Anda di halaman 1dari 14

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN Aspek perancangan,pengelolaan dan pentadbiran Tujuan pembangunan sukan Melaksanakan program pembangunan sukan dari

i peringkat akar umbi secara menyeluruh ke semua daerah. Mewujudkan program latihan yang sistematik dan berkesan secara berterusan dalam jangka masa panjang. Melahirkan atlet remaja yang berpotensi dan layak untuk mewakili Negeri dalam kejohanan SUKMA dan seterusnya mewakili negara. Melahirkan pegawai sukan dan jurulatih yang berkualiti serta lebih efisen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Memantau perlaksanaan program latihan yang dijalankan di setiap pusat latihan. Aspek perancangan OBJEKTIF UTAMA: Pembangunan sukan akan menekankan kepada penambahbaikan institusi dan organisasi untuk meningkatkan profesionalisme dan menggalakkan pencapaian yang lebih baik dalam sukan. 3 TERAS STRATEGIK DLM PMBANGUNAN SUKAN: A) Memperkukuh jentera sukan negara dan keupayaan institusi persatuan sukan - menggalakkan pencapaian yang lebih baik dalam sukan. SEKTOR KERAJAAN Memberi penekanan kepada lapan sukan teras, iaitu olahraga, akuatik, badminton, boling tenpin, bolasepak, gimnastik, hoki dan skuasy. Pejabat Pesuruhjaya Sukan akan terus menganjur program latihan untuk pemegang jawatan dengan memberi tumpuan kepada pentadbiran dan pengurusan. Bagi menyeragam pengurusan persatuan sukan di seluruh negara, Akta Pembangunan Sukan, 1997 akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. SEKTOR SWASTA Digalak untuk melengkapi usaha Kerajaan - menyedia kemudahan sukan dan rekreasi di kawasan yang akan dibangunkan untuk tujuan kediaman, komersil dan perindustrian. Rancangan jangka panjang - penyediaan dan pengurusan kemudahan sukan dan rekreasi akan digubal. Perkongsian dengan sektor swasta akan dipergiat bagi membantu usaha mengenal pasti bakat muda serta menyedia peluang yang lebih kepada generasi muda menyertai aktiviti sukan. B) Membangunkan budaya kesukanan di kalangan rakyat

Malaysia melalui pelaksanaan pelbagai program sukan. Pelbagai program sukan dan aktiviti rekreasi berkaitan sukan akan dianjur untuk terus meningkatkan penyertaan masyarakat dalam sukan - program pembangunan kecergasan dan aktiviti luar. Program baru berasaskan kekuatan dan ketahanan yang boleh menarik penyertaan lebih ramai di kalangan belia akan diperkenal. Program dan aktiviti ini akan meningkat dan menggalakkan pelancongan sukan dan menyumbang kepada pertumbuhan industri sukan. C)Menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat melalui sukan dan rekreasi. Program gaya hidup aktif akan diteruskan bagi membolehkan belia terutamanya di peringkat akar umbi menyertai acara sukan. Bagi mempromosi manfaat mengekalkan gaya hidup sihat di kalangan orang ramai, lebih banyak program kesedaran seperti kempen, program pendidikan kecergasan dan kalistenik di tempat kerja dan taman awam akan diteruskan dalam tempoh Rancangan. Sebanyak 50 peratus rakyat Malaysia dijangka terlibat secara langsung dalam aktiviti gaya hidup cergas dan sihat menjelang tahun 2010. Aspek pengelolaan Peningkatan kemudahan sukan Beberapa kemudahan sukan sedia ada di peringkat negeri dan daerah akan di naik taraf. Langkah akan diambil untuk memastikan penyenggaraan dan penjagaan kemudahan dilakukan dengan sempurna termasuk penguatkuasaan peraturan dan prosedur mengenai penggunaan kemudahan tersebut. Penyediaan atlet pelapis Akses yang lebih kepada program latihan di luar negara akan disediakan untuk memastikan atlit cemerlang dalam sukan berprestasi tinggi pada peringkat antarabangsa. Usaha akan terus diambil untuk menyedia lebih ramai atlit muda untuk menyertai pertandingan pada peringkat antarabangsa melalui program latihan dan kejurulatihan yang sistematik. Pembangunan sukan sekolah Pendekatan yang lebih bersistem - mengenalpasti dan menyediakan atlit di peringkat sekolah rendah dan menengah akan diguna pakai bagi mewujudkan asas yang lebih baik bagi membolehkan penyertaan dalam sukan berprestasi tinggi. Lebih ramai guru pendidikan jasmani akan ditempatkan di sekolah rendah manakala mata pelajaran olahraga dan gimnastik akan dijadikan sebahagian daripada kurikulum pendidikan.

Program pembangunan sukan sekolah - diperkukuh termasuk menaik taraf kemudahan sedia ada, membina dua sekolah sukan baru, penglibatan dan penyertaan yang lebih cemerlang di peringkat antarabangsa serta penyediaan lebih ramai jurulatih yang berkelayakan dan berkebolehan. Sekolah akan digalakkan untuk menganjur aktiviti selepas waktu sekolah bagi menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah baik kemahiran mereka dalam sukan yang dikenali dan melibatkan diri dalam aktiviti baru di bawah bimbingan jurulatih yang baik. Akses yang lebih baik kepada kemudahan dan kompleks sukan akan disediakan kepada pelajar termasuk kemudahan di bawah pengurusan pihak berkuasa tempatan dalam usaha menggalakkan pelajar aktif dalam sukan. Program kejurulatihan Satu program khas akan diperkenalkan untuk akreditasi jurulatih yang terlibat dalam menjalankan program pembangunan atlit manakala bekas atlit dan atlit sedia ada yang berpengalaman akan digalakkan untuk mengikuti latihan yang perlu untuk menjadi jurulatih. Institusi pendidikan tinggi awam - digalakkan untuk menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar untuk mendaftar pada peringkat ijazah dalam bidang sains sukan serta program bagi melatih jurulatih baru. Contoh program pembangunan sukan Menyelaras Program Cari Juara Menyelaras Program Talent ID Menganjurkan dan menyertai Age Group CompetitioN Klinik Sukan Menyelaras Penyertaan Kejohanan U12, U15 dan U18 Menganjurkan Sports Education Seminar secara berterusan Program Pembangunan Bakat Aspek pentadbiran Badan bertanggungjwb dlm pembgnn sektor sukan: KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN PERTUBUHAN DAN PERSATUAN SUKAN Aspek yg dititik berat dlm pembgnn sukan SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH SWASTA/MSSR DAN MSSM/PENGURUSAN/ KEJURULATIHAN/KEMUDAHAN SUKAN/YAYASAN SUKAN/INTENSIF/BIASISWA Pembangunan Jurulatih Jenis2 jurulatih 1) IDEALISTS 2) ROLLING STONE

3) CLIMBERS 4) AMBITIOUS COACHER 5) HANGER - ON Kaedah penyusunan program 1. KEPERLUAN Menentukan keperluan diri dalam bidang sukan. Memikirkan teknik untuk melahirkan atlit bertaraf antarabangsa. Menetapkan bentuk dan tahap kepakaran yang diperlukan. 2. PERINGKAT Menentukan bilangan jurulatih bagi setiap peringkat (tempoh 5 tahun). knlpasti sumber,kemudahan,peralatan&tenaga pengajar yg akn melatih mereka. 3. MENGENAL PASTI Persatuan sukan menegenalpasti jurulatih yang berkelayakan untuk memberi latihan yang teratur. Jika tiada sebarang kemudahan latihan, persatuan sukan harus berhubung dengan badan sukan yang sudah berjaya. 4. MERANCANG Selepas melalui semua peringkat ,perancangan mengadakan latihan jurulatih boleh diusahakan untuk mencapai matlamat. Sistem latihan jurulatih memerlukan pendekatan yang lebih bersistematik. 5. MEMIKIRKAN SUMBER Penyediaan latihan = Kementerian Belia dan Sukan (KBS). Latihan kejurulatihan = Majlis Sukan Negara (MSN). Bantuan latihan jurulatih di peringkat pusat =Majlis Olimpik Malaysia Rancangan latihan jurulatih 1. Menentukan bentuk,jenis dan bidang pengetahuan yang disampaikan bagi setiap peringkat latihan. 2. Peruntukan masa yang bersesuaian bagi setiap pembentangan semasa kursus latihan. 3. Menentukan sumber kemudahan yang mencukupi, kelengkapan tenaga pengajar bagi setiap peringkat kursus latihan. 4. Mengadakan program latihan bagi melahirkan jurulatih yang berwibawa. 5. Menentukan tenaga pengajar yang layak bagi setiap tahap latihan kejurulatihan sukan itu. Pemilihan calon jurulatih 1. Mempunyai kecerderasan dan kematangan fikiran. 2. Mempunyai pengetahuan mengenai pertumbuhan dan

perkembangan manusia. 3. Motivasi yang tinggi dalam bidang dan perkembangan sukan. 4. Berminat untuk terlibat dalam sukan untuk jangka masa panjang. 5. Kemahiran mengajar yang menyeronokan dan berkesan. Prinsip kejurulatihan 1. Mempunyai kepakaran dalam bidang sukan dan dapat membantu atlit sukan mengembangkan bakat serta pandai berdirikari. 2. Akui perbedaan antara individu wujud di kalangan atlit dan sentiasa memikirkan kepentingan atlit untuk jangka masa panjang. 3. Berhasrat mencapai kecermerlangan berasaskan matlamat, pertumbuhan,perkembangan dan pembangunan atlit. 4. Kepimpinan melalui teladan. 5. Berpakaian kemas dan bersesuaian. Kelebihan jurulatih sukan asing 1. Dapat menggunakan kepakaran yang dimiliki serta-merta. 2. Memberi kesan positif secara tidak langsung kepada jurulatih-jurulatih muda yang kurang berpengalaman. 3. Menjadi Role Model kepada para jurulatih yang mengikuti program latihan itu. 4. Program latihan dapat diwujudkan dengan lebih teratur. 5. Mewujudkan sikap mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan di kalangan jurulatih yang mengikuti kursus latihan. Peranan yang perlu dimainkan oleh jurulatih : Menetapkan tahap pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan individu. Merancang program aktiviti sukan berasaskan keperluan individu yang menjadi peserta dalam latihan. Mewujudkan suasana keadaan persekitaran pembelajaran sukan untuk membolehkan atlit belajar sendiri. Tenaga pengajar memberi panduan dan bimbingan yang diperlukan oleh para peserta sukan. Menilai kejayaan individu mengikut objektif yang telah ditetapkan oleh tenaga pengajar. Kenal pasti bakat Kenal pasti bakat sukan berkembang/keyakinan/perhubungan

Pemerhatian bakat sukan *PRINSIP: 1. aktiviti fizikal 2. variasi pola pergerakan 3. pertumbuhan kanak-kanak 4. tempoh masa latihan SUMBER AHLI SUKAN YG BERBAKAT & TBAIK 1. Sek kerajaan dan swasta 2. Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah (MSSM) 3. Kelab dan persatuan sukan tempatan, daerah & negeri 4. Persatuan Belia Insentif untuk atlit berbakat elaun khas diberi pekerjaan tertentu ganjaran & elaun tertentu biasiswa kemudahan perjalanan, penginapan, perubatan, peralatan sukan diberi latihan di luar negara pingat & surat penghargaan Sistem kenalpasti atlit KRITERIA/SIFAT AHLI SUKAN /PERTANDINGAN/RASA HATI/UJIAN ASAS Pembangunan Atlet program pembangunan bakat guru pjk ramai ditempatkan di sek program pembangunan sukan dinaiktarafkan tambahkan bilangan jurulatih bertauliah program persediaan atlit Pemilihan atlit berdasarkan: *somatotaip,jisim badan,ketinggian,jisim badanbebas lemak,pembahagian segmen badan UNDANG-UNDANG DAN PENTADBIRAN SUKAN UNDANG-UNDANG SUKAN 1. Terdapat akta dalam sukan.Akta ini dinamakan Akta Pembangunan Sukan 1997 dan hendaklah dipakai di seluruh Malaysia. Objektif (a) untuk menggalakkan dan membangunkan sukannya (c) memastikan perlembagaan &kaedah dipatuhi dan diikuti oleh semua anggotanya. (b) mengekalkan hubungan baik dan kedudukan baik ( semua badan pengelola dan pengawalseliaan antarabangsa bagi sukannya.) Kaitan undang2& sukan KEADILAN-adil antara semua /DISIPLIN-pentingkan disiplin/MEMAHIRKAN LAGI TEKNIK-kuasai teknik betul/NILAI MURNIbertolak

ansur/RUJUKAN-kepada individu pakar/SISTEMATIK-aktiviti tersusun /KESELAMATAN-mesti selamat Rang Undang-Undang (a) penganjuran pertandingan, seminar, klinik atau kursus untuk sesuatu sukan; (b) penghantaran peserta ke pertandingan atau acara sukan (c) apa-apa aktiviti lain yang bersampingan atau berkaitan dengan sesuatu sukan; (d)aktiviti sukan", berhubungan dengan sesuatu sukan,termasuklah Akibat tiada undang2 PANDANGAN SERONG TERHADAP JURULATIH DAN PENGAJAR SUKAN DIPANDANG REMEH DAN BERBAHAYA HUBUNGAN TIDAK ELOK ANTARA AHLI SUKAN TIDAK MEMBANGUN Faktor-Faktor Kecuaian 1. Tugas/ tanggungjawab sama ada anda telah menjalankan tugas anda dengan betul 2. Pelanggaran tugas/ tanggungjawab 3. Sebab sebenar kemalangan (actual and proximate cause) 4. Darjah kerosakan & kemalangan berlaku Jenis-Jenis Kecuaian Kecuaian boleh dielak jika anda: o Buat perancangan yang teliti o Hindari berlakunya faktor2 kecuaian Contributing negligence Comparative negligence Assumption of risk An act of God Liabiliti sukan ESTABLISH DUTY Tanggungjawab guru dalam perkhidmatan Lindungi murid Dari kemalangan BREACH OF DUTY Buktikan kesalahan Samaada plantif yng membuat ataupun guru tidak lindungi Paparkan bukti betul PROXIMATE CAUSE Kenal punca kejadian Wujudkan perkaitan punca-punca Adakah ianaya munasabah DETERMINE CAUSE Buktikan dengan terperinci kerosakkan atau kemalangan Akibat perlanggaran dan kecuaian yang berlaku Perbezaan Kecuaian dan liabiliti

KECUAIAN Tanggungjawab akibat perlakuan Atau tindakan cuai Cth,guru dikatakn cuai apabila dia x munasabah berkelakuan sbg guru hngga akibatkan kemalangan LIABILITI Samaada wujud tanggungjaw ab perudangan akibat perlakuan cuai itu. Tp,x semestnya individu yg cuai mesti menanggung liabiliti akibat kecuiannya. -Liabiliti boleh dipindahkan ISU-ISU DALAM SUKAN Wanita dan sukan *Peranan bersama - Mainkan peranan penting dalam kegiatan sukan. - Gembeling tenaga di semua peringkat sukan. - Sama- sama bergiat secara aktif dalam perlakuan atlit dan libatkan diri dalam bidang kejurulatihan. - Sama- sama sediakan kemudahan, peralatan, kumpul dana dan aktif dalam pentadbiran sukan. *Mitos wanita dalam sukan Sejarah 1986- 1st Olympic di Athens, Greece- wanita tidak boleh menyertai sebarang acara. Dipercayai jika guna tenaga fizikal keterlaluan akan rosakkan sistem peranakan. Mitos ini menyebabkan kaum wanita lambat ambil bahagian Sistem peranakan Kepercayaan- Kegiatan sukan boleh rosakkan sistem peranakan & pusingan haid. Latihan yang cergas- boleh sebabkan putus haid, (sementara) Bantu memudahkan kelahiran anak, cepat kembali sihat. Ketahanan Ketahanan atlit wanita tidak sama dengan atlit lelaki. Acara sukan jarak jauh tidak sesuai dengan wanita- jejas kesihatan.(bagi atlit terlatih, ia tiada masalah) Wanita punyai ketahanan lebih baik dari lelaki kerana peratusan lemak bawah kulit badan yang berlebihan. Sikap agresif Wanita yang terlibat secara cergas-memiliki sifat kelakian. Mempunyai sifat agresif, berdaya saing dan memiliki otot yang besar. Wanita yang miliki sifat otot yang besar tidak akan dapat menyamai kekuatan yang dimiliki oleh lelaki. Binaan senda Binaan sendi tulang yang lebih longgar -mudah cedera,cth: sendi lutut. Kegiatan fizikal yang cergas akan rosakkan alat peranakan wanita. Perkembangan otot dan latihan yang betul akan

mengelakkan berlakunya kecederaan. Perbezaan atlet lelaki dan wanita Atlet lelaki Kaum lelaki memiliki bahu yang lebih lebar, pinggang yang lebih kecil, kaki dan lengan yang lebih panjang. Jadi, anggota badan lelaki menjadikan mereka lebih cergas untuk melompat, membaling & berlari. Denyutan jantung lelaki adalah lebih kuat. Dada yang lebih bidang berbanding wanita. Atlet wanita Mempunyai sendi yang lebih longgar, tendon dan ligamen yang lembut. Mempunyai pusat tarikan bumi yang lebih rendah dan dapat buat imbangan dengan baik. Mempunyai lemak badan dua kali ganda daripada lelakimenjadikan wanita tahan sejuk dan daya tahan tinggi. Sukan dan media masa Jenis media *elektronik:tv,radio,internet *cetak:akhbar,majalah,risalah,poster,banner,pamplet Kepentingan media cetak Penganjuran sukan Keputusan permainan atau perlawanan Latihan dan persediaan athlit Profil Penganugerahan dan insentif Organisasi, pembangunan dan pengurusan acara. Penganjuran sukan Memuatkan tentang tarikh, tempat diadakan, penajaan, pasukan yang akan bertanding dan peserta yang akan menyertai. Bagi kejohanan yang besar seperti Sukan Olimpik, Bola Sepak Piala Dunia(FIFA), media menyiarkan siri laporan bermula sebelum kejohanan. Latihan dan persediaan atlet Memberi maklumat mengenai latihan dan persediaan athlit untuk menghadapi sebarang kejohanan. Menyiarkan cabaran yang akan dihadapi oleh athlit dan penyelesaiannya. Politik dan Sukan Politik- proses yang digunakan manusia untuk menyelesaikan perbalahan diantara kepentingan pesendirian dan kepentingan awam didalam sesebuah institusi masyarakat itu sendiri. Sukan tidak akan wujud tanpa campur tangan politik atau

pihak berkuasa kerajaan. Ramai ahli politik terlibat dalam sukan samada sebagai pegawai, penganjur, pentadbir dan sebagainya. Pengaruh politik dalam sukan peringkat kebangsaan Bentuk dan corak gangguan politik terjadi dalam banyak cara Perbezaan kepentingan merupakan antara alasan utama yang menyebabkan sesebuah badan sukan dipengaruhi gangguan politik. Ada pihak berpendapat ada ahli sukan digunakan pihak tertentu untuk kepentingannya Ada pihak berpendapat ahli politik menggunakan sukan untuk kepentingan politik mereka. Sebab hubungan antara politik dan sukan *safeguarding the public order:melindungi undang2 awam *mengekalkan kesihatan&kecergasan *menaikkn martamat,kuasa sesebuah kump,komuniti/bangsa *memberi kesedarn ttg identiti,kepunyaan&kesepaduan antara rakyt *menghasilkn nilai dominan dan ideologi *meningktkn sokongn kpd ketua politik&kerajaan *meningktkn perkembangan ekonomi negara Insentif&Atlet Insentif: Insentif ini bertujuan mendorong mereka mempertingkatkan prestasi ke tahap cemerlang di dalam pertandingan pada peringkat antarabangsa dan terus kekal serta memperbaiki prestasi dari semasa ke semasa Sesuatu (yang berupa kebendaan atau tidak) yang diberikan atau ditawarkan sebagai dorongan atau galakan. Jenis2 insentif Hadiah kemenangan/Elaun sara hidup/Elaun tuisyen/Cuti/Biasiswa Perjudian dalam sukan Judi bermaksud permainan dengan menggunakan wang dan lain-lain sebagai taruhan. Punca kegiatan rasuah dlm sukan Kewujudan peluang /Penyalahgunaan kuasa/Kelemahan pengurusan dalaman/ Ketamakan Kesan rasuah Atlet yang menerima rasuah akan didakwa di mahkamah Terdapat juga atlet atau pemain yang digantung permainan mereka dan ada juga yang dibuang daerah. Keadaan seperti ini telah mencemarkan nama baik dan tujuan asal sukan tersebut diadakan. Rasuah menyebabkan usaha kerajaan memperuntukkan berjuta-juta ringgit ke arah kecemerlangan sukan di negara

ini gagal mencapai matlamat. Peminat sukan tempatan hilang keyakinan dan enggan datang untuk menyaksikan sesuatu acara yang berlangsung terutamanya sukan bola sepak. Kualiti sukan di tahap yang sama dan berkemungkinan merosot, seperti hilang sengat. Cara mengatasi Menubuhkan jawatankuasa mengatasi gejala rasuah Semua pihak termasuk pemain, pegawai persatuan dan orang ramai perlu bekerjasama menangani masalah ini Menetapkan peraturan supaya semua persatuan bola sepak membayar gaji penuh setiap bulan bagi mengurangkan peluang "bookie" mempengaruhi pemain menerima "wang kopi" untuk mengatur perlawanan Memperhebatkan program pembangunan sukan sehingga ke peringkat akar umbi Subjek etika sukan perlu diajar di peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat kolej atau unversiti Para atlit hendaklah menghindari kegiatan rasuah dan menghargai sokongan peminat keatas mereka. Cabaran sukan membangun masa kini Persatuan Sukan dan Pengurusannya Corak pengurusan sukan - Penentuan matlamat. - Perbincangan matlamat. - Mentakrif hasil yang diharapkan. - Penilaian prestasi yang diharapkan. - Menyediakan maklum balas untuk menjamin kepuasan. Atlit - Motivasi atlit - Tanggungjawab atlit - Masalah sosial dan kesepaduan Kawalan terhadap tahap kebangkitan (arousal). - Ketenangan dalam menghadapi pelbagai situasi. - Meningkatkan keyakinan diri dan kepercayaan terhadap keyakinan diri. - Konsentrasi dan tumpuan - Kawalan emosi semasa pertandingan - Komitmen atlit Faktor yang menghalang motivasi *kurang keyakinan diri./pemikiran negatif/tiada matlamat/masalah dalam pasukan/ganjaran negatif Tanggungjawab Atlit - Kesedaran kendiri/Latihan yang konsisten/Hubungan baik dengan pihak pengurusan dan pasukan/Menghadapi tekanan selepas perlawanan Masalah Sosial dan Kesepaduan/Strategi yang digunakan: - Sesuaikan dengan peranan sendiri dan pihak lain./Atlit

junior belajar dari atlit senior./Berjuang bersama hadapi perlawanan./Setiap pemain dalam pasukan sama penting./Elak kelompok kecil dalam pasukan. Sumber Kewangan o Penajaan/Derma/Dana Kerajaan Masalah yang sering dihadapi: - Kekurangan dana untuk kemudahan/Pembayaran gaji/Saluran dana dan sumbangan tidak diuruskan dengan betul/Tiada penajaan Cabaran - Kemudahan untuk meningkatkan prestasi atlit (gym, stadium, pusat latihan) - Jaminan kepada atlit (insurans, pencen, insentif) - Sekolah sukan Masyarakat - Pendedahan kepentingan sukan - Semangat kesukanan (sokongan kepada pasukan negara) - Tanggapan negatif terhadap sukan - Mengukuhkan program pembangunan sukan massa bagi membina masyarakat yang cergas, sihat dan produktif ke arah perpaduan negara. - Memantap program sukan massa agar ianya dapat melibatkan semua lapisan masyarakat dari semua peringkat akar umbi. NILAI DAN ETIKA DALAM SUKAN Permainan fair play Fairplay biasanya dikaitkan dengan sesuatu permainan dalam bidang sukan Fairplay bermaksud satu situasi permainan yang bersih dan adil Manakala unfairplay pula merujuk kepada permainan yang tidak adil dan ada unsur penipuan dan kekasaran didalam sesuatu permainan. Mengapa ia boleh terjadi? Pengadilan yang berat sebelah Musuh tradisi cth jepun-china malaysia-indonesia-thailand Cuaca -panas menyebabkan pemain panas baran padang yang tidak memuaskan Disiplin pemain kurang Kurang suntikan semangat dan galakan Langkah mengatasi Meningkatkan mutu pengadilan spt mengenakan tidakan terhadap pngadil itu sendiri. Mengenakan denda kepada pemain ikut kesalahan (kad merah/kuning) Rasa hormat antara pemain dan pemain lawan. Pemain perlu bersikap lebih profesional.

Mengenakan insentif dan hadiah kepada para pemain. Pihak penganjur perlu memberikan insentif kepada pasukan fairplay cnthnya EUFA-portogal 2004 Kriteria pemilihan pasukan fairplay Sesebuah pasukan dinilai berdasarkan; Kad kuning dan kad merah: jika tiada sebarang kad diberikan,pasukan mendapat 10 mata. 1 mata akan ditolak dari setiap kad kuning dan 3 mata jika mendapat kad merah. Mata maksimum bagi sesebuah pasukan yang menunjukkan permainan bersih dan Positif adalah 10. dan mata minimum adalah 1. Penyalahgunaan bahan dalam sukan menggunakan bahan atau kaedah terlarang dalam aktiviti sukan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi seseorang secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya adalah seperti penyalahgunaan dadah dan doping. DRUG atau DADAH merupakan sesuatu bahan (selain daripada makanan) yang apabila diambil, akan menyebabkan perubahan dalam badan. DOPING adalah penggunaan bahan atau kaedah yang diharamkan untuk meningkatkan prestasi sukan oleh atlit. Kenapa sesetengah bahan dan kaedah diharamkan? Kesihatan - Banyak bahan boleh menyebabkan kesan yang tidak baik terhadap kesihatan jika tidak digunakan dengan betul. Etika - Di dalam sesetengah keadaan bahan-bahan dan kaedah-kaedah yang diharamkan boleh meningkatkan tahap keupayaan atlit melebihi tahap biasa. Undang-Undang - Sesetengah drug adalah haram dan dengan itu penggunaannya adalah dilarang dalam sukan. Polisi penyalahgunaan dadah di malaysia Pencegahan Pembasmian : Salah laku dan penyalahgunaan dadah Sikap dan kebiasaan yang cenderung ke arah doping Memantau : Ujian doping di luar pertandingan Parameter latihan dan tahap keupayaan Keganasan dalam sukan FAKTOR 1. Kurangnya semangat kesukanan luntur semangat akibat ahli pasukan yang lemah menyebabkan keganasan berlaku. 2. Mental dan emosi yang terganggu- contoh pemain tenis yang terganggu oleh tekanan dari penonton. 3. Disiplin pemain yang kurang- ada pemain tenis yang mematahkan raketnya dalm permainan.

4. Faktor dalaman-masalah peribadi di kalangan pemain di bawa ke padang permainan. 5. Pengadil yang berat sebelah dalam permainan. KESAN-KESAN 1. Kecederaan berlaku ada sesetengah pemain bola yang sanggup mengasari pemain lawan. 2. Mutu sukan yang rendah 3. Pandangan masyarakat yang negatif. CARA MENGATASI 1. Memperbanyakan lagi kem-kem motivasi di kalangan pemain-pemain. 2. Tingkatkan lagi disiplin dalam diri setiap pemain. 3. Memupuk semangat kesukanan 4. Mepertingkatkan mutu pengadilan setiap perlawanan. 5. Setiap pemain hendaklah tidak memcampur adukkan masalah peribadi dalam permainan. Gangguang dalam sukan Gangguan bererti sesuatu yang membuat seseorang ,objek atau proses menjadi terbantut dan tergendala. gangguan dalam sukan boleh dikategorikan dalam beberapa jenis seperti gangguan emosi bagi pemain, gangguan faktor semula jadi, gangguan kemudahan, dan gangguan sesama manusia. Gangguan emosi *Tekanan perasaan /Gangguan psikologi /Pengurusan EQ Gangguan faktor semula jadi *Faktor cuaca /Fizikal pihak lawan /Bunyi, cahaya,warna /Keadaan padang dan tapak permainan Gangguan sesama manusia. *Pihak lawan, pengadil,/Gangguan seksual /Sorakan peminat

Anda mungkin juga menyukai