Anda di halaman 1dari 9

Semasa Zaman Keemasan Islam (750 - 1250: zaman Kerajaan Abbasiyah), para ahli

falsafah dan ahli sains, serta jurutera-jurutera dari dunia Islam banyak menyumbang
kepada teknologi. Mereka melakukan ini dengan dua cara, iaitu dengan mengekalkan
tradisi-tradisi yang awal, serta dengan menambahkan rekaan-rekaan dan pembaharuan-
pembaharuan mereka sendiri. Pencapaian-pencapaian saintifik dan intelektual mekar
pada zaman keemasan itu.

Asas

Kerajaan Islam mewarisi "pengetahuan dan kemahiran Timur Tengah kuno, Yunani, Parsi
dan India. Mereka menambah pembaharuan penting dari luar, contohnya seperti
penomboran kedudukan dari India," tulis Bernard Lewis dalam bukunya What Went
Wrong? (Apakah Silapnya?).

Satu lagi pembaharuan ialah kertas - asalnya rahsia yang dijaga ketat orang Cina. Seni
pembuatan kertas diperolehi daripada dua tawanan di Pertempuran Talas (751), hingga
kilang kertas dapat dibina di Samarkand dan Baghdad. Orang Arab memperbaiki teknik
orang Cina dengan menggunakan kain linen berbanding kulit pokok mulberi.

Kebanyakan pembelajaran dan kemajuan ini dapat dikaitkan dengan geografi. Sebelum
kedatangan Islam lagi, bandar Makkah telah menjadi pusat perdagangan di Semenanjung
Arab dan Nabi Muhammad juga merupakan saudagar. Tradisi mengerjakan haji ke
Mekah menyebabkannya menjadi pusat pertukaran idea dan barangan. Pengaruh yang
dimiliki saudagar Muslim ke atas jalan perdagangan Afrika-Arab dan Arab-Asia amat
besar. Hasilnya, tamadun Islam tumbuh dan berkembang di atas ekonomi saudagarnya,
berbeza dengan tamadun Kristian, China dan India yang masyarakatnya berasaskan
kepemilikan tanah pertanian oleh bangsawan. Para saudagar membawa barangan dan
kepercayaan mereka ke China (menyebabkan ramai Cina Muslim ~ 37 juta, sebahagian
besarnya orang Uyghur Turki yang tanahnya dirampas China), India, Asia Tenggara, dan
kerajaan di barat Afrika dan kembali dengan pembaharuan baru. Saudagar-saudagar ini
menggunakan kekayaan mereka untuk melabur dalam industri tekstil dan perladangan.
1. Kesenian Islam

Kesenian Islam merangkumi hasil kerja seni yang berlandaskan ajaran Islam.

Prinsip-prinsip seni Islam

1. Ketauhidan
2. Kepatuhan
3. Keindahan
4. Keselamatan tempat

Persoalan dalam seni Islam

1. Bahan.
2. Masa
3. Ciri2
4. Tradisi

Seni Islam menjawab persoalan

1. fungsi
2. symbol
3. pekerjaan
4. masjid
5. seramik
6. rekabentuk hiasan

Bentuk dan teknik dalam seni Islam

1. Mewujudkan imej baru.


2. Mewujudkan dekorasi
3. Sebagai alat perhiasan
4. Tiada naturalisma
5. Tiada figura
6. Tiada pengalihan
7. Tiada materialisasi
8. Stailisasi

Sumber seni Islam

1. Al-Quran
2. Hadith
3. Puisi
4. Sastera

Zaman Keemasan kesenian Islam berlangsung dari tahun 750 hingga abad ke-16, apabila
seni tembikar, kaca, seni logam, tekstil, manuskrip berhias dan pertukangan kayu
berkembang maju. Sepuh berkilat merupakan sumbangan Islam yang terunggul kepada
seni tembikar. Manuskrip berhias menjadi suatu seni yang penting dan amat dihormati,
dan lukisan potret kenit berkembang maju di Parsi. Seni khat, salah satu aspek tulisan
Arab yang penting, berkembang dalam manuskrip dan perhiasan seni bina.

Falsafah

Hanya dalam bidang falsafah para cendekiawan dilarang mengemukakan idea-idea bukan
ortodoks. Bagaimanapun, ahli sains Parsi, Ibnu Sina dan Ibnu Rushd memainkan peranan
yang utama dalam penyimpanan karya-karya Aristotle yang idea-ideanya menguasai
pemikiran bukan agama bagi dunia-dunia Kristian dan Muslim. Mereka juga menyerap
idea-idea dari China dan India, dan menambahkannya pada pengetahuan mereka yang
luas yang diperoleh daripada kajian-kajian sendiri. Tiga orang pemikir spekulatif, al-
Kindi, al-Farabi, dan Ibnu Sina, menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme
dengan idea-idea lain yang diperkenalkan melalui Islam.

Di Sepanyol, kesusasteraan falsafah Arab diterjemahkan kepada bahasa Ibrani, Latin, dan
Ladino. Penterjemahan falsafah ini telah menyumbang kepada kemajuan falsafah Eropah
moden. Tokoh-tokoh utama dalam Zaman Keemasan termasuk:

• Moses Maimonides, ahli falsafah Yahudi;


• Ibnu Khaldun, ahli sosiologi serta sejarah;
• Constantine si Orang Afrika, warganegara Carthage yang menterjemahkan teks-
teks perubatan Yunani;
• Al-Khawarizmi yang mengumpul semak teknik-teknik matematik.

Sains
Perbezaan antara sikap ahli-ahli sains Byzantine dengan sikap orang-orang Muslim
zaman pertengahan yang setara adalah nyata. Byzantium tidak menambah atau hanya
menambah sedikit pengetahuan baru kepada sains perubatan Yunani-Rom. Ini mungkin
boleh dijelaskan melalui fakta bahawa perkembangan permulaan Islam ke luar
Semenanjung Arab telah menawan tiga buah kota Byzantine yang paling produktif:
Iskandariah, Carthage dan Antioch. Akibat kehilangan kerajaan pusat yang amat mahir,
serta serangan-serangan Arab yang berterusan terhadap Anatolia, kebanyakan kota
Byzantine tidak dapat menyokong seni dan sains. Banyak penduduk kembali beramai-
ramai ke perladangan sara diri. Kebanyakan ahli sains Islam yang paling terkenal hidup
pada Zaman Keemasan Islam. Antara pencapaian-pencapaian cendekiawan Muslim
semasa zaman ini ialah rekaan trigonometri sfera, kemajuan dalam bidang optik (lihat
Ibnu al-Haitham), serta kemajuan dalam bidang astronomi (termasuklah pembinaan balai
cerap pertama serta penciptaan astrolab).

i) Astronomi.
ii) Geografi
iii) Pelayaran
iv) Teknologi
v) Kejuruteraan
vi) Bangunan
vii) Perkapalan
viii) Mekanikal
ix) Perkilangan
x) keseniaan

Perubatan

Perubatan merupakan sebahagian utama kebudayaan Islam zaman pertengahan. Bergerak


balas kepada keadaan masa dan tempat, pakar perubatan dan cendekiawan Islam
mengembangkan sebuah kesusasteraan perubatan yang besar dan rumit yang memeriksa
dan mensintesiskan teori dan amalan perubatan

Perubatan Islam dikembangkan berdasarkan tradisi, terutamanya pengetahuan teori dan


amalan yang dikembangkan di Parsi, Yunani, dan Rom. Bagi cendekiawan-cendekiawan
Islam, Galen dan Hippocrates merupakan tokoh-tokoh cemerlang yang berwibawa,
diikuti oleh cendekiawan-cendekiawan Yunani di Iskandariah. Para cendekiawan Islam
menterjemahkan karya-karya Yunani kepada bahasa Arab dan kemudian menghasilkan
pengetahuan perubatan yang baru berdasarkan teks-teks tersebut. Untuk membolehkan
tradisi Yunani lebih senang difahami dan diajar, cendekiawan-cendekiawan Islam
menyusun pengetahuan perubatan Yunani-Rom yang luas dan kekadang tidak tekal
dengan lebih sistematik melalui penulisan ensiklopedia dan ringkasan (dari arkib digital
Perpustakaan Perubatan Negara AS).

Melalui terjemahan-terjemahan Arab inilah dunia Barat mendapat tahu tentang perubatan
Yunani, termasuk karya-karya Galen dan Hippocrates. Karya-karya menyeluruh seperti
Daftar Karya Perubatan yang ditulis oleh Ibnu Sina dan yang diterjemahkan kepada
bahasa Latin dan disebar dalam bentuk manuskrip dan bercetak ke seluruh Eropah
mendapat pengaruh yang sama, jika bukan lebih besar, di Eropah Barat. Pada abad ke-15
dan ke-16 sahaja, Daftar Karya Perubatan telah diterbitkan melebihi 35 kali (dari arkib
digital Perpustakaan Perubatan Negara AS).

Di dalam dunia Islam zaman pertengahan, hospital-hospital telah dibina di semua kota
yang utama; umpamanya di Kaherah, Hospital Qalawun mempunyai kakitangan-
kakitangan yang termasuk pakar perubatan, ahli farmasi, dan jururawat, yang boleh
merawat 8,000 orang pesakit. Terdapat juga dispensari dan kemudahan penyelidikan yang
menyebabkan kemajuan-kemajuan dalam pemahaman penyakit berjangkit, serta
penyelidikan optik dan mekanisme mata. Malah doktor-doktor Islam telah membuang
katarak dengan jarum-jarum geronggang lebih 1,000 tahun sebelum orang-orang Barat
berani mencuba tugas ini.

Perdagangan dan kehidupan bandar

Ibnu Sina merupakan pakar perubatan yang teragung di kalangan pakar perubatan Zaman
Islam Pertengahan dan Parsi. Kerjanya memberikan kesan langsung kepada Zaman
Pembaharuan.

Sejak awal-awal lagi, asas tamadun Islam adalah berdasarkan kehidupan bandar dan
perdagangan, dan pertambahan penduduknya dan kemajuan pertaniannya dicerminkan
melalui rangkaian perdagangan sedunianya. Bandar-bandar Islam yang berkembang
secara tidak terkawal menghasilkan jalan-jalan yang sempit serta berliku-liku di bandar
dan kawasan-kawasan perumahan dipisahkan oleh perbezaan latar belakang etnik dan
hubungan keagamaan. Kualiti-kualiti ini ternyata cekap untuk menghantar barangan
ulang-alik dari pusat komersil besar sambil mengekalkan kebersendirian yang
dititikberatkan oleh kehidupan keluarga Islam. Subbandar-subbandar yang berada di
sebelah luar dinding kota terdiri dari kawasan perumahan komuniti orang-orang kaya
hingga ke kawasan separa sesak kelas pekerja. Kawasan pembuangan sampah bandar
terletak jauh dari bandar, begitu juga dengan tapak perkuburan yang sering dijadikan
kediaman untuk penjenayah dan pelacur. Satu tempat menunaikan solat dapat dijumpai
berhampiran salah satu pintu-pintu utama untuk perayaan keagamaan dan pelaksanaan
hukuman bunuh awam. Serupa dengannya, tempat latihan tentera juga dapat dijumpai
berdekatan satu pintu utama.

Walaupun berbeza dari segi rupa muka bumi akibat iklim dan tradisi setempat
sebelumnya, bandar-bandar Islam hampir selalu dikuasai kelas pertengahan saudagar.
Kesetiaan sesetengah orang terhadap kawasan kejiranan mereka amat kuat,
membayangkan etnik dan agama, manakala rasa kewarganegaraan kadang kala bukan
sesuatu yang biasa. Keluarga luas menyediakan asas untuk program sosial, urusan
perniagaan dan perundingan dengan pihak berkuasa. Sebahagian unit ekonomi dan sosial
ini sering kali merupakan penyewa kepada bangsawan kaya.
Kuasa negeri biasanya tertumpu di Dar al Imara iaitu pejabat gabenor di dalam istana.
Istana-istana ini mencuar tinggi melampaui kota yang dibina hasil daripada ribuan tahun
penempatan manusia. Fungsi utama gabenor kota adalah untuk memberi perlindungan
dan mengekalkan keteraturan undang-undang. Sistem ini adalah bertanggungjawab atas
berlakunya percampuran pemerintahan autokrasi dengan pemerintahan autonomi di
dalam kota. Setiap kawasan perumahan dan kebanyakan blok rumah pangsa besar telah
melantik seorang wakil untuk berurusan dengan pihak berkuasa bandaraya. Kawasan-
kawasan perumahan ini juga dijangka untuk membentuk pemuda-pemudi mereka
menjadi militia untuk melindungi kawasan perumahan mereka sendiri, dan juga sebagai
bantuan kepada tentera profesional untuk mempertahankan kota secara menyeluruh.

Ketua sesebuah keluarga diberi kuasa dalam pengurusan rumah tangganya tetapi kadi
atau hakim boleh membincangkan dan menyelesaikan masalah dalam isu permasalahan
sesama keluarga dan dengan keluarga lain. Dua wakil kanan kuasa perbandaran ialah kadi
dan muhtasib. Mereka bertanggungjawab atas kebanyakan isu termasuklah kualiti
bekalan air, penyelengaraan jalan raya, mengawal peletusan wabak penyakit, mengawasi
pasar-pasar, dan pelaksanaan upacara pengebumian.

Lagi satu aspek kehidupan bandar Islam ialah wakaf, sesuatu amal kebajikan keagamaan
yang terus berurusan dengan kadi dan imam. Melalui derma, kebanyakan tempat mandi
awam dan kilang dibina dan hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan serta
membekalkan pengairan untuk dusun luar bandar. Mengikuti pengembangan, sistem ini
diperkenalkan kepada masyarakat Eropah Timur oleh Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Kecuali semua yayasan agama atau kepercayaan yang tidak membayar perlu cukai dalam
dunia Islam, orang awam perlu membayar cukai kepada majlis perbandaran, askar kepada
pemerintah tertinggi dan tuan tanah kepada bendahari negeri. Cukai juga dikenakan
keatas lelaki bujang sehingga dia berkahwin. Ini berbeza dengan zakat, zakat merupakan
derma kebaikan yang wajib terhadap seseorang Muslim kepada golongan-golongan
tertentu, manakala orang bukan Islam perlu membayar jizyah, seperti cukai kepala.

Binatang ternakan yang dibawa ke bandar untuk penyembelihan dihadkan pada kawasan
di luar bandar sahaja, begitu juga dengan industri lain yang dianggap kurang bersih.
Manakala barang berharga diletakkan berdekatan dengan pusat bandar. Hal ini
menyebabkan penjual buku dan tukang emas tertumpu di sekeliling masjid utama di pusat
bandar.

Persatuan-persatuan (seperti kesatuan pekerja yang melindungi hak pedagang) tidak


diiktiraf secara rasmi oleh kota Islam zaman pertengahan, tetapi urusan perdagangan
dikawal-selia oleh penyelia yang diiktiraf oleh majlis perbandaran. Setiap urusan
perdagangan dijalankan dengan identiti tersendiri, ahli-ahlinya akan mengunjungi masjid
yang sama, dan berkhidmat bersama dalam ketenteraan. Hamba pula kadang-kala diupah
dalam perladangan tebu gula dan perlombongan garam, walau bagaimanapun terdapat
juga hamba yang diupah lebih kepada menjadi pembantu di rumah atau askar upahan.
Teknologi dan perindustrian tamadun Islam amat maju sekali. Teknik penyulingan telah
membantu meningkatkan mutu industri minyak wangi, terdapat juga bahan kimia sepuh
seramik yang dibuat dengan giat untuk bersaing dengan seramik-seramik yang diimport
daripada China. Pendekatan saintifik dalam bidang kaji logam memudahkan kerja
menyerap dan meningkatkan mutu teknologi besi daripada India dan China. Eksport
utama terdiri daripada perusahan dan perkilangan barangan mewah, seperti ukiran kayu,
logam dan kaca, tekstil, dan seramik.

Sistem kontrak telah digunakan oleh pedagang-pedagang amat berkesan. Pedagang akan
membeli dan menjual untuk komisen, dengan wang yang dilaburkan kepada mereka oleh
pelabur-pelabur yang kaya, atau perkongsian perlaburan bersama beberapa pedagang,
yang terdiri daripada Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Baru-baru ini, dokumen-dokumen
yang ditemui dalam tinggalan sinagog di Mesir menyatakan dengan terperinci tentang
pedagang-pedagang dan kehidupan manusia yang gemilang pada zaman pertengahan di
Timur Tengah. Perkongsian perniagaan dipupuk untuk tujuan usaha perniagaan komersil,
dan ikatan yang erat antara pedagang-pedagang telah membolehkan rangkaian urusan
perniagaan yang luas di tempat-tempat yang jauh. Rangkaian ini dibangunkan semasa
wang boleh didebitkan di Baghdad dan dikreditkan di Sepanyol, mewujudkan sistem cek
yang ada pada hari ini. Setiap kali barangan melalui bandar, barangan akan dikenakan
cukai, hal ini meningkatkan harga barang dengan tinggi sebelum tiba ke destinasi akhir.
Walau bagaimanapun, dalam dunia Islam ketika itu, umat Islam mempunyai sumber yang
mencukupi tanpa bergantung kepada pasaran luar pada zaman ini.

Pengangkutan adalah mudah tetapi sangat berkesan. Setiap bandar mempunyai tempat di
luar gerbang masuk untuk haiwan dihimpunkan, iaitu tempat pusat membeli-belah atau
pasaraya di bandar dengan kemudahan gudang-gudang yang selamat, terdapat juga
kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk pedagang-pedagang di bandar, di samping
tempat-tempat untuk berurus niaga di sepanjang jalan perdagangan seperti rumah
penginapan zaman pertengahan.

Selain daripada sungai Nil, Tigris dan Furat, sungai lain yang dilayari amat kurang, maka
pengangkutan adalah tertumpu kepada pengangkutan laut. Sains-sains pengemudian telah
dimajukan menggunakan sekstan asas yang dikenali sebagai kamal untuk mengukur
ketinggian bintang, dan kompas magnet. Dengan penggunaan semua kelengkapan ini
dengan bantuan peta, pelayar dapat melayari lautan berbanding daripada pelayaran
sebelum ini yang hanya tertumpu pada persisiran pantai. Pelayar Muslim juga telah
memperkenalkan kapal layar bertiang tiga kepada penduduk Mediterranean. Malah kapal
layar (caravel) Christopher Columbus sebenarnya direka bentuk mengikut rekaan kapal
layar orang Islam Andalusia. Terusan buatan untuk menghubungkan sungai Nil dengan
Teluk Suez telah dibina, dan sebaliknya terusan ini juga menghubungkan laut merah
dengan Mediterranean walaupun ia dinaiki lumpur beberapa kali.

Mengikut tradisi, Nabi Muhammad s.a.w. telah bernasihat kepada umatnya supaya
"menuntut ilmu biarlah sampai ke negeri China". Tidak lama selepas kewafatan
Muhammad s.a.w., iaitu ketika Zaman Keemasan Islam, telah wujud pengembaraan dan
penghijrahan ke tempat yang jauh. Sebagai contoh, Ala'eddin, telah diberi penghargaan
dalam sejarah rasmi dinasti Yuan China, kerana telah membina manjanik berpengimbang
(counterweight trebuchet) untuk Kublai Khan. (lihat m.s. 119)

Umat Islam telah mempelajari teknik pembuatan kertas daripada China hasil daripada
hubungan yang sedia terjalin ini, tetapi umat Islam telah membuat keputusan untuk
menggunakan linen sebagai bahan mentah untuk membuat kertas berbanding daripada
penggunaan kulit kayu mulberi, atau bahan organik yang lain. Pemindahan teknologi cina
dan inovasi dalam penggunaan linen dalam kertas dapat membuat bahan tulis yang lebih
murah dari segi ekonomi daripada penggunaan kayu pokok lontar (papyrus) yang mudah
rosak. Daripada Islam juga, dunia mempelajari pembuatan kertas daripada bahan mentah
linen (sumber diambil daripada arkib Perpustakaan Perubatan Negara AS).

Seni bina dan kejuruteraan

Objektif utama dalam seni bina Islam adalah untuk melahirkan rasa ketenangan,
keharmonian dan kemanusiaan dan bukannya untuk diagung-agungkan dan disembah.
Seni bina Islam hanyalah satu pembangunan yang lahir daripada kreativiti pengukir
berdasarkan sumber inspirasi daripada al-Quran dan melahirkan bentuk-bentuk geometri,
kaligrafi dan warna. Rekabentuk ini melambangkan rasa syukur dan kekuasaan Allah
Menara kembar Kharaghan yang dibina pada tahun 1067 mengandungi kubur putera-
putera Seljuk.

Pembinaan Masjid Agung Samarra di Iraq yang disiapkan pada tahun 847
menggabungkan seni bina hipostail yang terdiri daripada baris-baris tiang yang
menyangga sebuah tapak datar yang mempunyai menara pilin yang besar di atasnya.

Orang Moor memulakan pembinaan Masjid Agung Cordoba pada tahun 785 dan
menandakan permulaan seni bina Islam di Sepanyol dan Afrika Utara. Masjid ini terkenal
dengan gerbang-gerbang dalaman yang ketara. Seni bina Moor mencapai puncaknya
dengan pembinaan Alhambra yang merupakan istana/kubu Granada yang indah dan
mengagumkan, dengan ruang-ruang dalaman yang terbuka dan berangin dan yang dihias
dengan warna merah, biru, dan emas. Dinding-dindingnya dihias dengan motif-motif
dedaun, inskripsi-inskripsi Arab, dan reka-reka bentuk awan larat, dengan dinding-
dindingnya dilitupi oleh jubin-jubin berkaca. Masjid Qolsharif di Rusia disiapkan sekitar
tahun 1000. Ia masih lagi merupakan masjid yang terbesar di timur Eropah kini.

Satu lagi subgaya yang tersendiri ialah seni bina Empayar Mughal di India pada abad ke-
16. Menyepadukan unsur-unsur Islam dan Hindu, maharaja Akbar membina sebuah kota
diraja di Fatehpur Sikri yang terletak 42 km (26 batu) di barat Agra pada akhir dekad
1500-an. Makam Taj Mahal pula dibina pada 1650-an.

Serangan Mongolia dan kemerosotan beransur-ansur


Pada tahun 1206, Genghis Khan mengasaskan sebuah dinasti yang kuat di kalangan
orang-orang Mongol di Asia Tengah. Semasa abad ke-13, Empayar Mongol ini menakluk
kebanyakan tanah Eurasia, termasuk kedua-dua negara China di timur dan kebanyakan
kekhalifahan Islam lama (termasuk juga Rusia) di barat selepas serangan Baghdad oleh
Hulagu Khan pada tahun 1258. Kemudian, pemimpin-pemimpin Mongol seperti Timur
memusnahkan banyak kota, membunuh beratus-ratus ribu orang, dan melakukan
kemusnahan yang tidak dapat dipulihkan terhadap sistem-sistem pengairan kuno di
Mesopotamia. Tanah-tanah Muslim yang ditakluk oleh orang-orang Mongol kini
menghadap timur laut ke laluan daratan ke China, dan tidak lagi menghadapi Mekah.

Akhirnya, kebanyakan orang Mongol yang menetap di Asia Barat dan Tengah memeluk
Islam dan dalam banyak kes berasimilasi dengan berbagai-bagai orang Muslim Iran atau
Turki. (Umpamanya, Ulugh Beg, salah seorang ahli astronomi awal yang terunggul, ialah
cucu lelaki kepada Timur.) Kerajaan Turki Uthmaniyyah bangkit dari abu-abu tetapi
secara teori, Zaman Keemasan sudah tamat.

Sudut pandangan bertentangan

Sesetengah pengulas telah mengurangkan kepentingan Zaman Keemasan sehingga


memanggilnya sebagai mitos yang bertujuan untuk mengalih perhatian daripada Islam
moden. Buku Srdja Trifkovic, Pedang Nabi, amat kritis terhadap Zaman Keemasan
Islam. Namun tidak dapat dipertikaikan bahawa rejim-rejim Islam, seperti Kerajaan Bani
Abbasiyyah Baghdad di bawah Harun ar-Rashid atau al-Andalus, adalah amat kaya
berbanding dengan jiran-jiran mereka, serta mengekalkan banyak falsafah Yunani dan
menyampaikan idea-idea Timur seperti konsep sifar ('0') yang dipercayai berasal dari
India. (Lihat juga: Angka Arab). Bagaimanapun, sesetengah pengkritik memperdebatkan
bahawa kesemua ini berkembang maju walaupun terdapat agama Islam, dan bukan
disebabkannya.

Mereka mendakwa bahawa kekhalifahan dan kerajaan-kerajaan Islam yang lain


menekankan tafsiran tegar terhadap kepercayaan ortodoks al-Quran dan menggunakan
falsafah dan sains Yunani semata-mata untuk menyokong kuasa mereka. Salah satu
contoh ialah pengolahan Ibnu Rushd (Averroës) yang mencuba menyelaraskan penulisan-
penulisan Aristotle dengan Islam (walaupun Ibnu Rushd masih dianggap sebagai seorang
tokoh yang berwibawa dalam salah satu daripada empat aliran fikiran klasik hukum
Islam) dan yang diusir buat suatu tempoh yang singkat.