Anda di halaman 1dari 1

AMALI MINGGU 1 Pelajar dalam kumpulan menjalankan aktiviti meneroka yang melibatkan irama. 1. AKTIVITI IRAMA: i.

aktiviti detik: ekspresi diri ii. aktiviti irama panjang dan pendek iii. aktiviti corak berulang KUMPULAN 1: 1. Membuat aktiviti detik dan irama panjang dan pendek menggunakan alat-alat perkusi / perkusi badan untuk menggambarkan perasaan marah (ekspresi). 2. Membuat gerakan dari kesan bunyi tersebut. 3. Menghasilkan corak berulang menggunakan motif yang menggambarkan perasaan marah dari kesan bunyi yang dimainkan. KUMPULAN 2: 1. Membuat aktiviti detik dan irama panjang dan pendek menggunakan alatalat perkusi / perkusi badan untuk menggambarkan perasaan gembira (ekspresi). 2. Membuat gerakan dari kesan bunyi tersebut. 3. Menghasilkan corak berulang menggunakan motif yang menggambarkan perasaan gembira dari kesan bunyi yang dimainkan. KUMPULAN 3: 1. Membuat aktiviti detik dan irama panjang dan pendek menggunakan alatalat perkusi / perkusi badan untuk menggambarkan perasaan kecewa (ekspresi). 2. Membuat gerakan dari kesan bunyi tersebut. 3. Menghasilkan corak berulang menggunakan motif yang menggambarkan perasaan kecewa dari kesan bunyi yang dimainkan. KUMPULAN 4: 1. Membuat aktiviti detik dan irama panjang dan pendek menggunakan alatalat perkusi / perkusi badan untuk menggambarkan perasaan sedih (ekspresi). 2. Membuat gerakan dari kesan bunyi tersebut. 3. Menghasilkan corak berulang menggunakan motif yang menggambarkan perasaan sedih dari kesan bunyi yang dimainkan.

Anda mungkin juga menyukai