Anda di halaman 1dari 5

1. Siapakah pengasas Palang Merah?

A)Henry DunantB)Dunant Henry c) Terry John D) John Cena

2. Bilakah perang Solferino berlaku? A)24hb.Jun 1859B)24 hb julai 1859 C) 24hb Ogos 1859 D) 24hb September 1859

3. Berikut merupakan ahli Jawantankuasa Lima Orang kecuali? A) Jeneral Guilaume Henri Dufour B)Peguam Gustave Moynier

C) Doktor Hugo Steven Savez-

D) Doktor Louis Appia

4. Bilakah lambang palang merah dalam latarangbelakang putih sebagai lambang perlindungan rasmi diisytiharkan? A)konvensyen Geneva 1864B)persidangan antarabangsa ogos 1864 C) persidangan antarabangsa Geneva 1949

D)persidangan kebangsaan Geneva 1919

Tahun 1864

Konvensyen Geneva Pertama

Tujuan Memperbaiki keadaan anggota tentera yang cedera dan sakit dalam medan peperangan Memperbaiki keadaan anggota yang cedera, sakit dan terkandas di dalam laut.

1899

Kedua

1929

Ketiga

Mengenai layanan orangorang tawanan perang Mengenai perlindungan

Keempat Jadua A

5. Jadual A diatas menunjukkan jumlah konvensyen Geneva, Tahun bilakah Konvensyen keempat Geneva berlaku? A)1931 B)1939 C)1949 -

D) 1925

6. Bilakah persidangan diplomatik Antarabangsa yang dianjurkan oleh kerajaan Sweitzerland? A) Mac 1974 B) Febuari 1974C) Januari 1947

D) April 1942

7. Matlamat palang Merah mudah adalah seperti berikut kecuali? A)Melindungi nyawa dan kesihatan B)perkhidmatan kemasyarakatan C) menderma darah apabila diperlukanD) menjaga kesihatan rakyat

8. Siapakah penaung Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia? A)Perdana Menteri Malaysia B)DYMM Yang Dipertuan Agong-

C) Menteri Kesihatan

D) Menteri Kebajikan

9. Sejak bilakah jawatankuasa ini dinamakan Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa atau dalam bahasa Inggeris ICRC (International Committee of the Red Cross) ? A)Sejak tahun 1867B) Sejak tahun 1877 C) sejak tahun 1967

D) sejak tahun 1875

10. Berikut merupakan prinsip-prinsip asas palang merah yang telah diluluskan dalam Persidangan Antarabangsa Palang Merah yang ke-20 di Vienna,Austria pada Oktober 1965 kecuali A. saksama B. kebebasan C. kemanusiaan D. kewibawaan-

11. Komponen dalam organisasi Palang Merah Antarabangsa dimulakan dengan pembentukan A. Liga Persatuan-persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah B. Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa(ICRC)C. Sukarelawan Palang Merah sedunia D. Persatuan Medik dan Kecemasan Antarabangsa

12. Palang Merah mempunyai 3 badan berkanun yang menentukan pemikiran dan kerjanya iaitu I. II. III. IV. Suruhanjaya bertugas(Standing Comission) Presiden ICRC(President of ICRC) Majlis Delegasi(Council of delegates) Persidangan Antarabangsaan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

A. B. C. D.

I dan II sahaja II, III dan IV sahaja I dan III I, III dan IV sahaja-

13. Apakah nama sebelum terbentuknya ICRC(INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) A. Jawatankuasa Lima OrangB. Union Red Cross C. Jawatankuasa Enam Orang D. Universal Red Cross

14. Organisasi Liga boleh dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu I. II. III. IV. PRESIDEN MAJLIS EXCO JAWATANKUASA PENASIHAT PERHIMPUNAN AGUNG

A. B. C. D.

I, II dan III I, II dan IV II, III dan IVI,II dan IV

15. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang sedang atau pernah dilakukan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia kecuali A. Derma dan Publisiti B. Melindungi nyawa dan kesihatan C. Kajian terhadap jangkitanD. Persahabatan kebangsaan dan antarabangsa