Anda di halaman 1dari 4

NILAI: TOLERANSI 1 UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : .. TARIKH : ........................................

NILAI: TOLERANSI BAND 1 dan 2 [B1D6E1 dan B2D1E1] [Boleh menerangkan toleransi diri di sekolah dan masyarakat] BAND 1[B1D6E1] Berikan satu contoh sikap toleransi dalam perhubungan. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ BAND 2[B2D1E1] Tuliskan BETUL atau SALAH pada ruang jawapan yang disediakan berdasarkan pernyataan yang diberikan. BIL 1. 2. SITUASI Orang yang sabar dan tenang tidak akan bertindak melulu. Mengamalkan sikap perkauman akan menjadikan sesuatu kaum itu utuh dan bersatu. Sikap toleransi sangat sesuai diamalkan bagi sesebuah Negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Menolak dengan baik sekiranya tidak bersetuju dengan pendapat dan pandangan orang lain. Memberi peluang kepada orang yang melakukan kesilapan untuk memperbaiki diri. Jawapan TINGKATAN DUA: ..

3.

4.

5.

Disahkan oleh: . (J.Letchemy a/p Madavan) Pelajar menguasai evidens B2D1E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

NILAI: TOLERANSI 2 UJIAN BERTULIS (UNTUK PELAJAR) PENDIDIKAN MORAL NAMA : .. TARIKH : .. BAND 3[B3D6E1] [Boleh menerangkan toleransi diri dalam kehidupan harian] Berikan tiga contoh amalan toleransi yang sepatutnya diamalkan dalam kehidupan seharian dengan pihak-pihak yang berikut.. Kumpulan 1.Rakan sekelas 1. Contoh amalan toleransi TINGKATAN DUA: ..

2.Jiran tetangga

2.

3.Masyarakat

3.

Disahkan oleh: .. (J.Letchemy a/p Madavan)

Pelajar menguasai evidens B3D6E1 sekiranya dapat menjawab 4 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

NILAI: TOLERANSI 3

PENDIDIKAN MORAL NAMA : .. TARIKH : .. TINGKATAN DUA : ..

REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL Nama : Kelas : BAND 4 [B4D6E1] [Boleh menunjukkan sikap bertolak ansur di sekolah dengan rela hati] Tarikh :

Tarikh/Bulan Januari hingga Mac 2013

Masa 8.00 pagi hingga 9.00 pagi

Lokasi Kelas 2 Mawar

Catatan Guru Contoh: - Pelajar dapat membentuk kumpulan dengan baik - Pelajar melantik ketua kumpulan dan pengagihan tugasan - Pelajar berkongsi idea dalam kumpulan - Pelajar sedia menerima pendapat setiap ahli kumpulan - Pelajar mengumpul maklumat

Nota: Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru Pendidikan Moral/guru mata pelajaran yang lain/ ketua tingkatan/pengawas/rakan-rakan.

NILAI: TOLERANSI 4 REKOD PEMERHATIAN PENDIDIKAN MORAL BAND 5 [B5D1E1] [Boleh menjalankan tanggungjawab diri secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat] Nama : Tarikh/Bulan Januari hingga Jun 2013 Masa 8.00 pagi hingga 9.20 pagi Kelas : Lokasi Kelas 2 Mawar Contoh: - Membersihkan kelas tanpa disuruh - Mengajak rakan-rakan agar samasama menjaga kebersihan kelas - Mengutip dan membuang sampah ke dalam tong sampah - Menceriakan kelas. - Memastikan kelas dalam keadaan yang selesa dan selamat. Tarikh : Catatan Guru

Nota: Maklumat diperoleh berdasarkan pemerhatian oleh guru kelas/guru Pendidikan Moral/guru mata pelajaran yang lain/ ketua tingkatan/pengawas/rakan-rakan.