Anda di halaman 1dari 10

Bahagian A Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Apakah yang menjadi penentu kerjaya masa depan anda? A.

Latar belakang keluarga B. Kelayakan akademik C. Kestabilan politik D. Kawan 2. Apakah peribadi yang harus dimiliki oleh seseorang individu yang ingin menjadi seorang pelakon? A. Peribadi artistik B. Peribadi sosial C. Peribadi konvensional D. Peribadi berdaya usaha 3. Sebelum memilih sesuatu kerjaya, anda seharusnya mengenal A. Rakan anda B. Peribadi anda C. Kemahiran anda D. Pasangan hidup anda 4. Keputusan yang dibuat oleh seseorang akan memberikan kesan kepada I. II. III. IV. Diri Ahli keluarga Sahabat handai Orang awam C. III dan IV D. I, II, III, dan IV

A. I dan II B. I dan IV

5. Selvaraju berbakat dalam bidang guaman. Sekiranya dia membuat keputusan untuk mengikut rakannya memilih jurusan sains, dia akan A. Mendapat ijazah kelas pertama B. Menumpukan sepenuh perhatian dalam pelajaran C. Gagal dalam pelajaran serta membazirkan bakatnya D. Berjaya mengumpulkan kawan daripada pelbagai jurusan Soalan 6 berdasarkan pernyataan di bawah Ahmad membuat keputusan untuk pergi berkelah pada hari minggu walaupun dia tahu bahawa dia akan menghadapi peperiksaan akhir tahun pada keesokan harinya. 6. Pernyataan di atas menunjukkan keputusan yang dibuat oleh Ahmad. Pada pendapat anda, apakah kesan tindakan tersebut kepada Ahmad? I. II. III. IV. Berasa mengantuk kerana terlalu letih Tidak dapat menjawab soalan peperiksaan Mendapat kedudukan pertama dalam peperiksaan Dimarahi oleh ibu bapa kerana tidak mendapat keputusan yang cemerlang C. I,II, dan IV D. I , II, III, dan IV

A. I dan II B. I dan III 7.

Antara yang berikut, yang manakah merupakan kesan negatif jika anda melanjutkan pelajaran ke luar negara? A. B. C. D. Kos pembelajaran yang tinggi Imej keluarga merosot Gaji permulaan adalah rendah Sukar untuk mendapatkan pekerjaan

8.

Seorang rakan mengajak anda merokok di tandas sekolah. Apakah tindakan anda? I. Merokok bersama-sama rakan anda II. Memberitahunya bahawa merokok membahayakan kesihatan III. Menolak ajakan rakan dan membiarkannya dengan rancangnya IV. Memberitahu guru tentang ajakan rakan

A. I dan II B. II dan III

C. II dan IV D. III dan IV

9. Setiap keputusan yang hendak dibuat perlulah berdasar A. B. C. D. 10. Tegas dan teratur Rasional dan logik Hasrat dan impian Penyelesaian dan kesudahan Apabila anda memilih jurusan semasa di tingkatan empat, pemilihan jurusan itu adalah berdasarkan A. B. C. D. 11. Pengaruh keluarga Pengaruh rakan Cita-cita anda Kemampuan kewangan anda

Antara langkah-langkah yang berikut, pilih amalan yang SALAH dalam menjaga keselamatan dan melindungi keluarga daripada bahaya. A. B. C. D. Menyimpan barang-barang tajam di tempat yang selamat Menutup silinder gas sekiranya tidak memasak Memastikan suis elektrik di padam jika tidak digunakan Memberitahu maklumat diri dan keluarga kepada orang yang tidak dikenali

12.

Antara yang berikut, tindakan yang manakah akan menjatuhkan maruah keluarga anda? I. Adik anda ialah penyeluk saku II. Anda menghisap dadah III. Anda menjadi ketua pengawas di sekolah anda IV. Memberikan maklumat kepada pihak polis tentang kegiatan pencuri di tempat tinggal anda A. I dan II C. II dan III B. I dan III D. III dan IV Ibu bapa hendaklah mengasuh anak-anak dengan nilai-nilai moral dan agama. Penyataan di atas menunjukkan kepekaan terhadap A. Keperluan fizikal B. Keperluan mental C. Keperluan emosi D. Keperluan rohani

13.

14. Antara punca utama sesebuah keluarga itu menjadi porak- peranda ialah A. Bapa tidak bekerja B. Kematian salah seorang ahli keluarga C. Keluarga itu mempunyai banyak ahli keluarga D. Ahli keluarga bersikap mementingkan diri sendiri 15. Bagaimanakah cara untuk melahirkan keluarga yang bahagia? I. Ahli keluarga sentiasa berkongsi suka dan duka bersama ahli keluarga yang lain II. Bapa memainkan peranan sebagai ketua keluarga III. Ahli keluarga sentiasa makan bersama IV. Ibu bapa memberikan keutamaan kepada anak yang tua A. I dan II B. I dan IV C. I, II, dan III D. I, II, III dan IV

16. Antara yang berikut, yang manakah cara-cara menjaga keselamatan dan melindungi keluarga? I. Mempercayai orang yang tidak dikenali II. Tidak berjalan di kawasan sunyi seorang diri III. Memaklumkan kepada ahli keluarga setiap kali keluar dari rumah IV. Tidak membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke dalam rumah A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III, dan IV

17. Bagaimanakah setiap ahli keluarga boleh membantu merealisasikan impian Rumahku, Syurgaku? A. Setiap ahli keluarga perlu memainkan peranan dalam menjalinkan hubungan kekeluargaan yang erat B. Setiap ahli keluarga perlu bertukar-tukar hadiah pada hari-hari kebesaran C. Setiap ahli keluarga perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing tanpa membantu ahli keluarga yang lain D. Setiap ahli keluarga perlu membantu keluarga yang lain untuk mencapai matlamat Rumahku, Syurgaku. 18. Andaikan anda merupakan anak sulung dalam keluarga manakala ibu anda terlantar di hospital. Apakah tanggungjawab anda? A. B. C. D. Memberitahu sanak saudara Memasak makanan untuk ibu Mencari pekerjaan sementara Membantu ayah menjaga keselamatan anggota keluarga

19. Sekiranya anggota keluarga kita menghadapi kesusahan, kita seharusnya A. Membiarkan mereka menghadapi kesusahan seorang diri B. Membantu menyelesaikan masalahnya C. Memberi nasihat sahaja D. Memberitahu kepada saudara yang terdekat 20. Ibu bapa haruslah berbincang dan mencuba untuk mendengar pendapat anak-anak

Pernyataan di atas menunjukkan kepekaan terhadap A. Keperluan mental B. Keperluan emosi C. Keperluan rohani D. Keperluan fizikal 21. Pilih tindakan yang menunjukkan cara-cara menjaga maruah dan nama baik keluarga A. Mengikut ajakan kawan pergi melepak B. Membantu ahli keluarga yang menghadapi masalah C. Berusaha mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menjatuhkan imej keluarga D. Memakai pakaian yang berjenama 22. Langkah-langkah yang manakah dapat membantu memelihara dan memulihara alam sekitar? I. Penghutanan semula II. Mewartakan hutan simpan III. Menanam tanaman tutup bumi IV. Menganjurkan kempen kesedaran alam sekitar A. I dan II C. I, II, dan III B. I dan IV D. I, II, III, dan IV 23. Apakah kesan penebangan hutan tanpa kawalan terhadap alam sekitar? A. Merendahkan suhu persekitaran B. Membantutkan pertumbuhan pokok-pokok C. Menjejaskan keseimbangan ekosistem hutan D. Menambahkan kandungan gas oksigen dalam udara 24. Apakah punca-punca pencemaran udara? I. Asap kenderaan II. Tumpahan minyak III. Pembakaran terbuka IV. Pembuangan sisa toksik

A. I dan II B. I dan III

C. II dan IV D. III dan IV

25. Apakah kesan pertanian pindah terhadap alam sekitar? I. Hakisan Tanah II. Pencemaran udara III. Hujan lebat di cerun bukit IV. Penemuan hasil hutan baru A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 26. Penggunaan baja kimia dan racun serangga yang berlebihan untuk kegiatan pertanian telah menyebabkan A. Kejadian banjir kilat B. Pencemaran sungai C. Gelongoran tanih D. Hakisan tanih 27. Apakah kaedah terbaik bagi melindungi hidupan laut? A. Tidak membenarkan orang ramai berkunjung ke pantai B. Mengawal aktiviti pembangunan di kawasan pantai atau berhampiran pantai C. Membina kilang atau kawasan perindustrian sekurang-kurangnya 10 kilometer dari kawasan pantai D. Memajukan kawasan perumahan di tepi pantai 28. Kawasan belakang bangunan kelas sekolah anda dipenuhi sampah. Apakah tindakan anda? A. Memberitahu guru B. Tidak mempedulikan hal itu C. Memberitahu tukang kebun agar membersihkan kawasan itu D. Membersihkan kawasan itu dengan rakan 29. Ketika anda sedang berjalan-jalan di tepi sungai, anda melihat beberapa orang sedang membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Apakah tindakan anda? A. Memarahi mereka B. Tidak mempedulikan perbuatan mereka C. Melaporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa D. Memberitahu rakan-rakan anda 30. Apakah bahan-bahan yang boleh dikitar semula? I. Kertas II. Kaca III. Plastik IV. Aluminium

A. B. C. D.

I,II, dan III I.III, dan IV II, III, dan IV I, II, III, dan IV

31. Keseimbangan ekosistem bermaksud A. Hubungan seimbang antara manusia, haiwan, dan tumbuhan dengan persekitaran B. Hubungan seimbang antara hidupan di darat dengan hidupan di laut C. Kebergantungan hidup antara tumbuhan-tumbuhan dan haiwan di hutan D. Kebergantungan hidup manusia kepada tumbuhan-tumbuhan sebagai sumber oksigen 32. Berdasarkan logo di bawah

Pilih pernyataan yang berkaitan dengan logo di atas. I. Menjimatkan tenaga suria II. Mengurangkan kadar pencemaran III. Memperbaiki tahap kebersihan alam sekitar IV. Mengurangkan sampah yang dibuang A. B. C. D. 33. I, II, dan III I, III, dan IV II, III, dan IV I, II, III, dan IV Memberikan pendidikan tentang pemeliharaan hutan Melindungi taman-taman negara dan hidupan liar

Pernyataan di atas menerangkan peranan suatu agensi. Apakah agensi yang berkaitan dengan peranan tersebut? A. Jabatan Alam Sekitar B. Alam Flora Sdn. Bhd. C. Persatuan Pencinta Alam D. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara

34.

Berlaku disebabkan ketidakstabilan lereng atau cerun tanah tinggi akibat beban atau kandungan air tanah yang berlebihan. Maklumat di atas merujuk kepada A. Hakisan tanah B. Banjir C. Tanah runtuh D. Kemarau

35. Antara berikut, yang manakah jenis-jenis pencemaran? I. Pencemaran air II. Pencemaran Bunyi III. Pencemaran udara IV. Pencemaran toksik A. I, II, dan III C. I, III, dan IV B. I, II, dan IV D. II, III, dan IV
Hitamkan jawapan objektif anda dibawah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Bahagian B Soalan Subjektif 1.Suaikan maklumat yang diberikan dengan penerangan yang betul

Peribadi Realistik

Suka dengan kerja-kerja perkeranian, data, pengiraan, dan tugas-tugas terperinci Suka bersama dengan orang lain, mudah bergaul, dan menyampaikan sesuatu kepada orang lain serta membantu orang Suka dengan objek, alat-alat, mesin, pepohon, dan haiwan

b) Peribadi artistik

c) Peribadi sosial

d) Peribadi berdaya usaha

Suka dengan inovasi, imaginasi, seni, dan suasana tidak berstruktur

e) Peribadi Konvensional

Suka orang lain melakukan sesuatu mengurus, dan memujuk orang

2. Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan pernyataan di bawah Bilangan pelajar yang merokok meningkat setiap tahun a) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan bilangan perokok dalam kalangan pelajar? i). ii)

b) Berikan tiga langkah bagi mengatasi masalah di atas i). ii). iii)..

3. Tandakan ( ) jika anda bersetuju dengan pernyataan yang diberikan dan ( X ) jika tidak bersetuju a) Setiap keluarga mesti memiliki alat pemadam api walaupun tidak mengetahui caracara menggunakan alat tersebut b) Kita tidak harus membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke dalam rumah. c) Sekiranya terhidu bau gas di dalam rumah, kita hendaklah memadamkan sumber bahan api dan membuka semua tingkap d) Penyediaan peti kecemasan adalah tidak berapa penting bagi sesebuah keluarga e) Kita boleh menumpang kereta orang yang tidak dikenali jika terpaksa