Anda di halaman 1dari 9

Skema Jawapan

JPN Kelantan

Jawapan set 1 Bahagian A 1. Nyatakan potensi yang ada pada Negara Malaysia untuk menjadi Negara maju pada tahun 2020. (4m) Ekonomi Malaysia hari ini berpandukann eksport melalui industry-industri berteknologi tinggi berasakan pengetahuan dan berinsentifkan modal. Malaysia telah megambil inisiatif untuk mengubah ekonomi yang bergantung kepada komoditi rendah dan pertanian kepada ekonomi berasaskan pembuatan. Sesungguhnya Malaysia membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, berpaksikan modal insan, inovasi dan idea Pendidikan dan latihan adalah diberi keutamaan dalam pembangunan di bawah rancangan pembangunan Malaysia. 2. Jelaskan dua matlamat Dasar Pandang Ke Timur (4m) Meningkatkan semangat bekerja, rajin dan member penekanan kepada daya pengeluaran yang tinggi Menigkatkan prestasi pembangunan pembangunan dan pengurusan dengan menanam etika kerja secara positif Memperluaskan perdagangan dan mengadakan hubungan dengan Negara barat walaupun member perhatian kepada kemajuan Negara timur Mengutamakan kerja kumpulan dan bekerjasama, bukan hanya mementingkan diri sendiri Menggunakan sumber Negara dengan baik dan menitikberatkan pencapaian kemajuan jangka panjang. Nyatakan usaha yang dilaksanakan di sekolah bagi mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. (3m) Sekolah Wawasan Program latiahan khidmat Negara Projek yang berteraskan integrasi program e-integrasi Pengisian aktiviti di sekolah yang berasaskan perpaduan Pendedahan kepada kebudayaan Melayu melalui aktiviti muzik, drama, teater, puisi dan sebagainya. Tranfomasi ke arah Negara maju berpendapatan tinggi dalam Bajet 2011 telah menggariskan empat strategi. Terangkan dua daripada strategi tersebut (4m) Mendaya kembali pelaburan swasta sector awam dan kerajaan perlu bekerjasama dengan sector swasta akan menjadi pemacu utama manakala kerajaan memainkan peranan pemudahcara alam meransang pertumbuhan ekonomi negara. Membangunkan modal insan berkualiti, berkemahiran dan inovatif, aspek pendidikan akan disusun semula.

3.

4.

Skema Jawapan -

JPN Kelantan

Mensejahterakan hidup rakyat membangunkan sosioekonomi bagi menghasilakn kemajuan yang lebih seimbang dan memastikan kualiti hidup rakyat yang lebih baik. Memantapkan penyampaian perkhidmatan awam mempermudah berurusan dengan agensi kerajaan supaya perkhidmatan awam lebih cekap dan kurang karenah birokrasi dalam semua perkhidmatan awam yang disediakan oleh kerajaan Bahagian B

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.

1. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan carta yang sesuai
untuk menunjukkan kes kemalangan maut jalan raya di Malaysia antara tahun 2004 dengan 2005.

Berdasarkan rekod, penunggang motosikal mencatat bilangan kematian yang paling tinggi. Pada tahun 2004 sebanyak 3286 kes kematian telah dicatatkan. Angka ini telah bertambah sebanyak 695 kes pada tahun berikutnya. Sementara pembonceng motosikal sebanyak 474 kes kematian dicatatkan pada tanun 2005, iaitu kurang 18 kes berbanding dengan tahun sebelumnya. Pejalan kaki juga tidak ketinggalan daripada menghadapi maut kerana terlibat dalam kecelakaan di jalan raya. Jumlah kematian pejalan kaki yang direkodkan pada tahun 2004 sebanyak 807 kes, tetapi tahun berikutnya kematian pejalan kaki direkodkan berkurang sebanyak 44 kes. Angka yang dilaporkan banyak melibatkan golongan kanak-kanak dan warga emas. Pemandu kereta juga banyak menemui ajal di jalan raya. Begitu juga pemandu lori, teksi dan bas. Walau bagaimanapun bilangan pemandu kereta yang maut dalam kecelakaan jalan raya adalah lebih tinggi berbanding dengan pemandu lori, teksi dan bas. Pada tahun 2004, bilangan kematian yang dicatatkan ialah sebanyak 409 kes, iaitu melebihi sebanyak 166 kes berbanding dengan pemandu lori, bas dan teksi. Bilangan ini terus meningkat sebanyak 38 kes, sedangkan bilangan kematian pemandu lori, bas dan teksi berkurang menjadi 217 kes pada tahun berikutnya. Senasib dengan pejalan kaki, penunggang basikal turut menjadi mangsa kemalangan jalan raya. Pada tahun 2004, sebanyak 631 kes kematian telah dicatatkan. Angka ini merosot kepada 251 kes pada tahun 2005. Sebaliknya dalam tempoh yang sama lain-lain pengguna jalan raya yang dinyatakan di atas menunjukkan perkembangan yang mendukacitakan. Pada tahun 2004, sebanyak 746 kes kematian direkodkan berbanding dengan tahun berikutnya yang mencatat sebanyak 864 kes. ( Dipetik dan diubahsuai daripada PolisDiraja Malaysia. Buletin PerangkaanSosial Malaysia Jabatan Perdana Menteri Mac Ogos 2008)

Skema Jawapan

JPN Kelantan

MALAYSIA : BILANGAN KES KEMALANGAN JALAN RAYA MELIBATKAN KEMATIAN ANTARA TAHUN 2004 DENGAN 2005 2004 Penunggang motosikal Pembonceng motosikal Pejalan kaki Pemandu kereta Lori, Teksi & Bas Penunggang basikal Lain Lain Jumlah Bil 3286 492 807 409 243 631 743 6614 % 49.68 7.43 12.20 6.18 3.67 9.54 11.28 100 Sudut 178.8 26.7 43.9 22.2 13.2 34.3 40.6 Bil 3981 474 763 447 217 251 864 2005 % 56.90 6.77 10.91 6.39 3.10 3.59 12.35

Sudut 204.8 24.4 39.2 23.0 11.2 12.9 44.5

360 6997 100 360 ( Dipetik dan diubahsuai daripada polis diraja malaysia 2006 )

Nisbah Jejari : 1: 1.1

Skema Jawapan

JPN Kelantan

2. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan sebuah graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran bilangan kakitangan pendidik di Malaysia bagi tempoh yang dinyatakan.

Bilangan kakitangan pendidik di Malaysia meningkat setiap tahun serentak dengan keperluan negara. Namun bilangan mereka masih belum mencukupi berbanding bilangan penduduk negara ini. Kakitangan perubatan ini terdiri daripada guru matematik, guru bahasa inggeris, guru sains, guru bahasa melayu dan guru agama. Bilangan guru matematik terus meningkat dari setahun ke setahun, walaupun peningkatan tidak selari dengan keperluan negara. Pada tahun 2009 bilangan guru matematik berjumlah 15619 orang meningkat sebanyak 2572 orang pada tahun 2012. Pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing berjumlah 16146 orang dan 17442 orang. Guru bahasa inggeris sangat kecil bilangan berbanding dengan guru matematik. Pada tahun 2009 bilangannya hanya 2144 orang, bertambah sebanyak 81 orang pada tahun 2010. Pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 2297 orang. Dengan dasar dan sokongan kerajaan bilangan ini dijangka meningkat lagi kepada 2418 orang pada tahun 2012. Kakitangan pendidik yang agak ramai diperlukan oleh negara ialah guru sains. Pada tahun 2009 bilangannya ialah 23256 orang daripada seluruh kakitangan pendidik tahun berkenaan yang berjumlah 54585 orang. Bilangan ini telah meningkat sebanyak 5.5% pada tahun berikutnya. Bilangannya terus meningkat pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing menjadi 35280 orang dan 36784 orang. Guru bahasa melayu adalah kakitangan yang sedikit pada tahun 2012 ialah seramai 7033 orang daripada seluruh kakitangan pendidik yang seramai 76036 orang pada tahun tersebut. Pada tahun 2009 bilangannya hanya 5819 orang berkurang menjadi 5325 orang pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011, bilangannya meningkat kepada 7319 orang. Kakitangan yang berikutnya ialah guru agama yang tidak kurang pentingnya kepada masyarakat terutamanya di bandar. Pada tahun 2010 bilangannya meningkat sebanyak 1000 orang dari tahun 2009 menjadi 8747 orang manakala pada tahun 2011, bilangannya ialah 9360 orang.

(Dipetik dan diubahsuai daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2010)

Skema Jawapan

JPN Kelantan

MALAYSIA : JUMLAH KAKITANGAN PENDIDIK MENGIKUT JENIS BIDANG MASING-MASING DALAM TAHUN 2009 HINGGA 2012 2009 ( orang ) 15619 2144 23256 5819 7747 54585 2010 ( orang ) 16146 2225 24535 5325 8747 56978 2011 ( orang ) 17442 2297 35280 7319 9360 71698 2012 (Jangkaan) ( orang ) 18191 2418 36784 7033 11610 76036

Guru Matematik Guru B.Inggeris Guru Sains Guru B.Melayu Guru Agama Jumlah

1. Graf yang sesuai Garisan Kompaun Lain-lain media 01 2. Tahun 2012 tiada jangkaan max-08

Skema Jawapan

JPN Kelantan

BAHAGIAN C 1. Peningkatan suhu bumi terjadi akibat aktiviti manusia dan faktor semula jadi. Fenomena ini telah mengundang impak kepada manusia dan alam sekitar. Bincangkan. Pengenalan : Peningkatan suhu bumi yang berpunca daripada aktiviti manusia dan faktor semula jadi telah mengundang kesan buruk kepada manusia dan alam sekitar. Bil Idea A. Punca 1 Perindustrian Huraian Penggunaan bahan api petrol dan gas dalam operasi industri, - Aktiviti ini membebaskan gas-gas pencemar seperti nitrogen, oksida, sulfur, karbon monoksida, plumbum dan hidrokarbon - Gas-gas pencemar ini terbebas di atmosfera dan akan memerangkap haba menyebabkan peningkatan suhu - aktiviti pertanian menyebabkan berlaku penyahutanan - penggunaan racun seranggga dan baja kimia secara berlebihan - pertanian tanpa tanaman tutup bumi, keseimbangan suhu terjejas - Pokok berfungsi menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen melalui proses respirasi - Penebangan hutan tidak terkawal dan secara haram (pergondolan) - Ketiadaan pokok menyebabkan lebihan karbon dioksida di atmosfera yang akan memerangkap haba lalu mengakibatkan perubahan cuaca - Pembakaran sisa pertanian dan sampah sarap menyebabkan pelesapan ke udara - menjadi jerebu, gas tercemar berlegar di ruang atmosfera - Cahaya matahari tidak dapat dipantulkan ke angkasa, terperangkap di atmofera bumi, suhu menjadi panas - Peningkatan pembakaran bahan bakar fosil, semakin banyak pembebasan gas tercemar (karbon dioksida, dll) - Suhu semakin panas - Letusan gunung berapi, - kemarau - pembakaran hutan semulajadi - gempa bumi -

Aktiviti pertanian

Pembalakan/Penerokaan Hutan

Pembakaran terbuka

Pertambahan bilangan kenderaan

Bencana alam

Skema Jawapan

JPN Kelantan

B. Kesan/Impak 7 Menjejaskan kesihatan Kemarau panjang menyebabkan suhu meningkat dan mengakibatkan kekurangan air dalam badan terutama orang tua dan kanak-kanak. Kemarau yang melampau juga mengakibatkan pembebasan partikel terampai seperti debu, habuk dan asap yan g masuk ke dalam paru-paru. Manusia akan terdedah kepada penyakit radang paru-paru, asma, sakit mata dan penyakit kulit Proses pergolakan air Lautan Pasifik meningkatkan suhu air permukaan kira-kira 5 darjah celcius dan air dasar lautan yang lebih sejuk tidak dapat naik ke permukaan Akibatnya populasi plankton berkurangan dan menjejaskan pembiakan hidupan laut kerana mengalami kekurangan makanan Kekurangan hujan akan mempengaruhi kapasiti storan air bawah tanah Akibatnya sistem akuifer tidak dapat membekalkan air kepada sungai-sungai dan seterusnya loji-loji air tidak dapat berfungsi dengan optima Kemarau berpanjangan menyebabkan tanah menjadi gersang Tanaman tidak dapat membesar Tanaman / haiwan mati Pengeluaran berkurangan Krisis makanan

8 Kepupusan Hidupan Akuatik -

Krisis Bekalan Air Bersih

10

Menjejaskan sektor pertanian

Penutup : Pembangunan yang hendak dilakukan mestilah dirancang terlebih dahulu agar tidak mendatang kesan buruk kepada manusia dan alam sekitar.

Jawapan: 3+2 atau 2+3

Skema Jawapan

JPN Kelantan

2 .Dasar kerajaan untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara hab halal memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh.Namun begitu, terdapat pelbagai kekangan yang menghalang hasrat murni ini. Bincangkan.

Pendahuluan: Malaysia berpotensi menjadi sebuah negara perdagangan dan perkhidmatan halal yang merangkumi makanan, produk bukan makanan , farmaseutikal dan kosmetik serta perkhidmatan termasuk logistik, pelancongan dan pemasaran, perbankan dan kewangan. Bil 1. Idea Menangani isu pensijilan halal Huraian -menyelaras pengurusan pensijilan halal antara JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri -menangani pemalsuan sijil halal -memastikan tatacara pensijilan halal dipatuhi -melaksanakan dan menguatkuasa peruntukan undangundang sedia ada -melibatkan kerjasama antara kementerian dan pihak berkuasa tempatan -menjalankan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan secara bersepadu, efisien -strategi untuk meningkatkan pembangunan industri halal -mempromosikan Malaysia dalam arena halal global merangkumi produk makanan dan bukan makanan, perkhidmatan , kewangan dan pelancongan. -contoh Halalmart (pasaran dagang runcit halal bersepadu) yang pertama di Malaysia -menjadi hab penting pengilang bumiputera mempromosi dan memasarkan produk mereka -pameran halal dalam negeri dan peringkat antarabangsa - memperkenalkan Malaysia sebagai pengeluar hab halal -memperkenalkan sijil dan bentuk logo halal -menggalakkan pihak pengeluar produk mendapatkan sijil halal - memperkenalkan dan memasarkan produk halal secara elektronik samada dalam atau luar Negara. -e-halal akan membenarkan syarikat yang mendapat sijil halal sahaja mempamerkan produk halal mereka -contohnya perbankan islam, pasaran modal islam -produk halal ini disifatkan sebagai bersih, selamat berfaedah dan baik.

2.

Kerjasama antara agensi kerajaan

3.

Mencipta jenama Halal Malaysia

4.

Kempen

5.

e-halal

Skema Jawapan

JPN Kelantan

6.

B. Kekangan Penipuan/pemalsuan sijil halal

7.

Kurang pendedahan / kesedaran penguatkuasaan

8.

-banyak berlaku masalah pemalsuan sijil halal / logo halal -memberi pinjam / serah sijil halal kepada premis lain -menggunakan logo halal kepada produk yang tidak tersenarai dalam sijil halal -mengubahsuai maklumat yang terdapat pada sijil halal - menjejaskan reputasi dan integriti sijil halal Malaysia dan kewibawaan Malaysia sebagai peneraju industri halal global -kesedaran masyarakat terhadap aspek halal masih lagi pada tahap rendah -pengeluar tidak prihatin dan tidak bermaklumat -kurang pemantauan dan penguatkuasaan dalam memastikan syarat pensijilan halal dipatuhi secara konsisten -kekurangan kakitangan menyukarkan urusan pemantauann dan penguatkuasaan undang-undang ini -penguatkuasaan tidak berterusan

Kesimpulan : Usaha untuk memperkasa Malaysia sebagai hab halal harus menjadi agenda penting negara. Kita mestikan mencapai standard halal yang dapat diterima diperingkat antarabangsa.

Jawapan: 3+2 atau 2+3