Anda di halaman 1dari 5

Facultatea de Litere Anul universitar 2009-2010 Semestrul I I.

Informaii generale despre curs, seminar, lucrare practic sau laborator Titlul disciplinei: Lingvistic contrastiv francez-romn Codul: LA 5101 Numrul de credite: 6 Locul de desfurare: Facultatea de Litere Programarea n orar a activitilor: 2 ore curs, 1 ora sem/sapt II. Informaii despre titularul de curs, seminar, lucrare practic sau laborator Nume, titlul tiinific: Mateiu Iuliana-Anca, lector doctor Informaii de contact (adres e-mail, nr. de telefon): iuliamateiu@yahoo.com Ore de audien: miercurea 12-14h, cabinet 221 Descrierea disciplinei: a. Obiectivele cursului/disciplinei; coninutul acestuia : Cursul i propune punerea la dispoziia studenilor a unor instrumente teoretice i practice pentru analizarea diferenelor morfo-sintactice dintre limba francez i limba romn n probleme privind : folosirea articolelor specifice celor dou limbi (articolul partitiv din francez ; articolul demostrativ i articolul posesiv-genitival din romn; anumite utilizri ale articolului hotrt, respectiv zero); folosirea pronumelor personale subiect, respectiv complement (forme, ordine, reguli de utilizare) ; exprimarea posesiei (adjectiv posesiv, dativ posesiv, SN n cazul genitiv, etc.) ; folosirea modurilor verbale (conjunctiv n romn vs. infinitiv n francez etc.) ; fraza negativ ; fraza interogativ ; fraza emfatic (prezentativele, dislocarea) ; construcia factitiv. O alt seciune a cursului va cuprinde analiza formulelor specifice anumitor acte de limbaj, respectiv anumitor tipuri de discurs (publicitar,jurnalistic) n cele doua limbi studiate. b. competenele dobndite prin absolvirea disciplinei : Studenii i vor perfeciona capacitatea de analiza lingvistic i de comunicare n limbile francez i romn. c. metodele utilizate n cazul predrii, al seminarului sau al lucrrilor practice : analiza (gramatical) ; expunerea ; exerciiul. Bibliografia obligatorie: Baciu I., "Parallle entre les possessifs et les dmonstratifs du franais et du roumain", in Bulletin des jeunes romanistes, XVI, Strasbourg : Librairie Klincksieck, 1969, pp.40-45, Catedra de francez. Baciu I., Gramatica limbii franceze, Cluj: Editura Echinox, 1997, Biblioteca de limbi romanice, Facultatea de Litere.

Cristea T., Elments de grammaire contrastive. Domaine franais- roumain, Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1977, Biblioteca de limbi romanice, Facultatea de Litere. Florea, L.S., Le verbe franais. Catgories, conjugaisons, constructions, Babel, 1996, Biblioteca de limbi romanice, Facultatea de Litere. Florea, L.S., Temporalit, modalit et cohsion du discours, Babel, 1999. (idem) Florea, L.S., Baciu, I., Roman, D., Dictionarul verbelor franceze : constructii, flexiune, contexte, sensuri, Cluj-Napoca, Dacia, 2003. (idem)

Materiale folosite n cadrul procesului educaional specific disciplinei: suporturi de curs; culegeri de exerciii; corpus de discursuri publicitare/ mediatice. Planificarea ntlnirilor i a examinrilor intermediare: C1+ C2: Folosirea articolelor specifice celor dou limbi : articolul partitiv din francez ; articolul demostrativ i articolul posesiv-genitival din romn; anumite utilizri ale articolului hotrt, respectiv zero. Bibliografie: Baciu I., Gramatica limbii franceze, Cluj: Editura Echinox, 1997, Biblioteca de limbi romanice, Facultatea de Litere. Charaudeau P., Grammaire du sens et de lexpression, Paris: Hachette, 1992. Riegel M. et alii, Grammaire mthodique du franais contemporain, Paris: Presses Universitaires de France, 1994. Wilmet M., Grammaire critique du franais, Paris: Duculot Hachette Suprieur, 1997. C3: Folosirea pronumelor personale subiect, respectiv complement n francez vs. romn (forme, ordine, reguli de utilizare). Bibliografie : Baciu I., Gramatica limbii franceze, Cluj: Editura Echinox, 1997, Biblioteca de limbi romanice, Facultatea de Litere. Charaudeau P., Grammaire du sens et de lexpression, Paris: Hachette, 1992. Riegel M. et alii, Grammaire mthodique du franais contemporain, Paris: Presses Universitaires de France, 1994. Wilmet M., Grammaire critique du franais, Paris: Duculot Hachette Suprieur, 1997. C4 : Exprimarea posesiei (adjectiv posesiv, dativ posesiv, SN n cazul genitiv etc.). Bibliografie : Baciu I., "Parallle entre les possessifs et les dmonstratifs du franais et du roumain", in Bulletin des jeunes romanistes, XVI, Strasbourg : Librairie Klincksieck, 1969, pp.40-45, Catedra de francez. Baciu I., Gramatica limbii franceze, Cluj: Editura Echinox, 1997, Biblioteca de limbi romanice, Facultatea de Litere. Charaudeau P., Grammaire du sens et de lexpression, Paris: Hachette, 1992. Riegel M. et alii, Grammaire mthodique du franais contemporain, Paris: Presses Universitaires de France, 1994.

Wilmet M., Grammaire critique du franais, Paris: Duculot Hachette Suprieur, 1997. C5 +C6 : Folosirea modurilor verbale (conjunctiv n romn vs. infinitiv n francez etc.) Bibliografie : Florea, L.S., Le verbe franais. Catgories, conjugaisons, constructions, Babel, 1996, Biblioteca de limbi romanice, Facultatea de Litere. Florea, L.S., Temporalit, modalit et cohsion du discours, Babel, 1999. (idem) C7 : Fraza negativ. Bibliografie : Cristea, T, La structure de la phrase ngative en franais contemporain, Bucarest: Socit Roumaine de Linguistique Romane, 1971. C8: Fraza interogativ. Bibliografie : Riegel M. et alii, Grammaire mthodique du franais contemporain, Paris: Presses Universitaires de France, 1994. Wilmet M., Grammaire critique du franais, Paris: Duculot Hachette Suprieur, 1997. C9 : Fraza emfatic (prezentativele, dislocarea). Bibliografie : Riegel M. et alii, Grammaire mthodique du franais contemporain, Paris: Presses Universitaires de France, 1994. Wilmet M., Grammaire critique du franais, Paris: Duculot Hachette Suprieur, 1997. C10: Construcia factitiv. Bibliografie : Florea, L.S., Le verbe franais. Catgories, conjugaisons, constructions, Babel, 1996, Biblioteca de limbi romanice, Facultatea de Litere. Riegel M. et alii, Grammaire mthodique du franais contemporain, Paris: Presses Universitaires de France, 1994. Wilmet M., Grammaire critique du franais, Paris: Duculot Hachette Suprieur, 1997. C11 : Vocativul. Bibliografie : Riegel M. et alii, Grammaire mthodique du franais contemporain, Paris: Presses Universitaires de France, 1994. Wilmet M., Grammaire critique du franais, Paris: Duculot Hachette Suprieur, 1997. C12 : Analiza unor acte de limbaj (invitaia, oferta, insulta). Bibliografie : Kerbrat-Orecchioni, C., Les interactions verbales, tome 2, Paris, A. Colin, 1992. Mateiu, I.A., Structures typiques du discours injurieux en franais (tez de doctorat), Catedra de francez. C13 : Analiza discursului publicitar. Bibliografie :

Adam, J.-M., Les textes, types et prototypes : rcit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris, Nathan, 1992. Adam, J.M., Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris, Nathan, 1999. Garric, N., Le slogan publicitaire et les reprsentations sociales travers le temps, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, XLIV, 1-2, 1998, pp.127-156. C14: Analiza discursului jurnalistic. Bibliografie : Adam, J.-M., Les textes, types et prototypes : rcit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris : Nathan, 1992. Adam, J.M., Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris, Nathan, 1999. Modul de evaluare: examen scris 75 % nota examen final + 25 % nota pentru participarea activ la cursuri i seminarii Detalii organizatorice, gestionarea situaiilor excepionale: Cursul este completat de un seminar care are loc din dou n dou sptmni. Prezena la curs i seminar este facultativ, ns recomandat datorit ponderii activitii de la seminar n evaluare. Eventualele lucrri de disertaie pe o tem de Lingvistic contrastiv francez-romn care se dovedesc a fi copiate vor fi respinse, urmnd s fie refcute i susinute ntr-o alt sesiune de examene. Bibliografia opional: Adam, J.-M., Les textes, types et prototypes : rcit, description, argumentation, explication et dialogue, Paris : Nathan, 1992. Adam, J.M., Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris, Nathan, 1999. Baciu, I. Dictionnaire des adjectifs franais, Iai, Institutul European, 2003. Charaudeau P., Grammaire du sens et de lexpression, Paris: Hachette, 1992. Cristea, T, La structure de la phrase ngative en franais contemporain, Bucarest: Socit Roumaine de Linguistique Romane, 1971. Garric, N., Le slogan publicitaire et les reprsentations sociales travers le temps, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, XLIV, 1-2, 1998, pp.127-156. Kerbrat-Orecchioni, C., Les interactions verbales, tomes 2 et 3, Paris, Armand Colin, 1992, Mateiu, I.A., Structures typiques du discours injurieux en franais (tez de doctorat), Catedra de francez. Riegel M. et alii, Grammaire mthodique du franais contemporain, Paris: Presses Universitaires de France, 1994. Wilmet M., Grammaire critique du franais, Paris: Duculot Hachette Suprieur, 1997. DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT TITULAR,

prof. univ. dr. Corin Braga

conf.univ.dr.Liana Pop

lect.univ.dr. Iuliana Mateiu