Anda di halaman 1dari 3

JAWAPAN

HBEF1403

TOPIK 1:
Latihan 1.1

KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

Seni Dalam Pendidikan boleh mempertingkatkan penglibatan murid terutamnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) serta sosial dalam proses pembinaan sikap dan minat murid terhadap pembelajaran dan mata muridan di sekolah. Intipati ilmu yang dikaji berkaitan dengan perspektif berikut: x x x x Teori pembelajaran Model pengajaran dan pembelajaran Pandangan tokoh kepentingan Seni Dalam Pendidikan Teori kendiri kanak-kanak

Latihan 1.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Logik Matematik Muzik Intrapersonal Verbal Linguistik Visual ruang Interpersonal Naturalis Kinestetik

TOPIK 6:
Ujian 1 1.

PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN

Persepsi ruang mengandungi dua dimensi dan juga tiga dimensi. Contoh persepsi rangsangan dua dimensi ialah gambar, rajah, imej , foto dan lukisan. Contoh persepsi tiga dimensi ialah benda-benda konkrit di alam sekitar seperti arca, bangunan, kereta , kostum, landasan kereta api dan lain-lain lagi. Di dalam persepsi ruang ini terdapat juga persepsi kontras yang berkaitan dengan objek di persekitaran. Ini boleh dilihat dalam situasi terang gelap, warna silluet dan warna penggenap.

2.

Persepsi pergerakan Terhasil daripada rangsangan dari retina mata. Objek menampak suatu biasan gerakan dari pergerakan yang berlaku. Contohnya: Pemerhatian burung terbang, kereta yang melunjur laju di litar perlumbaan, jet yang meluncur laju di udara dan sebagainya. Persepsi masa Berbeza mengikut individu. Individu yang terlalu sibuk merasakan masa begitu cepat berlalu. Tidak dapat menjawab soalan dalam peperiksaan terasa masab begitu panjang.

3.

184

OUM

HBEF1403

JAWAPAN

Ujian 2 (a) Emosi merupakan perasaan, jiwa yang kuat sepeti sedih, gembira, takut dan lain-lain. Emosi yang mempengaruhi ingatan boleh digolongkan dalam dua jenis utama, iaitu seronok (gembira) kurang seronok (sedih) dan cemas (risau) atau tenang. x x x x x x x x

(b) Guru yang ceria dan penyayang akan menghasilkan murid yang ceria dan penyayang Tahap EQ guru merupakan kayu ukur dalam menghasilkan bilik darjah yang dapat membina EQ murid yang sihat Satu-satu angkubah terpenting di dalam EQ ialah bagaiamana ia menangani emosinya terutama emosi negatif secara tulen, benar dan sihat Murid yang menguasi kemahiran emosi akan menghasilkan keputusan baik sama ada dalam ujian atau pengukuran yang lain Terdapat perhubungan yang rapat di antara EQ dan tingkahlaku Murid yang menguasi kemahiran emosi lebih terhindar dari gejala-gejala sosial Mereka lebih bekerja sama, suka menolong, boleh diharap dan berempati Lebih berfokus, tekal, boleh menangani kekecewaan dan sabar.

TOPIK 9:
Latihan 9.1

PENDEKATAN BERTEMA

Tema yang berkaitan dengan msyarakat yang berada disekelilingnya yang meliputi budaya, agama, bangsa, dan hubungan sosial. Latihan 9.2 x x x x x x Manusia tinggal kumpulan keluarga yang berbeza keluarga mempunyai sejarahnya tersendiri Manusia menggunakan bahasa bertulis dan bahasa lisan untuk berkomunikasi Keluarga mengajar mengajar kanak-kanak untuk menghargai sesuatu Keluarga saling bantu-membantu.

OUM

185

JAWAPAN

HBEF1403

Latihan 9.3
Bil 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pernyataan Memberi kuliah Membalas surat rakan Bercakap melalui telefon Melukis gambar Memberi khidmat kaunseling Bermain bola keranjang Bermain alat muzik Mempersembahkan drama Mengenyit mata Berbisik / / / Ya / Tidak

186

OUM

Anda mungkin juga menyukai