Anda di halaman 1dari 23

JAMMZ TRADING

Company No: MA0095199-V

Email jammz_t@yahoo.com Laman web http://www.geocities.com/jammz_t

RANCANGAN PERNIAGAAN

PROJEK MEMBUKA KILANG MEMPROSES DAN MEMASARKAN MAKANAN BERMUSIM DAN HARIAN

DISEDIAKAN OLEH JAMMZ TRADING TARIKH


20 April 2006

SENARAI KANDUNGAN 1. PENGENALAN 2. TUJUAN 3. LATARBELAKANG PEMILIK 4. LATARBELAKANG SYARIKAT 5. ASPEK OPERASI 5.1.JENIS PENIAGAAN 5.2.MESIN DAN PERALATAN 5.3.TENAGA KERJA 6. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI 7. ASPEK PEMASARAN 7.1.ANALISIS PASARAN 7.2.SAIZ PASARAN 7.3.PERSAINGAN 7.4.SYER PASARAN 7.5.RAMALAN JUALAN 7.6. STRATEGI PASARAN 8. ASPEK KEWANGAN 8.1.LAMPIRAN KEWANGAN DISERTAKAN 9. KESIMPULAN 10. LAMPIRAN PENDAFTARAN SYARIKAT LESEN DAN SIJIL YANG BERKENAAN DOKUMEN BERKENAAN

1.

PENGENALAN yang pihak kami pilih ini adalah bidang

Bidang perniagaan

pembuatan iaitu pengilangan memproses makanan berupa kueh mueh bermusim, harian dan tradisonal. Walaupun terdapat ramai bumiputera mengusahakan projek ini tapi tidak ramai yang ada mengeluarkan kueh yang bermusim seperti untuk perayaan di keluarkan dan di pasarkan sepanjang masa.

Adalah tanggung jawab kami pengusaha bumiputera dalam negeri Melaka untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri Melaka dan menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan program Satu Daerah Satu Industri satu kenyataan.

Kelebihan kami adalah dengan mempunyai kakitangan yang menjayakan perniagaan produk syarikat adalah dipilih dari kalangan mereka yang mempunyai pengalaman, kemahiran dan kepakaran dalam memproses kueh dan makanan tradisional. Pengalaman yang mereka perolehi dari beberapa syarikat kelebihan bagi syarikat Jammz Trading. Perniagaan ini mempunyai potensi yang baik khusus dikawasan yang kami pilih untuk beroperasi.serta kurangnya persaingan sebelumnya adalah satu

2. TUJUAN Perancangan perniagaan ini dibuat dengan tujuan, untuk mendapatkan bantuan atau bimbingan dari Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi melancarkan lagi proses dan mengeluarkan kueh kueh tradiosional. Syarikat kami perlu menyediakan mesin dan peralatan yang berkaitan dengan penyediaan kueh keuh tradisional.

Kerjasama pihak tuan amat diperlukan bagi kami menjayakan sebuah lagi perniagaan yang diusahakan oleh kaum bumiputera.

3. LATARBELAKANG PEMILIK 3.1 BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON Nama No. Kad Pengenalan Alamat Tetap : FARINA BT MUHAMMAD FAUZI : 620617-01-5366 : No. 33 JALAN SERI MAS 14 TAMAN SERI TELOK MAS, TELOK MAS, 75460 MELAKA Tarikh Lahir Umur Jantina Warganegara Agama Pengalaman Kerja Pekerjaan Sekarang : 17/06/1962 : 21Tthn : Perempuan : Malaysia : Islam : 3 thn : Peniaga

Jawatan Dalam Syarikat : Pengarah Urusan

4. LATAR BELAKANG SYARIKAT Nama Syarikat Alamat Perniagaan /Pejabat No Talipon No Fax Pemegang Saham Jenis perniagaan yang dijalankan No Pendaftaran Perniagaan Akaun Bank Akaun No. Jenis Perniagaan : JAMMZ TRADING No 42-1 Jalan Seri Mas 2 Taman Seri Telok Mas Telok Mas, 75460. Melaka : 06-2610154 : 06-2610234 : 100% Bumiputera : Memproses dan memasarkan kueh tradisional dan minuman : MA0095199-V : : : Milik Sendiri :

Tarikh Daftar Perniagaan : 1/02/2006

*Sertakan salinan sijil perniagaan, serta sijil-sijil yang berkenaan dan yang telah disahkan.

5. PRODUK JAMMZ TRADING 5.1. Jam Tart Produk utama Jammz Trading merupakan kueh Jam Tart yang selalu disediakan semasa hari perayaan. Jammz Trading cuba mengubah corak cara pemakanan agar Jam Tart ini di makan sepanjang masa terutama minum petang dan juga masa majlis rasmi atau tidak rasmi. Jam Tart juga di jadikan sebagai hadiah atau hantaran untuk majlis majlis rasmi.

5.2. Kueh Makmor. Produk kedua Jammz Trading merupakan kueh Makmor yang selalu disediakan semasa hari perayaan. Jammz Trading cuba mengubah corak cara pemakanan agar kueh Makmor ini di makan sepanjang masa terutama minum petang dan juga masa majlis rasmi atau tidak rasmi. Kueh Makmor juga di jadikan sebagai hadiah atau hantaran untuk majlis majlis rasmi.

6. ASPEK OPERASI 6.1. Jenis perniagaan Pengilangan dalam ketegori industri kecil dan sederhana iaitu memproses, dan memasarkan kueh kueh tradisonal serta makanan dan minuman ringan. 6.2. Mesin dan Peralatan. Buat masa ini Jammz Trading beroperasi mengeluarkan kueh tradisional ia itu kueh TART dan kueh MAKMOR secara tangan. Jammz Trading merancang untuk mengeluarkan produk kueh TART dan MAKMOR secara besaran dan berhasrat untuk membuka kilang pengeluaran kueh TART dan MAKMOR. Dari itu Jammz Trading sedang merangka keperluan mesin dan peralatan untuk beroperasi secara besar besaran. Keperluan mesin ada lah berdasarkan peralatan yang bolih di percayai dan selamat di gunakan serta kebersihan yang terjamin. Kaji selidik yang telah dijalankan mendorong kami untuk menggunakan mesin mesin tersebut. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Unit 1 1 1 2 1 1 1 1 Pekara Industrial mixer Dough mixing machine Dough moulding machine Industrial Oven Multi level trolley Shrink Wrapping Machine Industrial cooking pot and stove Industrial Freezer RM

6.3. Tenaga Kerja. Jammz Trading mempunyai 4 orang kakitangan yang

berpengalaman bagi menguruskan perusahaan ini. Pekerja-pekerja yang kami latih ini mampu membantu syarikat ini dengan pelbagai jawatan bagi mengurangkan kos operasi. Mereka-mereka ini juga menjadi nadi penggerak kepada syarikat kami

6.4. Bahan pembungukusan Setelah modal membeli mesin-mesin dikenalpasti, kami juga bersedia menyenaraikan Bahan2 Mentah yang menjadi tunggak kepada perusahaan kami. Bagi pembukusan pula kami sudah kenal pasti jenis dan cara pembukusan . Selain dari pembukusan untuk pasaran am. kami juga sedang merangka cara pembukusan untuk pasaran luar dan antara bangsa.

6.5 Taraf Pemakanan. Jammz Trading telah mendapatkan kandungan makanan dari Applied Technolgy dan dalam proses untuk mendapatkan tanda halal.

6. ASPEK PENGURUSAN/ORGANISASI.
6. ASPEK PENGURUSAN

6.1.Nama No KP Umur Jawatan Kelulusan Pengalaman Gaji Bulanan

: : : : : : : :

Tanggungjawab 6.2.Nama No KP Umur Jawatan Kelulusan Pengalaman Gaji Bulanan Tanggungjawab :

: : : : : : :

6.3.Nama

: : : : :

No KP Umur Jawatan Kelulusan

Pengalaman Gaji Bulanan Tanggungjawab 6.4.Nama No KP Umur Jawatan Kelulusan Pengalaman Gaji Bulanan Tanggungjawab

: : : : : : : : : : :

6.5.Nama No KP Umur Jawatan Kelulusan Pengalaman Gaji Bulanan Tanggungjawab

: : : : : : : :

CARTA PENGURUSAN

Zabidah Aman Pengarah Urusan

Pengurus Besar/Pengeluaran

Pengurus Pemasaran

Pengurus Pengeluaran

Kerani Marketing Executive Pekerja Am

6.7.

PROJEK CADANGAN 1. Alamat Peniagaan :

2. Jenis

: Pengilangan IKS Memproses, Membotol & Mengedar minuman Tongkat Ali Kacip Fatimah, Juice Asam Jawa, Juice Mango Juice Mengkudu, Air Mineral & Minuman Tenaga

3. Jumlah Kos 4. Modal Sendiri 5. Jumlah Modal Diperlukan : RM

: RM 7105,59.00 71,056.00 : RM 639,503.00

Ultramoda (M) Sdn. Bhd. juga bercadang untuk membekal, membotol dan mengeluarkan sendiri air jus dari ektrek asli tradisional seperti Tongkat Ali dan Kacip Fatimah serta air mineral beraneka perisa.

6.8.

KEMUDAHAN ASAS Lokasi yang dipilih ialah di kawasanm peindustrian kecil di

pun mengenal pasti kawasan yang di cadangkan untuk memulakan memproses dan membotol Jus Minuman Herbal di kawasan perindustrian Herbal ia itu di Telok Mas, Melaka. Kilang yang kami cadangkan itu terletak di Kawasan Kilang Telok Mas. Melaka. Premis yang dicadangkan merupakan kilang pembuatan dengan kadar sewa iaitu RM 1600.00 sebulan iaitu 2 Lot Kilang. Kesemua kemudahan telah tersedia hanya memerlukan pembayaran deposit. Lesen perniagaan akan disediakan dan disertakan.

Bekalan letrik dan air mencukupi bagi projek kami Berserta surat perjanjian sewa dan ianya terikat selama setahun dan boleh di perbaharui. Kilang juga di lengkapi dengan 3 phase wiring system dan kawasannya lapang dan luas. Ubahsuai perlu dibuat untuk memulakan operasi pembuatan dan kami memerlukan perbelanjaan ubahsuai lebih kurang RM 20,000.00 sahaja

7. ASPEK PEMASARAN 7.1. ANALISIS PASARAN

Suyarikat kami mampu

7.2.

SAIZ PASARAN.

Saiz pasaran di dianggarkan lebih. Penduduknya terdiri dari pelbagai golongan masyarakat serta kewujudan kawasan meluaskan lagi saiz pasaran syarikat kami.

7.3.

PERSAINGAN

(pesaing) 7.4. SYER PASARAN.

Oleh kerana adanya persaing maka syarikat kami cuba untuk menguasai 10% kawasan pasaran di seluruh kawasan selatan semenanjung. (tambah) 7.5. RAMALAN JUALAN

Pengeluaran kilang kami berdasarkan 4 jenis produk. Yang pertama Jus Air Tongkat Ali jenama E-MAZ. Kami akan keluarkan sebanyak 200 karton untuk sehari selama 26 hari bekerja, ia itu 5200 karton sebulan. Ini adalah permulaan pengeluaran. Harga jualan ke kedai ialah Harga buatan kilang ialah Untung Kasar ia lah RM24.00 sekarton RM18.00 sekarton RM 6.00 sekarton

Produk kedua Jus Air Asam Jawa jenama E-maz, kami keluarkan sebanyak 200 karton sehari selama 26 hari bekerja iaitu 5,200 karton sebulan. Ini ada lah pemulaan pengeluaran. Harga jualan ke kedai ialah Harga buatan kilang ialah Untung Kasar ialah RM14.00 sekarton RM 8.00 sekarton RM 6.00 sekarton

Produk

ketiga dan keempat ialah Jus Mangga dan Minuman

Tenaga. Kami sedang berusaha untuk mendapat persetujuan dari pihak2 tertentu yang sedia membekalkan kepada kami teknik dan kepakaran memprosesnya. Kami menjangkakan jualan bulan pertama selepas beroperasi berjumlah RM 197,800.00 dengan peningkatan bertambah 5% pada setiap bulan pada tahun kedua beroperasi dan seterusnya. 7.6. STRATEGI PASARAN

Pada 3 bulan pertama permulaan operasi, kakitangan jualan syarikat akan membuat jualan bagi seluruh Negeri Sembilan, Melaka dan kawasan Johor Utara. Ini adalah bertujuan supaya setiap outlet di kawasan tersebut menjual produk syarikat. Pada 3 bulan berikut dan seterusnya, barulah kakitangan jualan dibenarkan bergerak di luar kawasan sasaran tersebut ke seluruh negara mengikut arahan daripada pihak pengurusan. Jenis-jenis Outlet untuk Penempatan Produk Ultramoda (M) Sdn. Bhd.

Modern Outlet Hypermarket Supermarket Farmasi Farmasi Berangkai Farmasi Individu Kedai Ubat Cina Tradisional Outlet Minimarket Kedai Runcit Kedai Ubat dan Jamu Kedai Kopi Kedai Makan Distributor Whosaler

Convenience Store Stesen Minyak Kedai 24 Jam Eateries Restoran Kantin Institusi Kawasan Rehat dan Rekreasi Kelab Golf Hotel Koperasi Pusat Kecantikan

Perancangan Pemasaran. Syarikat telah mengenal pasti kawasan2 yang akan di servis utk penghantaran produk produk yang sedia ada. Syarikat juga telah mengenal pasti keperluan kenderaan berupa Van Sales seperti berikut: VAN EZ 1 = Jurujual 1 Kawasan Jualan = Muar, Pahang & Melaka

VAN EZ 2 = Jurujual 2 Kawasan Jualan = Melaka, Negri Sembilan & Muar VAN EZ 3 = Jurujual 3 Kawasan Jualan = Johor Bahru Timor Jadual Kawasan Jualan Yang Telah Di Kenalpasti: VAN EZ 1 = Jurujual 1 SALES AREA AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH VAN BANDAR MUAR TANJUNG AGAS KESANG TASIK SUNGAI MATI BUKIT GAMBIR BUKIT KEPONG BUKIT KANGKAR JEMENTAH SEGAMAT LABIS TANGKAK YONG PENG AYER HITAM MACHAP SIMPANG RENGGAM 16. PARIT SULONG 17. PARIT YAANI 18. PARIT RAJA 19. SRI GADING 20. BATU PAHAT 21. BESERAI 22. SEMERAH 23. RENGIT 24. CHAAH 25. BULUH KASAP 26. BATU ANAM 27. PARIT JAWA 28. PARIT BAKAR 29. PAGOH 30. MUADHZAM SHAH

VAN EZ 2 = Jurujual 2 SALES AREA AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH VAN SUNGAI RAMBAI 18. SEMABOK

MERLIMAU JASIN PERNU BUKIT TENBAKAU TAMBAK PAYA TELOK MAS AYER MOLEK DUYUNG BUKIT KATIL TEHEL BUKIT BERUANG AIR KEROH DURIAN TUNGGAL SELANDAR BATANG MELAKA GEMENCHEH

19. BUKIT BARU 20. PERINGGIT JAYA 21. MALIM 22. LORONG PANDAN 23. CHENG 24. BUKIT RAMBAI 25. KLEBANG 26. SUNGAI UDANG 27. MASJID TANAH 28. KUALA SUNGAI BARU 29. ALOR GAJAH 30. MELAKA PINDAH 31. TAMPIN 32. SIMPANG EMPAT 33. AIR MAWANG 34. JOHOL

VAN EZ 3 = Jurujual 3 SALES AREA AREA YANG DISERVIS DAN DILAWATI OLEH VAN JAMALUANG 16. KLUANG BARU BANDAR MERSING 17. GELANG PATAH ENDAU 18. ULU CHOH FELDA TENGGAROH 19. PEKAN NENAS TANJUNG LEMAN 20. KUKUP SIMPANG RENGGAM 21. BANDAR PONTIAN MACHAP 22. PEKAN KAYU ARA PASONG AYER HITAM 23. AYER BALOI BANDAR KLUANG 24. BENUT PEKAN RENGGAM 25. RENGGIT JALAN MERSING BANDAR TENGGARA TELOK BUKIT TONGKAT FELDA ULU BELITUNG FELDA KAHANG BARAT / TIMUR

8. ASPEK KEWANGAN 8.1 PERINCIAN ALIR TUNAI PROJEK 8.2 PENYATA ALIRAN KEWANGAN Bulanan selama 5 tahun

8.3 PENYATA UNTUNG Bulanan selama 5 tahun 8.4 CADANGAN PEMBIAYAAN PROJEK Lampiran

9. KESIMPULAN Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi dan jangkaan kedudukan dan keuntungan syarikat, serta dengan kerjasama dan bantuan pehak kami berkeyakinan penuh perojek yang dicadangkan ini adalah

berdaya maju dan mampu bersaing dengan syarikat-syarikat lain terutama bukan bumiputera. Dengan tercapai nya cita cita kami ini, kami harap dapat menaikan lagi taraf pengusaha bumiputera dan skali gus menambahkan lagi kadar pengeluaran negeri Melaka. Kami juga harap dapat menambahkan ekonomi negeri Melaka di peringkat bandar/luar bandar berdasarkan pekara berikut: 1. 2. 3. Meningkatkan ekonomi setempat Mewujudkan peluang pekerjaan setempat Melatih dan mewujudkan perintis/pengusaha muda di kalangan belia. 4. Mengelakan dari berlaku nya penghijrahan penduduk ke negeri lain 5. Menjadikan kilang perusahaan kami sebagai destinasi pelancong yang ingin melihat kilang perusahaan memproses minuman minuman Herbal (Agro-Based Herbal Drink) dan minuman Bertenaga (Energytonic Drink)

Harapan kami agar cadangan projek ini akan mendapat pertimbangan sepenuhnya dari pihak Bumiputera. demi meningkatkan kedudukan ekonomi kaum