Anda di halaman 1dari 93

1

BAB II
BIOGRAFI SYEIKH AL-HADĪS MAULĀNĀ MUHAMMAD ZAKARIYYĀ
AL-KĀNDAHLAWĪ

1.1 KELUARGA DAN TEMPAT KELAHIRANNYA

Di bahagian barat wilayah utara Uttar Pradesh di sebuah bandar yang diberi nama
Muzaffar Naqar di negara India terdapat dua buah desa yang masyhur dengan panggilan
Jihinjanah dan Kandalah. Di dalam dua buah desa ini telah menjalani kehidupan sebuah
keluarga ilmuan yang memiliki kemulian nama dengan kefaqihan dan keilmuan dalam
sumber hukum dan perundangan Islam serta ketekunan dan ketabahan servival
(perjuangan) dalam mengimplimentasi agama yang sempurna dalam kehidupan mereka
secara keseluruhannya. Moyang keluarga ini ialah seorang ulama yang tersohor pada
ketika itu yang bernama al-Syeikh Muhammad Ashrāf di mana beliau berkesempatan
hidup di zaman Shah Jahan raja India pada masa itu. Para ulamak di zamannya telah
bersepakat bahawa beliau adalah pengamal agama yang istiqamah, warak dan pengikut
sunnah yang setia.1

Keluarga yang mulia ini telah melahirkan ramai alim ulama yang ulung lagi
tersohor, di kalangan mereka adalah al-Syeikh al-Mufti Ilāhi Baksh al-Kandahlawī yang
masyhur di benua kecil India dengan kelebihan dan kebijaksanaanya. Beliau merupakan
salah seorang di antara murid-murid al-Syeikh cAbd al-cAziz anak lelaki kepada al-
Syeikh Waliullāh al-Dahlawī yang intelektual dan juga anak murid kepada khalifah al-
Imām al-Shahīd al-Saiyyīd Ahmad al-Brilwī. Beliau telah mengarang lebih dari 60 buah
buku ilmiah di dalam Bahasa Arab dan Urdu. Allah s.w.t telah mentaqdirkan pada tahun
1245H beliau meninggal dunia. Di kalangan mereka juga adalah al-Syeikh Abu Hasan
dan al-Syeikh Nur al-Hasan, al-Syeikh Muzaffar Hussin, al-Syeikh Muhammad Ismācil,
al-Syeikh Maulānā Muhammad Ilyās dan al-Syeikh Maulānā Muhammad Yahyā bin al-
Syeikh Muhammad Ismācil rah.a. Kesemua mereka adalah pendakwah-pendakwah
1
Al-Kandahlawi, Muhammad Yusof, Hayah al-Sahābah, Pentahqiq Bassyar cUwwađ Macruf, Jilid 1,
Muassasah al-Risālah. hlmn 6.
2

agama Allah s.w.t yang mukhlis dan dari golongan alim ulama yang ulung di zaman
masing-masing.2

1.2 KELAHIRAN

Al-Syeikh Maulānā Muhammad Zakariyyā bin al-Syeikh Maulānā Muhammad Yahyā


bin al-Syeikh Maulānā Muhammad Ismācil adalah dari keluarga yang memiliki asal
usul yang mulia ini di mana salasilah beliau bertemu dengan Saidina Abu Bakr al-Siddq
r.a seorang sahabat yang paling Nabi Muhammad s.a.w. kasihi. Beliau telah dilahirkan
pada jam 11.00 malam pada malam bulan Ramadhan yang ke sebelas tahun 1315 Hijriah
bersamaan 12 Februari 1898 Masihi di dalam suasana yang terbaik pada ketika itu di
mana amalan soleh mengatasi kemungkaran dan masayarakat di tempatnya berpegang
teguh dengan ajaran agama. Pada masa kelahiranya al-Syeikh Maulānā Muhammad
Yahyā menjawat jawatan sebagai tenaga pengajar di Madrasah Mazāhir al- cUlum,
Saharanpur.3

al-Syeikh Abu Hassan Nadwī memberi komentar bahawa al-Kandalawi


ditaqdirkan lahir di dalam keluarga yang alim dan warak serta istiqamah dalam
menjalankan seluruh perintah Allah s.w.t ini terbukti apabila mereka mempunyai jiwa
yang teguh serta kental, sabar dalam menghadapi kesusahan dan bersyukur ketika
menerima kurniaan yang mengembirakan. Nenek Maulānā merupakan seorang hafizah
al-Quran di mana beliau telah menamatkan hafalan keseluruhan al-Quran ketika
mengasuh ayahanda Maulānā Muhammad Zakariyya.4

1.3 PEMBESARANNYA

al-Kandahlawi dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang zuhud dan sederhana. Ibu
bapa serta nindanya sangat menyayanginya dan mempunyai aspirasi yang tinggi bagi
menjadikan beliau seorang insan yang benar-benar beriman kepada Allah s.w.t dengan

2
Al-Kandahlawi, Muhammad Yusof, Hayah al-Sahābah, Pentahqiq Bassyar cUwwađ Macruf, Jilid 1,
Muassasah al-Risālah.
3
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Awjaz Masālik ilā Muwaţţa Mālik, al-Juz al-Awwal, 1400H-
1980M, Beirur, Lubnān.
4
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
3

memiliki ilmu-ilmu agama dan tidak mencintai dunia sehingga bakhil dalam
membelanjakan harta di jalan Allah s.w.t dan menjual ilmu agama bagi mendapatkan
keuntungan dan kesenangan duniawi yang sementara. Ayahandanya mempunyai kaedah
dan caranya yang tersendiri dalam memastikan beliau memiliki ciri-ciri kepimpinan yang
intelektual, keterampilan yang progresif dengan paduan antara akhlak dan kewibawaan
Rasulullah s.a.w. Tamparan, tengkingan dan pukulan yang menyakitkan lagi
memedihkan daripada ayahnya merupakan perkara biasa bagi dirinya sehingga beliau
menyatakan dalam kitabnya Aap Beeti berkat dan hasil daripada pukulan ayahandaya
serta kesabaran dan ketabahan beliau menghadapinya adalah faktor tercetusnya
kebijaksanaan dan kepakaran beliau dalam ilmu agama khususnya dalam bidang hadis.5
Beliau beruntung disebabkan sempat hidup sezaman dengan al-Imam al-Rabbani al-
Syeikh al-Gangohi6 dan berpeluang bergaul serta bermuamalah dengan al-Gangohi juga
ulama yang lain. Oleh itu beliau telah memperolehi keberkatan menerusi doa dan
keberkatan daripada para ulama yang berpegang teguh dengan agama Allah s.w.t yang
maha suci yang terdiri daripada golongan fuqaha, muhaddithin dan mereka yang hatinya
hampir dengan Allah s.w.t. Oleh yang demikian keadaanya, al-Kandahlawi berpotensi
besar menjadi seorang pemuda yang soleh, bertaqwa, berkarisma menarik serta memiliki
hati sanubari yang suci dan murni dengan terpelihara daripada anasir-anasir yang boleh
merosakkannya dengan berperisai dengan kubu yang kukuh. 7

Semasa beliau berumur 19 tahun Allah s.w.t telah menetapkan ayahandanya


pulang ke rahmatullah pada 10 Zul al-Qacedah 1334 H yang mana beliau mewariskan
kepadanya sebuah kedai buku. Dengan perniagaan buku tersebut ayahandanya menyara
kehidupan mereka sekeluarga mekipun ayahandanya berkerja sebagai guru di Madrasah
Mazahir al-cUlum, Saharanpur beliau tidak mengambil sebarang upah atau gaji bulanan
walaupun telah didesak beberapa kali untuk menerimanya kerana niatnya yang suci dan
murni semata-mata untuk mendapatkan keredhaan dan keampunan Allah s.w.t. Dengan
kematian ayahnya juga sebagai guru dan mentornya beliau terpaksa berdikari dan
mencari sumber pendapatan sendiri bagi menyara diri dan keluarganya. 8
5
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
6
Al-Syeikh ini merupakan seorang yang faqih, muhaddith, bijak pandai, cerdik dan mempunyai tokoh
kepimpinan yang terkenal pada masa itu. Al-Kandahlawi telah mempelajari banyak ilmu-ilmu agama
daripada al-Syeikh ini di mana beliau telah membantu dan mendidiknya disebabkan mempunyai hubungan
yang erat dengan dengan bapanya. Al-Gangohi wafat pada tahun 1323H ketika umur al-Kandahlawi
mencecah 8 tahun.
7
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
8
Ibid.
4

1.3 KEHIDUPAN MAWLANA ZAKARIYYA

Kehidupan beliau sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat yang berlegar di


sekitarnya. Beliau menjaga masanya setiap detik dan ketika. Selepas beliau solat fajar
beliau duduk sekejap. Beliau sibuk berzikir dan berdoa dengan himpunan doa masnun.
Kemudian beliau balik ke rumahnya dan duduk bersama orang ramai sambil minum teh
tanpa sarapan dan makan. Kemudian beliau masuk ke biliknya dan sibuk mengulangkaji
dan mengarang. Pada masa ini tidak ada sesiapapun yang menziarahinya kecuali orang
yang ingin belajar atau mereka yang datang sebagai tetamu. Biliknya lengang dari
segala macam perhiasan dan seseorang itu akan terasa berat hati untuk menyusahkan
beliau dengan menziarahinya dan berurusan dengan kesibukannya. Selepas solat Zohor
beliau sibuk dengan menulis risalah dan jarang sekali beliau tidak melakukan demikian.
Kemudian beliau keluar untuk mengajar. Beliau sibuk mengajar selama 2 jam sebelum
solat asar. Selepas solat asar beliau duduk bersama orang ramai dan memberi mereka
minum teh dan mereka terdiri daripada bilangan orang yang besar. Orang yang
menziarahinya menyangka beliau mengadakan kenduri kecil tetapi ia adalah perkara
biasa. Selepas solat Maghrib beliau sibuk dengan amalan-amalan sunat dan wirid.
Biasanya beliau tidak makan malam kecuali untuk meraikan tetamu yang besar.9

Beliau seorang yang pintar membahagiakan waktu antara masa mengulangkaji,


mengarang buku ilmiah, menyambut tetamu dan lain-lain lagi. Semua itu tidak
menyibukkannya dari kesibukan dengan tuhannya, berseorangan untuk beribadat,
bermunajat, mendidik para pelajar dan tidak menyibukkan daripada mengahdiri
perhimpunan besar jemaah tabligh serta tidak menyibukkan daripada mengarang kitab
dan surat-surat di dalam pengislahan dan mengajak manusia kepada ajaran Allah yang
sempurna.10

1.4 PENDIDIKAN

9
Aroma bin Abdul Wahid. 1999. Penggunaan Hadith Dacif Di Dalam Masalah al-Taghrib dan al-Tarhib.
Kajian 40 Hadith Mengenai Fadilat al-Quran Oleh al-cAllamah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad
Zakariyya al-Kandahlawī. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
10
Ibid.
5

Pendidikan al-Kandahlawi bermula pada tahun 1325 H-1907 M hingga tahun 1336 H-
1917 M. Di antara masyaikh yang telah menjadi guru dan pembimbing beliau ialah
ayahandanya sendiri al-Syeikh Maulānā Muhammad Yahyā bin al-Syeikh Maulānā
Muhammad Ismācil, bapa saudaranya al-Syeikh Maulānā Muhammad Ilyās, Syeikh
Saharanpuri, Maulana cAbd al-Wahid Sanbuli, Maulana cAbd al-Latif dan ramai lagi.
Beliau belajar membaca dengan Hakim cAbd al-Rahman Muzaffarnagar dan menghafal
al-Quran melalui bimbingan ayahandanya serta belajar buku parsi dan asas bahasa Arab
dengan bapa saudaranya al-Syeikh Maulānā Muhammad Ilyās. Bapanya menitikberatkan
pendidikan dan mengambil kira mengenainya sehingga al-Kandahlawi disuruh membaca
setiap apa yang telah dihafalnya daripada al-Quran al-Karim sebanyak 100 kali dan
melarang beliau dari bercampur-gaul dengan orang ramai. Beliau tinggal bersama
ayahnya di rumah al-Syeikh Gangohi sehingga 8 tahun. Kemudian beliau bersama
dengan bapanya pergi ke Mazahir al-cUlum, Saharanpur11 menetap di sana di mana
bapanya merupakasan salah seorang tenaga pengajar di situ. 12

Sebelum memulakan pengajian hadis, bapanya al-Syeikh Maulānā Muhammad


Yahyā akan mandi dan solat dua rakacat. Semasa berada di sini, minat al-Kandahlawi
terhadap ilmu hadis semakin menebal ini menyebabkan beliau menjadikan hadis sebagai
fokus dan matlamat utama kehidupan yang perlu dikuasainya seperti mana leluhurnya
telah perolihi. Di bawah bimbingan dan tunjuk ajar bapanya beliau mahir dalam
pengaplikasian Bahasa Arab, nahu, ilmu morfologi, kesusasteraan dan ilmu mantik.
Bapanya al-Syeikh Maulānā Muhammad Yahyā mengajarnya kutub sittah13 dari pada
awal hingga akhir, manakala al-Syeikh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri mengajarnya
sahih al-Bukhari dan sunan al-Tirmidhi buat kali kedua.14

Semasa di alam persekolahan lagi al-Kandahlawi telah mula berjinak dalam arena
penulisan di mana beliau menjadi penulis dan penyunting kitab Baz al-Majhud syarah
Sunan Abu Daud hasil karya al-Syeikh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Al-
Kandahlawi berguru dengannya sehingga beliau meninggal dunia di Madinah al-

11
Salah sebuah daripada beberapa buah institusi pengajian tinggi agama yang terbesar selepas Dār al-
c
Ulum al-Duyūbandiyyah.
12
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Awjaz Masālik ilā Muwaţţa Mālik, al-Juz al-Awwal, 1400H-
1980M, Beirur, Lubnān.
13
Kutub sittah adalah kitab Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Jamic al-Tirmizi, Sunan al-Nasaei
dan Sunan Ibn Majah.
14
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
6

Munawwarah pada 1346 H. Jenazah beliau dikebumikan di tanah perkuburan Baqic.


Sebelum wafat al-Saharanpuri telah menyatakan hasratnya kepada al-Kandahlawi
supaya membantunya menghasilkan sebuah kitab Syarah Sunan Abi Daud yang diberi
nama Baz al-Majhud ini kerana beliau tidak terdaya menghasilknya sendiri disebabkan
faktor usianya yang telah lanjut dan uzur serta ganguan angota badannya yang kerap kali
bergetar dan mengigil, halangan sebegini menyukarkannya menyiapkan kitab ini secara
perseorangan. Tawaran berharga yang diberikan oleh grunya itu tidak dipersia-siakan
begitu sahaja ini kerana selain dapat membantu syeikhnya menghasilkan kitab yang
berstatus tinggi ini beliau dapat mengasah dan mempertingkatkan kemahiran
penulisannya dengan lebih ivovatif, kreatif dan efektif.15

Peranan yang dimainkan beliau dalam membantu gurunya menghasilkan


penulisan Baz al-Majhud ialah dengan mencari kitab-kitab dan artikel-artikel ilmiah
yang ditetapkan oleh al-Saharanpuri samada yang berada di maktabah atau di kutab yang
terdapat di Mazahir al-cUlum dan di luar madrasah kemudian menukil fakta-fakta yang
sesuai lalu dibentangkan kepada al-Saharanpuri untuk disemak dan dikaji serta dibuat
penyusunan fakta. Apabila fakta dan komentar tersebut telah siap disusun al-Saharanpuri
akan mengimlakannya kepada al-Kandahlawi dan beliau akan menulisnya mengikut apa
yang dibaca oleh gurunya. Dengan semangat juang dan kometmen serta ketekunan yang
gigih dalam penulisan ini maka kitab ini dapat disempurnakan dan diterbitkan.
Semenjak daripada itu al-Kandahlawi memperolehi keberkatan dan kebaikan dari
syeikhnya di mana beliau menjadi khalifah dan naib kepada al-Saharanpuri serta
namanya diabadikan di dalam prakata kitab tersebut seperti mana berikut : Saya telah
meminta tolong beberapa orang sahabat saya yang ternama di antaranya adalah
saudara dan penyejuk mata serta hati saya Haji Hafiz Mulwi Muhammad Zakariyya al-
Kandahlawi dalam menghasilkan kitab Baz al-Majhud dan beliau menyetujuinya. Saya
tidak terdaya menulis dengan tangan disebabkan sentiasa mengeletar serta minda dan
semangat yang lemah. Oleh itu saya akan mengimlakan kepadanya dan dia akan
menulisnya. Dialah yang mencari maklumat dan fakta yang rumit ditemui di dalam
sumber rujukan. Saya bermohon kepada Allah s.w.t. dengan usaha dan komitmen yang
diberikan agar mengurniakan kepadanya ganjaran dan keberkatan yang terbaik atas
usaha yang telah beliau sumbangkan dalam menjayakan penerbitan kitab ini.16
15
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil al-Acamal,
Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7
16
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
7

1.5 PERJALANAN KE TANAH SUCI

Pencinta dan penjaga sunnah Rasulullah s.a.w. ini berkesempatan dan berpeluang pergi
ke tanah suci iaitu Makah dan Madinah. Beliau telah telah mengerjakan rukun Islam
yang kelima ini beberapa kali. Kekerapan beliau datang ke tempat ini meninggalkan
kesan yang mendalam dan luar biasa ke atas jiwa raga serta keintelektualannya. Pada
tahun 1338 H beliau pergi ke tanah suci mengiringi guru beliau al-Saharanpuri. Ketika
berada di sana al-Saharanpuri terjumpa sebuah manuskrip Musnad Abdul Razak, ini
menimbulkan keinginan yang mendalam untuk memilikinya tetapi terpaksa dibatalkan
hasrat dan keinginannya yang mendalam untuk memilikinya disebabkan penjual
mengenakan harga yang melebihi wang yang dimilikinya. Untuk tidak menghampakan
gurunya al-Kandahlawi membuat satu inisiatif yang di luar jangkaan al-Saharanpuri di
mana beliau meminjam manuskrip tersebut dan menyalinnya semula dengan
mengunakan tulisan tangan. Al-Kandahlawi berjaya menyalin semula manuskrip
tersebut dengan kerjasama yang diberikan oleh kawan-kawanya. Usaha ini mengambil
masa selama sepuluh hari bagi menyiapkannya.17

1.6 KEPERIBADIAN DAN CIRI-CIRI KHUSUS

Kondisi yang positif serta semulajadi pada ketika itu telah mencorakkan kehidupan
beliau dari remaja hingga dewasa di bawah rahmat Ilahi dan tarbiah serta pengawalan
yang komprehensif lagi realistik menerusi para pendidik dan pembimbing yang memiliki
spiritual yang konkrit lagi intensif dalam mengaplikasi arahan Allah s.w.t dalam
kehidupan mereka. Ini telah menjadikan beliau seorang yang tenang dan mempunyai
rohani yang suci lagi bersih, cita rasa yang menepati kehendak Allah s.w.t dan cenderung
kepada semua kebajikan seperti ibadah, taqwa, pengajian, mengarang dan kesempurnaan
sifat-sifat mulia yang dapat dibaca menerusi wajah beliau, sentiasa bersedia menemui
Allah, memiliki hati yang mulia, sangat memuliakan para tetamu dan mempunyai tabiat
semulajadi yang mulia.18
17
Ibid
18
Aroma bin Abdul Wahid. 1999. Penggunaan Hadith Dacif Di Dalam Masalah al-Taghrib dan al-Tarhib.
Kajian 40 Hadith Mengenai Fadilat al-Quran Oleh al-cAllamah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad
8

Beliau memiliki bentuk tubuh badan yang sasa, warna kulit yang putih dan
mempunyai bibir mulut yang merah. Beliau sangat rajin tanpa mengenal erti kemalasan.
Jiwanya yang halus, bermanis muka, peramah penyayang, banyak bersenda gurau
dengan mereka-mereka yang berlembut atau mereka yang menyukai untuk berlembut,
mudah menitiskan air mata dan mudah tersentu perasaan ketika mana disebut mengenai
sesuatu dari kisah Rasul s.a.w., sahabat, awliya’ atau mengeluarkan bait syair yang
merdu. Beliau akan mengalirkan air mata dan tidak dapat mengawal tangisan. Jika
beliau diselubungi perasaan hiba maka beliau akan menitiskan air mata.19

Di antara sebesar-besar kebanggaan yang dimiliki oleh beliau yang boleh


dibanggakan di dalam kehidupannya ialah beliau telah mengahabiskan seluruh masanya
untuk perkara yang berguna serta tidak mencuaikan masanya yang penuh berharga
dengan sia-sia. Kehidupanya penuh dengan perkara-perkara yang boleh diambil contoh
dan intisari ibadat, zikir, mengajar, mengarang, memperbaiki rohani, memberi tunjuk ajar
dan nasihat.

1.7 KEWAFATANNYA

Pada bulan Zu al-Qacedah tahun 1389H al-Kandahlawi telah pulang ke rahmatullah.


Beliau wafat di Kota Madinah al-Munawarah, Sacudi cArabiyya dan dikebumikan di
tanah perkuburan al-Baqic.20

1.8 MANHAJ DAN METODOLOGI PENULISAN

Al-Kandahlawī bergiat aktif dalam arena penulisan semenjak di alam persekolahan lagi.
Beliau berkarya mengunakan Bahasa Urdu dan Arab di mana kepakaran dan
kefasaihannya dalam bahasa tersebut tidak perlu dipertikaikan lagi. Seperti mana para
cendiakawan Islam yang lain, mereka menulis dalam pelbagai bidang dan pengkhususan
ilmu agama seperti hadis, fiqh, aqidah, kelebihan amalan, perundangan islam dan lain-
lain lagi begitu juga beliau yang mana telah menghasilkan pelbagai kitab yang berkaitan
Zakariyya al-Kandahlawī. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
19
Ibid.
20
Ibid.
9

dengan ilmu di atas. Kitab yang ditulisnya dibaca dan menjadi rujukan samada dari
golongan alim ulama dan orang yang jahil ilmu agama. Oleh yang demikian matlamat
sasaran pembaca penulisan beliau terbahagi kepada dua iaitu orang yang alim dalam
bidang agama dan orang awam biasa yang mana kitab yang ditulis untuk kedua-dua
sasaran ini berlainan dan berbeza dari segi metode, uslub bahasa dan fakta.21

Kitab kelebihan amal yang mengandungi enam bab iaitu kelebihan solah, zikir,
al-quran, Ramadhan, sedeqah, haji dan umrah, tabligh dan hikyah sahabah diterbitkan
untuk dibaca oleh orang awam yang tidak mahir dalam ilmu agama bagi tujuan memberi
ransangan dan mewujudkan semangat yang berkobar-kobar di dalam sanubari mereka
menjalankan amalan agama serta perundangan Islam. Kitab Awjaz al-Masālik syarah
kitab al-Muwatta’ Imām Malik, Lamic al-Dirari cAla Jamic al-Bukhari, Al-Abwab wa al-
Tarajim Lī al-Bukhari, Juzc Haj al-Widac wa cUmrah al-Nabi, Khaşāil Nabawi Syarh
Shamail al-Tirmidhi, Al-Ictidal fī Marātib al-Rijāl dan lain-lain dihasilkan untuk orang-
orang yang ingin mendalami ilmu agama, para pelajar agama dan alim ulamak sebagi
sumber rujukan.22

Apakah pegangan al-Kandahlawī mengenai permasalahan kebenaran beramal


dengan hadis dacif? Pendapat al-Kandahlawī dalam perkara ini sama dengan pendapat
jumhur ulamak iaitu dibolehkan beramal dengan hadis dacif dalam permasalahan taghīb,
tarhīb, kelebihan-kelebihan amal dan manaqib sahaja dan tidak dibolehkan dalam
permasalahan halal haram dan aqidah. Bagaimana sistem yang diaplikasi oleh beliau
ketika proses pendidikan?. Al-Kandahlawī mengikuti sistem dan kaedah dirayah 23 dan
riwayah24 serta mengekalkan sistem sanad dari awal hingga penulis kitab hadis
khususnya kutub sittah. Bagi menghasilkan buku untuk tatapan orang awam al-
Kandahlawi menulis dan mengeluarkan hadis taghrib dan tahzib yang mana beliau
mengunakan kitab hadis (al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasai & Ibn

21
Abd al-cAziz Abd al-Hamid. 2002. AAP BEETI. Pustaka Habib. Terj. cAbdul Aziz cAbdul
Hamid. Kuala Lumpur: Pustaka Habib.
22
Muhammad Zakariyya. 2005. Fadhilat Amal. Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn Bhd.
23
Suatu ilmu yang membahaskan tentang keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolak
dan yang bersangkut paut dengannya. Dalam konteks lain ilmu hadith dirayah juga dikenali dengan ulum
al-hadith, mustalah al-hadith dan usul al-hadith.
24
Suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk menaqalkan atau memindahkan apa sahaja yang
disandarkan kepada nabi secara khusus samada dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan,
sifat atau tingkah laku Baginda. Ilmu ini bertujuan untuk menjamin ketetapan setiap hadith yang
disampaikan.
10

Majah), Kitab al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Munziri, Kitab Majma' al-Zawa'id oleh al-
Haitsami dan Kitab Jami' al-Sagīr oleh al-Suyuti.25

Dalam penulisan hadis al-Kandahlawi mengunakan metodos sanad, matan dan


hukum hadis tersebut. Dalam meriwayatkan dan menukilkan sesebuah hadis dalam
kitabnya beliau akan menyatakan sanad hadis tersebut dari pembuku hadis sehinggalah
kepada Rasulullah s.a.w seperti dalam kitabnya Awjaz al-Masalik, selepas menyatakan
matan hadis tersebut beliau menjelaskan jenis dan hukum hadis tersebut samada mursal,
munqatic, dacif, sahih dan sebagainya. Seperti mana dalam kitab Awjaz al-Masalik beliau
menyusun tajuk mengikut bab-bab fiqh seperti salat, wudu’, taharah dan sebagainya.
Sebagai seorang yang alim dalam ilmu fiqh beliau akan cuba membuat perbandingan
pendapat mazhab yang empat dalam sesuatu permasalahan yang terdapat di dalam hadis
yang beliu nukillkan dalam penulisannya sehingga pembaca tidak mengetahui beliau dari
mazhab yang mana dalam empat mazhab tersebut.26

1.9 KARYA-KARYA

Penyusunan kitab dan usaha yang gigih dalam menghasilkan bahan ilmiah yang
tinggi mutu, kualiti dan nilainya merupakan satu bab dalam kehidupan al-Syeikh
Muhammad Zakariyya rah, dan kalau dikaji dengan kajian lapangan bahawa berkat
daripada penulisan beliau masih melimpah hingga sekarang walaupun beliau telah
meninggal dunia 28 tahun yang lalu. Berikut disenaraikan karya penulisan ilmiah yang
komprehensif dihasilkan oleh beliau;

a). Tārīkh Mazāhir dan Tārīkh Masyāikh.


Dua buah buku di atas adalah permulaan karya beliau. Makna buah buku ini ialah 50
Tahun Keadaan Madrasah Mazāhir cUlum dan Riwayat Hidup Para Masyāikh.27

b). Awjaz al-Masālik.

25
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya. 1422/2001. Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap
Fadāil al-Acamal. Kuala Lumpur: Abdul Majid Ahmad.
26
Ibid.
27
Abd al-cAziz Abd al-Hamid. 2002. AAP BEETI. Pustaka Habib. Terj. cAbdul Aziz cAbdul Hamid.
Kuala Lumpur: Pustaka Habib.
11

Kitab yang mempunyai enam jilid serta ditulis dalam Bahasa Arab ini merupakan salah
satu dari kitab-kitab beliau yang masyhur dan bersifat kontemperari pada ketika itu.
Awjaz al-Masālik ialah syarah kitab al-Muwatta’ Imām Malik hasil usaha serta titik
peluh beliau selama kira-kira 40 tahun. Kitab ini merupakan salah satu dari kitab
komentar al-Muwatta’ Imam Malik yang paling komprehensif yang mana mengandungi
sains hadis, ilmu perundangan Islam dan komentar hadis.28

Dalam kitab ini Maulānā menukil kesimpulan yang nyata serta intelek daripada
komentar-komentar yang dibuat oleh para cendiakawan hadis lain samada pendapat yang
sepakat atau khilaf beserta dengan dalil mereka berhubung sesuatu isu. Kitab ini telah
mendapat banyak pujian daripada tokoh-tokoh ulama Hijaz. Di antara tokoh alim
ulamak tersebut ada seorang yang berkata “Seandainya pengarang kitab ini tidak
menyatakan di dalam muqaddimahnya bahawa beliau bermazhab Hanafi, maka pasti
kami akan menyangka bahawa beliau bermazhab Maliki secara terperinci. Selain itu,
beliau dapat mengumpulkan banyak masalah-masalah fiqhiyah mazhab Maliki di mana
penjelasan masalah tersebut sukar untuk ditemui dalam mana-mana kitab mazhab
Maliki sekalipun.” Alim ulamak dari negara Arab khususnya Arab Sa cudi, semoga Allah
s.w.t mengurniakan kepadanya kemulian dan keagungan yang tinggi serta alim ulama
dari Damsyik sangat berharap kepada al-Kandahlawī agar kitab ini dapat diterbitkan di
Beirut, Lebanon. Ada seorang yang kaya raya dari Mekah al-Mukarramah telah
menerbitkan kitab ini dengan pembiayaan peribadinya sendiri.29

c). Lamic al-Dirari cAla Jamic al-Bukhari.


Karya ini mula penulisannya pada hari Rabu 7 Muharram 1376 dan disempurnakan pada
10 Rabic al-Awwal 1388H dan ditulis dalam Bahasa Arab serta mengandungi 3 jilid.
Kitab syarah Bukhāri ini merupakan hasil usaha Syeikh Rashīd Ahmad dan bapanya
Syeikh Yahya al-Kandahlawi. Maulānā Muhammad Zakariyya berperanan mengedit,
mentahqiq dan menjelaskan perkara yang perlu diperjelaskan.30

d). Al-Abwab wa al-Tarajim Lī al-Bukhari.

28
al-Kandahlawi. Muhammad Zakariyya. 2003-1424. Awjaz al-Masalik ila Muwatta Malik.
Dimasq: Dar al-Qalam.
29
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil al-Acamal,
Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7.
30
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002.
12

Sebuah penerangan dan penjelasan tentang setiap tajuk yang terdapat di dalam kitab
Sahih Imam al-Bukhari. Buku ini mengumpulkan pendapat para sarjana dan ilmuan
hadis keunikan dan reasional serta hubungan di antara hadis dan tajuk yang diberikan
bagi hadis tersebut. Perkara ini perlu dijelaskan kerana ulama pensyarah Jamic Sahih al-
Bukhari menyatakan bahawa fiqh Imam al-Bukhari terletak pada tajuknya. Kita akan
mendapati di dalam kitab al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith
Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih hadis yang ditulis secara berulang dan ketidak
sesuaiaan hadis dengan tajuk yang diberikan dari segi pemahaman biasa. Dalam kitab
ini al-Kandahlawi bukan sahaja mengambil pendapat daripada imam-imam hadis seperti
Ahmad bin cAli bin Hajar al-cAsqalani dan Shah Wali Allah al-Dehlawi tetapi beliau
membuat perbandingan di antara komentar mereka dan cuba mendapatkan korelasi
berdaarkan research yang beliau jalankan31.

e). Juzc Haj al-Widac wa cUmrah al-Nabi


Kitab ini mula dihasilkan pada Jumaat 22 Rabi al-Awwal 1341H pada jam 12 tengahari
dan selesai penulisannya pada jam 01.30 malam hari Sabtu pada mulanya kemudian
disunting untuk diterbitkan pada 15 Rejab 1390. Sebuah kitab bahasa Arab yang
komprehensif yang menerangkan mengenai jumlah Nabi Muhammad s.a.w mengerjakan
haji dan umrah, cara dan panduan mengerjakan haji, lokasi-lokasi yang akan dilawati
semasa mengerjakan haji dan umrah dan lain-lain.32

f). Khaşāil Nabawi Syarh Shamail al-Tirmidhi.


Kitab ini mula ditulis pada 1343H dan berakhir pada 1344H. Kitab syarah al-Syamail al-
Muhammadiyyah ini mengandungi koleksi-koleksi hadis yang berhubung sifat dan ciri
yang terdapat pada diri Nabi Muhammad s.a.w. Kitab ini telah diterjemah ke pelbagai
bahasa.33

g). Fadāil al-Acamal dikarang pada 1348 H.


h). Fadāil Ramadān ditulis pada 1349 H.
i). Fadāil Tabligh dihasilkan bertarikh 1350 H.
j). Fadāil Namaaz (Solah) diterbitkan pada 1358 H.

31
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil al-Acamal,
Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7
32
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002
33
Ibid.
13

k). Fadāil Haj, selesai pada 1367 H.


l). Fadāil Sadāqah, karya pada tahun 1368 H.
m). Fadāil Zikr
n). Fadāil Durood Sharif, 1384 H.
o). Fadāil Tijarah, 1401 H.
p). Hikayah al-Sahabah, 1357 H.
q). Al-Ictidal fī Marātib al-Rijāl, 1357 H.
r). Daari Ka Wujoob.
s). Aap Bieti, mempunyai 5 jilid, 1388-1391 H.
t). Syaricah wa Tarīqah, 1398 H.
u) Um al-Amrād.
v) Fitna al-Maududiah
w) Mowt Ki Yaad34

1.10GURU-GURU MAULANA

Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dirahmati dan dikasihi kerana dapat


bertalaqi dan berguru dengan para alim ulamak serta ilmuan yang tinggi ilmu dan
keperibadiaanya serta mempunyai tahap kerohaniaan yang agung di benua kecil India.
Di antara alim ulamak tersebut ialah ayahandanya sendiri al-Syeikh Maulana
Muhammad Yahya bin al-Syeikh Maulana Muhammad Ismail yang lahir pada 1287 H.
Beliau seorang sarjana yang mahir serta berpengalaman dalam lapangan hadis juga
perundangan islam.35

Hasil daripada pukulan dan hukuman serta kata-kata nasihat daripada


ayahandanya beliau menjadi seorang yang mempunyai minat yang mendalam terhadap
hadis dan mempunyai ketabahan yang amat luar biasa dalam menguasainya. Al-
Kandahlawi telah menghafal al-Quran semasa berumur 7 tahun. Ayahnya
memerintahkan supaya membaca ayat al-Quran yang telah dihafal sebanyak 100 kali.
Selain daripada Maulana Muhammad Yahya, al-Kandahlawi berkesempatan berguru
dengan bapa saudaranya al-Syeikh al-Dacei Maulana Muhammad Ilyas dalam bidang
34
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Awjaz Masālik ilā Muwaţţa Mālik, al-Juz al-Awwal, 1400H-
1980M, Beirur, Lubnān.
35
Ibid
14

hadis. Beliau berpeluang berguru dengan sarjana hadis yang masyhur dan merupakan
muhtamim(pengetua) madrasah Mazahir al-cUlum Saharanpur serta penulis kitab Bazl
Majhud, di mana di bawah bimbingan dan asuhannya beliau memperolihi kemahiran dan
metode dalam penulisan hadis serta gelaran Syeikh al-Hadis.36

Selain daripada mereka bertiga al-Kandahlawi dimuliakan dan ditinggikan


kerohaniaanya natijah daripada korelasinya dengan para ulama yang berikut yang mana
telah menjadi sumber inspirasi, pemangkin semangat kerohanian dan berlakunya anjakan
paradigma bagi menjadi seorang yang calim dan faqih dalam aliran hadis nabawi.

a) Maulana Qasim Nanotwi.


b) Maulana Khalil Ahmad Saharanpui.
c) Maulana Rashid Ahmad Gangohi.
d) Maulana Qasim Nanotwi.
e) Maulana Imdadullah
f) Maulana Mahmud al-Hassan
g) Maulana Asyarf Ali Thanwi.
h) Maulana Hussain Ahmad Madani.
i) Maulana Syah Abd al-Qadīr Raipuri.
j) Maulana Abu al-Hassan cAli Nadwi.
k) Maulana Sulaiman Nadwi.
l) Maulana cAshiq Ilahi.
m) Shah cAbd al-cAziz Dahlawi.
n) Maulana al-Haj cAbd al-Latīf Sahib
o) Maulana Zafar Ahmad Thanwi, Syaik al-Islam Pakistan, 1310 H.
p) Maulana cAbd al-Wahid, 1290 H (tarikh dilahirkan).
q) Hadrah Nazim Sahib.37

1.11 KERJAYA DAN MURID-MURIDNYA

Al-Kandahlawi telah dilantik menjawat jawatan sebagai tenagan pengajar di Madrasah


Mazahir al-cUlum, Saharapur dari tahun 1335 H-1916M ketika berusia 20 tahun

36
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002.
37
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002.
15

sehingga 1388H-1968M ketika berusia 72 tahun iaitu dalam jangka masa 52 tahun
beliau berbakti dalam arena pendidikan dan pengajaran. Sungguhpun beliau pernah
mengajar dan mendapat tawaran mengajar di beberapa buah institusi agama yang lain,
Mazahir al-cUlum, Saharapur merupakan tempat paling lama beliau mengajar dan
berkhidmat. Mazahir al-cUlum merupakan sekolah lama beliau di mana selama 11
tahun beliau belajar di situ.38

Al-Kandahlawi adalah seorang yang zuhud dan tacat serta patuh kepada sunnah
nabi s.a.w. Beliau tidak mengunakan agama untuk mendapatkan kekayaan dan
kesenangan hidup walaupun peluang ke arah kesenangan terbentang luas baginya. Al-
Kandahlawi tidak mengambil upah atau gaji dari kerjayanya sebagai tenaga pengajar di
Mazahir al-cUlum walaupun pihak madrasah telah memperuntukan baginya gaji bulanan
tetapi beliau akan memulangkannya semula pada keesokan harinya sebagai sedeqah
kepada madrasah. Al-Kandahlawi pernah ditawar bertugas sementara di Institut Da-
iratul Macarif sebagai penulis kitab Asmac al-Rijal bagi kitab hadis Imam al-Baihaqi
dengan gaji bulanan sebanyak 800Rp, sebuah kereta kerajaan dengan pemandu kereta
dan minyak petrol yang dibayar oleh kerajaan serta tempat tinggal yang juga disediakan
oleh kerajaan Hyderabad. Namun begitu beliau menolaknya dengan jawapan “aku
tidak ingin hidup di bawah ihsan orang lain”.39

Terdapat pelbagai bukti memperlihatkan beliau mengambil berat dan perhatian


yang mendalam terhadap institusi agama ini. Semasa di madrasah ini, al-Kandahlawi
telah mengajar lebih kurang tiga puluh lima buah kitab ilmiah seperti tatabahasa cArab,
ilmu morfologi, sastera, ilmu perundangan Islam, kitab hadis seperti kitab al-Jamic al-
Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih dan
Sunan Abu Daud, Bahkan al-Kandahlawi telah mengajar seluruh kitab yang menjadi
syllabus di madrasah tersebut. Beliau telah membuat percapaian yang hebat apabila
berjaya menamatkan beberapa buah kitab primier Islam dalam pengajarannya iaitu kitab
Nur al-Anwar sebanyak tiga kali, kitab Misykat al-Masābih tiga kali, Sunan Abu Daud
sebanyak tiga puluh kali, kitab Bukhari jilid awal sebanyak lima puluh kali dan kitab al-

38
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya. 1422/2001. Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap
Fadāil al-Acamal. Kuala Lumpur: Abdul Majid Ahmad.
39
Abd al-cAziz Abd al-Hamid, AAP BEETI, Pustaka Habib, Kuala Lumpur, 2002.
16

Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih


keseluruhannya sebanyak enam belas kali.40

Abu al-Hasan Nadwi berkata meskipun al-Kandahlawi adalah salah seorang guru
yang paling muda di Mazahir al-cUlum dia telah dipilih untuk mengajar pelajaran yang
belum pernah ditugaskan kepada guru lain yang sama umur dengannya pada ketika itu.
Beliau bukan sahaja menunjukan kebolehannya menjadi seorang guru yang berdidikasi
dan berketerampilan malah mampu menghasilkan hasil karangan yang mempunyai
kauliti dan nilai yang abstrak. Pada tahun 1345H al-Kandahlawi berkesempatan pergi ke
kota Madinah al-Munawwarah selama setahun. Di sana beliau telah ditugaskan
mengajar kitab Sunan Abu Daud di Institut Agama al-Sharicah, Madinah al-
Munawwarah. Semasa di sana al-Kandahlawi memulakan penulisan Awjaz al-Masalik
ila Muwatta’ Imam Malik pada ketika itu beliau berumur dua puluh sembilan tahun.41

Apabila beliau kembali ke tanah airnya beliau telah diminta untuk menjawat
semula menjawat jawatannya sebagai pengajar di Mazahir al-cUlum. Syllabus yang
diberikan kepadanya ialah mengajar kitab Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasaei, Muwatta’
Imam Muhammad dan sebahagian kitab al-Jamic al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min
Hadith Rasulullah Wa Sunnah Wa Ayyamih, tetapi selepas kematian pengetua Mazahir al-
c
Ulum beliau ditugaskan mengajar seluruh sahih al-Bukhari. Al-Kandahlawi menjadi
tenaga pengajar Mazahir al-cUlum sehingga 1388H dan menamatkan kerjayanya sebagai
guru hadis disebabkan matanya ditumbuhi katarak.42

Ramai di kalangan penuntut beliau telah berjaya menamatkan pelajaran hadis


melalui beliau dan memperdengarkan pelajaran mereka di hadapannya iaitu sistem talaqi.
Ramai juga di antara mereka yang menceburkan diri dalam arena pendidikan dan
berkhidmat untuk agama yang syumul dan ilmu agama di pelbagai tempat. Selain dari
itu, ramai murid-murid beliau telah tamat pendidikan dan pelajaran melalui beliau yang
hati sanubari mereka disinarai makrifah Allah sehingga mereka telah berbaicah dan janji
setia melalui tangan beliau yang mulia, mempelajari ilmu suluk dan ilmu tasawuf secara
khusus dan dengan nikmat Allah s.w.t telah berjaya mencapai darjat kerohanian yang

40
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil al-Acamal,
Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7.
41
Ibid.
42
Ibid.
17

tinggi dalam ilmu tersebut. Terdapat juga di antara mereka mewaqafkan seluruh
kehidupan mereka untuk usaha atas agama Allah s.w.t dengan perantaraan bermujahadah,
melapangkan masa keluar di jalan Allah s.w.t menemui orang-orang islam yang jauh dari
agama Allah supaya mengamalkan dan menjalankan seluruh perintahnya dalam
kehidupan serta menjadi dacei Allah (penyeru Allah) agar orang-orang Islam faham
bahawa masa, harta dan diri mereka bukan kepunyaan mereka tetapi kepunyaan Allah
s.w.t serta keluar di jalan Allah s.w.t seantero dunia agar dengan mujahadah dan susah
payah yang ditunjukan akan membuka kerahiman Allah s.w.t dan hidayah dapat tersebar
ke seluruh alam.43 Berikut senarai nama-nama murid-murid al-Kandahlawi yang telah
menjadi ulamak yang masyhur dan disegani seantero dunia;

1. Al-Syeikh Maulana Muhammad Yusuf bin Maulana Muhammad Ilyas (ketua


Jemaah Tabligh yang kedua).
2. Maulana Inamul Hasan (ketua Jemaah Tabligh yang ketiga)
3. Maulana Izhar al-Hassan dan para pelajar di Madrasah Kashif al-cUlum.
4. Maulana Mufti Mahmud Hasan Ganggohi, pengajar hadis di Dar al-cUlum,
Deoband.
5. Maulana Munawwar Husein, Syeikh al-Hadis di Dar al- cUlum Lathifi Kethar.
6. Maulana cAbd al-Jabbar, Syeikh al-Hadis di Jamicah Qasimiah Shahi Muradabad.
7. Maulana Akbar cAli Saharanpuri, pengajar di Madrasah Mazahir al- cUlum dan
juga pengajar hadis di Dar al- cUlum Karachi, Pakistan.
8. Maulana Ubaidillah Belyawi, pengajar hadis di Madrasah Kashif al- cUlum,
Delhi.
9. Mufti Muzaffar Husein, pengajar hadis dan wakil Madrasah Mazahir al- cUlum
Saharanpur.
10. Maulana Muhammad Yunus Jupuri, Syeikh al-Hadis Madrasah Mazahir
al- cUlum Saharanpur.
11. Maulana Muhammad cAqīl, pengajar hadis di Madrasah Sadhar Mudarisin juga di
Madrasah Mazahir al- cUlum Saharanpur.
12. Maulana Muhammad Ashik Ilahi Balanshari, pengajar hadis di Madrasah Dar al-
c
Ulum Karachi.
13. Maulana Muhammad Salman pengajar hadis di madrasah Mazahir al- cUlum

43
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil al-Acamal,
Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7
18

Saharanpur.
14. Maulana Taqiyuddin, pengajar hadis.
15. Maulana Bashir Ahmad, pengajar hadis di Dar al- cUlum Tanbu di Rangoon.44

BAB III

PENGENALAN HADITH DACIF DAN KLASIFIKASINYA

3.0 Definisi Hadith Dacif

44
Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Menerangkan Berbagai Persoalan Terhadap Fadāil al-Acamal,
Abdul Majid Ahmad, Kuala Lumpur, 1422/2001, hlm 7
19

Dacif dari segi bahasa bererti yang lemah, yang menjadi tidak bermaya. lawan kepada
yang kuat. Asal perkataan dacufa yadcafu dacfu fahuwa dācif ((‫ضعف يضعف ضعفا فهو ضعيف‬.
Manakala dari skop istilah Ibn Hajar mendifinisikan hadith dacif sebgai setiap hadith
yang tidak memiliki sifat-sifat hadith sahih.45 al-Syeikh Habīb Ahmad al-Kīrānawī
mendifinisikan hadith dacif dengan hadith yang tidak memiliki sifat hasan dan berbeza
kondisi kelemahannya dengan paling lemah dan lemah yang sederhana seperti mana sifat
sahih yang mengandungi paling sahih dan kurang sahih.46

Muhammad Abu al-Fadl al-Warraqi al-Jayzawi mendifinisikan hadith dacif


sebagai hadith yang gugur satu syarat atau lebih daripada syarat-syarat hadith sahih dan
hadith hasan.47 al-Imam al-Tirmizi memberi definisi yang agak khusus iaitu hadith dacif
ialah hadith yang diketahui bahawa periwayatnya dituduh berdusta lagi buruk
ingatannya.48 Prof Dr Taqiy al-Din al-Nadwi mentacrifkan hadith dacif dengan definisi
hadith yang kurang dari darjat hasan dan berbeza darjat kelemahannya mengikut sejauh
mana kurangnya ciri-ciri hasan yang dimiliki hadith dacif tersebut.49

Berdasarkan definisi di atas dapatlah disimpulkan bahawa hadith dacif ialah


hadith yang tidak memiliki atau hilang salah satu atau kesemua syarat hadith sahih.
Tahap kelemahannya bergantung sejauh mana kurangnya syarat hadith sahih dalam
hadith dacif tersebut.

Ciri-ciri dan syarat-syarat yang dikenakan untuk menghukum sesuatu hadith itu
berstatus sahih yang pertama ialah bersambung sanad hadith. Maksud di sini ialah setiap
perawi dari setiap peringkat bertemu dalam menyampaikan hadith sebagai contoh tabien
mesti bertemu dengan sahabat dalam meiwayatkan hadith jika tabien tidak bertemu
dengan sahabat tetapi dia menyandarkan hadith tersebut dengan nama sahabat maka

45
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir.
46
al-Syeikh Habib Ahmad al-Kiranawi. 1990. Qawaed fi cIlm al-Hadith. Beirut: Dar al-Fikr al-
c
Arabi. Hlmn 17.
47
al-Jayzawi. Muhammad Abu al-Fadl al-Warraqi. 1366/1947. al-Taraza al-hadith fi funn mustalah
al-hadith. Misr: Sharikah Maktabah wa Matbucah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladihi. Hlmn 14.
48
Ibn Taymiyyah. Ahmad Ibn cAbd al-Hakim. 1961. Sharh Hadith al-Nuzil. Manshurat al-Maktab
al-Islami. T.tp. hlmn 23.
49
al-Kandahlawi. Muhammad Zakariyya. 2003-1424. Awjaz al-Masalik ila Muwatta Malik.
Dimasq: Dar al-Qalam. Hlmn 220.
20

hadith tidak bersambung sanad tetapi terputus sanad yang dikenali dengan nama
saintefiknya hadith mursal.50

Kedua keadilan perawi yang mana ciri ini merupakan salah salah satu daripada
dua sifat perawi thiqah. Maksud keadilan perawi dalam konteks method hadith ialah
hendaklah perawi tersebut memiliki lima ciri iaitu beragama Islam, berakal, baligh, tidak
fasik dan tidak melakukan sesuatu perkara aib yang boleh menjatuhkan maruah atau air
muka.51 Ketiga ialah dabit yang bermakna perawi yang sempurna daya ingatan kawalan
dan daya penjagaanya terhadap sesuatu hadith.52 Penjagaan terhadap hadith dilakukan
samada dalam bentuk ingatan (menghafal hadith tersebut) atau dalam bentuk penjagaan
kitab (perawi menulis hadith) daripada musnah, hilang dan sebagainya.53

Keempat ialah tidak shadh yang bermaksud tidak ada percanggahan antara
riwayat perawi thiqah dengan perawi yang lebih thiqah daripadanya.54 Kelima iaitu tiada
c
illah. cIllah bermaksud sesuatu kelemahan atau kecacatan yang tersembunyi dan sukar
dikesan yang mana kewujudannya boleh menjejaskan kesahihan sesebuah hadith
sedangkan pada zahirnya ia seolah-olah tidak ada.55

3.1 Martabat hadith dacif

Martabat hadith dacif berbeza mengikut perbezaan kelemahan hadith samada kelemahan
yang biasa atau yang melampau. Selain daripada itu mengikut sejauh mana sifat hadith
sahih yang tidak dimilikinya. Sekiranya satu sifat daripada sifat hadith sahih tidak
dimiliki dalam sesebuah hadith maka hukun kelemahan hadith tersebut dalah biasa akan
tetapi sekiranya hampir semua sifat hadith sahih tidak dimiliki dalam sesebuah hadith
maka hukum hadith dacif ini adalah dacif yang melampau. Hadith yang melampau
kelemahannya sangat sukar untuk dikuatkan atau ditingkatkan menjadi hasan meskipun
50
Nur al-Din cEitar. 2003-1424. Manhaj al-Naqd fi cUlum al-Hadith. Edisi ke-3. Damsyiq: Dar al-
Fikr. Hlmn 242. hlmn 242
51
Azwira cAbd al-cAziz & Ahmad Asmadi Sakat. 1999. Metodologi Hadis, Edisi Pertama, , Bangi:
Pusat Pengajian Jarak Jauh, UKM. Hlmn 97.
52
Ibid.
53
Nur al-Din cEitar. 2003-1424. Manhaj al-Naqd fi cUlum al-Hadith. Edisi ke-3. Damsyiq: Dar al-
Fikr. Hlmn 242 hlmn 242.
54
Azwira cAbd al-cAziz & Ahmad Asmadi Sakat. 1999. Metodologi Hadis, Edisi Pertama, , Bangi:
Pusat Pengajian Jarak Jauh, UKM. Hlmn 97
55
Ibid.
21

memiliki hadith penguat atau penyokong. Manakala hadith yang sederhana


kelemahannya boleh ditingkatkan atau dinaikkan menjadi hasan sekiranya memilki
hadith mutabi56 dan hadith syahid57.58 Sebab lemah yang melampau ialah apabila hadith
itu dihukum dacif kerana perawi hadith tersebut tidak memiliki sifat cadalah. Sekiranya
dua orang perawi hilang sifat cadalah maka hadith ini menjadi lebih lemah kelemahannya
daripada hadith yang hanya seorang perawi sahaja yang tidak mempunyai sifat cadalah
begitu seterusnya.59

3.2 Hukum Menyebut Hadith Dacif

Jumhur Muhaddith seperti Sufyan al-Thauri (161 H), cAbdullah bin al-Mubarak (181 H),
c
Abd al-Rahman bin Mahdi (198 H), Ahmad bin Hanbal (246 H), Abu Zakariyya al-
c
Anbari (344 H) menyatakan harus menyebut hadith dacif tanpa menyebut keterangan
sebab kelemahannya dengan syarat hadith tersebut tidak bersangkut atau ada kaitan
dengan permasalahan aqidah, halal dan haram, hukum-hukum syaricah yang lain,
pengajaran, taghrib dan tarhib, kelebihan-kelebihan amal dan yang seumpama
dengannya.

Perlu diingatkan bagi siapa yang ingin menyebut hadith dacif tanpa menyebut
sanad periwayatannya maka tidak boleh tidak menyebut hadith dacif tersebut dengan
lafaz yang dapat menunjukkannya hadith dacif iaitu sigah al-tamrid seperti ruwiya atau
yurwi atau nuqila. Tidak dibenerkan menyebut hadith dacif dengan sigha al-jazam
seperti qāla atau yaqūl atau can rasulillah s.a.w. kerana sigha jazam hanya boleh
digunakan untuk haditn yang sahih sahaja. Perlu diingatkan apabila kita menemui
sesuatu hadith itu dacif pada isnadnya maka sebagai berjaga-jaga kita hendaklah
menganggap bahawa hadith itu dacif pada isnadnya dan jangan kita menanggap atau
menyebut hadith itu dacif secara mutlak atau dacif pada matan keranan kemungkinan
terdapat sanad lain yang lebih baik atau rajih turut meriwayatkan matan hadith tersebut
Cuma kita tidak dapat menemuinya. Dalam suatu keadaan jika kita mendapati seorang

56
Hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang mana lafaz haditnya sesuai dengan lafaz hadith perawi yang
lain.
57
Hadith yang driwayatkan oleh seseorang sahabat yang mempunyai makna yang sama dengan hadith
yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain.
58
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā.
Edisi ke-4, Selangor: Dar al-Syakir. Hlmn 162.
59
Ibid
22

imam lagi hafiz memberi komentar terhadap sesuatu hadith dengan berkata “
Sesungguhnya hadith dacif ini tidak ada sanad sahih yang boleh menganggkatnya
menjadi hasan li ghairih atau hadith ini terang nyata dacif”. Komentar sebegini sudah
memadai untuk kita menghukum hadith itu dacif pada matan dan sanad.

3.3 Hukum Beramal Dengan Hadith Dacif

Penulis mendapati terdapat pelbagai pendapat dan komentar dalam beramal dengan
hadith dacif. Walau bagaimanapun penulis menukilkan 3 pendapat sahaja yang boleh di
ambil istifadah darinya;

Pendapat Pertama :
Tidak dibenarkan beramal dengan hadith dacif samada hadith dacif itu berstatus lemah
yang ringan secara mutlak dalam urusan hukum syariat dan yang selain daripadanya.
Ulama yang berpendapat sedemikian seperti al-Imam Yahya bin Ma cin, Abu Bakr bin al-
c
Arabi, Ibn Hazam al-Zahiri dan lain-lain lagi. Dr Muhammad Abu al-Laith al-Khair
Ābadī menambah dalam bukunya cUlum al-Hadīth Asīluha wa Mucāsiruha menambah
ulama masa kini yang berpendapat begitu ialah al-Syeikh Ahmad Muhammad Syakir dan
al-Syeikh Muhammad Nasir al-Dīn al-Albanī.

Pendapat Kedua :
Boleh beramal dengan hadith dacif secara mutlak iaitu dalam urusan hukum-hukum
syariat, fadail al-acamal dan al-manākib (sifat-sifat baik) sekiranya hadith dacif itu tidak
terlalu lemah dan tidak terdapat bab selainnya. Ulama yang berpegang dengan aliran ini
ialah al-Imam Ahmad, Abī Daud al-Sajastani, al-Imam Abi Hanifah, al-Imam Malik dan
sebilangan dari ulama yang lain. Al-Imam Ahmad berkata hadith dacif lebih aku suka
berbanding dengan pendapat ulama. Sesungguhnya al-Imam Abu Hanifah dan setengah
ulama lain mengutamakan banyak hadith dacif daripada qias.

Pendapat Ketiga ;
Boleh beramal dengan hadith dacif hanya dalam urusan fadāil (kelebihan-kelebihan
amal), al-manakib, al-taghrib wa al-tarhib (galakan kepada amalan dan ancaman
meninggalkan amalan) sahaja dan tidak boleh beramal dengannya dalam urusan halal
23

dan haram terutamanya urusan aqidah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama terhadap
hadith dacif dengan tambahan syarat seperti berikut ;

i- Hadith dacif itu tidak terlalu lemah kedacifannya. Sehubungan dengan itu hadith al-
mucallaq, al-mursal, al-mucdal, al-munqatic, al-mudallas, al-mursal al-khafī dan begitu
juga hadith al-mukhtalit, al-mutalaqqin, al-majhul dan al-mubham boleh diterima di
dalam perbahasan kelebihan amalan. Ini kerana kelemahannya rendah dan tidak terlalu
melampau serta boleh dikuatkan atau diangkat martabatnya kepada hasan li ghairiha jika
terdapat sanad lain yang seumpama dengannya kelemahannya atau lebih baik
martabatnya daripada hadith dacif tersebut. Adapun hadith yang diriwayatkan daripada
perawi yang kazzab (pendusta) atau dituduh sebagai pendusta atau pelaku bidcah atau
sering kali melakukan kesilapan maka tidak boleh diterima walaupun dalam urusan
kelebihan amalan lebih-lebih lagi dalam urusan syariat atau perundangan Islam.

ii- Hadith dacif hendaklah berkisar tentang kelebihan amalan atau balasan amalan jahat,
galakan umat Islam mengamalkan ajaran agama atau laranagan dan tegahan daripada
melakukan perkara yang dilarang Allah s.w.t. dengan syarat perkara tersebut
merangkumi atau termasuk di dalam syariat atau dalam erti kata lain hukum beramal
dengan amalan tersebut thabit dan nyata daripada al-Quran atau hadith-hadith yang boleh
diterima. Seperti berbuat baik kepada kedua ibu bapa, menghubungkan tali persaudaraan
dan lain-lain lagi. Hikmah daripada perkara di atas adalah mengambil pengajaran
daripada al-taghrib dan al-tarhib di mana ianya menjadi perangsang dan pemangkin
ketekunan dalam perkara yang terpuji dan penghalang daripada melakukan perkara yang
tercela. Ibn Hajar al-Haithimi al-Makki berkata para ulama telah bersepakat harus
beramal dengan hadith dacif dalam urusan kelebihan amalan kerana sekiranya hadith itu
sahih (yang pada asalnya lemah tetapi terangkat martabatnya menjadi hasan li ghairih)
maka diberikan hak dalam beramal dengan amalan tersebut dan sekiranya tidak maka
ianya tidak termasuk atau terangkum dalam amalan yang haram dan tidak hilang hak
dalam beramal dengan hadith tersebut.
Adapun hadith al-taghrin (galakan beramal) dan al-tarhib (larangan ) yang tidak
terdapat di dalam al-Quran dan hadith samada secara terperinci atau tidak terperinci
seperti beribadat dengan berdiri mengadap pancaran sinar matahari, ibadah dengan
senyum tanpa berkata apa-apa dan lain-lain lagi maka al-taghrib dan al-tarhib seumpama
ini tidak dibenarkan kerana tidak terdapat nas dan dalil daripada sumber syara’.
24

iii. Hadith dacif tersebut tidak memperincikan dan menghadkan apa yang telah thabit dan
nyata kesahihannya daripada al-Quran dan al-hadith. Ini kerana penambahan daripada
apa yang telah ditetapkan oleh syara’ merupakan amalan bid’ah dan penambahan yang
sesat. Al-Syatibi berkata ............................................................................................

iv. al-cIz bin cAbd al-Salam menambah syarat beramal dengan hadith dacif dengan hadit
dacif tersebut tidak masyhur di kalangan manusia supaya tidak menyebabkan manusia
beramal dengan hadith dacif tersebut di mana manusia akan menyangka perkara tersebut
adalah amalan yang disyariatkan tetapi sebenarnya tidak disyariatkan. Seperti mana
yang berlaku di Negara India dengan hadith “Siapa yang bersedeqah kepada keluarganya
pada hari cAsyura maka Allah s.w.t akan melapangkan kehidupannya selama setahun”
Perkara ini menyebabkan orang mengadakan kenduri secara besar-besaran sedangkan
hadith ini dacif keseluruhan jalan periwayatannya, sebahagiannya dacif yang keterlaluan
dan sebahagian yang lain lemah yang sederhana.

v. Ibn Daqiq al-cAid menambah syarat yang lain iaitu tidak boleh kepada pengamal
hadith dacif keyakinan bahawa hadith itu adalah hadith sahih tetapi hendaklah
menganggap kemungkinan hadith ini sahih supaya tidak menisbahkan apa yang bukan
daripada Rasulullah s.a.w.

vi. Hendaklah hadith dacif tersebut tidak bercanggah dengan dalil lain yang lebih kuat
daripadanya. Ini kerana pada ketika itu wajib kita beramal dengan hadith yang lebih kuat
kesahihannya bukan hadith dacif.

3.4 Contoh Hadith Dacif Yang Melengkapi Syarat-syarat Di Atas;

Hadith yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Tirmizi dari jalan Tariq cAbd al-Muncim

‫ أن رسول ال صلى ال عليه وسلم‬,‫ عن جابر بن عبد ال‬,‫ عن السن وعطاء‬,‫حدثنا يي بن مسلم‬
‫ واجعل بي أذانك وإقامتك‬,‫ وإذا أقمت فاحدر‬,‫ ”يا يلل ! إذا أذنت فترسل ف أذانك‬: ‫قال لبلل‬
‫ ول تقوموا‬,‫ والعت صر إذا د خل لقضاء حاج ته‬,‫ والشارب من شر به‬,‫قدر ما يفرغ ال كل من أكله‬
.“‫حت ترون‬
25

c
Uqbah berkata hadith Jabir ini tidak aku mengetahuinya melainkan dari jalan cAbd al-
Muncim yang merupakan isnad yang majhul, cAbd al-Muncim merupakan syeikh basri.
Hadith ini dacif kerana identiti cAbd al-Muncim tidak dapat dikenal pasti dan ini
merupakan dacif yang rendah. Hadith ini menggalakkan supaya melambatkan laungan
azan dan menyegerakan iqamah dan memperuntukan masa yang cukup di antara azan
dan iqamah bagi membuat persiapan mendirikan solat. Elemen-elemen sebegini
termasuk di dalam klasifikasi fadāil al-acamāl dan ianya termasuk di dalam aliran
kaedah-kaedah syara’ yang umum. Kerana itu sebilangan fuqaha menghormati dan
mengharuskan perkara ini dan beramal dengan hadith ini.

3.5 Keburukan Terlalu Toleransi Dengan Hadith Dacif Dalam Fadāil

Terdapat segelintir golongan yang terlalu longgar dalam perkara hadith dacif seperti
tasauf atau mereka yang terlalu zuhud dan yang lain-lain tidak mengambil berat terhadap
syarat-syarat yang lepas samada ketika menyebut dan beramal dengan hadith da cif
bahkan mauduc. Aspek-aspek sebegini akan membuka pintu-pintu persengketaan dan
perselisihan yang dahsyat bahkan akan menyebabkan perkara yang bukan agama
menjadi amalan agama. Berikut adalah keburukan-keburukan terlalu toleransi dengan
hadith dacif dalam fadāil;

i. Kecelaruan dan kesamaran terhadap amalan agama yang thabit apabila bercampur
hadith sahih dengan hadith dacif dalam bahagian fadāil al-acamal lebih-lebih lagi tanpa
menyebut dan menerangkan kedudukan darjatnya samada sahih atau dacif.

ii. Berlaku pendustaan kepada Rasulullah s.a.w. di mana perkara yang bukan berasal
daripada Rasulullah s.a.w. di sangka berasal daripada Rasulullah s.a.w. disebabkan tidak
dikaji dengan kajian yang mendalam dan hadith tersebut di ambil daripada golongan
yang mutasahil dan mutasamih serta dari orang yang bukan pakar dalam bidang ini.

iii. Berlaku usaha penambahan perkara yang baru dalam urusan agama yang mana tidak
thabit daripada syara’ lebih-lebih lagi hadith-hadith yang mengandungi perincian dan
penghadan seperti pengkhususan ibadah yang disyariatkan pada asalnya dengan masa,
tempat atau dengan sifat dan cara yang tertentu, atau dengan bilangan tertentu, upacara
26

tertentu dan sebagainya yang mana tidak terdapat perkara tersebut melainkan daripada
sanad hadith yang lemah dan tidak boleh dibuat hujah.

3.6 Contoh Hadith Dacif Yang Tidak Boleh Dikuatkan

i. Hadith Masyhur

‫من حفظ على أمت أربعي حديثا بعثه ال يوم القيامة فقيها عالا‬
Para ulama menghukum hadith ini dacif meskipun mempunyai pelbagai jalan
periwayatan . Hadith ini telah diriwayatkan seramai 13 sahabat dengan jalan periwayatan
yang bermasalah.

ii. ‫ أسخنت ماء لرسول ال صلى ال عليه وسلم ف الشمس‬:‫حديث عائشة رضي ال عنها قالت‬

‫ ” يا حياء ! ل تفعلي فإنه يورث البص‬:‫ فقال‬,‫”ليغتسل به‬.


Hadith ini telah diriwayatkan sebanyak 5 jalan periwayatan dan kesemua sanad-sanadnya
palsu atau pendusta atau matruk.

3.7 Bahagian-Bahagian Hadith al-Mardud dengan Sebab Gugur Sanad

Maksud gugur sanad ialah terputus silsilah sanad dengan gugur atau hilang seorang
perawi atau lebih samada secara sengaja dari sebahagia periwayatan atau secara tidak
sengaja dari awal sanad atau di akhir sanad atau di tengah-tengahnya dengan
keterputusan secara zahir atau secara sembunyi.

Keterputusan Sanad ternahagi Dua Bahagian


i. Keterputusan secara zahir yang bermakna para imam hadith dan bukan imam hadith
mampu untuk mengenal pasti keterputusan sanad tersebut. Mereka dapat berbuat
demikian dengan mempastikan samada perawi bertemu atau tidak dengan orang yang
meriwayatkan hadith itu kepada perawi. Jika ternyata tidak maka jelaslah keterputusan
sanad berlaku di dalam sanad tersebut. Di antara jenis-jenis hadith ang boleh
dikategorikan dalan bahagian ini ialah al-mucallaq, al-mursal, al-mucdal dan al-munqatic
27

ii. Keterputusan secara sembunyi. Jenis ini bermaksud hanya para ulama yang mahir
dalam ilmu haduth sahaja yang dapat menjejaki keterputusan sanad. Bahagian ini
terbahagi kepada dua jenis iaitu al-mudallas dan al-mursal al-khafī.

al-Mucallaq

Definisi : Dari segi bahasa adalah isim mafcul dari kata masdar al-taclīq, yang
bermaksud memutuskan hubungan. Manakala dari segi istilah bermaksud hadith yang
terputus sanad dari awal sanad seorang perawi atau lebih atau kesemua perawi dalam
sanad tersebut..

Contoh hadith al-Mucallaq dan Terangkatnya Menjadi Hasan li Ghairih

‫ إذا‬:‫ "ويذكر عن عثمان رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه وسلم قال له‬:‫ما قاله المام البخاري‬

" ."‫ وإذا ابتعت فاكتل‬,‫بعت فكل‬


al-Hafiz berkata al-Dar Qutni meriwayatkan hadith ini daripada sanad cAbdullah bin al-
Mughirah dan dia seorang yang soduq dari Munqiz Mawla cUthman dan dia dihukum
thiqah, dari cUthman. Hadith mutābic ialah yang diriwayatkan oleh Sacid bin al-
Musaiyab yang dikeluarkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya yang mana di dalam
isnadnya terdapat perawi bernama Ibn Lahicah. Ibn Abi Syaibah neriwayatkan hadith ini
di dalam musnadnya dari hadith cAta dari cUthman dan dalam isnad ini terputus.
Sehubungan dengan itu hadith ini dihukum hasan keranan terdapat hadith lain yang
menyokongnya.

Hukum Hadith al-Mucallaq

Hadith jenis sebegini dihukum mardud (tertolak) tidak boleh diterima kerana
keterputusan perawi daripada sanad menyebabkan kita tidak dapat mengetahui identiti
perawi yang terputus itu samada thiqah atau dacif. Sebagai langkah berjaga-jaga dalam
memastikan kesucian agama tidak diterima hadith daripada jenis ini melainkan jika
28

terdapat sanad lain yang mausul turut sama meriwayatkan matan hadith yang sama maka
hadith ini terangkat martabatnya menjadi hasan li ghairih.

Hukum Mucallaqat al-Bukhari dan Muslim di dalam Kitab Sahih Kedua-duanya

Ulama telah membuat kajian bahawa terdapat sebanyak 1341 hadith al-Mu callaq di
dalam kitab Sahih al-Bukhari. Justeru itu para ulama hadith telah menghukum hadith al-
Mucallaq al-Bukhari seperti berikut;

i. Hadith al-Mucallaq tersebut mausul di dalam kitab yang sama di dalam


bab yang lain. Hadith sebegini tidak ada keraguan tentang kesahihannya.
ii. Hadith al-Mucallaq yang tidak ditemui mausul di dalam kitab yang sama.
Jenis ini terbahagi kepada dua jenis;
a) Hadith al-Mucallaq al-Bukhari yang mengandungi sigah al-jazam
seperti qola atau yaqulu fulan atau zakara atau rawa dan
sebagainya. Hadith ini dihukum sahih dengan syarat al-Bukhari
atau dengan syarat selain daripadanya atau dihukum hadith ini
sebagai hasan.
b) Hadith al-Mucallaq al-Bukhari yang mengandungi sigah al-tamrid
seperti zukira atau yuzkaru, ruwiya dan sebagainya. Maka hadith
sebegini dihukum sahih atau hasan atau dacif dengan syarat selain
daripadanya
al-Hafiz Ibn Hajar rah. Telah menyambungkan ke semua sanad-sanad al-Bukhari yang
al-Mucallaq di dalam kitabnya “taghliq al-tacliq”. Adapun Hadith al-Mucallaq Muslim
sebanyak 14 sahaja seperti mana yang dikira oleh al-Nawawi atau 17 oleh al-Sayuti dan
telah ditahqiq kesahihannya oleh al-Nawawi.

al-Mursal

Definisi: Dari segi bahasa ialah isim mafcul dari kata sumber irsāl yang bermaksud
melepaskan atau mengirim. Adapun dari segi istilah ialah hadith yang terputus sanad
yang terakhir selepas al-tabici samada tabici besar atau kecil seperti berkata tabici telah
29

berkata Rasulullah s.a.w. begini dan begitu atau telah melakukan begini dan begitu atau
yang seumpama dengannya.

Contoh Hadith al-Mursal

Hadith ini dikeluarkan oleh al-imam Abu Daud di dalam al-Marāsīl;

‫ قال رسول ال صلى ال عليه‬:‫ عن السن البصري قال‬,‫ عن يونس‬,‫ عن خالد‬,‫حدثنا وهب بن بقية‬

,‫ وإذا الاجة‬,‫ والضعيف‬,‫ فإن وراءه الكبي‬,‫ فليقدر الصلة بأضعفهم‬,‫ "إذا قام أحدكم للقوم‬:‫وسلم‬

."‫ والبعيد‬,‫والريض‬
Hasan al-Basri adalah seorang tabicin dan dia tidak menerangkan dari siapa dia
meriwayatkan hadith tersebut. Kemungkinan dua orang perawi disingkirkan daripada
sanad ini iaitu sahabi dan tabici lain yang beliau dengar daripadanya kemungkinan tabici
ini berstatus dacif maka bagi menjaga kesucian agama langkah yang diambil bagi
permasalahan ini dengan menghukum hadith ini dacif.

Hukum Marasil al-Tabicein

Pada hakikatnya hadith mursal dihukum dacif seperti yang lepas akan tetapi para ulama
dari al-muhaddithin dan al-fuqaha telah berselisih pendapat dalam menjatuhkan hukum
mursal tabici dan kebolehan berhujah dengannya. Ini kerana perawi yang gugur biasanya
sahabat dan para sahabat ke semuanya bersifat adil dan tidak menjejaskan kesahihan
hadith sekiranya tidak mengetahuinya. Berikut merupakan pendapat-pendapat ulama
terhadap mursal tabicein;

Pendapat pertama : Dacif yang ditolak dan ini merupakan pendapat jumhur al-
muhaddithin seperti al-Imam Muslim, al-Tirmizi, Ibn cAbd al-Bir, Ibn al-Solah dan lain-
lain lagi. Pendapat ini juga merupakan dari kebanyakan ahli usul fiqh dan para fuqaha.
Hujah bagi pendapat ini mengatakan bahawa ketidak mampuan menjejaki perawi yang
dibuang di dalam sanad berkemungkinan perawi yang bukan dari golongan sahabat.
30

Pendapat kedua: Sahih dan boleh dijadikan hujah. Pendapat ini berasal daripada imam
Abu Hanifah, Malik dan Ahmad rah. Serta sebahagian daripada ahli fiqh dan usul.
Mereka meletak syarat dengan memastikan perawi yang dibuang di dalam rangkaian
sanad itu berstatus thiqah. Hujah yang mereka pegang berlandaskan prinsip para tabicein
itu thiqah dan mustahil mereka menyandarkan sesuatu hadith yang bukan daripada
mereka yang thiqah dan sekiranya mereka menyandarkan atau mengambil hadith bukan
daripada mereka yang dihukum thiqah maka tergugat kethiqahannya.

Pendapat ketiga: Menerima marasil al-tabicein sahaja. Ini merupakan pendapat al-imam
al-Syafei. Walau bagaimanapun beliau meletakkan keadaan-keadaan berikut;
a) Hendaklah hadith tersebut diriwayatkan juga oleh para hufaz lain yang
disandarkannya berhukum sahih.
b) Sekiranya hadith mursal ini bersendirian yang mana tidak diriwayatkan oleh
para hufaz yang lain maka ianya diterima juga sekiranya terdapat salah satu
syarat berikut ada pada hadith mursal tersebut
i). Terdapat sanad mursal lain yang bukan daripada perawi yang sama.
ii). Atau Hadith mursal tersebut diperkukuhkan dengan pendapat dan kata-kata
sahabat atau fatwa-fatwa kebanyakan ulama.
iii).Atau, perawi yang digugurkan itu adalah seorang yang thiqah.

Dikatakan al-imam al-Syafie tidak berhujah dengan hadith mursal melainkan dengan
hadith mursal yang diriwayatkan oleh Sacid bin al-Musyaib dan yang lain sekiranya
mencukupi syarat-syarat yang di atas. Adapun mursal yang bukan daripada kibar al-
tabicein beliau tidak mengambilnya sebagai hujah. “Tidak aku mengetahui daripada
mereka seorang pun yang boleh diterima hadith mursalnya”. Walau bagaimanapun,
jumhur ulama telah menetapkan hadith mursal boleh diperkuatkan atau ditingkatkan
martabatnya daripada dacif yang rendah kepada hasan li ghairih sekiranya terdapat sanad
yang lain yang setaraf martabat dengannya atau lebih kuat daripadanya. Contoh hadith
mursal yang pada asalnya dacif yang rendah menjadi hasan li ghairih ialah hadith yang
diriwayatkan oleh cAbd Razak dari Macmar, dari Yazid bin Yazid bin Jabir – aku
menyangka dari Makhul dia berkata

"‫ ولفارسه سهما يوم خيب‬,‫" جعل رسول ال صلى اللــه عليه وســلم للفرس العرب سهمي‬
31

Perawi bernama Makhul merupakan tabie saghir oleh yang demikian hadith mursal ini
dihukum dacif kerana sudah tentu ada perawi lain sebelum beliau memandangkan beliau
merupakan tabie saghir. Walau bagaimanapun hadith ini dapat dinaik taraf
kedudukannya kepada hasan li ghairih dengan hadith yang diriwayatkan oleh Ibn cUmar
yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim ;

."‫ ولصاحبه سهما‬,‫" أن رسول ال صلى ال عليه وسلم جعل للفرس سهمي‬

Hukum Mursal Sahabat

Mursal al-sahabi ialah hadith yang dikhabarkan oleh sahabat samada mengenai kata-kata
atau perbuatan-perbuatan baginda akan tetapi sahabat tersebut tidak mendengar atau
menyaksikannya secara langsung daripada baginda disebabkan faktor umur yang masih
muda atau lambat memeluk Islam atau tidak hadir pada ketika Rasulullah s.a.w. berkata
atau melakukan sesuatu. Sahabat tersebut mendapat hadith tersebut daripada sahabat
yang lain tanpa menyebut nama sahabat tersebut di dalam sanad. Kebanyakan hadith
daripada jenis ini adalah daripada sahabat-sahabat yang muda seperti Ibn cAbbas dan Ibn
al-Zubair.

Pendapat yang masyhur kesahihannya ialah hadith Mursal al-sahabi dihukum


sahih dan boleh dibuat hujah dengannya. Pendapat ini dikenal pasti kebenarannya
dengan tanggapan jarang berlaku para sahabat meriwayatkan hadith dari para tabiein dan
sekiranya berlaku nescaya mereka menjelaskannya. Sekiranya mereka tidak
menjelaskan mereka akan berkata “telah berkata Rasulullah s.a.w.” maka pada asalnya
para sahabat itu mendengarnya daripada sahabat yang lain. Tindakan sahabat tidak
menyebut atau menyenaraikan nama sahabat yang menyampaikan hadith tersebut
kepadanya tidak menjejaskan kedudukan atau martabat kesahihan hadith tersebut. Walau
bagaimanapun al-ustaz Abu Ishaq al-Isfaraini dan al-Baqlani berkecuali daripada
pendapat yang di atas kerana bagi mereka berdua tidak menerima secara mutlak mursal
sahabat kerana kemungkinan mereka mengambil hadith tersebut daripada sebahagian
tabicein yang mana kemungkinan ada di antara mereka yang di hukum da cif. Al-Suyuti
berkata di dalam al-sahihain terdapat hadith mursal sahabat kerana kebanyakan riwayat
mereka daripada sahabat dan mereka semua adil dan riwayat mereka dari para tabiein
adalah jarang sekali, sekiranya ada pasti mereka akan menerangkannya bahkan
32

kebanyakan hadith yang sahabat riwayat daripada tabiein bukan hadith marfu c tetapi
isrāiliyat atau hikayat atau mauquf. Ahmad Syakir berkata ini adalah benar (haq).

Al-Mucdal

Definisi: Al-Mucdal adalah isim mafcul dari al-ecdal iaitu melemahkan, meletihkan dan
melelahkan. Adapun dari segi istilah bermaksud perawi yang gugur dari sanad dua orang
perawi atau lebih secara berturut-turut samada dari awal sanad yang termasuk ciri-ciri al-
mucallaq atau dari akhir sanad yang termasuk dalam ciri-ciri al-mursal atau di tengah-
tengah sanad. Dinamakan al-Mucdal kerana dua orang perawi yang dibuang dalam sanad
tersebut secara berturut-turut seperti melemahkan sanad atau perawi lain yang
meriwayatkan hadith daripadanya tidak tidak dapat mendapat manfaat daripadanya.
Contoh hadith al-Mucdal

‫ عن هارون‬,‫ عن الوزاعي‬,‫ ثنا أبو إسحق‬,‫ما رواه الارث بن أب أسامة عن شيخه معاوية بن عمرو‬

‫ فبعثوا بشيهم إل رسول ال‬,‫ ففتح لم‬,‫ "بعث رسول ال صلى ال عليه وسلم بعثا‬:‫بن رئاب قال‬

‫ فتفردت بر جل‬:‫ قال‬,‫ وبعدد من ق تل ال من هم‬,‫ فبي نا هم ي به بف تح ال ل م‬,‫صلى ال عل يه و سلم‬

‫ يا رسول ال! إنا‬:‫ قال‬."!‫ إن مسلم‬:‫ فقتلته وقد قال‬:‫ قال‬.‫ إن مسلم‬:‫ فلما غشيته لقتله قال‬,‫منهم‬

‫ "فل‬:‫ وكيف أعرف ذلك يا رسول ال؟ قال‬:‫ قال‬."!‫ "فهل شققت عن قلبه‬:‫ قال‬.‫قال ذلك متعوذا‬

‫ ث إن الر جل توف ن‬:‫ قال‬."‫ اخرج ع ن فل ت صاحبن‬,‫ إ نك لقاتله‬,‫ ول قل به عر فت‬,‫ل سانه صدقت‬

‫ "إن الرض لتواري من‬:‫ فقال بعض أهل العلم‬."‫ وألقي ف بعض تلك الدوية‬,‫فلفظته الرض مرتي‬

.‫ ولكنه موعظة‬,‫هو أنت منه‬


al-Busiri berkata perawi daripada sanad ini thiqah tetapi diklasifikasikan sebagai hadith
al-Mucdal kerana Harun bin Riab al-Usaidi a-Basri al-cAbid sesungguhnya telah
meriwayatkan dari tabicein iaitu al-Hasan dan Ibn al-Musyaib. Walau bagaimanapun
hadith ini pada asalnya dacif tetapi terdapat riawayat lain yang menyokong hadith ini
menjadi hasan li ghairih iaitu hadith yang diriwayatkan cImaran bin Husain r.a yang
33

dikeluarkan oleh Ibn Majah dengan dua sanad yang mana kedua-duanya berstatus dacif.
Juga hadith riwayat Abu Yacla dari sanad yang lain berstatus dacif juga. Gabungan
antara sanad-sanad tersebut menjadikan hadith di atas sebagai hasan li ghairih. Hukum
hadith al-Mucdal adalah dacif bahkan lebih buruk dan teruk daripada hadith mursal
kerana ramai perawi yang disingkirkan dalam sanad dari peringkat bukan sahabat. Akan
tetapi jika terdapat riwayat lain yang sama taraf denganya atau lebih baik daripadanya
boleh menaikkan atau meningkatkan martabat hadith al-Mucdal tersebut kepada hasan li
ghairih dan diterima seperti mana contoh hadith di atas.

al-Munqatic

Definisi dari sudut bahasa ialah isim facil dari kata terbitan al-inqitac. al-Munqatic lawan
kepada al-ittisal iaitu bersambung. Manakala dari segi istilah membawa maksud perawi
yang gugur ditengah-tengah sanad samada seorang perawi atau dua perawi atau lebih
secara tidak berturut-turut (iaitu daripada kedudukan yang berbeza sekiranya dua orang
perawi atau di tempat-tempat yang berbeza sekiranya lebih dari jumlah dua perawi). Ini
adalah gambaran yang dijelaskan oleh ulama terkemudian bagi definisi al-Munqatic.
Sebelum itu gambaran al-Munqatic mengandungi pengertian yang lebih luas iaitu setiap
bentuk penguguran perawi daripada sanad samada di awal sanad atau di akhir sanad atau
di tengah-tengah sanad atau perawi yang gugur itu satu sahaja atau dua samada secara
berturut-turut atau tidak berturut-turut. Contohnya hadith yang diriwayatkan oleh cAbbas
al-Jashmi dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad s.a.w.

."‫ وهي سورة تبارك الذي بيده اللك‬,‫" إن سورة من القرآن ثلثون آية شفعت لرجل حت غفر له‬
Sanad hadith ini adalah Munqatic di antara cAbbas al-Jashmi dan Abi Hurairah r.a seperti
mana yang dikatakan oleh al-Hafiz Ibn Hajar. Walau bagaimanapun hadith ini dapat
dinaikkan martabatnya daripada dacif menjadi hasan li ghairih dengan wujudnya syahid
yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikeluarkan oleh al-Tabrani. Pada dasarnya
hukum hadith al-Munqatic adalah dacif dan tidak boleh dibuat hujah dengannya
disebabkan identiti perawi yang digugurkan itu tidak dapat dikenal pasti samada sahih
atau dacif. Sungguhpun demikian hadith sebegini dapat diterima dengan bantuan
daripada sanad yang lain yang setaraf dengannya atau yang lebih baik daripadanya dan
naiklah taraf hadith ini daripada dacif kepada hasan li ghairih.
34

al-Mudallas

Definisi : al-Mudallas dari segi bahasa ialah dari isim mafcul dari kata terbitan al-tadlīs.
Asalnya diambil daripada al-dalas yang bermakna al-zulmah iaitu kegelapan, campuran
kegelapan dengan cahaya. al-Tadlis boleh diumpamakan sebagai penjual
menyembuyikan keaiban dan keburukan yang terdapat pada barang jualan kepada
pelanggan. Manakala dari segi istilah bermaksud menyembunyikan perawi hadith
keaiban yang terdapat pada sanad dan mencantikannya pada pandangan zahir.
Dinamakan dengan al-mudallas disebabkan perkongsian perkataan al-tadlis dari segi
bahasa dan istilah dalam menyembunyikan dan menutup wajah kebenaran. Sehubungan
dengan itu para ulama hadith mengutuk dengan kutukan yang drastik terhadap jenayah
al-tadlis dan membencinya. Hadith yang mengandungi jenayah tadlis dikenali sebagai
al-mudallas.

Bahagian-bahagian al-Tadlis

Tadlis mengandungi tiga bahagian iaitu tadlis al-isnad, tadlis al-suyukh, tadlis taswiyah.

Bahagian pertama: Tadlis al-isnad yang bermaksud

3.4 Klasifikasi Hadith Dacif

Para ahli hadith telah mengklasifikasikan hadith dacif kepada beberapa jenis mengikut
penelitian dan pengkajian mereka masing-masing ada yang mengklasifikasikan kepada
381 bahagian atau jenis dan ada yang mencecah 510 bahagian seolah-olah tidak masuk
akal. Pembahagian yang boleh diambil kira ialah pengklasifikasian yang dibuat oleh
35

Imam Ibn Hibban sebanyak 49 bahagian atau 42 bahagian oleh Hafiz al- cIraqi. Ibn al-
Salah kepada 42 jenis.60 Di antara nama-nama hadith dacif ialah al-Mucallaq, al-Mursal,
al-Mucdal dan al-Munqatic, al-Mudallas dan al-Mursal al-Khafi, al-Mauduc, al-Matruk, al-
Munkar, al-Shadz, al-Mudraj, al-Maqlub, al-Mazid fi muttasil al-isnad, al-Mudhtarrib,
al-Musahhaf, al-Muharraf dan al-Maclul. Ada jenis hadith dacif yang tidak memiliki
namanya yang saintifik seperti mana jenis hadith dacif yang lain maka hadith sebegini
dinamakan dengan nama yang umum iaitu dacif seperti al-Majhul, al-Mubham, al-
Mutalaqqin, al-Mubtadic, Syai al-hifz dan al-Mukhtalit. Berikut merupakan gamba rajah
klasifikasi hadith dacif menhikut sebab-sebabnya;

‫أسباب الرد والقسام الرتبة عليها‬

60
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā. Edisi ke-4,
Selangor: Dar al-Syakir. Hlmn 160.
36

3.4.1 Hadith dacif kerana tidak bersambung sanad

Sebelum penulis menyenaraikan jenis-jenis hadith dacif adalah lebih baik penulis
menjelaskan maksud tidak bersambung sanad. Maksud tidak bersambung atau terputus
sanad ialah terputus salasilah sanad sesuatu hadith samada seorang perawi mahupun
lebih dari bilangan tersebut, keterputusan sanad itu terjadi samada secara sengaja
daripada sebahagian periwayatan atau secara tidak sengaja, tidak kiralah samada sanad
yang terputus itu dari sanad awal mahupun yang akhir dan sanad pertengahan dengan
keterputusan yang zahir atau nyata lebih-lebih lagi yang tidak nyata.61

Jenis-jenis keterputusan sanad terbahagi kepada dua jenis iaitu yang pertama
keterputusan yang zahir dan yang kedua keterputusan yang tidak nyata. keterputusan
yang zahir bermaksud para cendiakawan dan sarjana dalam bidang hadith mampu
menjejaki dan mengenalpasti keterputusan sanad. Keterputusan sanad ini dapat dikenali
dengan mempastikan bahawa perawi yang meriwayatkan hadith tidak bertemu dengan
perawi yang diriwayatkan hadith daripadanya kerana tidak sezaman dan tidak dikenali
identiti perawi tersebut hidup. Jenis hadith seperti ini terpecah kepada 4 pecahan iaitu al-

61
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā. Edisi ke-4,
Selangor: Dar al-Syakir. Hlmn 171.
37

Mucallaq, al-Mursal, al-Mucdal dan al-Munqatic. Keterputusan sanad yang tidak nyata
boleh dimaksudkan sebagai hanya para pakar hadith yang berkemahiran dengan jalan
periwayatan hadith dan cilal al-asanid sahaja yang dapat menyingkap kecacatan yang
terdapat di dalam sesuatu sanad. Jenis sebegini terbahagi kepada 2 iaitu al-Mudallas dan
al-Mursal al-Khafi.

3.4.1.1 Hadith al-Mucallaq

Hadith al-Mucallaq ialah hadith yang digugurkan dari sanadnya seorang perawi atau
lebih hingga akhir sanad. Hukum Hadith al-Mucallaq ialah ditolak tidak boleh diterima
kerana keterputusan sanad menyebabkan tidak dapat mengenali keadaan perawi tersebut
samada thiqah atau dacif. Oleh yang demikian bagi menjaga kesucian agama hadith
sebegini tidak diterima dan ditolak melainkan terdapat hadith lain yang sama dan
mempunyai jalan yang lain yang menaikkan darjat hadith ini kepada hasan lighairih dan
hadith ini dierima. 62 Contoh hadith al-Mucallaq;

‫ إذا‬:‫ ويذكر عن عثمان ر ضى ال ع نه أن النب صلى ال عليه وسلم قال له‬:‫ما قاله المام البخارى‬
.‫ وإذا ابتعت فاكتل‬,‫بعت فكل‬

3.4.1.2 Hadith al-Mursal

Hadith Mursal menurut kebanyakan ahli hadith ialah seorang tabicin yang menyandarkan
terus kepada Rasulullah s.a.w. samada perkataan, perbuatan atau pengakuan baginda.
Subhi Salih mentakrifkan Hadith Mursal sebagai hadith-hadith yang gugur daripada
sanadnya seorang sahabat.63

Kebanyakan ulama fiqh dan usul fiqh menganggap periwayatan golongan tabicin
atau golongan selepas mereka yang terus kepada Rasul Allah s.a.w. sebagai mursal.
Sesetengah ulama mengkhaskan bahawa mursal itu hanya diterima daripada kibar al-
tabicin sahaja kerana saghar al-tabicin biasanya menerima hadith daripada kibar al-tabicin.
Ini bererti bukan mursal lagi malah dikira sebagai munqatic. Kebanyakan mursal adalah
daripada sahabi dan sahabat semuanya bersifat adil oleh yang demikian tidak memberi
62
Muhammad Abu al-Laith al-Khair Abadi. 2005-1426. cUlūm al-Hadith Aslīhā wa Macāsiruhā. Edisi ke-4,
Selangor: Dar al-Syakir. Hlmn 174
63
Subhi Salih. 1988. cUlum al-Hadith wa Mustalahuhu: cArad wa Dirasah. Beirut: Dar al-cIlm li al-
Malayin.
38

kesan jika tidak mengetahuinya. Hukum mursal pada asalnya dacif akan tetapi para
ulama dan muhaddithin telah berselisih pendapat mengenai hukum hadith mursal tabicin
dan berhujah dengannya. Sehubungan dengan itu terdapat 3 pendapat terhadap
permasalahan ini iaitu
Pendapat pertama ialah Mursal tabicin dihukum dacif yang ditolak ini adalah pendapat
jumhur al-muhaddithin seperti Imam Muslim, al-Tirmizi, Ibn cAbd al-Bir, Ibn Salah dan
lain-lain lagi.

BAB VI

KAJIAN HADITH DALAM KITAB FADAIL AL-AcAMAL

‫عن بن عمر رضي ال عنهما قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ((بن السلم‬ 1.

‫على خس شهادة أن ل إله إل ال وأن ممدا رسول ال وإقام الصلة وإيتاء الزكاة والج‬
))‫وصوم رمضان‬

Hadith ini diriwayatkan oleh


al-Bukhāri, Sahīh al-Bukhāri, kitab al-Imān, bab ducāukum imānukum, 117,1,8. Muslim,
Sahīh Muslim, kitab al-solat, bab bayān arkān al-Islām wa dacāemih al-cZam, 187,1,19.
Sanad hadith ini dihukum sahih. al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī, kitab al-solat, bab mā jā
buniya al-Islām calā khams, 2609, hukumnya Hasan Sahīh. /al-Nasāei, kitab al-imān wa
syaracihi, bab cala kam buniya al-Islam, 443/1/ 5016, hadis ini Muttafaq cAlaihi. /Ahmad,
Musnad Ahmad, Musnad cAbdullah bin cUmar bin al-Khattab, 403/4798 hukumnya
Munqatic, 174/5672 hukumnya Dacif. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahīh Ibnu
Khuzaimah, bab al-zikr al-dalil cala an iqāmah al-solāt min al-islām 308, 309 dan bāb
zikr al-bayān an saum syahr Ramadān min al-islām 1880. Ibn Hibān, Sahīh Ibn Hibān,
bab al-bayān bi an al-imān wa al-islām li macnā wāhīd, 374/157. Isnad hadith ini dihukm
sahih dengan syarat al-Syakhain.
‫‪39‬‬

‫عبد ال‬

‫ابو سويد سعد‬ ‫ممد‬ ‫يزيد م انقطاع‬ ‫عكرمـــــــــة بـــــــــن خالد‬

‫انقطاع حبيب عاصم هاشم بركة سعد‬ ‫م‪.‬‬ ‫حنظلة‬

‫عبد ال يي‬ ‫معاذ‬ ‫سعي‬ ‫سال‬ ‫العاف وكيع بن الراح‬ ‫عبد ال‬ ‫بيـد ال‬ ‫ع‬

‫سليمن‬

‫هاشم سهل ممد‬ ‫عبيد ال‬ ‫منصور سفيان‬ ‫ممد‬ ‫ممد‬ ‫ممد‬ ‫ب‬

‫م‬ ‫م‬ ‫حـم‬ ‫م‬ ‫ممـد‬ ‫سـفيان‬ ‫ت‬ ‫حـم‬ ‫م‬

‫م‬

‫ن‬ ‫وكيع‬

‫حم‬

‫‪Hadith Semakna‬‬
40

Hadith cAisyah r.ah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Musnad Ahmad dengan sanad yang
baik Baqi Musnad al-Ansar 2396864. Hadith Ibn cUmar yang diriwayatkan oleh Ibn
Khuzaimah 1/4. Hadith yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Dacmus fi Syacb al-Iman
4/342.65

Hukum Hadith
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī menghukum hadith ini sebagai sahih. Hadith ini
terdapat di dalam hadith yang diriwayatkan oleh cAbdullah bin cUmar66, Jarir bin
c
Abdullah al-Bajli dan cAbdullah bin cAbbas.67
Dr Mustafa Muhammad Husain al-Zahabi menghukum hadith ini sebagai Hasan Sahih
sama seperti Abu cIsa.68 Yusuf al-Qardawi mengatakan hadith ini diriwayatkan
oleh al-Bukhari dan Muslim daripada cAbdullah bin cUmar. Manakala Ahmad, Ibn
Syaibah, Abi Yacla, al-Tabrani meriwayatkan hadith daripada Jarir bin cAbdillah al-Bajli
dan Ibn al-Najjar meriwayatkan hadith daripada Abu Hurairah seperti yang terdapat di
dalam Jamc al-Jawamic oleh al-Suyuti.69 Ahmad Syakir menghukum hadith 4798 dari
jalan berikut

‫حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سال بن أب العد عن يزيد بن بشر عن ابن عمر‬
Munqatic disebabkan perawi yang bernama Yazid bin Bisyr seorang tabie dikatakan oleh
Ibn cAsakir di dalam al-Tacjil tidak pernah mendengar dari Ibn cUmar tetapi terdapat
perawi di antara mereka berdua iaitu cAtiyyah Mawla Bani cAmir.70 dan hadith 5672
sebagai Dacif disebabkan perawi bernama Barkah bin Yacla al-Taimi dihukum majhul al-
hal.71 Al-Nawawi menghukum hadith ini Sahih dari segi makna disebabkan berbeza
64
Yusuf al-Qardawi. 2001-1422. al-Muntaqa min Kitab al-Taghrib wa al-Tarhib. al-Qaherah : Dar al-
Tawzic wa al-Nasyr al-Islamiyah. hlmn 162.
65
Al-Kandhlavi, Muhammad Yusuf. 2003-1423. Muntakhab Ahadith. Indonesia : Team Jamic al-cUlum al-
Rahman. hlmn 123.
66
Hadith cAbdullah bin cUmar terdapat di dalam al-Bukhari (1/10, 3/204(mauquf)) Muslim (1/35) al-
Nasaei (2/268) al-Tirmizi (2/101, 2/100-101) Ahmad (2/120 &143, 2/26, 2/93) al-Baihaqi (4/199).
Hadith Jarir terdapat di dalam Ahmad (4/363) al-Tabrani (1/113)
Hadith cAbdullah cAbbas terdapat di dalam al-Tabrani (2/177/3) Ibn Abi Hatim (259/1/3) al-Suyuti
(1/392/1).
67
Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din.1985-1405. Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil.
Beirut : al-Maktabah al-Islami. Hlmn 248.
68
Abu cIsā Muhammad. 1419-1999. Sunan al-Tirmizī. Jilid 1. Pent. Mustafā Muhammad Husain al-Zahabī,
Edisi Pertama, al-Qāherah: Dār al-Hadith.
69
Yusuf al-Qardawi. 2001-1422. al-Muntaqa min Kitab al-Taghrib wa al-Tarhib. al-Qaherah : Dar al-
Tawzic wa al-Nasyr al-Islamiyah. hlmn 160
70
Ahmad. 1995-1416. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. Cetakan Pertama al-Qāherah:
Dār al-Hadith. Hlmn 403.
71
Ahmad. 1995-1416. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. Cetakan Pertama al-Qāherah: Dār
al-Hadith. Hlmn 403.
41

kedudukan puasa dan haji di dalam hadith sahih yang lain.72 Ibn Balban menghukum
hadith ini Sahih dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.73 Al-Suyuti dan al-Sindi
mengatakan hadith ini muttafaq calaih.74

Kesimpulan
Hadis ini diriwayatkan oleh cAbdullah bin cUmar, Jarir bin cAbdullah al-Bajli dan
c
Abdullah bin cAbbas diperingkat sahabat. Hadis ini memiliki pelbagai jalan periwayatan
seperti mana yang di atas.

‫ عن أ ب ذر قال أن ال نب صلى ال عل يه و سلم خرج ف الشتاء والورق يتها فت فأ خذ‬2.


‫بغصني من شجرة قال فجعل ذل الورق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول‬
‫ال قال(( إن العبد السلم ليصلى الصلة يريد با وجه ال فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت‬
))‫هذا الورق عن هذه الشجرة‬

Hadis ini diriwayatkan oleh ;


Ahmad, Musnad Ahmad, Baqi Musnad al-Ansar 16/21/21448.

‫جندب بن جنادة‬

‫مزاحم‬

72
Al-Nawawī. 1999-1420. Sahīh Muslim Bisyarh al-Nawawī. Pent. Muhammad Muhammad Tāmir, Dar
al-Fajr li al-Turath.
73
Al-Amīr cAeilā al-Dīn cAlī Balbān. 1992-1414. Sahīh Ibnu Hibban Bitartīb Ibn Balbān. Pent. Syucaib al-
Arnauth. Edisi ke-2. Beirut: Muassasah al-Risālah.
74
Al-Suyutī & al-Sindī. 1999-1420. Sunan al-Nasaei Bi Syarh al-Imamain Al-Suyutī & al-Sindī. Pent. Al-
Syed Muhammad Syed, Syed cImrān & cAlī Muhammad cAlī. Edisi Pertama. al-Qāherah: Dār al-Hadith.
42

‫عبد الليل‬

‫عبد اللك‬

‫م‬ ‫حـ‬

Hadith Semakna
Ahmad, Musnad Ahmad dari Abi Uthman, Baqi Musnad al-Ansar,23597, 22594 dan
22601. Al-Darimi, Sunan al-Darimi, Kitab al-Taharah, 713. al-Tabrani, Mucjam al-
Tabrani 257/6/6151 ’Ali bin Zaid bin Jad’an dari Abi Uthman dari Salman. Al-Munziri,
al-Taghrib wa al-Tarhib, Kitab al-Solat, 187.75

Hukum Hadith
Ahmad Syakir menghukum hadith ini hasan disebabkan Muzahim bin Mucawiyah al-
Dhabi dihukum majhul oleh Abu Hatim tetapi Ibu Hibban menghukumnya thiqah. al-
Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan di dalam
al-Taghrib 1/248.76 Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī menghukum hiadith ini Hasan li
Ghairih 77 Al-Qardawi menukilkan dari al-Haithimi bahawa rijal hadith ini thiqah.78

Kesimpulan

Di antara Imam hadith yang sembilan79 hanya Imam Ahmad sahaja yang meriwayatkan
hadith ini yang diriwayatkan oleh Abi Zar al-Ghifari. Walau bagaimanapun hadith ini
mempunyai mutabaat yang lain walaupun tidak serupa matannya dengan hadith ini tetapi
mempunyai maksud dan jalan cerita yang sama. Justeru itu hadith ini dikategorikan
sebagai hadith hasan.

75
Yusuf al-Qardawi. 2001-1422. al-Muntaqa min Kitab al-Taghrib wa al-Tarhib. al-Qaherah : Dar al-
Tawzic wa al-Nasyr al-Islamiyah. Hlmn 161.
76
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrib fi al-solat mutlaq wa fadl al-rukuc wa
al-sujud wa al-khusuc, 2, m/s 248.
77
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrib fi al-
solat mutlaq wa fadl al-rukuc wa al-sujud wa al-khusuc, 384, m/s 277
78
Yusuf al-Qardawi. 2001-1422. al-Muntaqa min Kitab al-Taghrib wa al-Tarhib. al-Qaherah : Dar al-
Tawzic wa al-Nasyr al-Islamiyah. Hlmn 162.
79
Imam hadith sembilan ialah Imam al-Bukhari, Muslim, al-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, al-Nasaei,
Malik, Ahmad dan al-Darimi.
‫‪43‬‬

‫‪ 3.‬عن أب عثمان قال كنت مع سلمان الفارسى تت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه‬
‫حت تات ورقه ث قال يا أبا عثمان أل تسألن ل أفعل هذا قلت ول تفعله فقال هكذا فعل‬
‫ب رسول ال صلى ال عليه وسلم وأنا معه تت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حت‬
‫تات ورقه فقال يا سلمان أل تسألن ل أفعل هذا قلت ول تفعله قال‬
‫(( ان ال سلم إذا تو ضأ فأح سن الوضوء ث صلى ال صلوات ال مس تا تت خطاياه ك ما‬
‫يتحا فت هذا الورق وقال وأ قم ال صلة طر ف النهار وزل فا من الل يل إن ال سنات يذه ب‬
‫السيئات ذلك ذكرى للذاكرين))‬

‫‪Hadis ini diriwayatkan oleh‬‬


‫‪al-Darimi, Sunan al-Darimi dari Abi Uthman, kitab al-Taharah, bab fadhl al-solat, 123.‬‬
‫‪Ahmad, Musnad Ahmad dari Abi Uthman, Baqi Musnad al-Ansar,17/84/23597, 22594‬‬
‫‪dan 22601. al-Tabrani, Mucjam al-Tabrani 6/257/6151. ’Ali bin Zaid bin Jad’an dari Abi‬‬
‫‪Uthman dari Salman.‬‬

‫‪Hadith Semakna‬‬
‫‪Malik, Muwatta’ Malik, Kitab al-Taharah, 54 dari Uthman bin cAffan.‬‬

‫‪Hukum Hadith‬‬
44

i) al-Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Nasaei. Al-
Tabrani. Para perawi Ahmad bagi hadith ini boleh dibuat hujah iaitu sahih
melainkan cAli bin Zaid.80
ii) Al-Albani menghukum hadith ini sebagai Hasan li Ghairih. Al-Albani berkata
hadis ini mempunyai syahid lain iaitu Abi Zar.81
iii) Muhammad cAbd al-cAziz mengatakan rijalnya sahih melainkan cAli bin Zaid
maka perawi ini dacif kerana kelemahan ingatannya.82
iv) Ahmad Syakir menyatakan sanad hadith ini hasan disebabkan perawi bernama
c
Ali bin Zaid dan Abu cUthman adalah Hindi salah seorang daripada para tabicin
yang dihukum thiqah.83

Kesimpulan
‫سلمان‬

‫عبدالرحن‬

‫علي بن زيد‬

‫حاد بن سلمة‬

‫يزيد بن هارون‬ ‫يي بن حسان عفان بن مسلم‬

‫حم‬ ‫الدارمى‬

80
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrīb fī al-Salawāt al-Khams wa al-
Muhāfazah calaihā wa al-Imān bi Wujūbihā, 14, m/s 237.
81
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrīb fī al-
Salawāt al-Khams wa al-Muhāfazah calaihā wa al-Imān bi Wujūbihā 363, m/s 268
82
Al-Darimī. Sunan al-Darimī. Pent. Muhammad cAbd al-cAzīz al-Khalidī. Edisi Pertama. Beirut: Dār al-
Kutub al-cIlmiah.
83
Ahmad. 1995-1416. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. Cetakan Pertama al-Qāherah: Dār
al-Hadith.
45

‫ عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال وف حديث بكر أنه سع رسول‬4.1.
‫ال صلى ال عليه وسلم يقول‬
‫(( أرأيتم لو أن نرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خس مرات هل يبقى من درنه شيء‬
))‫قالوا ل يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات المس يحو ال بن الطايا‬
‫رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ورواه ابن ماجه من حديث عثمان‬

Hadis ini diriwayatkan oleh


al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Mawaqit al-Solat, 497 dari Abu Hurairah.
Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-masajid wa mawadi’ al-solat,1071 dari Abu Hurairah
al-Tirmizi, Jamic al-Tirmizi, kitab al-Amthal 6794, dari Abu Hurairah.
al-Nasaei, Sunan al-Nasaei, Kitab al-Solat 4580 dari Abu Hurairah
Ahmad, Musnad Ahmad, Baqi Musnad al-Mukthirin, 8569, 9141, 9315 dari Abu
Hurairah.
al-Darimi, Sunan al-Darimi, kitab al-Solat, 1160 dari Abu Hurairah.

Hadith Semakna
Muslim dalam Sahih Muslim dari Jabir. Kitab al-Masajid wa Mawadic al-Solat, 1072.
Ahmad dalam Musnadnya dari Jabir, Baqi Musnad al-Mukthirin, 13757, 13888 dan
14324. al-Darimi dalam Sunan al-Darimi dari Jabir, Kitab al-Solat, 1109.

Hukum Hadith
al-Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh al-Bukhari.84 Al-
Albani menghukum hadith ini Sahih.85 Al-Darimi mengatakan hadith Abu Hurairah lebih
sah disisi ku dari hadith riwayat Jabir.86 Al-Suyuti dan al-Sindi mengatakan hadith ini

84
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrīb fī al-Salawāt al-Khams wa al-
Muhāfazah calaihā wa al-Imān bi Wujūbihā, 3, m/s 233.
85
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrīb fī al-
Salawāt al-Khams wa al-Muhāfazah calaihā wa al-Imān bi Wujūbihā 352, m/s 263
86
Al-Darimī. Sunan al-Darimī. Pent. Muhammad cAbd al-cAzīz al-Khalidī. Edisi Pertama. Beirut: Dār al-
Kutub al-cIlmiah.
46

muttafaq calaihi.87 Ahmad Muhammad Syakir menyatakan sanad hadith ini Sahih.88 Abu
c
Isa menghukum hadith ini Hasan Sahih.89

Kesimpulan
‫نب ممد‬

‫جابر‬ ‫عبدالرحن‬

‫ذكوان طلحة بن نافع‬ ‫م انقطاع‬ ‫عبد ال‬

‫ممد‬ ‫يزيد‬ ‫سليمان سليمان‬

‫ممد‬ ‫ممــد‬
‫يزيد‬ ‫عبد ال‬

‫م‬ ‫ن‬ ‫ممد خازم‬ ‫بكر مضر‬ ‫عبد العزيز عبد العزيز ليث‬

‫ت‬ ‫عبد ال قتيبه‬ ‫قتيبة‬ ‫ابراهيم‬ ‫يم‬ ‫براه‬ ‫ا‬

‫الدارمى ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ب‬

‫جابر وهو بن عبد ال قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬4.2.


87
Al-Suyutī & al-Sindī. 1999-1420. Sunan al-Nasaei Bi Syarh al-Imamain Al-Suyutī & al-Sindī. Pent. Al-
Syed Muhammad Syed, Syed cImrān & cAlī Muhammad cAlī. Edisi Pertama. al-Qāherah: Dār al-Hadith.
88
Ahmad. 1995-1416. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. Cetakan Pertama al-Qāherah: Dār
al-Hadith.
89
Abu cIsā Muhammad. 1419-1999. Sunan al-Tirmizī. Jilid 1. Pent. Mustafā Muhammad Husain al-
Zahabī, Edisi Pertama, al-Qāherah: Dār al-Hadith.
47

‫(( م ثل ال صلوات ال مس كمثل ن ر جار غ مر على باب أحد كم يغتسل منه كل يوم‬
.))‫خس مرات‬
Hadis ini diriwayatkan oleh
Muslim dalam Sahih Muslim dari Jabir. Kitab al-Masajid wa Mawadic al-Solat, 1072.
Ahmad dalam Musnadnya dari Jabir, Baqi Musnad al-Mukthirin, 13757, 13888 & 14324.
al-Darimi dalam Sunan al-Darimi dari Jabir, Kitab al-Solat, 1109.

‫جابر‬

‫طلحة بن نافع‬

‫سليمان‬

‫يعلى بن عبيد‬ ‫ممد بن فضيل عمار بن ممد‬ ‫ـــــــد‬


‫ممـ‬

‫م‬ ‫الدارمى‬ ‫حم‬

‫ممد بن العلء‬ ‫ال‬ ‫عبد‬

‫حم‬ ‫م‬

Hadith Semakna
al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Mawaqit al-Solat, 497 dari Abu Hurairah. Muslim,
Sahih Muslim, Kitab al-masajid wa mawadi’ al-solat,1071 dari Abu Hurairah
al-Tirmizi, Jamic al-Tirmizi, kitab al-Amthal 6794, dari Abu Hurairah. al-Nasaei, Sunan
al-Nasaei, Kitab al-Solat 4580 dari Abu Hurairah. Ahmad, Musnad Ahmad, Baqi
Musnad al-Mukthirin, 8569, 9141, 9315 dari Abu Hurairah.

Hukum Hadith
48

al-Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Muslim.90 Al-Albani menghukum hadith
ini Sahih.91. Ahmad Muhammad Syakir menyatakan sanad ini sahih.

Kesimpulan

‫ قال حذيفة قال كان رسول ال صلى ال عليه وسلم‬5.


))‫(( إذا حزبه أمر صلى‬
Hadis ini diriwayatkan oleh
Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dari Huzaifah, Kitab al-Solat, 1124.
Ahmad, Musnad Ahmad dari Huzaifah, Baqi Musnad al-Ansar, 16/583/2319292
Sebagai mana di dalam Dur al-Manthur.

‫حذيفة‬

‫عبد العزيز‬
90
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrīb fī al-Salawāt al-Khams wa al-
Muhāfazah calaihā wa al-Imān bi Wujūbihā, 7, m/s 234.
91
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrīb fī al-
Salawāt al-Khams wa al-Muhāfazah calaihā wa al-Imān bi Wujūbihā 7, m/s 356,
92
Ahmad. 1995-1416. Musnad Ahmad. Pent. Ahmad Muhammad Shākir. Cetakan Pertama al-Qāherah:
Dār al-Hadith. Hlmn 583.
‫‪49‬‬

‫عكرمة بن عمار‬

‫يي بن زكريا‬

‫اساعيل خلف بن الوليد‬ ‫ح مد بن عي سى‬ ‫م‬

‫د‬ ‫حـم‬ ‫د‬

‫‪Hadith lain yang semakna dengan hadith ini ialah‬‬

‫‪Hukum Hadith‬‬
‫‪Ahmad Syakir menghukum sanad hadith ini Sahih, rijal hadith ini masyhur dengan‬‬
‫‪kethiqahannya, Muhammad bin cAbdullah bin Abi Qudamah al-Duwali seorang uang‬‬
‫‪thiqah, hadithnya terdapat di dalam sunan Abi Daud.93‬‬

‫‪Kesimpulan‬‬

‫‪ 6.‬عن أب مسلم التغليب قال دخلت على أب أمامة وهو ف السجد فقلت يا أبا أمامة ان‬
‫رجل حدثن منك انك سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول‬
‫(( من توضأ فاسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ث قام إل الصلة‬
‫الفروضة غفر ال له ف ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسعت إليه‬
‫أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء فقال وال لقد سعته من نب ال صلى‬
‫ال عليه وسلم مرارا))‬
‫‪93‬‬
‫‪Ibid‬‬
50

Hadis ini diriwayatkan oleh


Ahmad dalam Musnad Ahmad, Baqi Musnad al-Ansar, 21241.
Makna hadith dari Abi Umamah dengan jalan majma’ al-Zawaid

i) al-Munzirī berkata hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad berstatus hasan syawahidnya
terdapat di dalam bab wudu'94
i) Al-Albani menghukum hadith ini dacif.95

‫ عن أ ب هريرة قال كان رجلن من بلي حي من قضاعة أسلما مع النب صلى ال عليه‬7.
‫و سلم فا ستشهد أحده ا وأ خر ال خر سنة قال طل حة بن عب يد ال فرأ يت الؤ خر منه ما‬
‫أدخل النة قبل الشهيد فتعجبت لذالك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول ال صلى ال عليه‬
‫وسلم أو ذكر لرسول ال صلى ال عليه وسلم فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
))‫(( أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلف ركعة وكذا وكذا ركعة صلة سنة‬
Hadis ini diriwayatkan oleh
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab Tacbir al-Ru’yah, Bab Tacbir al-Ru’yah 10,
4,352,3925 dari Talha bin cUbaidullah.
Ahmad, Musnad Ahmad, 1/123 dari hadith Talha bin cUbaidullah.
Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban 7/248,249 al-Ihsan, Kitab al-Janaeiz, bab Acamal hazih al-
Ummah, 2982.
Al-Baihaqi, Mucjam al-Kabir, 3/371, 372 dari jalan al-Hakim.

94
al-Munzirī, al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrīb fī al-Salawāt al-Khams wa al-
Muhāfazah calaihā wa al-Imān bi Wujūbihā, 12, m/s 236.
95
Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Sahīh al-Taghrīb wa al-Tarhīb, kitab al-Solat, bāb al-Taghrīb fī al-
Salawāt al-Khams wa al-Muhāfazah calaihā wa al-Imān bi Wujūbihā.
‫‪51‬‬

‫‪Malik‬‬

‫عبدال‬ ‫عبدالرحن‬ ‫طلحة‬

‫ابراهيم‬ ‫عبدال‬ ‫عبد ال‬ ‫م‪.‬انقطاع‬

‫ممد بن عمرو طلحة بن يي‬ ‫ممد بن عمرو‬ ‫بدال‬ ‫ع‬

‫ممد بن بشر وكيع بن الراح‬ ‫يزيد بن هارون‬ ‫حمـــد‬ ‫م‬

‫حم‬ ‫حم‬ ‫ه‬ ‫زيد‬ ‫ي‬

‫بن سعد‬ ‫ليث‬

‫ممد بن رمح‬

‫ه‬

‫‪Hukum Hadith‬‬

‫)‪i‬‬ ‫‪Ahmad Muhammad Syakir menyatakan sanad ini dacif kerana keterputusan‬‬
‫‪sanadnya oleh Abu Salmah bin cAbd al-Rahman.‬‬

‫‪Kesimpulan‬‬
‫‪52‬‬

‫‪8.‬عن ابن مسعود عن رسول ال أنه قال‬


‫(( يب عث مناد ع ند حضرة كل صلة فيقول يا ب ن آدم قوموا فاطفئوا ما أوقد ت على‬
‫أنفسكم فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفرلم ما بينها فإذا حضرت العصر فمثل‬
‫ذلك فإذا حضرت الغرب فم ثل ذلك فإذا حضرت العت مة فم ثل ذلك فينامون فمدل ف‬
‫خي ومدل ف شر))‪.‬‬
‫رواه الطبان ف الكبي كذا ف الترغيب‪.‬‬

‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬


‫‪Al-Tabrani, Mu’jam al-Kabir.‬‬
‫‪Ibn Majah, Sunan Abu Daud, kitab Tacbir al-Ru’yah, 3915 dari Talha bin cUbaidullah.‬‬
‫‪Ahmad, Musnad Ahmad, Musnad al-cAsyarah al-Mubasyirin bi al-Jannah, 1327 & 8049‬‬
‫‪dari Talha bin cUbaidullah.‬‬
‫‪Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, kitab al-Janaez, bab A’mar hazih al-Ummah,‬‬

‫‪Hukum Hadith‬‬
‫‪Kesimpulan‬‬
‫‪ 9.‬عن أب قتادة بن ربعي أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال‬
‫(( قال ال عز وجل إن افترضت على أمتك خس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه‬
‫من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته النة ف عهدى ومن ل يافظ عليهن فل عهد له عندي))‬
‫كذا ف الدر النثور برواية أب داود وابن ماجة‪ ,‬مالك وابن شيبة واحد والنسائى وابن حبان‬
‫والبيهقى عن عبادة بن الصامت‪.‬‬
‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪Abu Daud, Sunan Abi Duad, kitab al-Solat,……./‬‬
‫‪Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Mereka berdua ini meriwayatkan hadith daripada Abi‬‬
‫‪Qatadah.‬‬
‫‪Malik, Muwatta’ Malik,‬‬
‫‪Ibn Syaibah,‬‬
‫‪Al-Nasaei, Sunan al-Nasaei‬‬
‫‪Ibn Hibban, Sahih Ibnu Hibban‬‬
‫‪53‬‬

‫‪Al-Baihaqi, Mu’jam al-Kabir‬‬


‫‪Ahmad, Musnad Malik mereka ini meriwayatkan hadith dari ’Ubadah bin al-Samit.‬‬

‫الارث‬

‫عيد بن السيب‬ ‫سـ‬

‫حمد بن مسلم‬ ‫م‬

‫ويد بن نافع‬ ‫د‬

‫ضبارة‬

‫بن الوليد‬ ‫بق ية‬

‫حيوة بن شريح‬ ‫ــــن عثمان‬


‫بـ‬ ‫يي‬

‫د‬ ‫ه‬

‫‪10.‬حدثن عبيد ال بن سلمان أن رجل من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم حدثه قال‬
‫‪54‬‬

‫((لا فتحنا خيب أخرجوا غنائمهم من التاع والسب فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء‬
‫رجل حي صلى رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال يا رسول ال لقد ربت ربا ما‬
‫ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي قال ويك وما ربت قال ما زلت أبيع وأبتاع‬
‫ح ت رب ت ثلثائة أوق ية فقال ر سول ال صلى ال عل يه و سلم أنا أنبئك ب ي رجل‬
‫ربح قال ما هو يا رسول ال قال ركعتي بعد الصلة))‬

‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬


‫‪Abu Daud, Sunan Abi Daud kitab al-jihad, 2403.‬‬

‫اسم مبهم‬

‫بيد ال‬ ‫ع‬

‫مطور‬

‫بن سلم‬ ‫ز يد‬

‫عاوية‬ ‫م‬

‫الربيع‬

‫د‬

‫‪Hadith lain yang semakna dengan hadith ini ialah‬‬

‫‪Hukum Hadith‬‬
‫‪Kesimpulan‬‬
‫‪55‬‬

‫‪11.‬حدثنا يي بن يي التميمي وعثمان بن أب شيبة كلها عن جرير قال يي أخبنا جرير‬


‫عن العمش عن أب سفيان قال سعت جابرا يقول سعت النب صلى ال عليه وسلم يقول‬
‫((إن بي الرجل وبي الشرك والكفر ترك الصلة))‬
‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪Muslim, Sahih Muslim,‬‬
‫‪Ahmad, Musnad Ahmad,‬‬

‫‪Hadith lain yang semakna dengan hadith ini ialah‬‬

‫‪Hukum Hadith‬‬
‫‪Kesimpulan‬‬

‫بي الرجل وبي الشرك والكفر ترك الصلة‬

‫ليس بي العبد وبي الكفر ال ترك الصلة‬


‫‪56‬‬

‫بي الكفر واليان ترك الصلة‬

‫بي العبد وبي الكفر ترك الصلة‬

‫العهد الذى بيننا وبينهم الصلة فمن تركها فقد كفر‬


‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪Ibn Abi Syaibah‬‬
‫‪Ahmad‬‬
‫‪Abu Daud‬‬
‫‪Al-Tirmizi‬‬
‫‪Al-Nasaei‬‬
‫‪Ibn Majah‬‬
‫‪Ibn Hibban‬‬

‫‪12.‬عن عبادة بن الصامت قال أوصان خليلي رسول ال بسبع خصال فقال‬
‫((ل تشركوا بال شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ول تتركوا الصلة متعمدين فمن‬
‫تركها متعمد فقد خرج من اللة ول تركبوا العصية فإنا سخط ال ول تشربوا المر فإنا‬
‫رأس الطايا كلها))‪.‬رواه الطبان وممد بن نصر ف كتاب الصلة باسنادين ل بأس بما‪.‬‬
‫ذكره السيوطى ف الدر النثور ‪ ..‬وف الشكوة بروايه ابن ماجه عن ابن اب الدرداء‪.‬‬
‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪al-Tabrani‬‬
‫‪Ibn Majah‬‬

‫‪Hadith lain yang semakna dengan hadith ini ialah‬‬

‫‪Hukum Hadith‬‬
‫‪Kesimpulan‬‬
‫‪57‬‬

‫‪ 13.‬عن معاذ قال أوصان رسول ال صلى ال عليه وسلم بعشر كلمات قال‬
‫((ل تشرك بال شيئا وإن قتلت وحرقت ول تعقن والديك وإن أمراك أن ترج من أهلك‬
‫ومالك ول تتركـن صـلة مكتوبـة متعمدا فإن مـن ترك صـلة مكتوبـة متعمدا فقـد‬
‫برئت منه ذمة ال ول تشربن خرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والعصية فإن بالعصية حل‬
‫سخط ال عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان‬
‫وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ول ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم ف‬
‫ال))‬
‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪Ahmad, Musnad Ahmad‬‬
‫‪Al-Tabrani, Mucjam al-Kabir‬‬

‫عن أميمة مولة رسول ال صلى ال عليه وسلم قالت كنت أصب على رسول ال صلى ال‬
‫عليعه وسعلم وضوئه فدخعل رجعل فقال أوصعان فقال ((لتشرك بال شيئا وإن قطععت أو‬
‫حر قت ول تعص والديك وإن أمراك أن تلي من أهلك ودنياك فتخله ول تشر بن خرا فانه‬
‫مفتاح كل شر ول تتركن صلة متعمدا فمن فعلك ذلك فقد برأت منه ذمة ال ورسوله))‪.‬‬
58

‫ عن نوفل بن معاوية أن النب صلى ال عليه وسلم قال‬14.


((‫)) من فاتته الصلة فكأنا وتر أهله وماله‬
.‫رواه ابن حبان ف صحيحه زاد السيوطى والنسائى واحد‬
Hadis ini diriwayatkan oleh
Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban,
Ahmad

1. al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man tark al-
Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, 29, m/s 387.
2. Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat,
bab al-Tarhib man tark al-Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, 577, m/s 371,
Sahih.
‫‪59‬‬

‫‪15.‬عن ابن عباس عن النب قال‬


‫)) من جع بي الصلتي من غي عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر((‬
‫‪Hadis ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪Al-Hakim, Mustadrak‬‬
‫‪Al-Tirmizi‬‬
‫‪Ahmad‬‬

‫عبد ال‬

‫عكرمة‬

‫لسي‬ ‫ا‬

‫ليمان‬ ‫سـ‬

‫عتمر‬ ‫م‬

‫يي‬

‫ت‬
60

i) al-Tirmizi berkata ....


ii) al-Albani menghukum hadith ini dacif jiddan
iii) al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man tark al-
Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, 30, m/s 387, hadis ini diriwayatkan oleh
al-Hakim, dia berkata Hansh adalah Ibn Qais berstatus thiqah.
iv) Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat,
bab al-Tarhib man tark al-Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, 314, m/s 165,
Dacif jiddan, al-Hafiz menyatakan Wah biMurrah tidak ada yang menghukumnya
thiqah selain Husain bin Numiar. al-Albani berkata tidak ada guna untuk
menghukumnya thiqah kerana perbezaan ulama al-jarh wa al-tacdil terhadapnya.

‫حدثنا عبد ال حدث ن أ ب ثنا أبو عبد الرح ن ثنا سعيد حدث ن كعب بن علق مة عن‬16.
‫عي سى بن هلل ال صدف عن ع بد ال بن عمرو عن ال نب صلى ال عل يه و سلم أ نه ذ كر‬
‫الصلة يوما فقال‬
‫)) من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وناة يوم القيامة ومن ل يافظ عليها ل يكن له‬
((‫نور ول برهان ول ناة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأب بن خلف‬
. ‫ والطبان ف الكبي وابن حبان ف صحيحه‬,‫أخرجه أحد باسناد جيد‬
61

Hadis ini diriwayatkan oleh


Ahmad, Musnad Ahmad
Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban
Al-Tabrani, Mucjam al-Kabir
Al-Darimi, Sunan al-Darimi,
Al-Baihaqi
‫عبد ال‬

‫عيسى بن هلل‬

‫كعب بن علقمة‬

‫سعيد بن مقلص‬

‫عبد ال‬

‫حم‬

i) al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man tark al-
Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, 26, m/s 386. Hadis ini diriwayatkan
oleh Ahmad dengan isnad yang baik, al-Tabrani di dalam al-Kabir dan Ibnu
Hibban di dalam sahihnya.
ii) Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat,
bab al-Tarhib man tark al-Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, 312, m/s 164,
Dacif.
‫‪62‬‬

‫‪17.‬قال بعضهم ورد ف الديث أن من حافظ على الصلة أكرمه ال تعال بمس خصال‬
‫يرفعع عنعه ضيعق العيعش وعذاب القعب ويعطيعه ال كتابعه بيمينعه وي ر على الصعراط كالبق‬
‫ويد خل ال نة بغ ي ح ساب و من تاون عن ال صلة عاق به ال ب مس عشرة عقو بة خ سة ف‬
‫الدنيا وثلثة عند الوت وثلث ف قبه وثلث عند خروجه من القب فأما اللواتى ف الدنيا‬
‫فاللول تنع الب كة من عمره والثانية ت حي سيماء ال صالي من وج هه والثالثة كل ع مل‬
‫يعمله ل يأجره ال عليه والرابعة ل يرفع له دعاء إل السماء والامسة ليس له حق ف دعاء‬
‫ال صالي وأ ما ال ت ت صيبه ع ند الوت فإ نه يوت ذليل والثان ية يوت جو عا والثال ثة يوت‬
‫عطشانا ولو سقي بار الدنيا ما روى من عطشه وأما الت تصيبه ف قبه فالول يضيق عليه‬
‫القب حت تتلف أضلعه والثانية يوقد عليه القب نارا فتيقلب على المر ليل ونارا والثالثة‬
‫ي سلط عل يه ف قبه ثعبان ا سه الشجاع القرع عيناه من نار وأظفاره من حد يد طول كل‬
‫ظ فر م سية يوم يكلم ال يت فيقول أ نا الشجاع القرع و صوته م ثل الر عد القا صف يقول‬
‫أمرن رب أن أضربك على تضييع صلة الصبح أل بعد طلوع الشمس وأضربك على تضييع‬
‫صلة الظهر إل العصر وأضربك على تضييع صلة العصر إل الغرب وأضربك على تضييع‬
‫صلة الغرب إل العشاء وأضر بك على تضي يع صلة العشاء إل الف جر فكل ما ضر به ضر بة‬
‫يغوص ف الرض سبعي ذراعا فل يزال ف القب معذبا إل يوم القيامة وأما الت تصيبه عند‬
‫خروجه من القب ف موقف القيامة فشدة الساب وسخط الرب ودخول النار وف رواية فإنه‬
‫يأ تى يوم القيا مة وعلى وج هه ثل ثة أ سطر مكتوبات ال سطر الول يا مض يع حق ال ال سطر‬
‫الثان يا مصوصا بغضب ال الثالث كما ضيعت ف الدنيا حق ال فأيس اليوم أنت من رحة‬
‫ال‪.‬‬
‫‪63‬‬

‫‪18.‬روى أنه عليه الصلة والسلم قال‬


‫((من ترك الصلة حت مضى وقتها ث قضى عذب ف النار حقبا والقب ثانون سنة‬
‫والسنة ثلث مائة وستون يوما كل يوم كان مقداره ألف سنة))‪.‬‬
‫كذا ف مالس البرار‬
‫; ‪Hadis ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪64‬‬

‫‪19.‬عن أب هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬


‫((ل سهم ف السلم لن ل صلة له ول صلة لن ل وضوء له))‬
‫أخرجه البزار والاكم‬
‫; ‪Hadis ini diriwayatkan oleh‬‬

‫)‪i‬‬ ‫‪Al-Albani menghukum hadith ini dacif Jiddan.96‬‬

‫‪20.‬حدثنا يي بن يي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ال صلى ال‬
‫عليه وسلم قال‬
‫(( صلة الماعة أفضل من صلة الفذ بسبع وعشرين درجة))‪.‬‬
‫رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى ‪-‬كذا ف الترغيب‬
‫; ‪Hadis ini diriwayatkan oleh‬‬

‫‪Malik, Muwatta’ Malik‬‬

‫‪96‬‬
‫‪Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man tark‬‬
‫‪al-Solat camdan wa ta’khiruhā can waqtiha, 301, m/s 161,‬‬
65

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari


Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi

i) Abu cIsa berkata hadith turut diriwayatkan oleh cAbdullah bin Mascud yang
terdapat di dalam Muslim, Abu Daud, al-Nasaei dan Ibn Majah. Ubai bin Kacab
terdapat di dalam Ahmad, Abu Daud, al-Nasaei, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban.
Mucaz bin Jabal terdapat di dalam al-Bazzar dan al-Tabrani. Abi Sacid terdapat
di dalam al-Bukhari. Abu Hurairah terdapat di dalam al-Bukhari, Muslim, Abu
Daud dan Ibn Majah. Anas bin Malik terdapat di dalam al-Dar Qutni. Beliau
berkata hadith yang diriwayatkan oleh Ibn cUmar dihukum Hasan Sahih.
ii) Al-Mubarakfuri berkata hadith yang diriwayatkan oleh Ibn cUmar terdapat di
dalam al-Bukhari dan Muslim.
iii) Al-Albani menghukum hadith ini Sahih.97

‫حدثنا موسى بن إساعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العمش قال سعت أبا صال‬21.
‫يقول سعت أبا هريرة يقول قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬

97
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat
al-jamacah, 403, m/s 288,
66

‫((صلة الرجل ف الماعة تضعف على صلته ف بيته وف سوقه خسة وعشرين ضعفا‬
‫وذلك أ نه إذا تو ضأ فأح سن الوضوء ث خرج إل ال سجد ل ير جه إل ال صلة ل ي ط‬
‫خطوة إل رفعت له با درجة وحط عنه با خطيئة فإذا صلى ل تزل اللئكة تصلي عليه‬
‫ما دام ف م صله الل هم صل عل يه الل هم ارح ه ول يزال أحد كم ف صلة ما انت ظر‬
))‫الصلة‬
.‫رواه البخارى واللفظ له مسلم وابو داود والترمذى وابن ماجه كذا ف الترغيب‬

Hadis ini diriwayatkan oleh ;

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (137/2) 10- Kitab al-Azan, 31-Bab Fadhl Solat al-Fajr fi
Jamacah, m/s 648. tanpa di disebut (fi suq).
Muslim, Sahih Muslim,(449/1) Kitab al-Masajid wa Mawadic al-Solat, Bab Fadhl Solat
al-Jamacah 42.
Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab al-Solat, Bab Fadhl Masyi ila Solat, 2
Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Solat, Bab Fadhl al-Jamacah, 47.
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Masajid wa al-Jamacat, 786.
Al-Nasaei, Sunan al-Nasaei, Kitab al-Imamah, Bab Fadhl al-Jamacah, 42.
Malik, Muwatta’ Malik, Kitab Solat al-Jamacah, Bab Fadhl Solat al-Jamacah cala Solat
al-Faz,

i) al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat al-


Jama’ah fi al-masjid, 1, m/s 259.
ii) Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-
Solat, bab al-Targhib fi solat al-jamacah, 402, m/s 288, Sahih.
‫‪67‬‬

‫‪ 22a.‬عن عبد ال قال‬


‫((من سره أن يلقى ال غدا مسلما فليحافظ على هؤلء الصلوات حيث ينادى بن فإن‬
‫ال شرع لنبيكم صلى ال عليه وسلم سنن الدى وإنن من سنن الدى ولو أنكم‬
‫صليتم ف بيوت كم ك ما ي صلي هذا التخلف ف بي ته لترك تم سنة نبيكم ولو ترك تم سنة‬
‫نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ث يعمد إل مسجد من هذه الساجد‬
‫إل كتب ال له بكل خطوة يطوها حسنة ويرفعه با درجة ويط عنه با سيئة ولقد رأيتنا‬
‫و ما يتخلف عن ها إل منا فق معلوم النفاق ول قد كان الر جل يؤ ت به يهادى ب ي الرجل ي‬
‫حت يقام ف الصف))‪.‬‬

‫قال عبد ال‬


‫((ل قد رأيت نا و ما يتخلف عن ال صلة إل منا فق قد علم نفا قه أو مر يض إن كان الر يض‬
‫ليم شي ب ي رجل ي ح ت يأ ت ال صلة وقال إن ر سول ال صلى ال عل يه و سلم علم نا‬
‫سنن الدى وإن من سنن الدى الصلة ف السجد الذي يؤذن فيه))‬
‫رواه مسلم وابو داود‬
‫; ‪Hadis ini diriwayatkan oleh‬‬
‫)‪i‬‬ ‫‪al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat al-‬‬
‫‪Jama’ah fi al-masjid, 3, m/s 260.‬‬
‫)‪ii‬‬ ‫‪Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-‬‬
‫‪Solat, bab al-Targhib fi solat al-jamacah, 404, m/s 288, Sahih.‬‬
68

‫حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الهضمي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن‬23.
‫طع مه بن عمرو عن حبيب بن أ ب ثابت عن أنس بن مالك قال قال ر سول ال صلى ال‬
‫عليه وسلم‬
‫((من صلى ل أربعي يوما ف جاعة يدرك التكبية الول كتبت له براءتان براءة من النار‬
))‫وبراءة من النفاق‬
‫قال أبو عيسى وقد روى هذا الديث عن أنس موقوفا ول أعلم أحدا‬
Hadis ini diriwayatkan oleh ;
i) al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat al-
Jama’ah fi al-masjid, 9, m/s 263. al-Mumli berkata riwayat dari Imam
Muslim, Ta’mah, adalah thiqah.
ii) Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-
Solat, bab al-Targhib fi solat al-jamacah, 409, m/s 291, Hasan li ghairih.
69

‫حدثنا عبد ال بن مسلمة ثنا عبد العزيز يعن بن ممد عن ممد يعن بن طحلء عن‬24.
‫مصن بن علي عن عوف بن الرث عن أب هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫((من توضأ فأحسن وضوءه ث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه ال جل وعز مثل أجر‬
))‫من صلها وحضرها ل ينقص ذلك من أجرهم شيئا‬
‫رواه أبو داود والنسائى والاكم‬

Hadis ini diriwayatkan oleh ;


i) al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi solat al-
Jama’ah fi al-masjid, 11, m/s 264, Sahih dengan syarat Muslim.
ii) Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-
Solat, bab al-Targhib fi solat al-jamacah, 410, m/s 292, Hasan li ghairih.
Imam al-Zahabi bersepakat menghukum hadis ini sebagai hasan dan hadisnya
dilihat.
70

‫عن قباث بن أشيم الليثي قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬25.
‫)) صلة الرجلي يؤم أحدها صاحبه أزكى ث ال من صلة أربعة تترى وصلة أربعة‬
‫يؤم أحدهم أزكى ث ال من صلة ثانية تترى وصلة ثانية يؤم أحدهم أزكي ث ال من‬
((‫مائة تترى‬
‫رواه البزار و الطبان‬
Hadis ini diriwayatkan oleh ;
i) al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Targhib fi kathrah
al-Jama’ah , 2, m/s 265, Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Bazzar dan al-
Tabrani deangan isnad yang baik. (la ba’sa bih)
ii) Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-
Solat, bab al-Targhib fi kathrah al-Jama’ah , 412, m/s 293, Hasan li ghairih.
71

‫حدثنا مزأة بن سفيان بن أسيد مول ثابت البنان حدثنا سليمان بن داود الصائغ عن‬26.
‫ثابت البنان عن أنس بن مالك قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
((‫))بشر الشائي ف الظلم إل الساجد بالنور التام يوم القيامة‬
‫رواه ابن ماجه وابن خذية‬
Hadis ini diriwayatkan oleh ;
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Masajid wa al-Jamacat, 781.
Ibn Khuzaimah
Al-Hakim, al-Mustadrak cala al-Sahihain, Kitab al-Solat

al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib fi Solat al-Subh fi


Jamacah wa bayan maaluha min al-Fadl , 16, m/s 272, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn
Majah, Ibn Hibban dalam Sahihnya dan al-Hakim. Al-Munziri menghukum hadis ini
sebagai sahih mengikut syarat al-Bukhari dan Muslim.
Mahmud Muhammad menghukum hadith ini sahih dan isnadnya dacif disebabkan
Majzaah bin Sulaiman majhul oleh al-Hakim98

98
Mahmud Nassar : 1998-1419. Pentahqiq Sunan Ibn Majah. Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiah. hlmn426
72

Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat,


bab al-Tarhib fi Solat al-Subh fi Jamacah wa bayan maaluha min al-Fadl , 425, m/s 300,
Sahih li ghairih.
cAbd Fuad mengatakan Ibn Majah bersendiri dalam meriwayatkan hadith ini di
antara kutub tisacah dari Majzaah bin Sufyan, Sulaiman Daud, Thabit al-Bunani dari
Anas bin Malik. Matan hadith ini hampir kepada lemah dan al-layyin.99
Al-Albani menghukum hadith ini sahih yang dipetik dari kitab al-Misykat, al-
Tacliq dan sahih sunan Abi Daud.100

99
Muhammad Fuad cAbd al-Baqi. 1998-1419.Pentaqik Sunan Ibn Majah. Al-Qaherah : Dar al-Hadith
hlmn 315.
100
Al-Albani. 1997-1417. Sahih Sunan Ibn Majah. Al-Riyadh: Maktabah al-Macarif li al-Nasyr wa al-
Tawzic. Hlmn 240.
73

‫حدثنا قتيبة ثنا جرير عن أب جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن‬27.
‫جبي عن بن عباس قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫)) من سع النداء فلم ينعه من أتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض ل تقبل‬
((‫منه الصلة الت صلى‬
‫رواه أبو داود‬
Hadis ini diriwayatkan oleh ;
Abu Daud, Sunan Abi Daud
Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, al-Masajid...
Al-Dar al-Qutni 420/1 dari cAli bin cAbdullah bin Mubsyir.
Al-Tabrani, (12265)
Al-Hakim al-Mustadrak cala al-Sahihain, Kitab al-Solat 246/1
Al-Baghwi, Syarh al-Sunnah (794) dari jalan al-Hasan bin Sufyan dengan sanad Ibn
Hibban.

i) Al-Munziri berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Hibban dalam
sahihnya dan Ibn Majah.101
ii) Al-Albani menghukum hadith ini dacif.102
iii) Ibn Hibban menghukum isnad hadith sahih.103
iv) Al-Hakim

101
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man tarak hudhur al-Jamacah lighair
cUzr, 1, m/s 272,
102
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man
tarak hudhur al-Jamacah lighair cUzr , 230, m/s 127,
103
Al-Amīr cAeilā al-Dīn cAlī Balbān. 1992-1414. Sahīh Ibnu Hibban Bitartīb Ibn Balbān. Pent. Syucaib
al-Arnauth. Edisi ke-2. Beirut: Muassasah al-Risālah hlmn 415.
74

‫حدثنا عبد ال حدثن أب ثنا حسن ثنا بن ليعة ثنا زبان ثنا سهل عن أبيه عن رسول ال‬28.
‫صلى ال عليه وسلم أنه قال‬
‫))الفاء كـل الفاء والكفـر والنفاق مـن سـع منادي ال ينادي بالصـلة يدعـو إل‬
((‫الفلح ول ييبه‬
Hadis ini diriwayatkan oleh ;
Ahmad
Al-Tabrani dari jalan Zaban bin Faed

i) Al-Munziri berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tabrani dari
riwayat Zaban bin Faaed.104
ii) Al-Albani menghukum hadith ini Dacif.105

104
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man tarak hudhur al-Jamacah lighair
cUzr, 5, m/s 273,
105
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man
tarak hudhur al-Jamacah lighair cUzr , 233, m/s 127,
75

‫عن أب هريرة قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم‬29.


‫))ل قد ه مت أن ا مر فتي ت فيجمعوا ال حز ما من ح طب ث ا تى قو ما ي صلون ف بيوت م‬
((‫ليست بم علة فاحرقها عليهم‬
.‫رواه مسلم‬
Hadis ini diriwayatkan oleh ;
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Azan 244.
Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Masajid wa Mawadic al-solat, 1/451/201.
Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Solat, 1/413/217 dari Abu Hurairah.
Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al-Solat, 548.
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Masajid wa al-Jamacat, 791 dari Abu Hurairah.
Al-Nasaei, Sunan al-Nasaei, Kitab al-Imamah 848.
Al-Baihaqi, kitab al-Solat bab maa jaa min tasydid fit ark al-jamacah (3/56)
Malik, Muwatta’ Malik, Kitab al-Solat bab Fadhl Solat al-Jamacah cala solat al-faz 3.
Ahmad, Musnad Ahmad, (1/402, 449, 450, 2/244, 376, 479, 526, 531, 537).
cAbd al-Razak, Musnaf cAbd al-Razak bab Syuhud al-Jamacah (1/517, 518/1985)
al-Baihaqi, Sohifah Hammam bin Munbih m/s 130, Kitab al-Solat 37.
Abu Yacla, Musnad Abu Yacla (9/228,229) no 329-(5330) dari cAbdullah.
Al-Taiyalisi, Musnad al-Taiyyalisi, (1/141) no 670.
Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Khuzaimah (3/175) no (1484, 1853, 1854).
Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, (5/454) Kitab al-Solat no (2097).
76

Abu cUwwanah (5/2)


Al-Bghawi, Syarh al-Sunnah, (792) dari jalan Muhammad bin cUbaid dari al-Acamasyh.

i) Al-Munziri berkata hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Ibn
Majah dan al-Tirmizi.106
ii) Al-Albani menghukum hadith ini Sahih.107
iii) Al-Tirmizi menghukum hadith Abu Hurairah Hasan Sahih. Beliau berkata
ramai sahabat yang meriwayatkan hadith ini di mana mereka berkata siapa
yang mendengar seruan azan maka tidak menyahutnya maka tiada solat
baginya. Wa fi al-bab cAbdullah bin Mascud, Abi Darda, Ibn cAbbas, Muaz
bin Anas dan Jabir.
iv) Ibn Hibban menghukum hadith yang beliau riwayatkan dari Abu Hurairah
dengan jalan Syucbah dari Sulaiman sahih isnad dengan syarat al-Bukhari
dan Muslim.

106
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man tarak hudhur al-Jamacah lighair
cUzr, 7, m/s 274,
107
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man
tarak hudhur al-Jamacah lighair cUzr , 468, m/s 301,
77

‫ عن أب الدرداء قال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول )) ما من ثلثة ف‬30.
‫قرية ول بدو ل تقام فيهم الصلة إل استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالماعة فإنا يأكل‬
((‫الذئب القاصية‬
‫رواه أحد‬
Hadis ini diriwayatkan oleh ;
Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Musnad al-Ansar, 20719 dari Abu Darda
Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al-Solat, 460, dari Abu Darda
Al-Nasaei, Sunan al-Nasaei, Kitab al-Solat, 838, dari Abu Darda
Ibn Khuzaimah
Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, Kitab al-Solat, 5/457/2101.
Al-Hakim, al-Mustadral cAla al-Sahihain, Kitab al-Solat, 1/330/92/965

‫عوير بن مالك‬

‫عبادة‬ ‫معدان‬

‫حات‬ ‫السائب‬

‫هشام بن سعد‬ ‫ائدة بن قدامة‬ ‫ز‬

‫وكيع بن الراح عبدال عبد الرحن احد عبدالرحن علي بن ثابت‬

‫د‬ ‫حم‬ ‫حم‬ ‫حم‬ ‫سويد‬ ‫&ن‬ ‫حـم‬


78

‫حم‬

i) al-Munziri berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, al-Nasaei,
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.108
ii) Al-Albani menghukum hadith ini Hasan Sahih.109
iii) Ibn Hibban menghukum isnad hadith ini hasan. Al-Saeib bin Hubaisy seorang
yang soduq salih al-hadith dan perawi-perawi yang lain dihukum thiqah rijal
al-sahih. Hadith ini dikeluarkan oleh Ahmad 5/192, 6/446, Abu Daud 547 fi
al-solat bab fi al-tasydid fi tark al-jamaah, al-nasaei 2/102-107 fi al-imamah
bab al-tasydid fi tark al-jamaah, al-baghawi fi syarh al-sunnah (793), al-
hakim 1/211, al-Baihaqi fi al-sunan 3/54 dari turuk zaedah bin Qudamah
dengan sanad ini. Hadith ini disahihlan oleh Ibn Khuzaimah (1476).110
iv) Al-Hakim menghukum hadith soduq di mana hadith ini 111
‫ و قد عرف من مذ هب‬.‫هذا حد يث صدوق روا ته شا هد ل ا تقد مه مت فق على الحتجاج بروا ته ال ال سائب بن حبيش‬
‫زائدة أنه ل يدث ال عن الثقات‬.

‫ سئل بن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ل يشهد جعة ول جاعة قال هو‬31.
‫ف النار‬
‫رواه الترمذى‬
Hadith ini diriwayatkan
Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Solat, 202.
Nasir al-Din, Tanbih al-Ghafilin, bab al-Salawat al-Khams, 132.112

‫عبدال بن عباس‬

‫ماهد‬

‫ليث‬

108
, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man tarak hudhur al-Jamacah lighair cUzr, 3, m/s
272,
109
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib man
tarak hudhur al-Jamacah lighair cUzr , 427, m/s 301,
110
Al-Amīr cAeilā al-Dīn cAlī Balbān. 1992-1414. Sahīh Ibnu Hibban Bitartīb Ibn Balbān. Pent. Syucaib
al-Arnauth. Edisi ke-2. Beirut: Muassasah al-Risālah. Hlmn 2101.
111
Al-Hakim al-Naisaburi, cAbdullah Muhammad bin cAbdullah .1990-1411. al-Mustadrak cala al-
Sahihain. Lubnan Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiah. Hlmn 330.
112
Al-samarqandi, Abi al-Laith Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim. 1992-1412. Tanbih al-
Ghafilin. Lubnan Beirut : Dar al-Fikr. Hlmn 132.
79

‫عبد الرحن‬

‫ناد بن البي‬ ‫ه‬

‫ت‬

Hadith Semakna
-Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Solat, bab maa jaa fi man yasmac al-nida’ fala
yujib, 217. dari Abu Hurairah.113
-Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Masajid wa Mawadic al-Solat, 1045 dari cAbdullah
bin Mascud.
-Ahmad, Musnad Ahmad, Musnad al-Ansar, 20719 dari Abu Darda’
- Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al-Solat, 460. dari Abu Darda’ al-Nawawi isnadnya
sahih.114
-Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al-Solat, 464 dari cAbdullah bin cAbbas. 115
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Masajid wa al-Jamacaat, 785, Marfuc dan
Muttasil. Hadith ini menjadi sokongan bagi hadith yang di atas. Al-Hafiz berkata di
dalam al-Talkhis isnad hadith ini sahih Terdapat syawahid bagi hadith ini iaitu hadith
riwayat Abi Musa al-Asycari dengan lafaz ” Siapa yang mendengar seruan azan
faarighan sahihan maka dia tidak menjawabnya maka tidak ada solat baginya. Haidth ini
diriwayatkan oleh al-Bazzar dari sanad Sammak dari Abi Buraidah dari bapanya secara
mawquf. Al-Baihaqi berkata hadith mawquf ini lebih sahih.116

Hukum Hadith
Al-Albani menghukum hadith ini dacif al-isnad.117
Kesimpulan

Hukum Hadith

Kesimpulan
‫أخرجه ابن مردويه عن كعب الب قال ))والذى أنزل التوراة على موسى والنيل‬32.
‫على عيسى والزبور على داود والفرقان على ممد أنزلت هذه اليات ف الصلة‬
113
Al-Mubarakfuri, Muhammad cAbd al-Rahman Ibn cAbd al-Rahim. Tuhfat al-Ahwazi bi Syarh Jamic al-
Tirmizi. Lubnan Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiah hlmn 538.
114
Ibid hlmn 539.
115
Ibid
116
Ibid
117
Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. 2000-1420. Dacif Sunan al-Tirmizi. Al-Riyadh: Maktabah al-
Macarif li al-Nasyr wa al-Tawzic. Hlmn 26.
‫‪80‬‬

‫الكتوبات حيث ينادى بن يوم يكشف عن ساق إل قوله وهم سالون الصلوات المس‬
‫إذا نودي با((‪.‬‬
‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪Imam Ibn Mardaweh‬‬

‫‪Hadith Semakna‬‬
‫‪Al-Baihaqi fi Sya’b al-iman dari Sa’id bin Jubair‬‬
‫‪Al-Baihaqi dari Ibn ’Abbas seperti mana di dalam al-Dur al-Manthur.‬‬
‫‪33.‬حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعن بن مضر عن بن عجلن عن سعيد القبي عن عمر‬
‫بن ال كم عن عبد ال بن عنمة الزن عن عمار بن يا سر قال سعت رسول ال صلى ال‬
‫عليه وسلم يقول)) إن الرجل لينصرف وما كتب له إل عشر صلته تسعها ثنها سبعها‬
‫سدسها خسها ربعها ثلثها نصفها((‬
‫أخرجه أبو داود‬
‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab al-Solat, 675 dari cAmmar bin Yasir.‬‬
‫‪Ahmad, Musnad Ahmad, Musnad al-Kufiyyin, 18136/18122 dari cAmmar bin Yasir.‬‬

‫عمار‬

‫ابو بكر‬ ‫عبد ال‬

‫عمر‬ ‫عمــــر‬

‫سعيد‬ ‫ســـعيد‬

‫عبيدال‬ ‫ممــــد‬

‫بكر صفوان يي‬

‫حم‬ ‫قتيبـة‬
81

‫د‬

Al-Munziri berkata hadith ini terdapat di Abu Daud, al-Nasaei dan Ibn Hibban.
Al-Jami’ al-Saghir terdpt d Ahmad, Abi Daud dan Ibn Hibban.
Al-Dur Manthur trdpt di Ahmad dari Abi al-Yassar

Hadith semakna
Ahmad, Musnad Ahmad, Musnad al-Makkiyyin, 14974. dari Kacab bin cAmru bin
cIbaad.

Hukum Hadith

Kesimpulan

‫روى عن أنس بن مالك قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم )) من صلى الصلة‬34.
‫لوقتها وأسبغ لا وضوئها وأت لا قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهى‬
‫بيضاء مسفرة تقول حفظك ال كما حفطتن ومن صلى لغي وقتها ول يسبغ لا وضوئها‬
‫ول يتم لا خشوعها ول ركوعها ول سجودعا خرجت وهى سوداء مظلمة تقول ضيعك‬
‫ال كما ضيعتن حت إذا كانت حيث شاء ال لفت كما يلف الثوب اللق ث ضرب با‬
.((‫وجهه‬
118
‫رواه الطبان‬
Hadis ini diriwayatkan oleh ;
Al-Tabrani

Hadith Semakna

Hukum Hadith

Kesimpulan

i) Al-Albani menghukum hadith ini sebagai Dacif Jiddan.119


118
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab fi al-solat fi awwal al-Waqt, 11, m/s 258, Hadis
ini diriwayatkan oleh al-Tabrani dalam al-Awsat..
119
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Dacif al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab fi al-solat fi
awwal al-Waqt, 221, m/s 122,
82

‫ عن حريث بن قبيصة قال قدمت الدينة فقلت اللهم يسر ل جليسا صالا قال فجلست‬35.
‫إل أب هريرة فقلت أن سألت ال أن يرزقن جليسا صالا فحدثن بديث سعته من رسول‬
‫ال صلى ال عليه وسلم لعل ال أن ينفعن به فقال سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم‬
‫يقول ))أن أول ما يا سب به الع بد يوم القيا مة من عمله صلته فإن صلحت ف قد أفلح‬
‫وأنح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل‬
‫انظروا هل لعبدي من تطوع فيك مل ب ا ما انت قص من الفري ضة ث يكون سائر عمله‬
((‫على ذلك‬

Hadis ini diriwayatkan juga oleh


1. Al-Hakim berkata hadith dari Abu Hurairah r.a. berstatus sahih al-isnad dengan
wajah Muhammad bin Yazid al-cAdl manakala hadith dari Tamim al-Dari
berstatus sahih.120
2. Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, kitab al-Solat, 413, dari Abi Hurairah r.a. dihukum
hasan gharib.
3. al-Darimi, Sunan al-Darimi, kitab al-Solat, 1355, dari Tamim al-Dari. Beliau
menulis tidak aku tahu seseorang
i) Abu cIsa berkata hadith Abu Hurairah adalah hadith Hasan gharib dengan
jalan ini. Hadith ini mempunyai syawahid yang lain selain daripada Abu
Hurairah iaitu Tamim al-Dari.
ii) Al-Albani menghukum hadith ini Sahih.

‫تيم‬ ‫عبد الرحن‬

‫زرارة‬ ‫اسم مبهم أنس‬ ‫بيصة‬ ‫ق‬

‫داود‬ ‫السن السن علي‬ ‫لســن‬ ‫ا‬

120
Al-Hakim, Muhammad bin cAbdullah Abu cAbdullah al-Naisaburi. 1990-1411. al-Mustadral cala al-
Sahihain, Beirut : Dar al-Kutub al-cilmiah.
‫‪83‬‬

‫حاد‬ ‫حيد يونس سفيان‬ ‫قتادة‬

‫سليمان عفان‬ ‫اساعيل يزيد‬ ‫حاد‬ ‫هام‬

‫احد السن‬ ‫ه ممد عبدال‬ ‫سهل هارون عفان‬

‫ت‬ ‫حم‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫على سليمان السن‬

‫ن‬ ‫ه‬ ‫ت‬

‫‪36.‬روى عن عبد ال بن ‪.....‬قال رسول ال أول ما ياسب به العبد يوم القيامة الصلة‬
‫فإن صلحت صلح سائر عمله وأن فسدت فسد سائر عمله‪.‬‬
‫رواه الطبان‬
‫‪Hadith ini diriwayatkan oleh‬‬
‫‪al-Tabrani fi awsat.‬‬

‫‪Hadith Semakna‬‬
‫‪Malik, Muwatta’ Malik, Kitab Wuqut al-Solat, 5.‬‬

‫‪Hukum Hadith‬‬

‫‪Kesimpulan.‬‬

‫‪37.‬أخبنا الكم بن موسى ثنا الوليد بن مسلم عن الوزاعي عن يي بن كثي عن عبد ال‬
‫بن أ ب قتادة عن أب يه قال قال ر سول ال صلى ال عل يه و سلم)) أ سوأ الناس سرقة الذي‬
‫يسـرق صـلته قالوا يـا رسـول ال وكيـف يسـرق صـلته قال ل يتـم ركوعهـا ول‬
‫سجودها((‬
‫رواه الدارمى‬
84

Hadis ini diriwayatkan oleh


Al-Darimi, Sunan al-Darimi, Kitab al-Solat, 1294 daripada al-Harith bin Ribcei.
Ahmad, Musnad Ahmad, Hadith Qatadah al-Ansari, 5/311/22541.
Al-Tabrani, Mucjam al-Tabrani
Ibn Khuzaimah
Ibn Hibban
Al-Suyuthi/

‫الارث‬

‫عبد ال‬

‫يي‬

‫عبدالرحن‬

‫الوليد‬

‫ممد‬ ‫لكـم بـن موسـى‬ ‫ا‬

‫حم‬ ‫الدارمــــى‬

Hukum Hadith
i) Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tabrani dalam Macaajim dengan sanad yang
baik.121
ii) Al-Albani menghukum hadith ini sebagai Hasan.122

121
al-Munziri, al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib min cAdam itmam al-rukuc wa al-
sujud wa iqamah al-Salb bainahuma, 4, m/s 335,
122
Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Sahih al-Taghrib wa al-Tarhib, kitab al-Solat, bab al-Tarhib min
cAdam itmam al-rukuc wa al-sujud wa iqamah al-Salb bainahuma, 529, m/s 347,
85

1. al-Hafiz al-Darimi menghukum hadis ini sebagai sahih isnad.123


2. Hamzah Ahmad menghukum sanad hadith ini sahih, Muhammad al-Nusyajan
Abu Jacfar al-Suwaidi dihukum thiqah oleh Ibn Hibban dan para imam yang
lain.124
3. Al-Haithimi menghukum rijal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
sebagai rijal sahih.
4. Al-Zahabi juga menghukum rijal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
sebagai rijal sahih.
5. Imam al-Munziri bersepakat dengan Imam al-Zahabi dalam menghukum hadis
ini.125
6. al-Hakim al-Naisaburi menghukum hadis ini dalam kitabnya al-Mustadrak cala
al-sahihaini sebagai sahih dengan mengikut syarat Imam al-Bukhari dan Muslim.
al-Hakim meriwayatkan dua hadis yang semakna dan selafaz dengan hadis ini
yang mana salah satu darinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah selain dari
Qatadah r.ha. di mana kedua-dua isnad tersebut dihukum sahih oleh al-
Naisaburi.126
Kesimpulan

‫ عن أم رومان والدة عائشة قالت رآن أبو بكر الصديق أتيل ف صلتى فزجرن زجرة‬38.
‫كدت انصعرف معن صعلتى قال سععت رسعول ال صعلى ال عليعه وسعلم يقول ))إذا قام‬
‫أحدكم ف الصلة فليسكن أطرافه ل يتميل تيل اليهود فان سكون الطراف ف الصلة‬
((.‫من تام الصلة‬
‫رواه الترمذى و الاكم‬
Hadis ini diriwayatkan oleh
Al-Tirmizi....
Al-Hakim.....

Hadith Semakna
Ibn cAsakir yang diriwayatkan oleh Abi Bakr...... ‫من تمام الصلة سكون الطراف‬

Hukum Hadith
123
Al-Darimi dalam kitab Sunan al-Darimi, Kitab Solat, 13347, Juz 1 dari Qatadah r.a.
124
Ahmad. 1995-1416. Hamzah Ahmad al-Zin Pensyarah Musnad Ahmad. Al-Qaherah : Dar al-Hadith.
Hlmn 376.
125
Al-Munzirī. 1968-1388. al-Targhīb wa al-Tarhīb min al-Hadith al-Syarif. Pent. Mustafa Muhammad
cAmarah. Edisi ke-3. Markaz Maktabah Mustafā Albanī al-Halbī wa Awlādih.
126
Al-Hakim al-Naisaburi, cAbdullah Muhammad bin cAbdullah . al-Mustadrak cala al-Sahihain. Lubnan
Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiah.
86

Al-Tirmizi dan al-Tirmizi dari jalan al-Qasim bin Muhammad dari Asma’ bin Abu Bakr
dari Um Ruman seperti mana di dalam al-Dur al-Manthur.
Al-Suyuti di dalam Jami’ saghir kepada Abi Na’im dalam kitab al-Hilyah dan Ibn ’Adi
dalam kitab al-Kamil dan hukumnya da’if.
Ibn ’Asakir meriwayatkan dari Abu Bakr min tamam al-solat sukun al-Atraf.

Kesimpulan

‫عن عمران ابن حصي قال سئل النب صلى ال عليه وسلم عن قول ال تعال إن الصلة‬39.
‫ –فقال ))ومن ل تنهه صلته عن الفحشاء والنكر‬45 ‫تنهى عن الفحشاء والنكر العنكبوت‬
((‫فل صلة له‬
.
127
‫أخرجه ابن اب حات وابن مردويه – كذا ف الدر النثور‬
Hadis ini dikeluarkan oleh
1. Ibn Abi Hatim....
2. Ibn Mardaweh.... seperi mana di dalam al-Dur al-Manthur.

Hukum Hadith

‫حدثنا عبد بن حيد أخبنا أبو عاصم أخبنا بن جريج أخبن أبو الزبي عن جابر قال‬40.
-‫قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ))أفضل الصلة طول القنوت(( وقوموا ل قانتي‬
238 ‫البقرة‬

Hadis ini diriwayatkan oleh


1. Muslim, Sahih Muslim (1/520/164) Kitab al-Solah al-Musafirin, Bab Afdal al-
Solat Thul al-Qunut yang diriwayatkan oleh Jabir.
2. Al-Tirmizi, kitab Jamic al-Tirmizi,(2/178,179/387) kitab al-Solah, bab ma ja’a fi
thul al-qiyam fi al-solat yang diriwayatkan oleh Jabir bin cAbdillah.
3. Ibn Syaibah, Musnaf Ibn Abi Syaibah, (2/8346) yang diriwayatkan oleh Jabir.
4. Abu Daud, Sunan Abi Daud, (2/146/347), Kitab al-Solat Bab Thul al-Qiyam.
5. al-Darimi, Sunan al-Darimi, (1/390/1424), Kitab al-Solat, Bab Aiy al-Solat Afdal.
6. Ahmad, Musnad Ahmad, (3/302,391,412/1178-545), al-Mucjam li Ibn al-Acarabi
fi Mucjamih.

127
Al-Suyuti, Jalaludin cAbd al-Rahman. 1990-1411. al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma’thur. Lubnan
Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiah.
87

7. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, 1421, Kitab al-Solat, Bab Maa Jaa fi Kathr al-Sujud
yang diriwayatkan oleh Jabir bin cAbdillah

‫جابر‬

‫طلحة‬ ‫حمد‬ ‫م‬

‫ممد سفيان سليمان‬ ‫اللك‬ ‫عبد‬

‫وكيع‬ ‫ممد‬ ‫النضر ممد‬ ‫لضحاك‬ ‫ا‬

‫ممد عبد ال حم‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫بكر‬ ‫الم يد‬ ‫عبد‬

‫م‬ ‫ت‬ ‫حم‬ ‫م‬

Hadith Semakna
al-Suyuti, al-Dur al-Manthur, fi al-Tafsit al-Ma’thur, 1/544, hadith riwayat Mujahid.128
Hukum Hadith
Mahmud Nassar menghukum hadith ini Sahih129. al-Albani menerangkan hadith ini
diriwayatkan oleh Jabir secara marfuc. Hadith ini sahih dari pada jalan Abi al-Zubair
yang dikeluarkan oleh Ahmad (3/391) Muslim (2/175) al-Tirmizi (2/229) Ibn Majah
(1421) dan al-Baihaqi (3/8). Hadith ini terdapat di dalam sahih Muslim, al-Baihaqi dan
Ahmad (3/ 302 dan 314) seperti mana di dalam al-Tayyalisi (1777) dari jalan Abi Sufyan
dari Jabir. Hadith ini mempunyai Syahid yang diriwayatkan oleh cAbdullah bin Hubsyi
al-Kathcami secara marfuc yang dikeluarkan oleh Abu Daud (1325)130 al-Nasaei (1/349)
128
Al-Suyuti, Jalaludin cAbd al-Rahman. 1990-1411. al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma’thur. Lubnan
Beirut : Dar al-Kutub al-cIlmiah hlmn 1/544
129
Ibn Majah. 1998-1419. Tahqiq Sunan Ibn Majah, Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nassar. Beirut
Lubnan : Dar al-Kutub al-cIlmiah. Hlmn 195.
130
Sunan Abi Daud. 1999-1420. Tahqiq Sunan Abi Daud. cAbd al-Qadir cAbd al-Khair, Syed Muhammad
Syed, Syed Ibrahim. Al-Qaherah : Dar al-Hadith. Hlmn 575.
88

al-Darimi (1/331) dan Ahmad (3/411-412) dan hukum sanad ini Sahih mengikut syarat
Muslim.131 Abu cIsa berkata selain dari Jabir bin cAbdullah hadith ini turut diriwayatkan
oleh cAbdullah bin Hubsy dan Anas bin Malik. Hadith yang diriwayatkan oleh Jabir bin
c
Abdullah dihukum Hasan Sahih. Hadith Jabir bin cAbdullah diriwayatkan dengan
pelbagai sanad.132

Kesimpulan
Abu cIsa mengulas hadith ini diriwayatkan juga oleh cAbdullah bin Hubsyi dan Anas bin
Malik. Hadith dari Anas bin Malik dihukum Hasan Sahih. Pelbagai turuk yang kita
boleh dapati daripada hadith yang diriwayatkan oleh Jabir bin cAbdullah.

Al-Mubarakfuri mensyarahkan Hadith cAbdullah bin Habsyi diriwayatkan juga


oleh Abu Daud dan al-Nasaei dengan penambahan matan. Manakala hadith Anas bin
Malik diriwayatkan oleh al-Bazzar, Abu Yucla, al-Tabrani dalam Mucjam al-Awsat.
Hadith ini juga diriwayatkan oleh Abu Zar yang dikeluarkan oleh Ahmad, Ibn Hibban,
al-Hakim dalam al-Mustadrak dengan matan yang panjang. cAbd al-Baqi berkata hadith
ini terdapat di dalam Muslim 756, al-Tirmizi 387 dan Ahmad 14788, 13821. 133 Al-
Albani menghukum hadith ini sahih yang dipetik dari kitab al-Irwa’ 458.134

131
Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din.1985-1405. Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil.
Beirut : al-Maktabah al-Islami. Hlmn 210.
132
Abu cIsā Muhammad. 1419-1999. Sunan al-Tirmizī. Jilid 1. Pent. Mustafā Muhammad Husain al-
Zahabī, Edisi Pertama, al-Qāherah: Dār al-Hadith., kitab al-Solat 353.
133
Muhammad Fuad cAbd al-Baqi. 1998-1419.Pentaqik Sunan Ibn Majah. Al-Qaherah : Dar al-Hadith.
134
Al-Albani. 1997-1417. Sahih Sunan Ibn Majah. Al-Riyadh: Maktabah al-Macarif li al-Nasyr wa al-
Tawzic. Hlmn 426.
89

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil daripada kajian yang telah dibuat oleh penulis dari bab pertama hingga ke bab
keempat di dalam membicarakan mengenai pengunaan hadis dacif di dalam masalah
fadahail al-a’amal : Kajian 40 hadis mengenai fadail al-Solat oleh al-cAllamah al-
Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, maka di sini penulis akan
menarik keluar beberapa keluar beberapa kesimpulan yang penting, padu dan konkrit
mengenainya.

1. Berdasarkan kepada latar belakang pengarang, beliau merupakan seorang


ulama yang terkenal di dalam bidang hadis sehingga beliau digelar sebagai
Syeikh al-Hadith.
2. al-Targhib adalah galakan, motivasi, pendorong dan perangsang kepada umat
manusia sejagat di dalam bentuk-bentuk janji-janji baik dan ganjaran pahala
kepada orang-orang yang beramal soleh. Manakala al-Tarhib adalah ancaman
dan peringatan kepada umat manusia di dalam bentuk janji-janji buruk dan
balasan azab kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat.
3. Konsep al-Taghrib dan al-tarhib adalah berbeza kerana al-Taghrib adalah
dorongan dan perangsang manakala al-Tarhib pula adalah ancaman dan
peringatan. Persamaan di antara kedua-dua konsep ini adalah daripada segi
sumber pengambilannya iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Kedua-duanya juga
adalah sama dari segi tujuan. Ia diperkenalkan kepada manusia supaya
mereka mengabdikan diri senuhnya kepada Allah s.w.t. dan sekaligus
menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat.
4. Pelbagai hikmat dan amnfaat daripada konsep al-Taghrib dan al-Tarhib
seperti dapat mengerakan manusia melakukan kebaikan, meninggalkan
90

kejahatan, meninggalkan diri daripada berputus asa, jemu, malas untuk


melakukan sesuatu apabila menghadapi sesuatu ujian, menyedar dan
menyakiankan manusia tentang kebenaran hari kebangkitan.
5. Terdapat banyak sekali contoh al-Taghrib dan al-tarhib di dalam al-Quran
dam al-Sunnah. Ini termasuk juga al-Taghrib maddi duniawi dan ukhrawi,
gandaan yang jelas terhadap amal dan juga objek penting al-Taghrib dan al-
Tarhib iaitu syurga dan neraka.
6. Teori motivasi yang wujud pada zaman ini mempunyai ciri-ciri persamaan
dengan konsep al-Taghrib. Walaubagaimanapun kpnsep al-Targhib adalah
lebih unik kerana ia bukan sahaja mempunyai doronagan material tetapi juga
dorongan manusia supaya mendapatkan kejayaan bukan sahaja di dunia ini
malah di akhirat kelak.
7. al-Targhib al-tarhib juga mempunyai hubungan erat dengan jiwa manusia.
Oleh itu, jiwa manusia yang menpunyai dua unsur penting iaitu naluri dan
kecenderungan, sebenarnya boleh diarahkan kepada matlamat yang luhur
sejajar dengan tuntutan Islam. Di dalam rangka usaha penghalaan dan
pengerahan ini maka peranan konsep al-Taghrib dan al-Tarhib adalah amat
penting.
8. Sebahagia daripada umat anusia seperti golongan atheis, kafir, munafiqin dan
orang-orang Islam yang lemah imannya seringkali menunjukkan sikap negatif
terhadap konsep al-taghrib dan al-tarhib dengan melakukan pelbagai maksiat
dan dosa meskipun sering mendengar perangsang dan peringatan daripada
kitab Allah dan sunnah Rasul Allah.
9. Daripada pengkajian yang lalu kita dapati bahawa para ahli hadith telah
membahagikan hadis dacif kepada dua bahagian ialtu hadis dacif di mana
kelemahannya tidak begitu kuat seperti perawi lemah ingatan, mursal dan
sebagainya. Satu lagi di mana kelemahannya begitu kuat sekali seperti hadis
mungkar, hadis munqatic dan sebagainya.
10. Bagi ulama yang beramal dengan hadis dacif di dalam fadacil al-acamal,
mereka hanya beramal dengan hadis dacif yang kurang ketara kelemahannya.
11. Ulama berbeza pendapat di dalam mengklasifikasikan hadis dacif. Begitu
juga di dalam memberi peringatan setiap bahagian hadis tersebut.
Umpamanya ahli hadis berpendapat bahawa hadis mursal adalah hadis yang
91

terputus sanadnya selepas tabcin sedangkanahli usul al-fiqh pula memasukan


hadis mursal segala hadis munqatic dan hadis mucaddal.
12. Berdasarkan kajian yang telah dibuat di dalam bab 4 yang lalu, penulis telah
menemui beberapa buah hadis dacif yang telah digunapakai oleh pengarang
berdasarkan metodologi dan syarat para ulama yang terdahulu.
13. Maulana Muhammad Zakariyya telah mengikuti metodologi para ulama hadis
yang terdahulu di dalam mengemukakan dan mengunapakai hadis daci di
dalam kitabnya mengikut syarat-syarat penggunaan hadis dacif sebagaimana
yang telah diterangkan di dalam bab tiga yang lalu.

5.2 Saranan Dan Cadangan

1. Semua pihak termasuk para ulama dan ahli agama seharusnya memberi perhatian
dan mengambil berat mengenai konsep al-taghrib dan al-tarhib.
2. Daripada penganalisaan yang telah dibuat, penulis mendapati jumhur ulama di
dalam beramal dengan hadis dacif mengenakan beberapa syarat tertentu.
Lantaran itu, janganlah terlalu cepat menolak sesuatu hadis disebabkan
kelemahannya kerana kadangkala apa yang dikatakan sebagai kelemahan itu
hanyalah pada sanadnya sahaja sedangkan matanya sahih dan selari dengan nas
al-Quran atau dibantu oleh hadis sahih yang lain atau terdapat hadis lain daripada
jalan riwayat yang lain yang boleh meningkatkan kedudukan hadis tersebut.
3. Mereka juga seharusya memberikan perhatian di dalam masalah penggunaan
hadis dacif, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan pengunaan konsep al-taghrib
dan al-tarhib. Ini kerana terdapat segolongan umat Islam yang mengunakan hadis
dacif di dalam konsep al-taghrin dan al-tarhib seperti jemaah tabligh dan lain-
lain. Golongan seperti ini seringkali mendapat tomahan kerana mengunakan
hadis dacif di dalam konsep al-taghrib dan al-tarhib. Tohmahan ini dilemparkan
oleh orang awam dan kadangkala terdapat juga di dalam penulisan akademik oleh
para sarjana yang tidak mempelajari atau tidak mengetahui metodologi sunan al-
arbacah. Oleh itu disarankan kepada golongan ini agar memperbaiki dan menarik
balik tohmahan mereka yang barangkali tidak disengajakan kerana tidak
memahami metodologi sunan al-arbacah.
92

4. Penulis berharap dengan penulisan ini, golongan yang tidak memhami


metodologi ahli hadis tidak sewenag wenagnya mencampuri uusan ahli hadis.
Disarankan juga golongan ini merujuk kepada kitab Imam al-Tirmidhi wa al-
muwazanah bayna Jamicihi wa bayna al-sahihayn karanagn Dr. Nur al-Din cItr
dan Syarh cIlal al-Turmudhi karangan Ibn Rajab al-Hanbali supayatidak
mengeluarkan sesuatu kenyataan yang mengelirukan dan seterusnya menjadi batu
penghalang kepada sunnah Rasul Allah s.a.w.
5. Berdasarkan kajian penulis terhadap buku karangan Mawlana Zkariyya penulis
mendpati terdpat beberapa buah hadia dacif yang terkandung di dlam buku
tersebut. Namun begitu hadis dacif yang dikemukakan oleh beliau tidak terlalu
dacif dan tidak bercanggah dengan dalil-dalil syaraiat. Di samping itu beliau juga
telah mengemukakan dalil-dalil samada dari al-Quran atau al-sunnah yang lain
untk menyokong dan megukuhkan hadis yang telah dipakainya itu.
6. Penulis juga mendapati bahawa pengarang telah mengikiutu metodologi para
ulama hadis yang terdahulu dalam mengukuhkan hadis. Pengunaan hadis dacif
oleh belia dalam kitabnya tidak bercanggah dengan syarat para ulama hadis yang
terdahulu. Oleh itu, dakwaan yang mengatakan bahawa kitab-kitab karangan
beliau tidak boleh dipakai adalah tidak benar dan tidak berasas.
7. Umat Islam khususnya dan umat manusia amnya hedaklah mengelakkan serta
menjauhkan diri daripada mengeluarkan sesuatu kenyataan ynag mengelirukan
sekiranya perkara tersebut berada di luar kepakaran dan pengetahuan mereka.

5.3 Penutup
Berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat ini, penulis berharap agar segala kekusutan
yang timbul mengenai konsep al-taghrib dan al-tarhib , kesaaran mengenai pemakaian
hadis dacif terutama dalam persolahan al-taghrib dan al-tarhib akan terurai serta dapat
menyelami mettodologi pengarang kita fadail al-solat dan sekaligus dapat menghinarkan
daripada salah faham terhadap beliau. Di samping itu juaga penulis berharap agar
penulisan ini dapat dijadikan panduan tetapi bukan sebagai rujukan aas dalam persoalan
al-taghrib dan al-tarhib, hadis dacif dan metodologi kitab fadail al-solat. Penulis juga
berhaap agar penulisan ini dapt difahami dengan jelas oleh pembaca.
93