BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA

SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN ISI (40 MARKAH)
Nama Peserta
Tarikh
Tempat

:…………………………………............
:………………………………………………
:……………………………………………..

Isi (8 Markah)

Huraian & Pengajaran (20 M)


Markah penuh 40

Markah Isi

Markah huraian

Markah Bonus

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

………………………………………………

……………………………………………………………..

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

……………………………………………

……………………………………………………………..

Bonus 12 (Markah)
Pengolahan cerita yang baik
Susunan idea yang teratur
Isi lebih dari empat

Jumlah

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN PENYAMPAIAN ( 30 MARKAH)
Nama Peserta
Tarikh
Tempat

:…………………………………............
:………………………………………………
:……………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi
Kelancaran (7 Markah)
Kesesuaian Nada & Gaya (7M)
Menyakinkan (7M)
Bersopan (7M)
Markah penuh 30

Catatan Kesalahan

Potongan Kesalahan
1
2 3 4 5
1
2 3 4 5
1
2 3 4 5
1
2 3 4 5

Markah Dipotong

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

………………………………………………

……………………………………………………………..

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

……………………………………………

……………………………………………………………..

6
6
6
6

7
7
7
7

Bonus 2 (Markah)
Merangkumi cara bercerita
yang menarik, 2 suara dan
lain-lain.

Jumlah

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN BAHASA (30 MARKAH)
Nama Peserta
Tarikh
Tempat

:…………………………………............
:………………………………………………
:……………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi
Catatan Kesalahan
 Bahasa yang baik, jelas dan
mudah difahami
 Bahasa yang tidak kasar dan
menyinggung.

Markah penuh 30

Markah Dipotong

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

………………………………………………

……………………………………………………………..

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

……………………………………………

……………………………………………………………..

Potongan Kesalahan
30 29
28 27
17
18
19
20
16
15
14
13
3
4
5
6
2
1
Jumlah

26
21
12
7

25
22
11
8

24
23
10
9

BORANG PENGHAKIMAN YANG DISATUKAN
PERTANDINGAN BERCERITA
SAMBUTAN BULAN DAKWAH

Gil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nama

Isi 40(M)

Bahasa 30(M)

Penyampaian 30(M)

Tandatangan Pencatit

Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………..

……………………………………………….

Nama Pencatit

Nama Pencatit

………………………………………

……………………………………………..

Jum

Kedudukan

Catatan

BORANG PENGHAKIMAN NASYID
SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN SUARA (50 MARKAH)

Nama Kumpulan ……………………………………………….
Perkara Dihakimi

Markah

Catatan / Komen

Kualiti Ton (10 markah)
Ketetapan Melodi (10 Markah)
Sebutan (10 Markah)
Dinamik (10 Markah)
Kesinambungan (10 Markah)

Markah Penuh
Jumlah Diperolehi

50

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………..

………………………………………………..

Nama Hakim
…………………………………………….

Nama Ketua Hakim
……………………………………………….

BORANG PENGHAKIMAN NASYID
SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN LAGU (30 MARKAH)
Nama Kumpulan ……………………………………………….
Perkara Dihakimi

Markah

Catatan / Komen

Kepelbagaian Bentuk (10 markah)
Kesesuaian Rentak (10 Markah)
Gubahan Harmoni (10 Markah)

Markah Penuh
Jumlah Diperolehi

30

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………..

………………………………………………..

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

…………………………………………….

……………………………………………….

BORANG PENGHAKIMAN NASYID

SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN PERSEMBAHAN (20 MARKAH)
Nama Kumpulan ……………………………………………….
Perkara Dihakimi

Markah

Catatan / Komen

Gaya Dan Penampilan (5 markah)
Etika (5 Markah)
Ekspresi dan tempo (5 Markah)
Keberkesanan Persembahan (5 Markah)

Markah Penuh
Jumlah Diperolehi

20

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

……………………………………………..

………………………………………………..

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

…………………………………………….

……………………………………………….

BORANG PENGHAKIMAN YANG DISATUKAN
PERTANDINGAN NASYID

SAMBUTAN BULAN DAKWAH
Nama Kumpulan

Gil.

:

Nama

Suara
50(M)

Lagu 30(M)

Persembahan 20(M) Jum

Kedudukan

1.
2.
3.
4.
5.
Tandatangan Pencatat

Tandatangan Ketua Hakim

…………………………………………

………………………………………………

Nama Pencatat

Nama Hakim

……………………………………….

………………………………………………

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN MEMBACA KHUTBAH

Catatan

SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN ISI (40 MARKAH)
Nama Peserta
Tarikh
Tempat

:…………………………………............
:………………………………………………
:……………………………………………..

Isi (8 Markah)

Huraian & Pengajaran (20 M)


Markah penuh 40

Markah Isi

Markah huraian

Markah Bonus

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

………………………………………………

……………………………………………………………..

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

……………………………………………

Bonus 12 (Markah)
Pengolahan cerita yang baik
Susunan idea yang teratur
Isi lebih dari empat

……………………………………………………………..
BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN MEMBACA KHUTBAH

Jumlah

SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU
SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN PENYAMPAIAN ( 30 MARKAH)
Nama Peserta
Tarikh
Tempat

:…………………………………............
:………………………………………………
:……………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi
Kelancaran (7 Markah)
Kesesuaian Nada & Gaya (7M)
Menyakinkan (7M)
Bersopan (7M)
Markah penuh 30

Catatan Kesalahan

Potongan Kesalahan
1
2 3 4 5
1
2 3 4 5
1
2 3 4 5
1
2 3 4 5

6
6
6
6

7
7
7
7

Bonus 2 (Markah)
Merangkumi cara bercerita
yang menarik, 2 suara dan
lain-lain.

Markah Dipotong

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

………………………………………………

……………………………………………………………..

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

……………………………………………

……………………………………………………………..

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN MEMBACA KHUTBAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU

Jumlah

SEMPENA SAMBUTAN BULAN DAKWAH
BAHAGIAN BAHASA (30 MARKAH)
Nama Peserta
Tarikh
Tempat

:…………………………………............
:………………………………………………
:……………………………………………..

Perkara Yang Dihakimi
Catatan Kesalahan
 Bahasa yang baik, jelas dan
mudah difahami
 Bahasa yang tidak kasar dan
menyinggung.

Markah penuh 30

Markah Dipotong

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

………………………………………………

……………………………………………………………..

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

……………………………………………

Potongan Kesalahan
30 29
28 27
17
18
19
20
16
15
14
13
3
4
5
6
2
1

……………………………………………………………..
BORANG PENGHAKIMAN AZAN
SAMBUTAN BULAN DAKWAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU SANDAKAN

Jumlah

26
21
12
7

25
22
11
8

24
23
10
9

BAHAGIAN TAJWID
Nama Peserta……………………………………………………..
Perkara Yang Dihakimi
 Makhraj dan sifat
huruf

Markah Penuh 30

Catatan Kesalahan

Markah Yang Dipotong (27 M)
2
2
2
2
2
2 21 2 19 18
7
6
5
4
3
2
0
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
7
6
5 4
3
2
1

Markah Dipotong

Markah Diperolehi

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

.................................................

.................................................

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

................................................

................................................

Markah Bonus

BORANG PENGHAKIMAN AZAN
SAMBUTAN BULAN DAKWAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TERUSAN BARU SANDAKAN

Markah Bonus (2M)
Sempurna Sebutan
huruf dan sifatnya

Jumlah

BAHAGIAN LAGU
Nama Peserta:.............................................
Perkara Yang Dihakimi
Catatan Kesalahan
 Lagu
yang
sesuai
digunakan
bagi
melaungkan azan
 Tidak lari dari alunan
lagu islam

Markah Penuh

30

Markah Dipotong

Markah Yang Dipotong
27
26
25
24
18
19
20
21
17
16
15
14
8
9
10
11
7
6
5
4
2
1

Markah Diperolehi

Tandatangan Hakim

Tandatangan Ketua Hakim

.................................................

.................................................

Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

................................................

................................................

23
22
13
12
3

Markah Bonus
 Lagu yang mempunyai
fashah
arab
yang
menarik
 Dan lain-lain

Markah Bonus

Jumlah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful