Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Objektif Pelajaran

: : : : : : :

Sains 4 Mawar (4.3) 4 April 2013 7.45 8.45 pagi 27 orang Haiwan bernafas Memahami bahawa haiwan perlu bernafas untuk hidup

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mengetahui manusia (benda hidup) perlu bernafas untuk hidup

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat : 1) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 jenis organ pernafasan bagi haiwan

2) Mengkelaskan haiwan mengikut organ pernafasan dengan betul Kemahiran Proses Sains : Memerhati, mengelas, membuat inferens berkomunikasi, Membuat keputusan

Langkah

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Permainan menahan nafas.

1. Guru meminta setiap kumpulan menghantar seorang wakil. 2. Kemudian murid diberi masa untuk

Nilai : Minat dan ingin tahu

Melibatkan wakil untuk Set Induksi (10 minit) Penyoalan setiap kumpulan

bersedia. 3. Kemudian guru memberi arahan untuk memulakan permainan menahan nafas paling lama. 4. Selesai permainan tersebut, guru menyoal a) Kenapa kita perlu bernafas? b) Semasa bernafas kita memerlukan apa? c) Selain manusia, siapa lagi yang perlu bernafas untuk hidup 5. Kemudian guru membawa kepada tajuk

Jenis-jenis haiwan dan juga organ pernafasan yang terlibat.

1. Guru menyoal murid apakah jenisjenis organ pernafasan yang diketahui oleh murid a) Bagaimanakah anda bernafas?

Murid memberi jawapan Langkah 1 (10minit) daripada pengetahuan asas yang sedia ada.

b) Ikan bernafas menggunakan organ apa? c) Lembu bernafas menggunakan organ apa? d) Belalang bernafas menggunakan organ apa? e) Katak bernafas menggunakan organ apa?

2. Guru membuat jadual dipapan hitam mengikut jenis organ pernafasan. a) Paru-paru b) Kulit lembap c) Struktur Trakea d) Insang

Aktiviti kumpulan.

1. Guru meminta setiap kumpulan menghantar seorang wakil

Mengelaskan haiwan mengikut jenis organ Langkah 2 (20 minit) pernafasan

untuk mengisi jadual di papan hitam dengan jawapan yang betul mengikut jenis organ pernafasan

2. Bersama-sama guru membincangkan jawapan yang telah dituliskan di hadapan kelas.

Langkah 3 (10 minit)

Membina nota ringkas Membina peta minda

1. Dalam kumpulan, murid-murid diminta untuk membina satu peta minda berkaitan dengan tajuk haiwan bernafas

Langkah 4 (5 minit)

Aplikasi dalam kehidupan seharian

1.

Guru menyoal kepada murid tentang keperluan haiwan bernafas a) Mengapa haiwan perlu bernafas?

b) Apa terjadi kepada haiwan jika haiwan tidak dapat bernafas 2. Guru menyatakan kepentingan menjaga kebersihan udara dan alam sekitar demi kebaikan bersama

Langkah 5 (10minit) penutup

Refleksi

Guru meminta murid-murid mengulang semula apa yang telah dipelajari pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai