Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK Tujuan soal selidik dilakukan adalah untuk mengetahui tahap kesedaran, pengetahuan, dan pandangan

para pelajar/kakitangan di UTM KL terhadap pengurusan sisa pepejal di kampus UTM KL.

1.

Jantina

a. Lelaki (

) b. Perempuan (

2.

Tempoh bekerja/belajar di UTM KL a. Kurang 1 tahun b. 1 3 tahun c. 3 tahun ke atas

( ( (

) ) )

3.

Kakitangan/Fakulti

a. Kakitangan UTM c. FKE e. FSKSM g. FS i. FP k. FKBS

( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) )

b. FKA d. FKM f. FPPSM h. FAB j. FKSG l. FBB

( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) )

4.

Apakah jenis sampah yang biasa anda hasilkan/buang ? a. Kertas d. Logam ( ( ) ) b. e. Plastik ( Kayu ( ) ) c. Kaca ( )

f. Lain-lain : ..

5.

Adakah anda mengasingkan sampah dan membuangnya ke dalam tong sampah kitar semula? a. Tidak pernah b. Kerap ( ( ) ) b. d. Kadang-kadang ( ) Lain-lain : .

6.

Adakah pejabat anda mengamalkan kitar semula ? (untuk kakitangan UTM sahaja) Ya ( ) Tidak ( ) Adakah anda akan menyertai sebarang kempen/gotong royong berkaitan sisa pepejal sekiranya dianjurkan di UTM KL ? a. Ya ( ) b. Tidak ( ) Sekiranya tidak, sila berikan sebab ? .

7.

Sila nyatakan kepuasan anda terhadap pengurusan sisa pepejal di UTM KL berdasarkan panduan seperti berikut :1 Lemah 2 Kurang memuaskan 3 Sederhana 4 Baik 5 Cemerlang

Tong sampah yang disediakan mencukupi Tong sampah kitar semula yang disediakan mencukupi Kedudukan tong sampah yang sesuai Kekerapan sampah diangkut keluar Adakah anda melihat sampah melimpah keluar dari tong sampah Adakah anda mengalami bau busuk dari sampah Adakah anda berpuashati dengan tahap kebersihan di UTM KL