAH)

Nama Kumpulan ……………………………………………….

Perkara Dihakimi Markah Catatan / Komen

Gaya Dan Penampilan (5 markah)

Etika (5 Markah)

Ekspresi dan tempo (5 Markah)

Keberkesanan Persembahan (5 Markah)

Markah Penuh 20 Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

Jumlah Diperolehi …………………………………………….. ………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

……………………………………………. ……………………………………………….

BORANG PENGHAKIMAN YANG DISATUKAN


PERTANDINGAN NASYID
SAMBUTAN BULAN DAKWAH

Nama Kumpulan :

Gil. Nama Suara Lagu 30(M) Persembahan 20(M) Jum Kedudukan Catatan
50(M)
1.
2.
3.
4.
5.

Tandatangan Pencatat Tandatangan Ketua Hakim

………………………………………… ………………………………………………

Nama Pencatat Nama Hakim

………………………………………. ………………………………………………

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN MEMBACA KHUTBAH


SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN ISI (40 MARKAH)

Nama Peserta :…………………………………............


Tarikh :………………………………………………
Tempat :……………………………………………..

Isi (8 Markah) Huraian & Pengajaran (20 M) Bonus 12 (Markah)


 Pengolahan cerita yang baik
 Susunan idea yang teratur
 Isi lebih dari empat

Markah penuh 40 Markah Isi Markah huraian Markah Bonus Jumlah

Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………… ……………………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

…………………………………………… ……………………………………………………………..
BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN MEMBACA KHUTBAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN PENYAMPAIAN ( 30 MARKAH)

Nama Peserta :…………………………………............


Tarikh :………………………………………………
Tempat :……………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi Catatan Kesalahan Potongan Kesalahan Bonus 2 (Markah)


Kelancaran (7 Markah) 1 2 3 4 5 6 7 Merangkumi cara bercerita
Kesesuaian Nada & Gaya (7M) 1 2 3 4 5 6 7 yang menarik, 2 suara dan
Menyakinkan (7M) 1 2 3 4 5 6 7 lain-lain.
Bersopan (7M) 1 2 3 4 5 6 7

Markah penuh 30 Markah Dipotong Jumlah

Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………… ……………………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

…………………………………………… ……………………………………………………………..

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN MEMBACA KHUTBAH


SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN BAHASA (30 MARKAH)

Nama Peserta :…………………………………............


Tarikh :………………………………………………
Tempat :……………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi Catatan Kesalahan Potongan Kesalahan


 Bahasa yang baik, jelas dan 30 29 28 27 26 25 24
mudah difahami 17 18 19 20 21 22 23
 Bahasa yang tidak kasar dan 16 15 14 13 12 11 10
menyinggung. 3 4 5 6 7 8 9
2 1

Markah penuh 30 Markah Dipotong Jumlah

Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………… ……………………………………………………………..

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

…………………………………………… ……………………………………………………………..
BORANG PENGHAKIMAN AZAN
SAMBUTAN BULAN DAKWAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU SANDAKAN
BAHAGIAN TAJWID

Nama Peserta……………………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi Catatan Kesalahan Markah Yang Dipotong (27 M) Markah Bonus (2M)
 Makhraj dan sifat Sempurna Sebutan
huruf 2 2 2 2 2 2 21 2 19 18 huruf dan sifatnya
7 6 5 4 3 2 0
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1

Markah Penuh 30 Markah Dipotong Markah Diperolehi Markah Bonus Jumlah

Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

................................................. .................................................

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

................................................ ................................................

BORANG PENGHAKIMAN AZAN


SAMBUTAN BULAN DAKWAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU SANDAKAN
BAHAGIAN LAGU

Nama Peserta:.............................................

Perkara Yang Dihakimi Catatan Kesalahan Markah Yang Dipotong Markah Bonus
 Lagu yang sesuai 27 26 25 24 23  Lagu yang mempunyai
digunakan bagi 18 19 20 21 22 fashah arab yang
melaungkan azan 17 16 15 14 13 menarik
 Tidak lari dari alunan 8 9 10 11 12  Dan lain-lain
lagu islam 7 6 5 4 3
2 1

Markah Penuh 30 Markah Dipotong Markah Diperolehi Markah Bonus Jumlah

Tandatangan Hakim Tandatangan Ketua Hakim

................................................. .................................................

Nama Hakim Nama Ketua Hakim

................................................ ................................................