PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PILIHAN 4 ( PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN

)
NAMA TINGKATAN TAHUN NAMA GURU TAJUK 2013 EN. AHMAD KHAIRIE BIN ABU BAKAR BAND 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 DISKRIPTOR EVIDENS 1 2 3 4

REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

1

ELEKTRONIK

2

LUKISAN TEKNIK

3 2 4 5 ELEKTIF ( PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN )

MASAKAN TANAMAN HIASAN

TAJUK PENGENALAN KPD PERNIAGAAN PENUBUHAN DAN PENGENDALIAN PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN

BAND 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5

DISKRIPTOR 6 5 7 6 8 7 9 8 4 4 3

EVIDENS 1 2 3 4

SIMPAN KIRA

Disemak oleh: .............................. ( AHMAD KHAIRI BIN ABU BAKAR )

Disahkan oleh: ............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful