Anda di halaman 1dari 25

KURSUS SIJIL TINGGI TARANNUM AL-QURAN

TAJUK TUGASAN

Pengenalan Tarannum Bil Quran Serta

Mengarabkan Tarannum dan Suara untuk Bacaan Al-Quran

HASAN ASH-SHUKRY BIN ABDULLAH

013

ANJURAN

DARUL QURAN

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

KUALA KUBU BHARU, SELANGOR DARUL EHSAN

TEMPAT

INSTITUT LATIHAN ISLAM MALAYSIA

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN

TARIKH

2 MAC HINGGA 2 MEI 2008


KANDUNGAN

TAJUK MUKA SURAT

1. PENGENALAN 1

2. MENGARABKAN TARANNUM SERTA SUARA 5


UNTUK BACAAN AL-QURAN

2.1 Ilmu Al-Aswat – Sebagai Induk 6

2.2 Ilmu Tajwid 9

2.3 Ilmu Tarannum 9

2. 4 Ilmu Tartil (Lahjah Arabiah) - Korikolum Bersepadu 19

2. 5 Peranan Komponan-komponan Penting 20

3. PENUTUP 21

4. RUJUKAN 22
1. PENGENALAN

Tarannum adalah suatu ilmu atau qaedah suara yang dipelbagaikan mengikut

proses nada, rentak dan irama tertentu.

Nada: tingkatan atau tekanan bunyi suara.

Rentak: pergerakan yang menghidupkan bunyi suara.

Irama: alunan atau bentuk bunyi.

Tarannum adalah suatu istilah yang diguna pakai oleh RasuluLlah SAW. Sabda

Baginda:

‫(رواه البخارى‬ .‫)ما أذن ال لشىء ما أذن لنب حسن الترن بالقرأن‬
"Apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada
nabinya yang selalu mengelokkan lagu (tarannum) bacaan al-Quran".

Sejarah Tarannum

Rasulullah SAW menerima Al-Quran pada tahun 610 masihi. Baginda

memerintahkan umatnya membaca Al-Quran dengan suara yang elok serta diperindahkan

lagi (tazyin / tarannum). Kemudian terdapat beberapa orang sahabat yang masyhur

sebagai qari-qari yang baik antaranya Abdullah bin Mas’ud RA, Abu Musa Asy’ari RA

dan ramai lagi. Kemudian pada zaman tabiin muncul pula qari-qari seperti Alqamah b Qis

di Kufah (62 hijrah). Abdullah b Saib di Mekah (70 hijrah) dan lain-lain. Begitulah

sejarah pembacaan Al-Quran bertarannum yang terus berkembang sehingga ke hari ini.
Oleh kerana tarannum sesuatu yang bersifat seni pendengaran (sima’i), maka

Jumhur qurra bersepakat bahawa tidak diketahui secara sanadnya bagaimanakah bacaan

berlagu RasuluLlah SAW itu.

Ketika zaman-zaman keagungan Islam dahulu, cabang-cabang ilmu Islam begitu

pesat berkembang serta mempunyai berbagai aliran (mazhab). Seiring dengan itu, ilmu

tarannum juga membangun serta mempunyai berbagai aliran yang popular antaranya:

A. Misri (Mesir).

B. Hijazi (Mekah dan Madinah).

C. Iraqi.

D. Kurdi (sempadan Iraq dan Turki).

E. ‘Ajami (Iran) dan lain-lain.

Kini aliran yang paling popular dan diterima di seluruh dunia ialah aliran Misri.

Qari-qari Mesir yang muktabar telah mengambil dan mengubah suai tarannum-tarannum

atau lebih mereka sebutkan sebagai ilmu maqamat itu dari aliran-aliran di atas mengikut

budaya mereka serta mengarabkannya untuk bacaan Al-Quran.

Perbandingan Aliran Hijazi dan Misri

Aliran Hijazi

• Padang pasir.

• Bukit bukau.

• Suhu tinggi.
Lalu: irama dan rentaknya lincah dan nada suaranya tinggi kehangatan.

Aliran Misri

• Lembah nil.

• Subur menghijau.

• Suhu sederhana.

Lalu: irama dan rentaknya lembut dan suaranya sederhana kemanisan.

Asal Ilham Tarannum

Manusia yang berjiwa seni selalulah mendapat idea-idea dari persekitarannya. Sejak

zaman silam, pengaruh bunyi geseran kayu, bunyi tiupan angin, bunyi kicauan burung,

bunyi air mengalir dan lain-lain telah mencetuskan idea untuk membuat lagu ataupun

didalam bahasa arab disebut At-Tarannum, Al-Nagham, ataupun ilmu Al-Maqamat.

Hukum Umum Bertarannum

Berdasarkan kaedah fiqhiyyah serta pandangan alim-ulama, bolehlah kita fahami

bahawa hukum bertarannum adalah seperti berikut;

1. Fardhu (kifayah) – jika hanya dengan berlagu sahajalah masyarakat ingin

mendekati Al-Quran.

2. Sunat – jika dengan berlagu boleh membantu kesempurnaan hati.

3. Harus – untuk mengambil keseronokan mendengar alunan yang indah.


4. Makruh – jika dengan berlagu tiada langsung kebaikan keagamaan diperolehi.

5. Haram – jika merosakkan hukum-hukum tajwid, meniru-niru lagu keagamaan

lain, meniru-niru lagu penyanyi-penyanyi yang hanya melekakan dan lain-lain.

Sabda RasuluLlah SAW:

‫ وإياكم ولون أهل الكتابي وأهل‬،‫اقرؤوا القرأن بلحون العرب وأصواتا‬


.‫ فإنه سيجئ بعدي قوم يرجعون بالقرأن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح‬،‫الفسق‬
)‫(رواه الطبن والبيهقي‬ .‫ل ياوز حناجزهم مفتونة قلوبم وقلوب من يعجبهم شأنم‬
Bacalah al-Quran itu dengan gaya lagu dan suara yang berlahjah Arab dan
jangan sekali-kali menbaca dengan lagu dan suara yang berlahjah keYahudian atau
keNasranian. Demikian juga lagu-lagu ahli fasik (Biduan dan Biduanita). Maka
sesungguhnya sepeninggalanku nanti, akan muncul satu golongan yang sengaja
membaca al-Quran dengan lagu-lagu yang dipopularkan sebagai nyanyian penghibur,
pendeta dan perintih yang tiada melampaui khalkum mereka, hati mereka sudah
terfitnah, apa lagi hati mereka yang mengkaguminya.

Kata Ibnu Kathir: “Bahawasanya (berlagu) yang dikehendaki mengikut hukum

syarak hanyalah mengelokkan suara yang menimbulkan rasa penghayatan (tadabbur),

kefahaman, kekhusyukan, kerendahan hati serta memandu kearah ketaatan kepada Allah

SWT.”

Falsafah Tarannum

Suatu usaha bernilai tinggi bagi menghubungi rasa hati pembaca dan pendengar

kepada keagungan Allah Tuhan Pencipta.


2. MENGARABKAN TARANNUM SERTA SUARA UNTUK BACAAN

AL-QURAN

2 :‫)انا أنزنـه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف‬


“Sesungguhnya Kami telah turunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang keadaannya
dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu memikirkannya”.

Sesungguhnya pada ayat di atas, Allah SWT. menjelaskan secara berseni sekali

bahawa manusia patut memikirkan keberadaan Al-Quran itu yang diturunkan di dalam

bahasa arab, suatu bahasa yang sangat terkenal kompleks itu. Tidak ada bahasa di dalam

dunia yang mempunyai cabang ilmu yang sangat luas untuk memahami, menutur dan

menjiwainya seperti bahasa Arab. Untuk memahami bahasa Arab sahaja sudah

memerlukan ilmu-ilmu seperti nahu, sorof, bayan, mantiq dan lain-lain. Untuk menutur

(membaca) Al-Quran pula memerlukan ilmu-ilmu khusus seperti ilmu tajwid dan tartil.

Untuk menjiwainya memerlukan ilmu al-aswat (ilmu teknik mengeluar suara – vokal)

sebagaimana sabda RasuluLlah SAW.

‫حسنوا القرأن بأصواتكم فاءن الصوت السن يزيد القرأن حسنا‬


(‫ النسائ دان الاكم‬،‫ ابن ماجه الدارمي‬،‫ أبو داوود‬،‫)حديث أحد‬

“Perelokkanlah (bacaan) Al-Quran kamu dengan suara-suara kamu, sesungguhnya


suara yang elok boleh menambahkan keelokan bacaan Al-Quran itu).”
Bertitik tolak dari kefahaman hadis inilah, Kerajaan Malaysia melalui agensinya

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah mengadakan Kursus-Kursus Tahsin Al-

Quran.

Seorang pakar Tarannum tanah air, Al-Fadhil Tuan Haji Nik Jaafar Nik Ismail (1)

menjelaskan: untuk menguasai ilmu tarannum, sekaligus mengarabkannya semestilah

dengan menguasi ilmu-ilmu berikut secara bersepadu;

a). Ilmu al-aswat – sebagai induk.

b). Ilmu tajwid.

c). Ilmu tarannum.

d). Ilmu tartil (lahjah arabiah) - korikolum bersepadu.

2.1 Ilmu Al-Aswat – ٍٍSebagai Induk

Tarannum dan ilmu al-aswat (ilmu suara) adalah pasangan kembar yang tidak dapat

dipisahkan kerana tarannum (lagu) itu berdiri diatas suara yang diperindahkan. Suara

yang sebaliknya pula bakal mencacatkan tarannum.

Suara suatu anugerah Allah yang tidak ternilai harganya. Ada insan yang

dianugerahkan suara merdu dan bertenaga dengan semulajadi. Ada insan yang

mempunyai suara yang bertenaga tetapi tiada kemerduan dan kelembutan. Ada insan

yang mempunyai suara yang agak lembut dan sedikit kemerduan tetapi tidak pula

bertenaga. Disebabkan perbezaan-bezaan ini, maka seseorang qari itu semestilah

mempelajari, memahami dan mengguna-pakai ilmu-ilmu berikut mengikut urutannya;

(1) Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998), Qawaidut Tarannum, Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Bhd.
2.1.1 Mempelajari ilmu tangga-tangga suara (do-re-mi-fa-so-la-ti-do).

2.1.2 Memahami pola dan kemampuan suara sendiri.

2.1.3 Memahami dan memperatikkan suara yang sesuai untuk pembacaan Al-

Quran.

2.1.4 Selalu mendengar dan mempelajari kaedah mengeluarkan suara mengikut cara

Qari-qari arab misri yang muktabar.

Disebut supaya mempelajari cara mengeluarkan suara Qari-qari arab Mesir yang

muktabar berbanding cara Qari-qari arab seperti hijazi dan lain-lain ialah kerana gaya

suara mereka lebih lembut, jelas satu-persatu mengikut huruf-huruf dan budaya suara

mereka yang hidup berhampiran sungai nil itu lebih hampir dengan masyarakat melayu.

Malah jika dikaji dan dinilai dari sudut kesenian, kita akan dapati bacaan mereka sangat

bertepatan dengan sifat sebutan Al-Quran yang lembut dan mudah (layyin/sahlin) serta

sifat bacaan RasuluLlah SAW. yang jelas satu-persatu (harfan-harfan). Memerhati cara

mengeluarkan suara Qari-qari arab, kita akan dapati mereka menggunakan kedua-dua

rongga mulut (al-jauf) dan hidung (al-khaisyum) (1) lafaz sebutan tetap dikeluarkan

melalui lidah tetapi gema suara mereka sedikit condong ke arah rongga hidung selain

memenuhi rongga mulut. (sekitar enam puluh peratus gema dari rongga al-jauf dan empat

puluh peratus gema dari rongga al-khaisyum) . Cara mengeluarkan suara (vokal) sebegini

menyebabkan suara mereka kedengaran lebih manis dan merdu.

(1) Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998), Qawaidut Tarannum, Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Bhd.
Seorang pakar tarannum Mesir, Syeikh Fatihi Hassan Maliji (1) menjelaskan para

Qari hendaklah “menjauhi daripada menggetarkan suara atau menggerakkan suara dan

mengombakkan suara dengan kuat (berlebihan sehingga boleh menjejaskan kualiti suara

dan menyebabkan lari dari kaedah maqam asal)”.

Johan Qari Peringkat Antabangsa 1999, Hj Che Yahya Daud mendedahkan rahsia

tambahan kearaban suara di dalam Tarannum seperti yang diamalkan oleh Qari-qari

mesir yang muktabar seperti berikut;

1. Suara turun menjunam.

2. Suara naik mencanak.

3. Suara turun dan buka.

4. Suara goncang.

5. Suara goyang.

6. Suara semacam seruling (flute).

7. Suara gantung (separuh ihtilal al-lahn).

8. Suara meletup-letup.

Sungguhpun dilarang meniru penyanyi untuk melagukan Al-Quran, tetapi terdapat

satu hadis RasuluLlah memuji seorang sahabat Baginda, Abu Musa Al-Asy’ari RA, yang

membaca Al-Quran dengan suara semacam seruling. sabda RasuluLlah SAW:

‫( رواه البخارى ومسلم‬ ‫)لقد اعطيت مزمارا من مزامر آل داوود‬.


Sesungguhnya bertuah engkau dianugerahkan Allah dengan (suara semacam)
seruling dari jenis seruling keluarga Nabi Daud AS.

(1) Syeikh Fatihi Hassan Maliji (2007), Tarannum Arabiah Misriah Muktabar, Kertas Kerja: SMTQPA,
Kota Bharu. 4 & 5 Ogos 2007.
Pakar Tarannum Melayu Klasik, Datuk Mohamed Hasri menambah: Qari-qari

dikira lebih mahir jika mampu melakukan kuflah mahur (sekumpulan pergerakan dan

penggetaran suara).

2.2 Ilmu Tajwid

Tajwid adalah suatu kewajiban kerana tajwid boleh menyebabkan sah-batal solat

dan tajwid jugalah yang jelas membezakan seseorang qari itu kearaban atau tidak.

Justeru, setiap Qari hendaklah sentiasa mengambil berat perkara-perkara yang berikut;

2.2.1 Ketepatan cara menyebut huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran;

sifatnya dan makhrajnya (tempat keluar bunyi sebutan huruf-huruf tersebut).

2.2.2 Ketepatan cara membunyikan bacaan Al-Quran semasa pertemuan huruf-

huruf.

2.2.3 Ketepatan cara mensaktah, berqalqalah, bermad dan lain-lain.

2.3 Ilmu Tarannum

.)‫(ابو داوود‬ ‫زينوا القرأن بأصواتكم‬


Hendaklah kamu menghiasi bacaan (mencantikkan) bacaan Al-Quran dengan suara-
.(suara kamu (dengan mempelbagaikan suara kamu

Tarannum adalah perhiasan kepada bacaan Al-Quran. Tarannum sangat berkait

rapat dengan suara kerana dari suara yang elok dan tersusunlah lahirnya tarannum.

Tarannum secara umumnya terbahagi kepada dua kategori:


a). Tarannum bit Tahqiq – Tarannum yang dibaca dengan kadar tahqiq menurut kaedah

ilmu tajwid. Biasanya kategori ini diamalkan oleh Qari-qari mesir muktabar seperti

Syeikh Abdul Basit Abdul Samad dan lain-lain. Kategori ini digunapakai di dalam Majlis

Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa.

b). Tarannum bit Tadwir – Tarannum yang dibaca dengan kadar Tadwir menurut kaedah

ilmu tajwid. Biasanya kategori ini diamalkan oleh oleh Imam-imam Makkah Al-

Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah seperti Fadhilatud Duktur Abdur Rahman

bin Abdul Aziz Al-sudais dan lain-lain.

Asas Tarannum Aliran Hijazi

Aliran tarannum Hijazi popular di dunia Islam sebelum tahun 1940-an. Lagu-lagu

asas mereka boleh diketahui dengan kata-kata “Bihumurin jasad”

1. Banjakah.

2. Husaini.

3. Mayyah.

4. Rakbi.

5. Jiharkah.

6. Sikah.

7. Dukah.

Selain itu terdapat pula lagu-lagu cabang seperti Ruma, Ushshak. Sun’ani, Yaman

Hijaz, Hirab dan lain-lain.


Asas Tarannum Aliran Misri

Selepas tahun 1940-an hingga ke hari ini, aliran tarannum Misri pulalah yang

popular. Tarannum asas aliran Misri ialah:

1. Al-Bayyati.

2. Soba.

3. Hijaz.

4. Nahawand.

5. Rast.

6. Sikah.

7. Jiharkah.

Selanjutnya terdapat pula tarannum-tarannum seperti Husaini, Huzam, Farahfaza,

Shad, Nawa Athar, Rahat El Arwah dan lain-lain (1) yang kini dianggap sebagai lagu-lagu

cabang (furu).

Terdapat tarannum-tarannum yang bersamaan nama di dalam aliran Hijazi dan aliran

Misri, malah terdapat juga tarannum Misri yang diberi nama Hijaz. Ini menunjukkan

keterbukaan dan keilmuan qari-qari Mesir dalam mengambil, mengubahsuai dan

memperbaharui kearah mencantikkan lagi tarannum-tarannum sesuai dengan suasana,

peredaran zaman dan citarasa terkini, tetapi tidaklah sampai menghilangkan identiti asal

dan yang paling utama, keutuhan tarannum bil Quran yang berlahjah arab.

(1) Syeikh Fatihi Hassan Maliji (2007), Tarannum Arabiah Misriah Muktabar, Kota Bharu
Untuk bertarannum, para Qari semestilah mengenali beberapa komponan penting

untuk mengarabkan bacaan mereka (1).

2.3.1 Harkat (suatu alunan irama yang mengandungi beberapa qit’ah dan satu

mahattah).

2.3.2 Qit’ah (suatu alunan irama pendek tanpa mahattah).

2.3.3 Burdah asli dan sina’i (bunga-bunga suara yang terjadi dengan sendirinya dan

yang digubah).

2.3.4 Mahattah (suatu bentuk atau gaya penghujung harkat yang sempurna).

2.3.5 Salalim su’ud dan nuzul (suara mendaki dan menurun – mengikut ilmu

tangga-tangga suara ).

2.3.6 Ihtilal al-lahn (kemahiran mencondongkan suara).

2.3.7 Wuslah al-mumathalah (kemahiran menggabungkan alunan beberapa

tarannum yang sesuai di dalam satu harkat).

Dalam penulisan ringkas ini, penulis akan menukilkan serba sedikit pengertian,

sejarah asal, sifat-sifat dan peranan-peranan penting tarannum-tarannum asas aliran

Misri.

TARANNUM AL-BAYYATI

Bermaksud rumah, dipopularkan oleh qari-qari Mesir.

(1) Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998), Qawaidut Tarannum, Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Bhd
Sifat Tarannum Al-Bayyati

• Lembut disamping tegas.

• Sesuai dengan tobaqot sederhana.

• Harmoni.

• Berunsur ketenangan.

Peranan Tarannum Al-Bayyati

• Memantapkan persembahan.

• Sesuai sebagai tarannum pembukaan dan penutup.

• Pengukuran kepada tarannum sesudahnya.

• Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.

• Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

TARANNUM SOBA

Bermaksud rindu. dipopularkan kini oleh qari mesir

Sifat Tarannum Soba

• Gerak ringan meresap jiwa.


• Alunan lembut yang mendayu.

• Sesuai dengan tobaqot sederhana.

• Sesuai dengan ayat memohon, merayu, merintih dan sebagainya.

Peranan Tarannum Soba

• Menenangkan persembahan.

• Membawa kekhusyukan dan keinsafan.

• Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.

• Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

TARANNUM HIJAZ

Hijaz ialah sebuah kawasan di dalam Arab Saudi. Sangat popular sebagai suatu

cabang pelopor tarannum dahulu. Tetapi kini tarannum hijaz telah diubahsuai oleh Qari-

qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.

Sifat Tarannum Hijaz

• Gerak lambat tapi berkesan.

• Ketegasan pendorong semangat.

• Kelincahan menghidupkan persembahan.


• Sesuai dengan mana-mana tobaqot.

• Sesuai dengan ayat perintah, tegas atau marah.

Peranan Tarannum Hijaz.

• Memberi semangat kepada persembahan.

• Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar.

• Memberi tenaga kepada tarannum sesudahnya.

• Menunjukkan Ketegasan kepada mesej Al-Quran.

• Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.

• Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

TARANNUM NAHAWAND

Nahawand juga adalah nama suatu tempat. Terletak di Hamadan Parsi (kini Iran).

Tetapi kini tarannum nahawand telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq

budaya mereka.

Sifat Tarannum Nahawand

• Gerak ringan yang berkesan.

• Kelembutan bersopan.

• Sederhana memikat jiwa.


• Kehalusan seni.

• Sesuai dengan tobaqot sederhana.

Peranan Tarannum Nahawand

• Melembutkan bacaan.

• Menenangkan jiwa pembaca dan pendengar.

• Sesuai dengan ayat memohon, bercerita dan sebagainya.

• Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.

• Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

TARANNUM RAST

Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi. Tetapi kini

tarannum rast telah diubahsuai oleh qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.

Sifat Tarannum Rast

• Gerak lembut disamping ketegasan.

• Kelembutan alunan.

• Lincah menyemarakkan.

• Sesuai dengan mana-mana tobaqot.


• Sesuai dengan mana-mana bentuk ayat.

Peranan Tarannum Rast

• Memberi semangat kepada persembahan.

• Memberi tenaga kepada tarannum berikutnya.

• Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar.

• Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.

• Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

TARANNUM SIKAH

Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-

kurun 7 masihi hingga 19 masihi). Tetapi kini tarannum Sikah telah diubahsuai oleh qari-

qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.

Sifat Tarannum Sikah

• Gerak lambat meyakinkan.

• Kelembutan menusuk kalbu.


• Berciri kesedihan dan kerintihan.

• Sesuai dengan ayat-ayat merayu, memohon, merintih dan sebagainya.

• Sesuai dengan mana-mana tobaqot.

Peranan Tarannum Sikah

• Melembutkan persembahan.

• Memberi kepuasan kepada pembaca dan pendengar.

• Membawa kekhusukan dan keinsafan.

• Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.

• Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

TARANNUM JIHARKAH

Berasal dari parsi (iran) kemudian digunapakai oleh qari-qari Hijazi (pada kurun-

kurun 7 masihi hingga 19 masihi). Tetapi kini tarannum Jiharkah telah diubahsuai oleh

qari-qari Mesir mengikut zouq budaya mereka.

Sifat Tarannum Jiharkah

• Gerak ringan yang berkesan.


• Kelembutan menusuk kalbu.

• Harmoni.

• Sesuai dengan ayat-ayat merayu, memohon, merintih dan sebagainya.

• Sesuai dengan tobaqot sederhana.

Peranan Tarannum Jiharkah

• Menenangkan ketegangan persembahan.

• Melembutkan persembahan.

• Membawa kekhusukan dan keinsafan.

• Dapat menimbulkan kesenian fasohah Al-Quran.

• Dapat menimbulkan perasaan mengkagumi mukjizat Al-Quran.

2.4 Ilmu Tartil (Lahjah Arabiah) - korikolum Bersepadu

4 :‫(الزمل‬ ‫)ورتل القرأن ترتيل‬


“Dan bacalah Al-Quran dengan tartil.”

Seorang sahabat RasuluLlah S.A.W yang ulung, yang juga merupakan pakar rujuk

pembacaan Al-Quran di zamannya, Abdullah Ibni Mas’ud RA telah menjelaskan tartil Al-
Quran seharusnya merangkumi dan mensepadukan bebarapa kaedah dengan katanya:

“Bahawa syarat-syarat mentartilkan Al-Quran hanya empat perkara;

2.4.1 Bertajwid (mengikut kaedah ilmu tajwid).

2.4.2 Bertazyin (kaedah bertarannum / memperlagukan)

2.4.3 Tahsin Al-Sout (pembaikan suara)

2.4.4 Lahjah Arabiah (menyebut kalimah-kalimah Al-Quran mengikut kaedah

bahasa dan budaya sebutan orang arab). (1).

(1) Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998), Qawaidut Tarannum, Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Bhd.

2.5 Peranan Komponan-komponan Penting

Setelah mengenali tarannum-tarannum, sifat-sifat dan peranan-peranannya,

marilah kita kenali memahami pula peranan-peranan komponan-komponan penting

untuk mengarabkan tarannum dan suara.

2.5.1 Harkat: menunjukkan kemahiran menyusun atur tarannum dan persembahan.

2.5.2 Qit’ah: menujukkan kemahiran cara pergerakan tarannum dan persembahan.

2.5.3 Mahattah: menunjukkan kemahiran menyempurnakan harkat.

2.5.4 Burdah: menunjukkan kemahiran menggunakan suara yang pelbagai serta

berbunga.

2.5.5 Salalim: menunjukkan kefahaman ilmu tangga-tangga suara.

2.5.6 Ihtilal al-lahn: mampu menyentuh hati pendengar dengan suara condong yang

mendayu.

2.5.7 Wuslah al-mumathalah: menunjukkan kefahaman, kemahiran dan penguasaan

tarannum-tarannum (tanpa keliru).


3. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka bolehlah dirumuskan bahawa para

qari yang ingin mengarabkan tarannum dan suara mereka untuk bacaan Al-Quran

sewajarnya menitik beratkan beberapa perkara seperti berikut;

3.1 Berusaha sedaya upaya untuk menguasai kaedah sebutan kalimah-kalimah

Al-Quran dengan tepat (tajwid dan kefasihan) serta mengikut budaya

sebutan orang Arab.

3.2 Mendengar dan memperaktikkan kaedah mengeluarkan suara (vokal) qari-qari

arab yang muktabar.

3.3 Mempelajari ilmu tatabahasa arab (nahu) supaya tepat ibtida’ (memulai) dan

waqaf (berhenti).

3.4 Semasa hendak mempersembahkan bacaan Al-Quran, berusahalah untuk

memahami maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya

menerapkan dengan tarannum yang sesuai.

3.5 Para qari sewajarnya memastikan susunan tarannumnya rapi dan bersesuaian

dengan kemampuan suara.


3.6 Sila pastikan susunan harkat dan susunan tobaqot suara rapi dan bersesuaian

demi untuk mencapai ke tahap persembahan yang baik.

3.7 Sentiasa menjaga ketepatan membunyikan baris-baris huruf-huruf Al-Quran

tanpa imalah kedaerahan (1).

3.8 Akhirnya, sentiasalah menjaga sifat ikhlas di hati semasa membaca Al-Quran.

(1) Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1995), Panduan Tartil Al-Quran, Kuala Lumpur : Darul Fikir Sdn. Bhd.

4. RUJUKAN

1. Al-Quran Al-Karim

2. Al-Hadith As-Syarif

3. Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1998), Buku Qawaid At-Tarannum, Kuala Lumpur :

Darul Fikir Sdn. Bhd.

4. Syeikh Fatihi Hassan Maliji (2007), Tarannum Arabiah Misriah Muktabar, Kertas

Kerja: Seminar Tarannum Peringkat Antarabangsa, Kota Bharu.

5. Hj. Nik Ja’far Bin Nik Ismail (1995), Panduan Tartil Al-Quran, Kuala Lumpur :

Darul Fikir Sdn. Bhd.

6. Nota-nota Kuliah Pengajian.