Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2012 Bulan JAN Minggu 1 Tema / Tajuk 1. Kepentingan beragama 1.

1 Menyata kan kepentin gan beragama dalam kehidupa n manusia. 2 1.2 Menyatakan adanya ganjaran bagi setiap perbuatan. Objektif Membolehkan murid mengetahui tempat ibadat dengan agama yang betul. a.Guru meminta murid memadankan agama dengan tempat ibadat yang sesuai. Aktiviti Murid memadankan padanan yang diberi. BBM Benda maujud Lembaran kerja Kad bergambar

Membolehkan murid bersoaljawab tentang contoh-contoh perlakuan baik di kalangan murid

Murid menyatakan perlakuan baik berdasarkan gambar.

Benda maujud Lembaran kerja Kad bergambar

Membolehkan murid bersoaljawab tentang contoh-contoh perlakuan baik di kalangan murid. a. Guru meminta murid menyatakan contoh-contoh perlakuan baik.

Murid menyatakan perlakuan baik berdasarkan gambar.

Benda maujud Lembaran kerja Kad bergambar

2. Menjaga keselamatan dan kehormatan diri. 2.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan diri, keluarga dan

Membolehkan murid mengkelaskan jenis pakaian yang sesuai mengikut jantina. a. Guru meminta murid menandakan ( ) dan ( X ) pada gambar yang berpakaian sopan.

Murid menandakan ( B ) dan ( X ) pada gambar yang berpakaian sopan.

Pakaian Anak Patung Sabun Bedak Kad Bergambar

masyarakat. FEB 5 2. Menjaga keselamatan dan kehormatan diri. 2.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan. Membolehkan murid melihat dan mengecam gambar pakaian yang sopan dalam kehidupan seharian. a. Guru meminta murid menandakan ( B ) dan ( X ) pada gambar yang berpakaian sopan. Membolehkan murid menandakan ( X ) pada perbuatan yang baik. a.Guru meminta murid menandakan ( X ) pada perbuatan yang baik. Murid menandakan ( X ) pada perbuatan yang baik. Pakaian Anak Patung Sabun Bedak Kad Bergambar Murid menandakan ( B ) dan ( X ) pada gambar yang berpakaian sopan. Pakaian Anak Patung Sabun Bedak Kad Bergambar

2. Menjaga keselamatan dan kehormatan diri. 2.2.1(a) Tingkah laku yang baik.

2. Menjaga keselamatan dan kehormatan diri. 2.2.1(b) Tingkah laku yang baik .

Membolehkan murid memahami tema yangdisampaikan. a.Guru bersoaljawab dengan murid.

Murid bersoaljawab dengan murid tentang pakaian yang sesuai dipakai oleh seorang pelajar.

Pakaian Anak Patung Sabun Bedak Kad Bergambar

3. Sikap bersih dari fizikal dan mental. 3.1 Menjaga kebersihan rumah, sekolah dan persekitaran.

Membolehkan murid mewarnakan dan menamakan alat-alat kebersihan diri. a.Guru meminta murid mewarnakan dan menamakan alat-alat kebersihan diri.

Murid mewarnakan dan menamakan alat-alat kebersihan diri.

Alat membersihkan diri dan kelas

MAC

3. Sikap bersih dari fizikal dan mental.

Membolehkan murid melakukan simulasi menjaga kebersihan diri.

Murid melakukan simulasi kebersihan diri(menggosok gigi).

Alat membersihkan diri dan kelas

3.1.1 Amalan menjaga kebersihan dari aspek fizikal dan mental. 10 3. Sikap bersih dari fizikal dan mental. 3.2 Mengamalka n cara-cara bertutur dengan baik

a. Guru meminta murid melakukan simulasi kebersihan diri(menggosok gigi) .

Membolehkan murid menutur dengan sopan. a.Guru meminta murid melengkapkan perbualan yang baik berdasarkan gambar.

Murid melengkapkan perbualan yang baik berdasarkan gambar.

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 11 4. Hormat menghormat i 4.1 Mengamalka n sikap hormat menghormati . 12 5. Sikap Rajin. 5.1 Mengamalka n Sikap Rajin. APR 13 5. Sikap Rajin. 5.2. Menyatakan perlunya bersikap rajin Membolehkan murid hormat menghormati dalam kehidupan seharian terutama di jalan raya. a. Guru menunjukkan permainan lalulintas. ( memilih pernyataan yang betul ) Murid membaca dan memilih dan mencatat pernyataan yang paling betul.

Membolehkan murid mengamalkan sikap rajin dalam kehidupan seharian. a. Guru menyatakan faedah mengamalkan sikap rajin. Membolehkan murid mengamalkan sikap rajin dalam kehidupan seharian. a. Guru menunjukkan gambar (perlunya bersikap rajin).

Berpandukan gambar murid menceritakan apa yang dilihat, menyatakan faedah sikap rajin.

Kad bergambar Lembaran kerja

Murid bercerita berpandukan gambar yang diberi oleh guru.

14

5. Sikap Rajin. 5.2. Menyatakan perlunya bersikap rajin.

Membolehkan murid mengamalkan sikap rajin dalam kehidupan seharian dan membina ayat mudah berdasarkan gambar. a. Guru menunjukkan gambar dan membantu murid membina ayat mudah.

Murid membina ayat mudah berdasarkan gambar, ( bersikap rajin )

15

6. Sikap Jujur. 6.2 Menyatakan faedah bersikap jujur dalam kehidupan.

Membolehkan murid mengamalkan sikap jujur untuk kesejahteraan hidup dan membuat penyataan. a. Guru memberi tajuk dam gambar tunggal.

Murid memberi pendapat tentang tajuk dan gambar.

Kad bergambar Lembaran kerja

16

6. Sikap Jujur. 6.2 Menyatakan faedah bersikap jujur dalam kehidupan.

Membolehkan murid mengelaskan jawapan yang betul dengan tema. a. Guru menerangkan pernyataan.

Murid memilih yang betul, tandakan (X).

MEI

17

7. Sikap berterima kasih dan menghargai. 7.1 Mengamalka n sikap berterima kasih dan menghargai dalam kehidupan.

Membolehkan murid mengamalkan sikap berterima kasih dan menghargai dalam kehidupan. a. Guru meminta murid melakon watak berdasarkan gambar yang menunjukkan situasi terima kasih

Murid melakon watak berdasarkan situasi dalam gambar.

Kad bergambar Lembaran kerja Kad ucapan

18 19 20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PEETENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 8. Sikap kasih sayang. 8.1 Mengamalka n sikap kasih sayang. Membolehkan murid menyatakan sikap kasih dalam kehidupan harian dan menjawab soalan. a. Guru menanya soalan berkaitan dengan keluarga secara lisan. Murid menjawab soalan secara lisan. Kad bergambar Lembaran kerja

JUN

21

22

8. Sikap kasih sayang. 8.1 Mengamalka n sikap kasih sayang.

Membolehkan murid menyatakan sikap kasih dalam kehidupan harian dan membina kad ucapan. a. Guru meminta murid mewarnakan gambar dalam kad kepada ibu atau bapa. Membolehkan murid bersikap adil dalam kehidupan harian. a. Guru menyediakan pelbagai jenis barang berjumlah sama banyak dan meminta murid membahagikan secara adil . Membolehkan murid menyatakan bersikap adil dan menjawab soalan. a. Guru bercerita dan meminta murid menjawab soalan.

Murid mewarnakan gambar dalam kad.

23

9. Sikap adil 9.1 Mengamalka n sikap adil.

Murid menyatakan sama ada adil atau tidak dengan pembahagian barang tersebut.

JULAI

24

9. Sikap adil 9.2 Menyatakan faedah bersikap adil

Murid menjawab soalan secara lisan.

25

10. Sikap disiplin 10.1 Mengenal pasti sikap berdisiplin dalam pelbagai situasi.

Membolehkan murid bersikap berdisiplin dalam menjalani kehidupan harian. a.Guru meminta murid menandakan tanda betul pada tempat yang tidak boleh bercakap dengan suara besar. . Membolehkan murid bersikap berdisiplin dalam menjalani kehidupan harian.

Murid menandakan tanda betul pada tempat yang tidak boleh bercakap dengan suara besar.

Kad bergambar Lembaran kerja

26

10. Sikap disiplin

Murid mengikut arahan guru.

10.2.Menyata kan faedah amalan sikap a. Guru mengeluarkan berdisiplin arahan mengikut situasi dalam diri yang sesuai murid. 27 10. Sikap disiplin 10.2.Menyata kan faedah amalan sikap berdisiplin dalam diri murid. OGOS 28 11. Sikap belas kasihan. 11.1 Mengamalka n sikap belas kasihan. 29 11. Sikap belas kasihan. 11.2.1 Faedah bersikap belas kasihan. Membolehkan murid bersikap berdisiplin dalam menjalani kehidupan harian.

Murid menjalan latihan amali dalam situasi tertentu.

a. Guru meminta murid menjalani latihan amali dalam situasi tertentu. Membolehkan murid sikap belas kasihan dalam kehidupan seharian. a. Guru meminta murid menyanyikan lagu berdasarkan lirik yang diberi. Membolehkan murid menyanyi lagu berdasarkan tema. a. Guru meminta murid menyanyikan lagu, Tanya Sama Pokok. Murid menyanyikan lagu; Tanya Sama Pokok. Murid menyanyikan lagu berdasarkan lirik. Kad bergambar Lembaran kerja

30

11. Sikap belas kasihan. 11.2.1 Faedah bersikap belas kasihan.

Membolehkan murid menandakan perbuataan yang sesuai dengan tema. a. Guru meminta murid menandakan ( / ) atau ( X) pada gambar yang diberi. Membolehkan murid melakonkan tentang situasi yang ditunjukkan oleh guru. a. Guru menerangkan satu situasi dalam kehidupan.

Murid menandakan pada jawapan yang betul.

31

12. Sikap Bertolak Ansur. 12.1 Mengamalka n sikap bertolak ansur.

Murid berlakon berkongsi barang.

Kad bergambar Lembaran kerja

SEPT

32

13.Sikap bersabar. 13.1 Mengamalka n sikap bersabar dalam kehidupan.

Membolehkan murid mengenalpasti perlakuan tentang tema. a. Guru menunjukkan gambar yang berkaitan dengan situasi yang berkaitan dengan sabar.

Pelajar melihat gambar tersebut dan mengingat tentang gambar dan situasi tersebut.

33

13.Sikap bersabar. 13.1 Mengamalka n sikap bersabar dalam kehidupan

Membolehkan murid mewarnakan gambar yang berkaitan

34

13.Sikap bersabar. 13.2 Menyatakan faedah mengamalka n sikap

Membolehkan murid mengenalpasti situasi berdasarkan tema. a. Guru mengarahkan pelajar menyesuaikan gambar mengikut perkataan yang disediakan

Pelajar menyesuaikan gambar mengikut perkataan yang disediakan.

bersabar. 35 14.Sikap sederhana atau berjimat cermat. 14.1 Mengamalka n sikap sederhana dalam kehidupan seharian. OKT 36 14.Sikap sederhana atau berjimat cermat. 14.1 Mengamalka n sikap sederhana dalam kehidupan seharian. 37 14.Sikap sederhana atau berjimat cermat. 14.2. Menyatakan faedah mengamalka n sikap berjimat cermat. 15. Sikap bekerjasama 15.1 Mengamalka n sikap Membolehkan murid memahami tentang sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian. a. Guru mengarahkan pelajar mewarnakan gambar dan memahami konsep sikap berjimat cermat. Pelajar cuba memahami konsep dan mewarnakan gambar yang betul. Kad bergambar Lembaran kerja

Membolehkan murid Membezakan perlakuan dengan situasi yang berkaitan dengan berjimat cermat a. Guru mengarahkan pelajar menandakan ( / ) pada gambar yang berkaitan dengan jimat cermat.

Pelajar menandakan pada gambar yang betul.

Membolehkan murid menjawab soalan berdasarkan teks. a. Guru membaca teks dan bersoal jawab dengan pelajar.

Pelajar mendengar cerita dan menjawab soalan.

38

Membolehkan murid mengaplikasikan sikap berkerjasama didalam kelas atau persekitaran. a. Guru mengarahkan

Pelajar mengotongroyong bersama-sama mengindahkan kawasan sekolah dan menyenaraikan 5

Kad bergambar Lembaran kerja

bekerjasama.

pelajar bergotong-royong dikawasan sekolah bersama-sama dan menyenaraikan 5 aktiviti yang mereka lihat. Membolehkan murid mengamalkan dan memahami sikap bekerjasama dalam kehidupan seharian. a. Guru mengarahkan pelajar mewarnakan gambar berkerjasama dibawah. Membolehkan murid Mengamalkan semangat patriotisme dalam kehidupan seharian. a. Guru dan pelajar membaca rukun negara bersama-sama. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN

aktiviti yang mereka lihat dan lakukan.

39

15. Sikap bekerjasama 15.1 Mengamalka n sikap bekerjasama.

Pelajar mewarnakan gambar tersebut.

NOV

40

16.Semangat Patriotisme 16.1 Mengamalka n semangat Patriotisme dalam kehidupan seharian

Pelajar membaca rukun negara bersama-sama guru.

41 42