Anda di halaman 1dari 6

VIS MECHATRONIC SDN BHD NO.10,BLOK I,JALAN SUNGAI DAMIT PEKAN TUARAN,89208 TUARAN SABAH.

PELAN MENGAJAR( AMALI)


KOD NAMA DAN PROGRAM / PROGRAM CODE AND NAME TAHAP / LEVEL NO DAN TAJUK MODUL/ MODULE NO AND TITLE H-176-2 AUTOMATION TECHNICIAN L2 M02 PERFORM ELECTRICAL EQUIPMENT MAINTENANCE

NO DAN PERNYATAAN TUGASAN /TASK(S) NO AND STATEMENT

02.01 CARRY OUT ELECTRICAL EQUIPMENT CONDITION CHECK 02.02 CARRY OUT ELECTRICAL EQUIPMENT SAFETY CHECK

MODULE OBJECTIVE / MODUL OBJEKTIF

CARRY OUT ELECTRICAL EQUIPMENT CONDITION CHECK,SAFETY CHECK,USING EQUIPMENT MANUFACTURERS SPECIFICATION,EQUIPMENT DATA BOOK,LOG BOOK CHECK LIST,HAND TOOLS, SPECIAL TOOLS,REPORT FORM,PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ETC.SO THAT ELECTRICAL EQUIPMENT IDENTIFIED, ABNORMALITIES DETECTED,EQUIPMENT SAFETY CHECKED, COMPLIANCE AND NON COMPLIANCE REPORTED IN ACCORDANCE WITH JOB SPECIFICATION REQUIREMENT AND STANDARD OPERATING PROCEDURES

NO .KOD RUJUKAN / REFERENCE CODE NO TEMPAT : Bilik elektrikal

H-176-2/M02/PM(A)(1/2) MUKA: 1 DRP: 5

TEMPOH : 1 jam

NO KOD

H-176-2/M02/PM(A)(1/2)

Muka :2

Drp : 5

TAJUK : BUAT PENDAWAIAN LAMPU KALIMANTANG TUJUAN PENGAJARAN :( Instructional Aims ) Pelajar-pelajar mesti boleh:1. 2. 3. Sedia alatan praktikal Lukis litar Buat pendawaian

ALAT BANTUAN PENGAJARAN

TAJUK

NO. KOD

BAHAN PENGAJARAN BERTULIS

Kertas Kerja H-176-2/M02/KK(1/2)

KK

ALAT PANDANG DENGAR

White Board Real Model for demo

WB M

KUANTITI PERALATAN, KELENGKAPAN, BAHAN


1.Marker pen 2.Duster 3.Cutter 4.Wayar merah 5.Wayar hitam 6.Tiub kalimantang 7.Test pen 8.Choke 9.Main switch 10.Elcb 11.MCB 12.Suis 3 1 3 1g 1g 4 1 4 4 4 4 4

NO KOD

H-176-2/M02/PM(A)(1/2)

Muka :3 INST. AIDS

Drp :5 MASA

AKTIVITI PENGAJARAN
( Instructional Activities ) PERSEDIAAN : ( Preparation ) 1. Selesakan pelatih dengan ucapan alu-aluan/tanya khabar/pastikan keselesaan Dalam kelas. 2. Semak senarai kehadiran pelatih. 3. Tekan aspek disiplin/beri kerjasama/pakaian/telefon bimbit/tata-tertib/ Kebersihan. 4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / 2 way communication / ceria / jaga Kesihatan. 5. Dapatkan perhatian pelatih dan timbulkan minat mereka 1. kaitkan idea/kemahiran (provoke) dengan keadaan semasa atau pengalaman kerja atau pelajaran lepas untuk dapatkan tajuk/topik ini 2. Tanya sesuatu atau beri masalah untuk diselesaikan. 3. Gunakan w/board sebagai tumpuan perhatian 6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di White Board (BUAT PENDAWAIAN RUMAH) 7.Berikan aims/tujuan pembelajaran dan tuliskan di White Board Pelajar-pelajar mesti boleh:1. Sedia peralatan praktikal 2. Lukis litar 3. Buat pendawaian 8.Terangkan tujuan/kepentingan/faedah dari pelajaran ini. Membolehkan pelatih membuat pendawaian lampu kalimantang.

10 Minit

9.Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelajari melalui sessi soal jawab. Apakah langkah pertama yang akan dilakukan sekiranya lampu pada Rumah anda gagal menyala selepas di ON kan?. Jawapan : cek supply dengan menggunakan multimeter pada julat ohm

NO KOD

H-176-2/M02/PM(A)(1/2) AKTIVITI PENGAJARAN


( Instructional Activities )

Muka : 4 INST. AIDS

Drp : 5 MASA

TOPIK PENGAJARAN
( Instructional Topic ) PENYAMPAIAN : ( Presentation ) 1.Sedia peralatan praktikal

a.Sedia peralatan praktikal seperti: -wayar -cutter -Tiub bulb -test pen -training kit

WB P

5 minit

2.Lukis litar

a.Sambungkan litar tersebut

WB P

10 minit

-Pelatih hendaklah menyambungkan litar di atas Menjadi litar yang lengkap -Pelatih hendaklah menggunakan warna pen Yang sama dengan pendawaian di atas. Contohnya merah untuk Live biru untu neutral.

P 3.Buat Pendawaian a.Setelah selesai melukis litar mulakan buat pendawaian b. Pastikan pendawaian yang dibuat mengikut polarity pendawaian iaitu wayar biru untuk (neutral) dan wayar warna merah untuk (live)dan Pendawaian mestilah kemas. c.Onkan supply dan test litar

15 minit

NO KOD

H-176-2/M02/PM(A)(1/2)

Muka : 5 INST. AIDS

Drp : 5 MASA

TOPIK PENGAJARAN
( Instructional Topic ) PENGGUNAAN : ( Application ) 1. 2. 3.

AKTIVITI PENGAJARAN
( Instructional Activities )

4. 5. 6. 7. 8.

Edarkan kertas kerja Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas kerja Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami kertas kerja yang diberi - sila baca dan cuba fahamkan kertas kerja yang telah diberikan dan jika ada sesiapa yang tidak faham sila bertanya. Beri penekanan kepada aspek keselamatan Arah pelajar melakukan kerja dari mula hingga akhir Bantu pelatih supaya mereka berjaya membuatnya dengan baik - jika perlu Pastikan kemahiran pelajar tercapai Uji kefahaman pelatih dengan beberapa soalan berkaitan dengan kerja yang dibuat. Nota:- a. Soalan adalah soalan lisan b. Soalan ini bagi membantu pelatih memahami praktial yang dibuat Soalan : Apakah fungsi choke pada litar lampu kalimantang tadi? Jawapan : menghadkan pengaliran arus pada masa permulaan

IS1

10 minit

PENGESAHAN : ( Confirmation ) 1. 2. 3. 4. Beritahu pelajar ujian akan diadakan Arah pelajar simpan kertas kerja Edarkan kertas soalan penilaian prestasi - pastikan pelatih mendapat kertas soalan dan minta semak kertas soalan Nyatakan dengan jelas tugas pelatih dan beri arahan melakukan tugas dengan jelas supaya pelatih faham. Penilaian adalah berdasarkan kandungan pelajaran. Nyatakan kriteria penilaian Masa - 5 minit Penggunaan alatan - 10% Prosedur Kerja - 15% Kecekapan - 15 % Sikap/Keselamatan - 10% Hasil Kerja - 50% Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau bertanya Maklumkan bila MULA. Maklumkan masa hampir TAMAT dan masa TAMAT Arahkan pelatih mengemas tempat kerja setelah selesai Komen dan bincang pencapaian/masalah yang dihadapi oleh pelatih dengan menyemak sepintas lalu hasil kerja mereka dan beri pujian/motivasi Maklumkan kepada pelajar bila dan dimana keputusan ujian akan diumumkan Maklumkan kepada pelatih bila akan dapat keputusan dan dimana Bincang perkara penting mengenai apa yang telah diajar dan faedahnya Maklumkan TOPIK yang akan datang dan minta pelajar bersedia ELECTRICAL TASK 02.03 DAN 02.04 Ucapkan salam perpisahan

AS1

10 minit

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.