Anda di halaman 1dari 3

2.

0 PERBANDINGAN PENYIASATAN,EKSPERIMEN, DEMONSTRASI DAN DISCREPANT EVENT

Terdapat

beberapa

persamaan

yang

boleh

dirumuskan

bersama

mengenai teknik pengajaran penyiasatan, deksperimen, demonstrasi dan discrepant event. Berikut merupakan senarai persamaan yang telah diperolehi antara keempat-empat teknik pengajaran tersebut.

2.1

PERSAMAAN KAEDAH PENYIASATAN, EKSPERIMEN, DEMONSTRASI DAN DISCREPANT EVENT

a) Merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran sains b) Melibatkan kaedah inkuiri dan penemuan c) Mampu meningkatkan semangat inkuiri murid dengan lebih mendalam d) Berkesan dalam menarik minat murid terhadap topik yang diajarkan e) Dapat membantu murid untuk lebih memahami seterusnya menguasai konsep sains yang diajarkan f) Melibatkan guru dan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran g) Membantu guru dalam mengesan dan memperbetulkan sebarang miskonsepsi yang berlaku dalam kalangan murid h) Keberkesanan pelaksanaan bergantung kepada cara guru melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran i) Melibatkan kemahiran-kemahiran memproses sains

14

2.1.2 PERSAMAAN KAEDAH PENYIASATAN DAN EKSPERIMEN

a) Kedua-dua kaedah adalah merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran sains b) Tergolong dalam kaedah inkuiri dan penemuan c) Berpusatkan pelajar d) Guru bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing kepada murid. e) Keberkesanan pelaksanaan kaedah adalah bergantung kepada cara guru melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran. f) Melibatkan guru dan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

15

2.1.3

RAJAH PERSAMAAN KAEDAH DEMONSTRASI DAN DISCREPANT EVENT

a) Kedua-dua kaedah adalah merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran sains b) Tergolong dalam kaedah inkuiri dan penemuan c) Pelajar perlu membuat pemerhatian yang teliti semasa kaedah tersebut dijalankan d) Memerlukan penglibatan kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar. e) Penerangan akan diberikan oleh guru untuk menambahkan kefahaman pelajar. f) Berpusatkan guru g) Guru akan menyediakan bahan atau peralatan makmal untuk memastikan aktiviti berjalan dengan lancar. h) Murid diberi peluang untuk melakukan percubaan. i) Dapat menarik minat pelajar. j) Keberkesanan pelaksanaan kaedah adalah bergantung kepada cara guru melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran

2.1.4

RAJAH PERSAMAAN KAEDAH DEMONSTRASI , KAEDAH DISCREPANT EVENT DAN KAEDAH EKSPERIMEN

a) Merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran sains b) Tergolong dalam kaedah inkuiri dan penemuan c) Penerangan akan diberikan oleh guru untuk menambahkan kefahaman pelajar. d) Keberkesanan pelaksanaan kaedah adalah bergantung kepada cara guru melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran.

16