Soalan Pendidikan Jasmani Tahun 1(PKSR 2

)

PENDIDIKAN PERGERAKAN
A. Gariskan nama pergerakan yang betul berpandukan gambar.

.REKREASI NAMAKAN AKTIVITI REKREASI DI BAWAH.

.KESELAMATAN Tandakan ( / ) untuk amalan keselamatan yang baik semasa bersukan.

Tuliskan peranan ahli keluarga di bawah. Ayah : __________________________________________________________ 22. Anak : ___________________________________________________________ 24.SAYA. 21. Ibu : ___________________________________________________________ 23. Kakak : ___________________________________________________________ . KELUARGA DAN RAKAN Namakan ahli keluarga di bawah.

PENYALAHGUNAAN BAHAN Namakan jenis-jenis ubat berdasarkan gambar. .

32. dibakar ) agar dapat hidup dengan selesa.KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN. . segar ). syampu ) ketika membasuh rambut. Rumah perlu ( dibersihkan . Jenny menggunakan ( berus gigi . Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Gariskan jawapan yang betul. 34. Jangan makan makanan yang telah ( basi . 35. Kita perlu menggunakan ( sabun . berus sabut ) ketika menggosok gigi. 33.

Tuliskan pernyataan yang betul pada gambar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful