KAEDAH PENGAJARAN EKONOMI PPE 3043

Rancangan Mengajar Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan Murid Masa Tajuk Utama Sub Tajuk Pengetahuan Sedia Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
 Menghuraikan konsep wang dengan tepat.

: : : : : :

Ekonomi Asas 5 Sastera 1 40 Orang 10.00 – 11.30 am (30 minit) Wang dan Institusi Kewangan Definisi Wang dan Jenis-Jenis Wang

 Menyenaraikan masalah-masalah yang dihadapi dalam sistem barter.
 Menyatakan perbezaan antara wang syiling, wang

kertas dan deposit semasa.

Bahan Bantu Mengajar :

Perkakasan; 1. Papan Putih (White Board) 2. White Board Marker
3. Carta Jenis-Jenis Wang

4. Carta Sistem Barter 5. Carta Wang Purba 6. Pelekat

Rujukan Guru :

1. Buku Teks Ekonomi Asas Tingkatan 5.

1

KAEDAH PENGAJARAN EKONOMI PPE 3043

2. Buku Rujukan SPM Ekonomi Asas Tingkatan 4&5 (SASBADI). 3. Internet (http://www.wikipedia.org)

2

KAEDAH PENGAJARAN EKONOMI PPE 3043

Langkah/Masa & Kandungan Set Induksi (5 Minit) •

Aktiviti Guru Guru menenangkan keadaan dengan menyuruh semua pelajar diam. Guru Memasang Lagu “M. Nasir – Duit-Duit” melalui radio yang dibawa. Guru bertanya pelajar topik yang akan dipelajari hari ini. Guru menulis definisi wang di papan putih. Guru memberikan penerangan mengenai definisi wang dan sejarah penggunaan wang. Guru menerangkan masalah di dalam sistem barter dengan •

Aktiviti Murid Pelajar mula mengambil tempat dan tidak membuat bising. Pelajar mendengar lagu dengan penuh minat. Pelajar menjawab soalan guru dengan tepat. • •

Pendekatan Strategi/Aktiviti Membuat perkaitan Berpusatkan guru

ABM/Alat Penilaian • Radio kaset • • • •

Nilai Murni Hormat kepada guru. Berdikari Berhemah tinggi Rasional

Langkah 1: Pengenalan (10 Minit)

Pelajar menumpukan • perhatian kepada • papan putih. Pelajar mendengar penerangan guru dengan penuh minat. Pelajar melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru. •

Penerangan simulasi Berpusatkan guru

• • •

Papan putih Carta sistem barter Carta wang purba

• • • •

Hormat Berdikari Daya usaha Dedikasi

3

KAEDAH PENGAJARAN EKONOMI PPE 3043

menggunakan carta.

Guru menunjukkan gambar wang lama kepada pelajar. Guru menunjukkan carta jenis-jenis wang. Guru menerangkan ciri-ciri bagi setiap jenis wang. Guru membahagikan pelajar kepada dua kumpulan. Guru mengemukakan soalan kepada pelajar. Guru memberi ganjaran kepada kumpulan terbanyak menjawab soalan. • Pelajar melihat carta jenis-jenis wang yang ditunjukkan oleh guru. Pelajar mendengar penerangan yang diberikan oleh guru. Pelajar masuk ke dalam kumpulan masing-masing. Pelajar menjawab soalan yang diberi oleh guru. • • Soal jawab Berpusatkan guru dan pelajar. • • • Papan putih Soalan Hadiah • • • Penerangan Simulasi Berpusatkan guru • • Carta jenis-jenis wang. • • • • • • • • • • • Hormat Berdikari Berani mencuba Ikhlas Hormat Berhemah tinggi Berdikari Berdaya usaha Berdedikasi Kerjasama Semangat bermasyarakat

Langkah 2: Jenis-Jenis Wang (5 Minit)

Langkah 3: Aktiviti (5 Minit)

4

KAEDAH PENGAJARAN EKONOMI PPE 3043

Penutup (5 Minit)

Guru membuat • rumusan pembelajaran hari tersebut. • Guru meminta pelajar bersedia untuk topik seterusnya dan membuat rujukan awal.

Pelajar mendengar rumusan yang diberikan oleh guru. Pelajar bertanya soalan terhadap konsep-konsep yang tidak difahami.

• • • •

Hormat Kejujuran Kerajinan Kesyukuran

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful