Anda di halaman 1dari 32

Bab 1: Tamadun Awal Dunia

Ciri-Ciri Tamadun Awal dan Sumbangannya

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

Pemerintahan Teokrasi Beraja/Firaun Raja Pendeta Mandat/Feudal

Tamadun

Sumeria

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

SistemTulisan Cunieform Hieroglif Piktofraf Ideogram

Sumbangan KodUndang-Undang Hammurabi,EpikGilgamesh, IlmuPengetahuan,,ilmu Perubatan,PenciptaanRoda dan Alat Pengangkutan, Taman Tergantung Babylon, Kepimpinan Berwibawa, Patung Raja Gudea, Ziggurat Piramid, Tulisan Hieroglif, Ilmu Pengetahuan , Ilmu Perubatan, Mumiakan mayat, Ilmu Matematik, Sistem Pengairan,Kalendar BandarTerancang,SifatKeterbukaan Batu bata IlmuGeometri Pemerintahan Monarki , Sistem pengairan, Teknologi Pembajakan dan Cangkul, Batas Tanaman KonsepYin dan Yang Kalendar dan Falsafah Perang Sun Tzu. Agama/Kepercayaan Raja sebagai wakil tuhan Tuhan Matahari/ AmonRe Proto-Siva,Tuhan Ibu Nenek Moyang, Shang Ti, Tuhan Bumi,

Mesir

Tamadun Awal Dunia


Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho NegaraKota Ur, Kish,Babylon Memphis,Thinis,Thebes Harrapa,Mohenjo-Daro Anyang TokohTerkenal Raja Naramsin, Raja Hammurabi dan Raja Nabuchannezzar Raja Menes,Imhotep,Hatshepsut Raja Pendeta. Dinasti Shang dan Dinasti Chao

Indus

Hwang Ho

Tamadun Sumeria Mesir Indus Hwang Ho

Bab 2. Aspek-Aspek PeningkatanTamadun( 2 ) 3Tokoh Falsafah


Tamadun Yunani Herodetus,Socrates,Aristotle, dan Plato Tamadun Rom Zeno ( ahli falsafah Yunani ) Tamadun India Bersumber Kitab Veda Tamadun China Kung-Fu Tze, Lao Tze dan mo Tzu

Sistem Pemerintahan TamadunYunani Memperkenalkan sistem Demokrasi melalui Negara Kota Athens manakala Sparta Mengamalkan sistem Tentera Tamadun Rom Memperkenalkan Sistem Republik Tamadun India Memperkenalkan Sistem pemerintahan beraja berkuasa mutlak Tamadun China memperkenalkan Sistem pemerintahan Pentadbiran berpusat

Tokoh Perluasan Kuasa Tamadun Yunani AlexanderThe Great Tamadun Rom Augustus Caesar Tamadun India Asoka Tamadun China Shih Huang Ti

ASPEK PENINGKATAN TAMADUN

Sains dan Teknologi

Undang-Undang
o Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang bagi Tamadun Yunani o Tamadun Rom mempunyai Undangundang Hukum Kanun 12 dan Undang-undang Justinian o Tamadun India terdapat kitab Undang-UndangTertua iaitu Dhrama Sastera dan juga Undang-undang di Tiang Asoka o Undang-Undang China berasaskan falsafah Legalisme

Pendidikan

Banyak Sekolah Falsafah dibuka dan mengalami perkembangan yang pesat dalam Tamadun Yunani Tamadun Rom menitikberatkan aplikasi ilmu dan semangat setia Negara. Tamadun India berteraskan agama Hindu-Buddha Tamadun China amat mementingkan dapat lulus Peperiksaan Awam

Hippocrates dan Archimandesb tokoh Bapa Perubatan dan Ahli matematik Yunani Boethius ialah ahli Matematik Tamadun Rom Tamadun India telah memperkenalkan Sistem angka Brahmin dan angka Kharosti Tamadun China memperkenalkan teknologi membuat kertas dan konsep Yin dan Yan asas dalam perubatan tradisional

Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara ( 3 )


Kerajaan Agraria Cara Kedatangan Agama Hindu dan Buddha Ksyaria/tentera Vaisya/Pedagang Brahmin/Pendeta Pengambilan aspekkebudayaan Pentadbiran Gelaran Raja Kuasa mutlak raja Konsep Dewa Raja Adat istiadat Order Kosmos Seni Bina Candi,Kuil, Wat atau Stupa Candi Angkor Wat Candi Borobudur Candi Dieng Candi Prambanan Patung Avalokitesvara Arca Buddha di Tapak 16A Lembah Bujang Kesusasteraan Bahasa Sanskrit sebagai Bahasa Intelektual Batu Bersurat di Kutei,Sungai Mas dan Palembang Hikayat Seri Rama Hikayat Pendawa Lima Hikayat Sang Samba Dipengaruhi oleh Epik Ramayana dan Mahabhrata Hasil Sastera Jawa Kuno seperti Negarakertagama, Sutasoma dan Arjunawiwaha Penyerapan bahasa Sanskrit dalam Bahasa Melayu Pengaruh Agama Buddha

Kerajaan yang berasas kegiatan Pertanian Kegiatan utama menanam padi Sawah dan Padi Bukit. Tanaman sampingan seperti Jagung, Keledek dan Sayuran Terdapat kegiatan mencari Sarang Burung untuk tujuan perdagangan Kegiatan Menangkap ikan di Sawah Sistem pengairan merupakan faktor penting perkembangan Raja IndraVarman I( Angkor ) terlibat dalam usaha membina sistem pengairan dan baray

Tamadun Awal Asia Tenggara


Kerajaan Maritim

Kerajaan berasaskan kegiatan perdagangan dan terletak di pesisir Pantai Kegiatan perdagangan mewujudkan Sebuah Pelabuhan Pembekal dan akhirnya menjadi pelabuhan entreport Kegiatan perlombongan Emas dan Perak Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua Franca Masyarakat Maritim suka meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. Mahir membuat perahu dan kapal layer Mahir tentukan arah perjalanan berdasarkan bintang dilangit

Kerajaan Agraria

Kerajaan Agraria Angkor Sailendra Funan Taruma Kerajaan Maritim Srivijaya Kedah Tua Funan

Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 ) Masyarakat Arab Jahiliah


Sosial Zaman Jahiliah adalah zaman kegelapan,mundur,jahil,tidak berakhlak dan tiada Nabi dan Kitab Suci. Amalan tidak bermoral seperti berzina Wanita dianggap rendah dan menjatuhkan maruah Membunuh anak perempuan Tiada peraturan perkahwinan Ekonomi Penindasan dan eksploitasi Amalan riba Rompakan dan rampasan, Merompak kewajipan utama Agama / Kepercayaan Agama Wathani Animisme Samawi Kepercayaan Karut Politik Hidup berkelompok ( Kabilah ) Semangat Assabiah yang kuat Politik terhad kepada Kabilah Tiadasebuah kerajaan Arab yang mempunyai pemerintahan teratur

Keperibadian nabi Muhammad s.a.w


Berketurunan Quraisy Lahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah Empat Sifat Terpuji Siddiq, Amanah, Tabliq dan Fatanah Pemimpin yang bijaksana Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad

Penyebaran Agama Islam


Peringkat Tersembunyi Khadijah binti Khuwailid orang paling awal memeluk agama Islam diikuti oleh Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar alSiddiq Kemudian Uthman binAffan, Zubair Awam dan al-Arqam. Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumah alArqam Berlangsung selama 3tahun PeringkatTerbuka Kepada kaum kerabat Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab Dakwah di Bukit Safa Berjalan selama 10 Tahun

Islam Dan Perkembangannya di Makkah

Kerasulan Muhammad s.a.w


Wahyu Pertama di Gua Hirak Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkan umat Islam menuntut Ilmu Pengetahuan Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayat alMuddasir Mengisytiharkan Nabi Muhammad sebagai Pesuruh Allah s.w.t

Reaksi Masyarakat Arab


Sambutan baik daripada kalangan ahli keluarga dan sahabatnya Ramai golongan hamba menerima Islam kerana layanan sama rata Ada pihak yang menentang kerana beberapa faktor seperti politik, ekonomi, sosial dan agama Pelbagai cara telah digunakan untuk menentang Islamseperti mengejek, tohamahan, tawarkan kedudukan dan memulaukan Bani Hasyim.

Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 )


Perj anjia n Aqa bah I dan II Perj anjia n Hud aibiy ah
Di antara Nabi Muhammad s.a.w dengan penduduk Makkah pada 6 Hijrah Isi Perjanjian Gencatan Senjata selama 10 tahun, bebas memihak kepada mana-mana kabilah, Orang Makkah yang memihak tanpa penjaganya harus di pulangkan, Umrah boleh dilakukan pada tahun berikutnya Kepentingannya telah membolehkan agama islam berkembang dengan pesat Berlaku pada 8 Hijrah tanpa pertumpahan darah Ia berlaku kerana Perjanjian Gencatan Senjata selama 10 tahun telah dicabuli oleh orang Quraisy Makkah. Emapt orang Panglima iaitu Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah dan Zubai al-Awam

Berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w dengan penduduk Madinah iaitu Aus dan Khazraj Aqabah I, Penduduk Madinah berjanji beriman kepada Allah dan Rasul, akan membantu perjuangan Nabi danTidak akan melakukan amalan Jahaliah Aqabah II, Aus dan Khazraj memeluk agama Islam dan mengulangi taat setia dan menjemput Nabi dan pengikutnya berhijrah ke Madinah Mereka juga menyediakan tempat tinggal dan jaminan keselamatan

Berpandukan wahyu Allah Melahirkan sebuah Negara islam Peraturan dan tanggungjawab berasaskan persetujuan orang Islam, Yahudi dan Arab. Mengandungi 47 Fasal 23 Fasal berkaitan hubungan dan tanggungjawab orang Islam 24 Fasal menyentuh KaumYahudi dan bukan Islam Ia merupakan sebuah model kerajaan Islam yang unggul

Piag am Mad inah

Hijrah ialah perpindahan nabi Muhammad s.a.w dari Kota Makkah ke Madinah Faktor Hijrah ialah Wahyu dari Allah s.w.t, meneruskan penyebaran Islam, satu strategi baru dan jemputan penduduk Madinah Kepentingan Hijrah ialah titi permulaan perkembangan islam, Penyatuan umat Islam, Piagam Madinah, Masjid Pertama,Kalender Hijrah, Tolenrasi kaum, pengorbanan para sahabat.

Menyebarkan Islam selama 23 tahun iaitu 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di Madinah Menghantar surat ke Rom, Mesir, Parsi, Habsyah dan seluruh Tanah Arab Mempertahankan maruah dan hak menerusi peperangan iaitu Badar, Uhud, Khandak dan menakluki Makkah Islam lebih mengutamakan perdamaian

Peny ebar an Isla m

Pem buka an Kota Mak kah

Hijr ah

Bab 6 : Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya ( 6 )


Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Maksud Khalifah Khalifah pertama Khulafa Al-Rasyidin Memerintah selama 2 tahun Mengatasi perpecah umat Islam Tindakan yang tegas terhadap orang Islam murtad dan gerakan Al-Riddah Berjaya menghadapi ancaman Rom dan Parsi Mengumpulkan tulisan ayat-ayat al-quran Membahagikan wilayah kepada 10 bahagian Khalifah ialah pengganti yang akan melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam selepas Nabi Muhammad s.a.w Khalifah Uthman bin Affan

Khalifah Ketiga Khulafa al-Rasyidin Digelar Zun Nurain Dipilih berdasarkan pengundian Majlis Syura Membina kemudahan infrastruktur Kukuhkan Baitul maal Perkuatkan tentera lau tIslam Menghasilkan satu Naskhah Al-Quran MashafUthmani Memperluaskan lagi wilayah Islam ke Afghanistan, Samarkand

Khalifah Umar al-Khatab

Kerajaan Khulafa al-Rasiyidin

Khalifah Ali bin Abu Talib

Khalifah Kedua Khulafa al-Rasyidin Beliau dilantik atas cadangan nama Khalifah Abu Bakar Beliau telah digelar Amirul Mukminin kerana pada zamannya merupakan zaman keemasan kerajaan kerajaan Islam Menubuhkan Majlis Syura Menubuhkan beberpa jabatan baru Mementingkan pendidikan al-quran Memperkenalkan Kalender Islam Membentuk tentera tetap dan sukarela Membina terusan dan taliair

Syarat-Syarat menjadi Khalifah Lelaki merdeka Islam Ilmu lengkap Sihat Adil tingkah laku baik, Fikiran yang cerdas Berani dan warak Patuhi perintah Allah

Khalifah Keempat Khulafa al-Rasyidin Mempunyai sifat berani dan Kepahlawanan yang tinggi Pakar di dalam selok belok hokum Berusaha untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian Negara Membina markas tentera

Bab 6. 1Kerajaan-Kerajaan Islam ( 7 )


Kerajaan Bani Umaiyah Kerajaan Turki Uthmaniyah Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul Menawan Kota Constantinople ibu kota Rom. Membina empayar umat Islam yang terbesar di dunia Istanbul pusat pentadbiran dunia islam Sultan Suleiman memperkenalkan Kanun Suleiman. Jawatan kadi, mufti dan Jawatan Sheikhus-Islam. Pusat perdagangan antarabangsa Mengislamkan penduduk Balkan Galakkan kecemerlangan individu Sistem madrasah Melahirkan ramai intelektual Islam Masjid Sultan Ahmed di Istanbul Faktor penyebaran Islam oleh Turki Semangat Ghazi Senjata Tentera Janissari Armada Laut Keadaan Eropah tidak stabil Permintaan Raja Eropah Kelemahan Byzantine Kehancuran institusi gereja Dasar Diplomasi Islam Peranan pendakwah dan ahli Sufi

Kerajaan BaniUmaiyah di Damsyik Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufian Memperkenalkan jawatan Khalifah Terdapat sistem Wazarah, Urussetia dan Hijabah Beberapa jabatan baru telah ditubuhkan Jabatan Ketenteraan atauDiwanul Jundi telah ditubuhkan Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan Banyak buku rujukan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab Perkembangan bidang kimia dan astronomi Kerajaan Bani Umaiyah di Cordova Diasaskan oleh Abdul Rahman al-Dakhil di Cordova. Abdul Rahman II mengasaskan pusat pengajian tinggi Al-Hakkam II telah menubuhkan sebuah perpustakaan Terdapat 17 buah pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan di Andalusia Menubuhkan baitumal. Membina sistem pengairan Penyelidikan benih tanaman bermutu

Kerajaan Kerajaan Islam

Kerajaan Bani Abbasiyah Diasaskan oleh Revolusi Abbasiyah dibawah pimpinan Abu Muslim alKhurasani dan Salamah al-Khallal. Mengambil nama bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w iaitu Abbas. Pentadbirannya bercorak monarki dan warisan Zaman gemilang di bawah Harun al-Rasyid dan Al-Makmun. Penulisan dan penterjemahan asing karya asing ke bahasa Arab Pusat Ilmu Baituhikmah ditubuhkan Melahirkan ramai tokoh-tokoh ulama. Penubuhan pusat pengajian tinggi

Bab 7: Islam Di Asia Tenggara ( 8 )


Teori dari Arab Teori dari China Dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia dan disokong oleh S.Q. Fatimi Canton sebagai pusat perdagangan orang Islam Perpindahan pedagang Islam dari Canton ke Asia Tenggara Penemuan Batu Bersurat di Terengganu. Terjumpanya Batu Nisan yang mempunyai tulisan al-Quran Persamaan Unsur Seni bina di China dan masjid di Kelantan, Melaka dan PulauJawa Teori dari India

Dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas. Ia berkembang menerusi faktor perdagangan Bukti catatan Cina Perkampungan Islam di Sumatera Tulisan Jawi di Asia Tenggara Pengislaman Raja-Raja Asia Tenggara Kitab tempatan yang menggunakan bahasa Arab

Dikemukakan oleh Snouck Hurgronje Terdapat hubungan perdagangan antara India dan Asia Tenggara Batu Marmar pada batu nisan Malik Ibrahimdi Gerisik Jawa Banyak unsur budaya India dalam masyarakat di Asia Tenggara

Faktor kedatangan Agama Islam di Asia Tenggara

Kesan Kedatangan Agama Islam Aspek Pemerintahan dan pentadbiran seperti Sultan, mufti, Gelaran, Undang-undang. Aspek Pendidikan seperti Kewajipan menuntut Ilmu,Pondok, istana, pesantren, madrasah dan surau Aspek Bahasa dan Kesusasteraan seperti tulisan jawi, istilahistilah Arab, tatabahasa Arab, Syair,Gurindam,nazam dan cerita hikayat. Aspek Cara Hidup seperti ad-Din,konsep persaudaraan dan persamaan taraf, Nilai-nilai akhlak islam. Aspek Kesenian seperti Tulisan Khat, Batu bersurat di Terengganu, seniukiran kayu Seni kaligrafi, seni masjid AspekEkonomi seperti Zakat, Baitulmal.

Faktor Perdagangan memainkan peranan penting. Faktor Perkahwinan iaitu Perkahwinan Siasah dan perkahwinan biasa Faktor pengislaman raja dan golongan bangsawan Kelahiran kerajaan Islam seperti Perlak, Melaka, Acheh, Demak Peranan pusat kebudayaan yang bertindak sebagai pusat penyebaran islam Peranan yang dimainkan oleh mubaligh atau pendakwah islam Keistimewaan ajaran islam itu sendiri

Bab 8 : Pembaharuan Dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat ( 9 )


SosioBudaya Ekonomi

Pendidikan berasaskan keagamaan di Istana,pondok, masjid,rumah dan madrasah. Ia berkaitan dengan pengajaran al-Quran.. Istana menjadi pusat intelektual. Sultan Melaka menjadikan istana sebagai pusat pengajian agama terutamanya pengajaran tasawuf. Pengenalan tulisan Jawi berdasarkan huruf Arab Terdapat cerita-cerita yang berkaitan dengan Hikayat Nabi-Nabi. Bidang Kesenian seperti kesenian yang terdapat di dalam masjid seperti Mihrab, mimbar, telaga atau pancur air dan bumbung khas Ukiran Islam adalah berasaskan motif tumbuh-tumbuhan, bungaan dan geometri Batu Bersurat di Terengganu memperlihat seni tulisan Khat huruf akQuran. Tarian Dabus di Perak, Nazam atau Naban, seni dikir dan Ghazal Gaya hidup mengikut Islam, amalan protokolmengikut kerajaan Bani Umaiyah. Amalan hormat-menghormati

Kesan-Kesan Kedatangan Agama Islam di Malaysia

Politik Pentadbiran menggunakan gelaran Sultan dan digelar Khalifatul Mukminin Perundangan menggunakan Adat Perpatih ,adat Temenggung,UndangUndang Melaka danUndang-Undang Laut Melaka. Adat Temenggung disesuaikan dengan ajaran Islam Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian harta pusaka yang bertetapan dengan faraid Islam.

Aktiviti perdagangan dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam. Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada abad ke 15 Penggubalan Undang-Undang Laut Melaka untuk melicinkan kegiatan perdagangan di Melaka Penggunaan matawang timah. Kerajaan Melaka memperkenalkan matawang bulat yang diukir dengan nama Sultan Muzaffar shah Matawang Pasai,Hormuz dan Cambay juga boleh digunakan. Wang Katun diperkenalkan oleh negeri Johor Kerajaan Melayu Melaka juga memperkenalkan sistem cukai Amalan Riba diharamkan oleh kerajaan Melaka berdasarkan Hukum Kanun Melaka Pemerintah Melaka mewajibkan golongan kaya membayar Zakat Wang Zakat disimpan dibaitulMal

Bab 9: Perkembangan di Eropah ( 10 )


Zaman Gelap Zaman Renaissace Zaman kelahiran semula merujuk kepada pemulihan budaya masyarakat Eropah Penghargaan semula terhadap ilmu pengetahuan. Ia juga menonjolkan keupayaan manusia berfikir Wujudnya aliran yang menitiberatkan aspek sekular dan kemanusiaan (Humanisme) )) Zaman Reformation Gerakan pembaharuan agama Kristian di Eropah Ia menyebabkan munculnya mazhab Protestant Gereja Katolik dikritik kerana banyak penyelewengan yang berlaku Penjualan surat Indulgenges secara berleluasa adalah satu penyelewengan. Revolusi Pertanian dan Perindustrian Perubahan Masyarakat Eropah Perubahan secara besar-besaran dalam bidang pertanian dan perindustrian Perubahan dalam sistem pemilikan tanah ( Akta Pemagaran Tanah Awam ) Pengenalan kaedah baru dalam bidang pertanian seperti Alat Jethrol Tull dan sistem tanaman giliran Berlaku perkembangan yang pesat dalam bidang perindustrian Alat-alat rekaan baru seperti Flying Shuttle, Spinning Jenny, Water Frame Berlakunya peralihan industri desa kepada sektor perkilangan

Zaman masyarakat eropah kurang maju berpunca daripada keruntuhan empayar Rom Pusat pemerintahan amat lemah Kegiatan ekonomi adalah terhad Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan Kongkongan pihak gereja

Zaman Penjelajahan

Zaman Renaissance membuka minda masyarakat Eropah untuk menjelajah. Pertugis menjadi kuasa perintis kepada Zaman penjelajahan Desakan ekonomi dan semangat kebangsaan telah menggalakkan lagi penjalajahan orang Eropah Raja-raja mereka seperti Putera Henry dan Ratu Isabella telah memberikan galakan terhadap aktiviti penjalajahan Penjelajahan orang Eropah telah membawa kepada perubahan besar di Asia

Zaman Imperialisme Kegiatan sesebuah Negara untuk meluaskan wilayahnya dengan menguasai dan menjelajah Negaranegara lain. Faktor utamanya ialah Revolusi perindustrian yang memerlukan bahan mentah dan pasaran barangan Ia juga disebabkan oleh faktor agama dan tugas menyebarkan tamadun

Bab 10 : Dasar British Dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara ( 11 )


Pertanian Komersial
Tanaman yang dijalankan secara besar-besaran dan untuk tujuan eksport. Tanaman peringkat awal ialah Ubi Kayu, Tebu, Lada Hitam, Gambir, Tembakau dan Kopi Di Johor Maharaja Abu Bakar memperkenalkan tanaman lada hitam dan gambir menerusi sistem Kangcu Pemodal Eropah dan Orang Cina menguasai pertanian komersial di Tanah Melayu Tanaman komersial peringkat kedua ialah Tanaman Getah. H.N.Ridley memainkan peranan yang penting dalam menggalakan tanaman getah Syarikat-Syarikat Eropah seperti Harrisons and Crossfield, Guthrie, Sime Darby menguasai tanaman getah

Tenaga Buruh Asing


Pembangunan dan kepesatan ekonomi telah menyebabkan kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja di Tanah Melayu Buruh-Buruh daripada China di bawa masuk keTanah Melayu melalui cara Sistem Tiket Kredit,Sistem Pengambilan Kakitangan, Sistem Pengambilan Rumah Kongsi dan Secara Berkumpulan Buruh India pula dibawa masuk menerusi Sistem Buruh Bebas, Sistem Kontrak, dan Sistem Kangani Buruh Cina dibawa masuk untuk bekerja di Sektor Perlombongan dan buruh China untuk sektor perladangan

Ekonomi Dagangan
Kewangan dan Insuran
Matawang telah wujud di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka iaitu semasa Sultan Muzaffar Shah Mata wang Sepanyol diperkenal dan digunakan disemua negeri-negeri Melayu dan negeri Selat Mata wang negeri Selat telah ditubuhkan pada tahun 1906 Bank dan institusi kewangan telah ditubuhkan di Tanah Melayu Ia bertujuan memperkenalkan beberapa perubahan bagi melicinkan dan mempercepatkan urusan kewangan. Bank yang pertama di Tanah Melayu ialah Mercantile Bank Prekhidmatan insurans seperti insurans maritim dan kelautan, insurans harta, insurans perniagaan dan kemalangan, serta insurans nyawa penting kerana ia dapat melindungi barang-barang dagangan pedagang semasa perjalanan daripada risiko bahaya.

Industri Perlombongan
Tanah Melayu kaya dengan berbagai jenis galian seperti Emas, Bijih Timah, Arang Batu, Bijih Besi dan antimony Kegiatan perlombongan Bijih Timah merupakan bahan dagangan yang penting di Tanah Melayu akibat daripada Revolusi Perundustrian di Eropah Pada Pertengahan abad ke-19, hampir semua pengeluaran bijih timah diusahakan oleh pengusaha China Pada awal abad ke-20 pemodal Eropah mula menguasai perlombongan bijih timah dengan memperkenalkan teknologi kapal korek Beberapa enakmen dan undang-undang telah digubal untuk mewujudkan monopoli kerlombongan bijih timah di Tanah Melayu

10.1: Dasar British terhadap Pertanian ( 12 ) UU


Dasar British Terhadap Pertanian

A k t a T a n a h S i m p a n a n M el a y u
Ia memberi kuasa kepada residen untuk mengisytiharkan mana-mana tanah yang dikenal pasti sebagai hak orang Melayu Ia bertujuan untuk mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing Di bawah akta ini, tanah tidak boleh dijual, dipajak gadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Ia sebenarnya untuk melindungi kepentingan ekonomi british di Tanah Melayu Kesannya orang Melayu tidak dibenarkan menanam sebarang tanaman komersial Semua kawasan yangdiisytiharkan adalah kawasan yang tidak subur untu kegiatan pertanian

Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi telah diwartakan oleh British Bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kaum peribumi Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah mestilah dimaklumkan kepada ketua Peribumi, sebelum surat kuasa diberikan Penduduk peribumi mempunyai hak untuk memohon dan mendapat gantirugi terhadap Tanah yang dijual kepada orang asing Pegawai daerah telah diberi tanggungjawab utnuk menjaga hak miliktanah peribumi

Diperkenalkan untuk menjaga hak milik tanah simpanan peribumi dan komuniti Ia bertujuan untuk menyekat orang Cina daripada menceroboh tanah masyarakat peribumi untuk dijadikan kawasan pertanian 1933 land Settlement Order dikuatkuasakan untuk memberi perlindungan kepada tanah milik masyarakat peribumi Pemilikan hak milik tanah hanya boleh dibuat melalui pewarisan turun temurun bagi menghalang pemajakan, pemecahan dan penjualan kepada orang asing Land Order1948 Tanah dibahagikan kepada tiga iaitu Tanah campuran, Tanah Simpanan dan Tanah Pendalaman Kaum pendatang hanya mempunyai hak ke atas tanah Campuran sahaja

s a r B ri ti s h te r h a d a p p e k e b u n k e ci l
British sememangnya mahu mengekalkan orang Melayu sebagai golongan petani dalam ekonomi penjajah British telah memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 untuk menghalang penggunaan tanah sawah padi untuk tanaman getah Ia untuk mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah dikalangan orang Melayu dalam perusahaan getah British juga telah memperkenalkan bayaran premium bagi permohonan tanah baru untuk tanaman getah Kemerototan harga getah menyebabkan British mula mengamalkan dasar memberikan perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah British juga telah memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson untuk menghadkan pengeluaran getah oleh Negara-negara pengeluar getah Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa juga telah diperkenalkan oleh British. Dalam Rancangan tersebuat pekebun-pekebun kecil getah telah diberi kuota yang lebih rendah Rakyat Tanah Melayu tetap mahu terlibat dalam usaha penanaman getah walaupun menghadapi banyak masalah kerana usaha ini akan mendatangkan keuntungan yang lebih baik daripada mengusahakan penanaman padi. Pemerintahan British tidak menghiraukan nasib rakyat tempatan Golongan pekebun kecil getah yang terdiri daripada orang Melayu terus dipinggirkan

L a n d O r d e r d i S a r a w a k

A k t a T a n a h d i S a b a h

10.2 Kesan dasar Ekonomi ( 13 )

Kesan-Kesan Dasar Ekonomi British

Perbandaran
Bandar-bandar baru telah muncul akibat daripada perlombongan bijih timah seperti KualaLumpur, Taiping dan Seremban Bandar Miri dan Sarawak muncul hasil daripada petroleum Kegiatan perdagangan telah menyebabkan munculnya Bandar-bandar seperti Kuching Kegiatan ekonomi perdagangan menyebabkan munculnya Bandar seperti Klang, Melaka dan Pulau Pinang

Masyarakat Berbilang Kaum


Imigran Cina dan India datag keTanah Melayu semasa zaman penjajah kerana kekayaan sumber alam, kemakmuran ekonomi dan politik stabil Perkembangan telah mewujudkan perbezaan dan pembahagian sosial yang berbeza. Orang Melayu bekerja sebagai petani dan tinggal diluar Bandar, orang Cina bekerja sebagai pelombong tinggal di kawasan Bandar, manakala orang India bekerja di Estet dan tinggal di Estet Mereka menggunakan bahasa dan budaya yang berbeza

Pendidikan Vernakular
Kedatangan British telah mengubah sistem pendidikan tradisiolanl diTanah Melayu Masyarakat yang berbilang kaum menyebabkan munculnya sistem pendidikan Vernakular yang berasaskan bahasa ibunda Pendidikan ini tidak mampu untuk memupuk semangat perpaduan di Tanah Melayu Hasrat British menubuhkanpendidikan verenakular Melayu hanya untuk menjadikan orang Melayu sebagai seorang petani

Sektor Perkilangan
Sebelum awal abad ke-20 perusahaan perkilangan tidak begitu berkembang kerana pihak british hanya menggalakkan pengeluaran bahan mentah dan hampir semua barang siap diimport dari luar Pada awal abad ke-20 perusahaan perkilangan yang berasaskan getah dan bijih timah telah mula berkembang Semua syarikat perkilangan di tanah Melayu adalah dimiliki oleh orang asing Eropah atau Cina Orang Melayu terus ketinggalan dalam sekor perkilangan

Sistem Pengangkutan
Sistem perhubungan jalanraya dan jalan keretapi telah diperkenalkan oleh British Jalanraya telah dibina untuk menghubungkan kawasan lombong bijih timah dengan pengkalanpengkalan di Sungai Pembinaan jalanraya dari Kuala Lumpur ke Kuantan telah dapat menghubungkan Pantai Timur dengan Negeri pantai Barat Jalankeretapi telah dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan bijih timah dengan pelabuhan-pelabuhan utama 1904 semua kawasan lombong di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan mempunyai perkhidmatan keretapi

Perkhidmatan Kesihatan
Hospital kerajaan yangterawal telah dibina di Taiping dan Kuala Lumpur Di Perak hospital telah dibina di Tanjung Malim, Batu Gajah, Gopeng, Kerian dan Kuala kangsar Terdapat juga hospital yang didirikan atas hasil derma orang perseorangan iaitu Hospital Tun Shin di Kuala Lumpur yang dibina untuk perkhidmatan perubatan kepada pekerja lombong Institut penyelidikan Perubatan jugatelah ditubuhkan Lembaga Sanitary Board telah ditubuhkan untuk menjaga kesihatan dan kebersihan awam di Kuala Lumpur

Bab 11 Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara ( 14 )


Pengenalan Sistem Birokrasi Barat di Asia Tenggara Penubuhan Kerajaan Pusat Penyatuan wilayah Tanah Jajahan Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di Tanah jajahan Pentadbiran Melalui Biro atau Jabatan Pegawai Barat sebagai ketua Biro Pengenalan Undang-Undang Barat Perkembangan Nasionalisme

Nasionalisme Di Asia Tenggara


Filipina Gerakan Dakyah gerakan terawal Pimpinan Joses Rizal yang menubuhkan Liga Filipina Penubuhan Katipunan oleh Andres Bonifacio bermulanya tahap kedua gerakan nasionalisme. Matlamat mencapai kemerdekaan menerusi Revolusi Indonesia Tahap awal memberikan Isu Kebudayaan Sekolah anak-anak perempuan ditubuhkan oleh Raden Adjeng Kartini Novel Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa Muhammadiyah bermatlamat menyebarkan Islam Tahap Kedua penubuhan Parti Nasional Indonesia oleh Soekarno Thailand Tahap Pertama perjuangan rakyat untuk mendapatkan kuasa memerintah dan menghapuskan kuasa mutlak raja yang membawa kepada peristiwa Revolusi Thai 1932 Tahap Kedua tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.

Tahap- Tahap Nasionalisme

Faktor Kemunculan Nasionalisme

Dasar Kuasa Barat yang tidak memberi peluang kepada penduduk tempatan Pengaruh agama sebagai ejen penyatuan. Karya sastera bertindak o sebagai pembangkit semangat Nasionalisme Kemunculan Golongan Intelektual yang menjadi pemimpin kepada gerakan nasiopnalisme Pengaruh Media Massa untuk menyebarkan idea nasionalisme Perkembangan sistem pengangkutan memudahkan penyebaran idea nasionalisme Pengaruh luar memberi ilham kepada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara

Tahap Pertama Berkaitan dengan Isu Kebudayaan Isu agama dan hakperibumi Dipimpin oleh golongan pertengahan Menekankan kesedaranpolitik Menuntut hak-hak mereka dikembalikan dan taraf hidupdibaiki Tahap Kedua Bercorak radikal dan berorganinasi Dipimpin oleh golongan yang berpendidikan Barat Mempunyai pengetahuan yang luas tentangpen getahuan Barat Menyedari tindakan Barat melakukan perubahan terhadap Negara Mempunyai matlamat yang jelas iaitu menuntut kemerdekaan

Bab 12 : Perjuangan PemimpinTempatan Menentang British ( 15 )


Peristiwa Penentangan Peristiwa Penentangan

Penentangan Dol Said di Naning Naning dijadikan sebahagian Negeri-negeri Selat Penghulu Dol Said terpaksa membayar cukai 1/10 hasilnya sebagai ufti Dol Said enggan kerana Naning bukan wilayah Melaka British menghantar tentera untuk menakluki Naning Penentangan Di Sarawak Linggir, Rentap, Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur Linggir pemimpin kaum Iban yang menentang pencerobohan Brooke di kawasan mereka Rentap menentang Brooke kerana tindakan Brooke menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang Syarif Masahor dan Datu Patinggi Abdul Gapur menentang Brooke kerana kehilangan kuasa memungut cukai dan pengaruh terhadap penduduk tempatan Penentangan Di Sabah SBUB ditentang oleh pemimpin Tambunan iaitu Mohamed Salleh bin Datu Balu ( Mat Salleh ) Mat Salleh kehilangan hak memungut cukai dan pengaruh ke atas masyarakat setempat.

Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British


Sebab-Sebab Penentangan

Penentangan di Perak Pembaharuan Birch telah menimbulkan penentangan orang tempatan di bawah Dato Maharaja Lela Sultan Abdullah dan pembesar lain juga bersatu padu menentang British Birch telah dibunuh oleh orang Suruhan Dato Mahajara Lela British melancarkan serangan di Pasir Salak dan menangkap mereka yang terlibat di dalam pembunuhan Birch Penentangan di Pahang Perlantikan J.P. Rodger sebagai Residen Pahang telah mendapat tentangan daripada Dato Bahaman yang mendapat bantuan daripada Tok Gajah, Mat Kilau dan Imam Rasul Penentangan Di Kelantan .Penentangan di lakukan oleh Haji Mat Hasan Bin Munas yang dikenali dengan nama Tuk Janggut.Ia disokong oleh Engku Besar Jeram,Tuan Ahmad, Penghulu Adam Penentangan di Terengganu Digerakkan oleh seorang tokoh ulama iaitu Haji Abdul Rahman Limbong Beliau menentang kerana tidakpuas hati dengan sistem cukai dan Undang-Undang Tanah

Dasar Penaklukan British menimbulkan kemarahan penduduk Tempatan Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan Sistem pentadbiran Barat yang bertentangan dengan penduduk tempatan Campurtangan dalam adat resam tempatan Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh Kesulitan penduduk tempatan

12. 1 Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua ( 16 )


Gera kan Islah

Gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam Bertujuan memajukan umat Islam berdasarkan al-quran dan Hadis Tokoh-tokoh pentingialah SheikhTahir Jalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi, dan Dr. Burhanuddin al-Helmy. Isu penting yangdiperjuangkan ialah Memajukan ekonomi orang Melayu, sematkan sikap kritik penjajah dan mengkritik raja Akhbar dan majalah utama ialah AlImam, Neracha, Edaran Zaman dan Pengasuh. Di Kenali dengan nama Kaum Muda

Gerakan Nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua


Fakt or Pem angk in Nasi onali sme

Dasar Campur tangan Britsih secara langsung Pengenalan sistem pendidikan Inggeris melahirkan ramai golongan intelek tempatan Dasar British yang membiarkan sesiapa sahaja datang ke Tanah Melayu Pendudukan Jepun menambahkan lagi kesengsaraan Orang Melayu Kemunculan mesin cetak memudahkan penyebaran adea nasionalisme Wujudnya gerakan Pan-Islamisme di seluruh dunia Kesedaran Politik di Indonesia

Memberikan tekanan kepada gerakan Nasionalisme Pemerintahan ketenteraan dan menyekat kebebasan bersuara Jepun hanya memberi sokongan kepada pertubuhan yang bergerak di bawah pengawasannya Ahmad Boestaman menubuhkan Barisan Pemuda di Perak sebagai tentera sukarela jepun Pasukan Force 136 dan Wataniah Pahang ditubuhkan untuk menentang Jepun. Ibrahim Haji Yaakob telah meminta Jepun memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu bersama-sama dengan Indonesia

Gera kan Nasi onali sme sema sa zam an Jepu n

12.2 : Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu ( 17 )


Kesatuan Melayu Singapura

Ditubuhkan oleh Mohammad Eunos Abdullah Bertujuan untuk membela dan menjaga kepentingan sosioekonomi orang Melayu Singapura Ia didokong oleh mereka yang mempunyai pendidikan Inggeris Ia bersifat sederhana dengan memberi kerjasama dengan British Kejayaannya mendapatkan kawasan penempatan khas orang Melayu

Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-Persatuan Melayu

Kesatuan Melayu Muda

PASPAM

Persatuan-Persatuan Negeri

Beberapa persatuan negeri telah ditubuhkan Persatuan Melayu Negeri Perak Persatuan Melayu Negeri Selangor Persatuan Melayu Negeri Sembilan Persatuan Melayu Negeri Pahang Tujuannya adalah untuk menggabungkan tenaga intelektual Melayu

Persatuan Sahabat Pena Malaya atau PASPAM ditubuhkan bertujuan untuk membaiki kedudukan ekonomi dan sosio ekonomi orang Melayu Ia berlandaskan sastera tetapi cuba menyatupadukan orang Melayu, Sabah dan Sarawak Ia dipimpin oleh cendekiawan Pulau Pinang iaitu termasuklah S.M. Zainal Abidin Bin Ahmad Ia menggalakkan perpaduan dikalangan orang Melayu di seluruh Semenanjung Tanah Melayu Mendapat sambutan yang hangat Ia sebagai asas kesedaran perpaduan orang Melayu

KMM ditubuhkan sebagai kemuncak semangat Nasionalisme orang Melayu Ia sebuah pertubuhan separa politik Ia dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob, seorangwartawan akhbar Majlis di Kuala Lumpur Ia menggalakkan perpaduan dikalangan pemuda Melayu diseluruh semenanjung dan meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu KMM juga telah berkerjasama dengan Jepun

Persatuan Negeri Sabah danSarawak

Di Sarawak terdapat Persatuan Melayu Miri Diikuti oleh Persatuan Melayu Sarawak yang bertujuan untuk mengeratkan perpaduan orang Melayu, pendidikan dan ajaran Islam Di Sabah kegiatan Persatuan tidak menonjol Hanya terdapat cawangan Persatuan Sahabat Pena di Jesselton, Labuan dan Tawau

Bab 13 : Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa ( 18 )


Pe mbi naa n Neg ara Ban gsa Itali

Pembinaan Negara Dan Bangsa


Pe mbe ntu kan Ker ajaa n Isla m Ma din ah

Lat ar Bel aka ng Pe mbi naa n Neg ara dan Ban gsa
Bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Penjajahan Barat telah merubah konsep kerajaan tradisional Tanah Melayu Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu Kemasukan Sabah dan Sarawak telah mewujudkan Negara Malaysia yang berdaulat Ia berpuncadaripada kemunculan idea tentang hak rakyat, kerajaan dan perlembagaan Berlaku Revolusi Inggeris, Perang Kemerdekaan Amerika dan Revolusi Perancis Ia mengikut sempadan rumpun bangsa Ia mengancam empayar Austria, Rusia dan Turki Wujud 7 buah Negara baru

Berasaskan persaudaraan dan bukannya bangsa Nabi Muhammad s.a.w menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan Kerajaan Islam Madinah adalah berdasarkan diplomasi, musyawarah, dan permuafakatan

Penyatuan wilayah-wilayah oleh Caunt Camillo Benso di Cavour Menghalau keluar bangsa Austria dari Itali Menggunakan amalan Realpolitik yang mewajarkan apa saja cara untuk mencapai matlamat politiknya Pengunduran tentera Perancis dari Rom telah memberi peluang kepada Caunt Camillo Bensodi Cavour untuk membentuk Negara bangsa Itali yang merdeka

Pe mbi naa n Ban gsa di Jer ma n

Pe mbi naa n Ban gsa di Ero pah


Wilayah Pengaruh Kerajaan Lambang-Lambang Rakyat Kedaulatan Keunggulan Undang-Undang Otto EduardVon Bismarck mengamalkan realpolitik dan politik darah dan besi untuk menyatukan Jerman Bismarck telah menggunakan taktik tipu helah, palsu dokumen, provokasi, penipuan, dan ugutan untukmencetuskan peperangan Gunakan isu membenci kuasa asing bagi membangkitkan semangat rakyatnya Sistem Diktator juga telah digunakan Bismarck juga telah melancarakan tiga siri peperangan iaitu dengan Denmark, Austria dan Perancis

Ciri Ciri Neg ara Dan Ban gsa Kes ulta nan Mel ayu Mel aka

13.3 : Warisan Negeri-negeri Melayu ( 19 )


Sistem pemerintahan di Perak,Johor dan Pahang adalah Pewaris kepada Kesultanan Melayu Melaka Kerajaan Johor, Perak dan Pahang ialah diasaskan oleh kerabat Diraja Melaka Kesultanan,adat istiadat Melayu, agama Islam dan Bahasa Melayu Sistem pembesar Empat Lipatan diteruskan oleh Johor, Perak dan Pahang Undang-Undang Johor Perak dan Pahang adalah warisan kesultanan Melayu Malaka

Warisan Kesultanan Melayu Melaka

Sistem Jemaah di Kelantan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor Perlembagaan Bertulis Diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar Mengikut perlembagaan Barat Terdapat jawatan Menteri Besar, Naib Menteri Besar dan Jemaah Menteri seramai 12 orang Perlembagaan bercorak Demokrasi pertama di negerinegeri Melayu Sistem Jemaah Menteri sejak Sultan Muhammad I SultanMuhammad II memperkenalkan 8 badan Jemaah Menteri Jemaah Penasihat Raja Jemaah Menteri Istana Keadilan danKehakiman Jemaah Menteri Dalam Negeri Jemaah Menteri Luar Jemaah Menteri Perbendaharaan Jemaah Menteri Peperangan Jemaah Menteri Pentadbiran dan mengimarahkan Negaeri

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu Diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin III Dikenali dengan nama Ittiqanilmuluk bi-tadil il-suluk Untuk menghalang British meluaskan kuasa di Terengganu Ia Berasas undang-undang negeri Johor Pemerintahan Raja Berperlembagaan Terdapat jawatan menteri Besar, Naib menteri Besar dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan

Prinsip Demokrasi di Negeri Sembilan Negeri Melayu pertama mirip Persekutuan Mengamalkan adat Perpatih iaitu kedaulatan terletak ditangan rakyat Perlantikan adalah berdasarkan peringkat yang paling bawah Anak Buah melantik Buapak diikuti oleh Lembaga, Undang dan yang dipertuan Besar Sistem pemilihan pemimpin adalah berdasarkan unsur demokrasi

Bab 14 : Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 20 )


Tindakan Orang Melayu menentang Malayan Union Bantahan menerusi akhbar Demontrasi secara aman Pulihkan persatuan-persatuan Melayu Menyeru orang Melayu berkongres. Menubuhkan UMNO Bantahan terhadap ahli Parlimen Bantahan Raja-raja Melayu Reaksi Penerimaan terhadap Malayan Union Orang Dagang dan golongan radikal menyokong Malayan Union kerana beberapa sebab Dasar penyatuan negeri-negeri Melayu Dasar hak sama rata Kerakyatan terbuka Janji British untuk memberikan kemerdekaan Sokongan terhadap Malayan Union datang daripada: Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) Angkatan Pemuda Insaf ( API ) Angkatan Wanita Sedar ( AWAS ) Barisan Tani Malaya ( BATAS )

Sebab-Sebab Pengenalan Malayan Union

Persediaan untuk pemerintahan sendiri Melicinkan pentadbiran Menjimatkan kos Membentuk sebuah bangsa Malayan Union Mengawal kuasa politik orang Melayu

Malayan Union
Reaksi Penentangan terhadap Malayan Union

Orang Melayu menentang Malayan Union kerana beberapa faktor Cara Harold Mac Michael Mengugut Rajaraja Penyatuan semua negeri di bawah Kerajaan Sultan tidak diberi masa yang secukupnya Pusat Belum tiba masanya untuk menerima Diketuai oleh seorang Gabenor perubahan Terdapat Majlis Eksekutif dan Majlis Terhakisnya kuasa Raja-Raja Melayu Undangan Malayan Union Pemberian kerakyatan yang longgar Prinsip kerakyatan berdasarkan Prinsip Jus Mengancam Status quo orang Melayu Soli Akan hilangnya warisan tamadun Melayu Raja hanya ahli Majlis Raja-Raja dan hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja Ciri-Ciri Malayan Union

14.2 : Pembinaan Negara dan Bangsa ( 21 )

Faktor-Faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Ketegasan orang Melayu Perpaduan orang Melayu UMNO tidak tunut kemerdekaan Sokongan daripada pegawai Tinggi British Gesaan Piagam Atlantik Sikap sederhana politik orang Melayu Sokongan bekas pegawai pegawai Tinggi British Bimbang terpengaruh dengan gerakan radikal Ciri-Ciri Persekutuan Tanah Melayu Gabungan sebelas buah negeri Kedudukan Istimewa orang Melayu dijaga oelah Pesuruhjaya Tinggi British Konsep Raja Berperlembagaan telah diwujudkan Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British Wujud Senarai kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat

Tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu

Persekutuan Tanah Melayu


Langkah-Langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Penubuhan Jawatankuasa Kerja seramai 12 ahli Ahli terdiri daripada pegawai kanan British, Pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu Orang Melayu membuat 5 tuntutan iaitu Menolak Malayan Union Mahukan konsep Persekutuan Tolak kerakyatan terbuka Dasar perlindungan terhadap orang Melayu Raja-raja Melayu sebagai ketua negerinegeri Melayu

Sultan Badlishah Kedah Sultan Abdul Aziz ( Perak ) Sultan Ibrahim Dato Onn Bin Jaafar Dato Nik Ahmed Kamil Kerjasama antara UMNO dan Raja-raja Melayu membolehkan beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan orang Melayu dimasukkan ke dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu iaitu Politik Pentadbiran Agama Islam Bahasa Melayu Institusi Raja Melayu

Bab 15 : Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka ( 22 )

Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka


Suruhanjaya Reid Suruhanjaya yang merangka Perlembagaan baru di Tanah Melayu Isu penting didalam Suruhanjaya Reid Pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan yangkuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Kedudukan Raja-raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu Mewujudkan bangsa PersekutuanTanah Melayu Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Kerajaan Persekutuan Senarai Persekutuan dan negeri Raja Berperlembagaan Prinsip kerakyatan Hak istimewa orang Melayu Agama Islam Bahasa Melayu Tanah Simpanan Melayu Yang Dipertuan Agong Demokrasi Berparlimen Menteri Besar Kepentingan Perjanjian Persekutuan T.Melayu Penerimaan pakatan Murni Hak Mutlak ke atas Tanah Melayu Keharmonian tanpa pertumpahan darah

Sistem Ahli Sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaumlain untuk menerajui pentadbiran Tanah Melayu Ciri-Ciri Sistem Ahli Kabinet bayangan Anggota dikenali sebagai ahli Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 9 orang ahli Dibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British Proses Pelaksanaan Ahli menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan Uruskan pentadbiran Mencadangkan undang-undang Berbincang dengan pegawai British Kepentingan Sistem Ahli Tapak asas melantik penduduk tempatan Memulakan proses perpaduan kaum Asas kemerdekaan Negara Pakatan Murni Usaha semua kaum di Tanah Melayu bagi menghasilkan kerjasama dan tolok ansur politik melalui rundingan Langkah-langkah Pakatan Murni Penubuhan Jawatankuasa Hubungan antara kaum Membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya Penubuhan Persidangan Kebangsaan Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan Persetujuan Di Dalam Pakatan Murni Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ( RIDA ) Kerakyatan negeri 1951diberikankepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu atau ibubapa telah menjadi rakyat negeri Tanah Melayu Pilihanrayaakan diadakan mengikut Perbandaran, Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan

Bab 16 : Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia ( 23 )


Faktor-Faktor Faktor Politik Ancaman Komunis di Asia Tenggara terutamanya di Singapura. Mempercepatkan kemerdekaan Singapura, Sabah dan Sarawak Dekolonisasi British terhadap Negeri-negeri kecil yang belum membangun Faktor Ekonomi Mewujudkan kerjasama serantau Pasaran yang lebih luas Menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian Mengukuhkan ekonomi Malaysia Faktor Sosial Mengimbangkan jumlah penduduk antara kaum bumiputera dan bukan bumuputera Mengawal jumlah dan kadar Pertumbuhan kaum

Reaksi Pembentukan Msia

Pembentukan Malaysia
Langkah-Langkah Pembentukan Malaysia Tunku Ab.Rahman mengadakan lawatan Rundingan dengan Pegawai-pegawai Kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawaipegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia untuk menerangkan konsep Malaysia Penubuhan Suruhanjaya Cobbold untuk mendapatkan pandangan penduduk Sabah dan Sarawak Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan ( JAK ) yang telah memperincikan lagi cadangan yangterdapat di dalam Suruhanjaya Cobbold Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di Landon pada 9 Julai 1963. Akta Malaysia telah diluluskan oleh Parlimen British Pada 16 September 1963 negara Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi

Reaksi Dalam Negeri Rakyat Persekutuan Tanah Melayu menyokong Penubuhan Malaysia Pas dan Barisan Sosialis meminta dirundingkan dikalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu UMNO bersetuju tanpa penyertaan Singapura Reaksi Singapura Lee Kuan Yew dan PAP menyokong kerana bimbang pengaruh komunis. Pembangkang Singapura ( Barisan Sosialis menentang. Reaksi di Sabah dan Sarawak Peringkat awal menentang Akhirnya bersetuju setelah diberi penerangan kebaikan menyertai Malaysia Reaksi Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong Gagasan Malaysia Ditentang oleh Parti Rakyat di bawah A.M.Azahari Reaksi Indonesia Menentang Pembentukan Malaysia dan menjalankan Dasar Konfrantasi terhadap Malaysia Slogan Ganyang Malaysia digunakan Reaksi Filipina Filipina menentang gagasan Malaysia dan Presiden Macapagal menunut hak ke atas Sabah

Bab 17: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia ( 24 )


Kuasa Pemerintahan Perlembagaan

CiriCiri Demo krasi Berpa rlime n

Undang-Undang Tertinggi Malaysia Dokumen Rasmi Keluhuran Perlembagaan Keluhuran Perlembagaan bermaksud ketinggian perlembagaan mengatasi YDPA, Parlimen, Jemaah menteri dan Mahkamah Bercanggah dianggap batal Kepentingan Perlembagaan Menjamin kestabilan Negara Menjamin kecekapan pentadbiran Menjamin taat setia rakyat Panduan pemerintahan Menjamin hak asasi Jaminan Hak istimewa orang Melayu Rujukan utama undang-undang Senarai kuasa kerajaan Pusat dan negeri Pindaan Perlembagaan Bertujuan melindungi kepentingan rakyat Melicinkan urusan pentadbiransupaya relevan dan sesuai Menjadikan undang-undang yang munasabah Dipatuhi oleh rakyat 4 cara pindaan perlembagaan

Raja BerPerlembagaan

Bidang Kuasa Yang Dipertuan Agong Ketua Negara Tiga unsur Parlimen Ketua angkatan bersenjata Kuasa mengampun Tangguhkan sesuatu hukuman yang dibicarakan oleh mahkamah tentera Menjaga hal istimewa orang Melayu Menitahkan Majlis Raja-Raja Melayu Mengadakan mesyuarat Ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja Kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri Melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan timbalan menteri Mengisytiharkan undang-undang darurat Melantik Pengerusi dan 3 ahli Suruhanjaya Pilihanraya Melantik peguam Negara Mentauliahkan duta-duta negara

Badan Perundangan ( Legislatif ) Bertanggunjawab menggubal undang-undang Terdapat Dewan Negara yang merupakan Dewan tertinggi yang mengandungi 69 orang ahli tanpa perlu memenangi Pilihanraya.Ahlinya digelar Senator. Terdapat Dewan Rakyat yang ahlinya dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya. Ia mempunyai tugas menggubal dan meluluskan undang pada peringkat Dewan Rakyat Badan Pelaksana Badan Pelaksana ialah Jemaah Menteri atau Kabinet yang melaksanakan dasar-dasar Kerajaan Ketua Jemaah Menteri ialah Perdana Menteri Tugas utama ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua pekara Badan Kehakiman Badan yang mempunyai kuasa mendengar serta menentukan pekara sivil danjenayah Menentukan kesahihan Undang-undangyang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Negeri Mengisytiharkan undang Kerajaan Pusat

Bab 18 : Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan ( 25 )


Rancangan Malaya Pertama Rancangan Pembangunan Lima Tahun

Rancangan Malaysia Ketiga


Lanjutan Rancangan Malaysia Kedua Teruskan matlamat DEB Pembangunan Pertanian danperindustrian Pembukaan tanah secara besar-besaran oleh KEJORA, KETENGAH, DARA, dan KESEDAR Getah dan Kelapa Sawit

Membangunkan kawasan luar Bandar Mengurangkan kadar kemiskinan Mempelbagaikan aktiviti ekonomi Kemudahan infrastruktur Penubuhan Rida dan Felda Tanaman Getah dan Kelapa sawit Kurang menggalakkan kerana ancaman komunis dan kejatuhan harga getah dan bijih timah

Rancangan Malaysia Kedua Rancangan Malaysia Keempat


Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan dan wilayah Membasmi kemiskinan dan hapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi

Rancangan Malaya Kedua

Mendokong aspirasi DEB

Membangunkan kawasan luar Bandar Merapatkan jurang pendapatan antara penduduk Bandar dengan luar Bandar Mengurangkan kadar kemiskinan Meningkatkan taraf hidup penduduk luar Bandar Pergiatkan peranan Felda Penubuhan Fama Program Buku Merah diperkenalkan

Penubuhan LPN LKIM UDA RISDA LPP PETRONAS Perbadanan Kemajuan ekonomi Negeri

Perhatian kepada Perkembangan industri Berat Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia ( HICOM ) Pembukaan kawasan Perusahaan baru Perkenalkan zon perdagangan bebas Kajian Dasar Perindustrian Malaysia Pelan Induk Perindustrian Dasar Penswastaan, Dasar Persyarikatan, Permodalan Nasional Berhad, Skim Amanah Saham nasional dan Dasar Pertanian Negara

Rancangan Malaysia Pertama

Rancangan Malaysia Kelima


Rancangan lima tahun yang terakhir. Ia memberikan penekanan kepada sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta. Penggunaan tanah yang maksima dan cekap Galakan industri desa Bank Pertanian, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia sebagai kemudahan kredit Sektor Pelacongan

Mewujudkan intergerasi nasional dengan memastikan semua program pembangunan memfokuskan kesejahteraan rakyat Bersifat sepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi Penubuhan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara, Pernas, Mardi dan Mida Mara ganti Rida. Berlaku peristiwa 13 Mei 1969

18. : Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi ( 26 )


Dasar Penswastaan Dasar Pertanian Negara Ia Melibatkan pemindahan perkhidmatan, perusahaan, kepentingan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta Matlamatnya mengurangkan beban kewangan kerajaan, tingkatkan produktiviti dan mempercepatkan pembangunan ekonomi melalui pelaburan modal swasta Ia boleh dijalankan secara sepenuh atau sebahagian Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

Bermatlamat untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimun Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil Strategi yang dijalankan ialah galakkan pembukaan tanah baru Program Pembangunan In-situ Sokongan Kredit, subsidi dan penyelidikan Penglibatan swasta

Ia adalah untuk memastikan penggunaan sumber Negara secara optimum Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan Meningkatkan hasil pendapatan Negara Menentukkan penggunaan sumber Negara berada ditahap maksimum

Dasar Persyarikatan Malaysia

Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi Dasar Penduduk Dasar Hala Tuju Cara Baru Dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir Sasaran 70 juta penduduk Kesan positif terhadap bekalan tenaga pekerja, produktiviti, dan pasaran Kekuatan politik dan keselamatan Negara Keselarasan antara kadart pertumbuhan dengan kadar pembangunan sosioekonomi.

DiPerkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Merangsang penglibatan sector swasta secara aktif dalam pembangunan Negara Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh Kerajaan dan Swasta Kakitangan kerajaan dan swasta perupakan pemilik saham Syarikat Negara Malaysia

Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui sektor pelaburan Strategi utama ialah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berterusan Meningkatkan hasil pendapatan Negara Menentukan penggunaan sumber Negara berada tahap maksimum

18.2 : Pembangunan Dan Perpaduan Bangsa ( 27 )


Laporan Barnes Membubarkan semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan India Menubuhkan sekolah kebangsaan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada peringkat sekolah rendah Peringkat sekolah menengah dan tinggi bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar

Dasar Pendidikan Negara


Laporan Penyata Razak 1956 Mencadangkan penubuhan sekolah Umum ( rendah ) dan Sekolah Jenis Umum Sekolah Menengah Inggeris menggunakan Bahasa Inggeris Bahasa Melayu dan Inggeris Wajib diajar disemua sekolah Sistem persekolahan yang sama Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan Penyata Razak dijadikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957

Kajian Aminuddin Baki

Sistem persekolahananeka jurusan Ia untuk menampung pelajar-pelajar yang gagal memasuki sekolah Menengah akademik. Menyediakan pelajaran peringkat Rendah sehingga mencapai 15 tahun dengan memberikan kursus kemahiran Kursus kemahiran Pilihan ialah Perdagangan, Sains Rumah Tangga, Seni Perusahaan dan sains Pertanian Mata pelajaran yang wajib adalah seperti diajar disekolah menengah biasa

Laporan Fenn-Wu Laporan yang mewakili masyarakat cina Bersetuju dengan dengan sistem pendidikan Kebangsaan Mencadangkan sekolah vernacular Cina dikekalkan

Jawatankuasa Kabinet 1974

Laporan Rahman Talib Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan Pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah Bahasa Melayu bahasa Kebangsaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Pelajaran agama Islam, bahasa China dan Tamil akan diajar jika terdapat15 orang pelajar Peperiksaan Awam dalam bahasa Kebangsaan Ia menjadi Akta Pelajaran1961

Ordinan Pelajaran 1952

Mencadangkan 2 sistem persekolahan yang menggunakan dua bahasa pengantar Inggeris dan Melayu Bahasa Cina dan Tamil akan disediakan jika terdapat permintaan Bahasa Melayu di wajibkan kepada sekolah Inggersi dan Bahasa Inggeris diwajibkan di sekolah Melayu

Untuk mengkaji semua pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan Penguasaan 3M Kenaikan darjah secara automatic Sekolah Vokasional Sukatan Pelajaran Swasta Peperiksaan matapelajaran Wajib dalam Bahasa Malaysia Ko-Kurikulum asas displin dan perpaduan KBSR danKBSM menekankan perkembangan pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Pendidikan mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisplin dan terlatih

Bab 19. Malaysia Dalam kerjasama antarabangsa ( 28 )


Perang Dunia Pertama

Konflik Antarabangsa

Perang Dunia Kedua

Faktor-Faktor
Faktor politik ialah kemunculan nasionalisme dan sistem pakatan Negara-negara Eropah Faktor Ekonomi ialah persaingan kuasa besar untuk merebut peluang ekonomi Faktor serta merta ialah Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris tahta AustriaHungry dan isterinya oleh pengganas Serbia. Terdapat 2 pakatan ketenteraan iaitu Perikatan Kuasa Tengah yang terdiri daripada Jerman, Austria Hungry, Itali, Turki dan Bulgaria Pakatan Bertiga terdiri daripada Britain, Perancis, Rusia, Itali dan Jepun

Perang Dingin

Faktor-Faktor
Kegagalanperjanjian Versailles Tidakpuas hati dengan perjanjian Versailles Kemunculan Adolf Hitler di Jerman Kemunculan Vladimir Putin di Rusia Kemunculan Benito Mussolini di Itali Kemunculan Kuasa Jepun diTimur Kemelesetan ekonomi Jerman mengukuhkan ketenteraan Terdapat Pakatan Kuasa Bersekutu iaitu Britain, Perancis, Amerika Syarikat dan SovietUnion Pakatan Kuasa Paksi iaitu Jerman, Itali dan Jepun

Kesan-Kesan
Menamatkan pemerintahan Beraja PerjanjianVersailles Negara baru Liga Bangsa Berlaku inflansi Amerika dan Jepun mula menguasai pasaran dunia Penderitaan dan mengorbankan banyak nyawa dan harta benda

Berlaku selepas tamatnya Perang Dunia kedua antara Amerika Syarikat dengan Soviet Union Ia disebabkan oleh ideologi dan fahaman politik yang berbeza Ia diwakili oleh Blok Kapitalis yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan Blok Komunis yang diketuai oleh Soviet Union Tiada konflik senjata antara kedua-dua blok tersebut Mereka ingin membuktikan kekuatan mereka dengan menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing Mereka menggunakan propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraan Mereka telah cuba mempengaruhi Negara-negara Dunia Ketiga dengan menawarkan bantuan pertahanan dan ekonomi Perang Dingin tamat setelah sistem komunis Soviet Union runtuh pada tahun 1989.

Kesan-Kesan
Memecahkan Negara-negara Eropah Pemecahan Jerman kepada Jerman Timur dan Barat Keruntuhan Kuasa Imperialisme Banyak Negara tanah jajahan mencapai kemerdekaan Masalah ekonomi dinegara-negara yang baru merdeka Banyak Nyawa terkorban Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Kesan Perang Dingin


Wujudnya Pakatan ketenteraan seperti Nato, Warsaw dan Seato Nato ialah pakatan Pro Demokrasi Warsaw ialah Pakatan Negara-negara Komunis Seato ialah pertubuhan yang disusun oleh Amerika Syarikat di Asia Tenggara.

19.1 Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa ( 29 )


Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa

Ko m an we l

Ne ga raNe ga ra Sel at an

Dikenali juga dengan nama Negara-Negara Dunia Ketiga Mempunyai persamaan dari segi latar belakang ekonomi dan dijajah oleh Kuasa Barat Masih bergantung kepada Negara maju dalam pemasaran bahan mentah Tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk memproses bahan mentah Ia telah membawa kepada syarat perdagangan yang tidak adil Kumpulan 15 atau G-15 telah ditubuhkan

OIC ialah pertubuhan Persidangan Islam OIC telah membantu Negara-negara Islam seperti menghantar pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afgnistan. Bantuan kewangan kepada Negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad Menubuhkan Bank Pembangunan Islam Peranan Malaysia dalam OIC ialah Setiusaha Agong OIC pertama, Perantaraan Iran-Iraq, Sokongan kepada Palestin, Tuan rumah persidangan OIC dan Bantuan kepada pelajar untuk belajar di UIAM Malaysia juga syorkan penggunaan Dinar Emas

OI C

Pertubuhan bekas tanah jajahan British Matlamatnya untuk membina semangat setiakawan Memberi bantuan kepada Malaysia memelihara keamanan dan kedaulatan negara dalam menyekat pengaruh Komunis Malaysia juga menandatangani Perjanjian Pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand Deklarasi langkawi telah diisytiharkan di dalam mesyuarat CHOGM di Malaysia I yang bersetuju untuk mengawal dan mengatasi masalah pencemaran Malaysia menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan

PBB telah ditubuhkan selepas kegagalan Liga Bangsa Malaysia memainkan penting dalam PBB semasa membantu menyelesaikan konflik antarabangsa seperti Pesukan pendamai di Congo, Pasukan keselamatan ke Namibia, pemerhati di Iran-Iraq dan Pengaman di Bosnia Malaysia menentang Dasar Aparteid, menyarankan benua Antartika menjadi warisan dunia dan hak milik semua Negara Malaysia juga menyokong usaha-usaha memerangi penyalahgunaan dadah Malaysia juga mendesak PBB menyelesaikan masalah Palestin Malaysia dipili sebagai Ahli majlis Keselamatan PBB Malaysia dapat manfaat daripada penubuhan Bank Dunia yang digunakan untk menjayakan rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ( FELDA) Malaysia berkerjasama dalam agensi seperti FAO, WHO dan UNESCO

Ia adalah sebuah pertubuhan Negara-negara Berkecuali. Ahlinya terdiri daripada Negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Selatan Matlamat NAM mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok Barat atau blok Komunis Malaysia telah membawa isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu benua Antartika Malaysia juga mencadangkan untuk menghapuskan dasar apartheid Malaysia pernah dipilih sebagai naib presiden NAM Malaysia juga dilantik sebagai ahli kumpulan 16 dan menjadi tuan rumah NAM

Pert ubu han Ban gsaBan gsa Bers atu

N A M

19. 2 Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau ( 30 )


ASA
Ia bertujuanuntuk melindungi negaranegara anggota daripada ancaman Komunis Menjalinkan kerjasama ekonomi dan sosial Ahli ASA ialah Malaysia, Thailand dan Filipina Matlamatnya ialah menjalinkan kerjasama ekonomi, sains dan sosial Memberikan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang Sains dan teknologi Mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik serantau Matlamat ASA tidak dapat dijalankan kerana kerjasama yang longgar ASA juga dianggap sebagai pertubuhan anti pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia Ini kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Britian dan Thailand dan Filipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat Hubungan Malaysia Filipina renggang kerana pertelingkahan Penubuhan Malaysia 1963

ASEAN

Malaysia Dalam Pertubuhan Serantau


Pada ogos 1967 atas usaha Malaysia, Deklarasi Bangkok telah ditandatangani yang membawa kepada penubuhan Persatua Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN Matlamatnya ialah mengekalkan kestabilanpolitik Membantu dalam bidang ekonomi,sosial dan kebudayaan Meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian Memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan danpenyelidikan Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau antarabangsa Abggota ASEAN ialah Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos,dan Kampuchea Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati Malaysia memainkan peranan yang besar di dalam ASEAN iaitu mengisytiharkan ZOPFAN iaitu Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Di dalam Deklarasi Kuala Lumpur Isytiharkan Zon Bebas Senjata Nuklear Projek kerjasama Baja Urea di Bintulu Sarawak dan Acheh Indonesia Zon perdagangan Bebas ( AFTA) Kerjasama Pendidikan dengan tertubuhnya SEAMEOdan pembinaan pusat serantau Sains dan Matematik ( RECSAM ) di Pulau Pinang, Malaysia Sukan juga tidak ketinggalan melalui Sukan SEA Tahun Melawat ASEANdiisytiharkan pada tahun 1992

MAPHILINDO

Gabungan 3 buah Negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia Ia bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Filipina dan MalaysiaIndonesia Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Malaysia kerana Malaysia dianggap sebagai neokolonialisme atau penjajahan bentuk baru Filipina juga menentang kerana menganggap Sabah hak mereka Rundingan pertelingkahan tersebut telah membawa kepada terbentuknya MAPHILINDO Bersetuju untuk meminta bantuan PBB bagi meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah Majoriti rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju dengan pembentukan Malaysia Indonesia dan Filipina masih tidak bersetuju dan terus menentang pembentukkan Malaysia Ini menyebabkana MAPHILINDO gagal mencapai matlamatnya

dddddddddddddddddddd

Anda mungkin juga menyukai