Anda di halaman 1dari 22

1.0 PENGENALAN 1.

1 Definisi Seni Seni boleh dirujuk sebagai suatu proses dan manifestasi kepada ekspresi diri, penilaian yang menentukan elemen-elemen yang wajar diketengahkan di dalam hasil seni, di dalam menyampaikan idea, emosi, perasaan, kepercayaan di dalam bentuk yang difikirkan paling efektif. 1.2 Kanak-kanak dan Seni Lukis - Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanakkanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. - Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. - Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka.Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. 2.0 Teori Perkembangan Artistik kanak-kanak Memahami perkembangan kognitif yang membawa kepada sifat artistik kanak-kanak mendapat tarikan dari pelbagai bidang khususnya pendidikan. Walaupun terdapat banyak pendekatan yang dibuat ke atas kajian perkembangan kognitif, menilai lukisan kanak-kanak boleh memberikan tingkap ke dalam dunia mereka. Sebagai contoh, keupayaan kanak-kanak untuk menggambarkan elemen spatial dari persekitaran mereka melalui di mana objek terletak adalah satu aspek penting dalam perkembangan kanak-kanak serta satu aspek penting dalam geografi, geometri, dan reka bentuk grafik(artistic). Kanak-kanak kecil menghasilkan contengan mudah dan kemudiannya akan menunjukkan niat perwakilan. Dengan kematangan dan peningkatan ketangkasan, kanak-kanak melukis perkara-perkara yang mereka tahu dan bukannya yang dilihat atau dirasa. Akhirnya, visual realisme mereka berkembang yang menghubungkan pertimbangan perspektif (Tallandini & Valentini, 1991).

Bagaimana objek, fikiran, dan peristiwa di dunia ini diwakili adalah salah satu soalan asas dalam perkembangan kognitif. Terdapat lebih daripada satu cara untuk mewakili satu perkara atau maklumat, dan kanak-kanak yang berumur berbeza menggunakan cara-cara yang berbeza untuk mewakili dunia mereka. Bagaimana mereka mewakilkan pengetahuan dan mengekod peristiwa didalam dunia berubah mengikut perkembangan minda mereka. Persoalannya ialah sama ada terdapat perbezaan perwakilan untuk pelbagai jenis maklumat atau sama ada semua jenis maklumat diwakili dalam beberapa format biasa. Gambar suatu objek adalah perwakilan untuk perkara yang sebenar - ia adalah satu simbolik yang konkrit perwakilan objek yang tidak hadir secara fizikal. Satu cabaran kepada kanak-kanak untuk membangunkan kecekapan dengan simbol adalah kerana daripada dua sifat simbol; setiap simbolik adalah objek yang mewakili dirinya, dan pada masa yang sama ia juga bermaksud sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri. Untuk memahami dan menggunakan simbol, kanak-kanak mesti mewakili ciri-ciri konkrit dan hubungan abstrak secara mental apakah maksudnya (DeLoache, Pierroutsakos, & Troseth, 1996). Dwi perwakilan ini boleh dicapai jika kanak-kanak itu boleh mengingati keduadua objek dan rujukannya itu. DeLoache (1987) telah menunjukkan bahawa pemahaman asas analogi ruang - objek - simbol muncul pada kira-kira kanak-kanak berumur 3 tahun. Iaitu, pada umur 3 tahun kanak-kanak boleh memahami bahawa Snoopy kecil disembunyikan di bawah sofa yang kecil adalah bermaksud Snoopy besar disembunyikan di bawah sofa yang besar di dalam bilik yang sebenar. Dengan usia, kanak-kanak membangunkan kapasiti (memori) dan kemahiran motor yang diperlukan untuk mewakili dan mencipta satu aspek pengalaman seharian mereka. Keupayaan untuk mencipta imej yang bermakna adalah satu kapasiti manusia yang telah dieksploitasi dalam beberapa kaedah untuk meningkatkan memori dan kefahaman kanak-kanak (Pressley, 1977). Case (1985) berhujah bahawa pembangunan ingatan yang bekerja mengawal pertumbuhan struktur kognitif. Ingatan kerja adalah satu pembinaan mental yang berguna untuk mengukur perubahan perkembangan dalam keupayaan pemprosesan maklumat yang diperlukan ketika melukis. Disebabkan setiap individu boleh melihat, ingat, dan memanipulasi alam sekitar, mereka tentulah mempunyai keupayaan untuk mewakilkannya. Ingatan boleh dikendalikan dengan perwakilan imej yang lebih kaya, yang seterusnya boleh dianggap sebagai cermin kepada mental kanak-kanak. Oleh itu, meneroka perwakilan mental kanak-kanak melalui lukisan boleh membantu penyelidik dengan pemahaman yang lebih baik kepada struktur pembangunan pengetahuan mereka.

Kanak-kanak perlu menguasai kemahiran motor yang baik dan mengembangkan koordinasi matatangan untuk menjalankan fungsi-fungsi motor yang diperlukan untuk melukis. Contengan kanakkanak muncul secara spontan dan sebahagian besarnya ditentukan oleh struktur mekanikal lengan, pergelangan tangan, dan tangan. Walaupun pada mulanya kesedaran dan perancangan mungkin tidak hadir, melalui contengan, kanak-kanak telah mencipta rekod tindakan mereka. Walau bagaimanapun, penyelidik mencadangkan bahawa kemahiran lukisan mungkin tidak diperlukan untuk mewujudkan satu gambaran mental pada kertas (contohnya, Golomb, 2004). Anak-anak muda yang tidak mempunyai pengalaman melukis cenderung untuk melukis figura manusia secara spontan apabila diberi pensil dan kertas. Golomb (2004) mengenal pasti lukisan kanak-kanak daripada figura manusia memberikan maklumat yang penting didalam pembangunan kognitif. Kajian ini lebih kerap digunakan daripada perwakilan lain dan membolehkan penyelidik untuk menilai perkembangan penggunaan kanak-kanak daripada perwakilan figura. Kanak-kanak biasanya maju dari contengan kepada wakilan bentuk dan seterusnya kepada perwakilan kompleks rangka manusia (Golomb, 2004; Harris, 1963). Dalam erti kata lain, dalam menuju kematangan dan membentuk kognitif, perwakilan mereka bergerak dari gambar-gambar yang mudah untuk dibezakan kepada suatu yang kompleks. Seorang kanak-kanak muda sering akan melukis "berudu" suatu figura dengan bulatan sebagai badan / kepala dan lukisan batang makcis sebagai kerangka (Golomb, 2004). Perwakilan ini adalah satu makhluk yang digenerik untuk melambangkan seseorang. Ketika kanak-kanak membangun, mereka bereksperimen dengan perwakilan rangka manusia dan akhirnya tiba di tahap boleh membeza dan membentuk gaya lukisan peribadi mereka. Lukisan kanak-kanak amat dipengaruhi oleh seni masyarakat mereka dan persekolahan. Kanakkanak yang berada dalam budaya yang tidak mementingkan seni menghasilkan bentuk lukisan yang mudah (Wales, 1990). Sekolah menyediakan peluang untuk melukis dan menulis dan bentuk seni mempunyai makna yang dikongsi oleh orang lain (Cox, 1993). Perkembangan kognitif kanak-kanak seperti yang digambarkan dalam lukisan figura juga boleh mencerminkan dunia sosial kanak-kanak. La Voy et al. (2001) menerokai idea itu, disebabkan budaya telah meresap kedalam kehidupan suatu kanak-kanak, maka lukisan figura kanak-kanak akan berlainan mengikut dudaya mereka, kanakkanak dari latar belakang budaya yang berbeza boleh mewakilkan perbezaan ini dalam lukisan mereka. Perbezaan budaya diperiksa dengan melihat perbezaan faktor-faktor social seperti senyuman, butir-butir dan persepsi nilai masyarakat dinyatakan pada ketinggian figura. Keputusan menunjukkan bahawa kanak-kanak Amerika melukis senyuman yang lebih dan kanak-kanak Jepun melukis lebih keperincian dan figura yang besar (La Voy et al. 2001). Begitu juga, Case dan Okamoto (1996) menunjukkan bahawa terdapat perbezaan budaya antara lukisan kanak-kanak Cina

dan Kanada ini. Penemuan ini menunjukkan bahawa lukisan kanak-kanak bukan sahaja mencerminkan pembangunan perwakilan tetapi kanak-kanak itu memahami diri dan juga budaya. Lukisan figura manusia pada kanak-kanak dan dalam lukisan keluarga juga digunakan oleh pakar psikologi untuk menilai personaliti (Knoff & Prout, 1985; Naglieri, 1988). Andaiannya adalah lukisan kanak-kanak mendedahkan dunia dalaman mereka seperti yang ditunjukkan didalam perwakilan pengalaman mereka dengan keluarga sendiri. Kelebihan menggunakan lukisan adalah ia mewakili satu cara untuk mengumpul data laporan diri kanak-kanak tanpa beberapa batasan soal selidik atau temuduga (Pianta, Longmaid, & Ferguson, 1999). Walau bagaimanapun, perbezaan individu serta kemahiran motor boleh mengelirukan pada kedua-duah pembolehubah iaitu lukisan dan penilaian personaliti yang mereka percaya telah diramalkan (Pianta & McCoy, 1997). Disebabkan perbezaan jantina dalam kemahiran motor (Halpern, 2000), wanita mungkin ada kelebihan jika tafsiran berdasarkan kriteria yang boleh dikelirukan dengan kemahiran motor. Sebagai contoh, Koppitz (1968) mendapati bahawa pelajar perempuan cenderung untuk memasukkan bahagian-bahagian badan yang lebih dan pakaian dalam lukisan figura mereka daripada kanak-kanak lelaki. Kerana lukisan sering ditafsirkan dalam dasar realisme (Pianta et al., 1999), yang dikenal pasti melalui kesempurnaan figura manusia, butir-butir tambahan yang dilukis oleh kanak-kanak perempuan boleh disalah tafsir sebagai manifesto kecerdasan unggul (Goodnow, 1977; Naglieri, 1988). Jika lukisan digunakan untuk tujuan penempatan sekolah, kanak-kanak lelaki mungkin di pihak yang rugi. Di samping itu, perbezaan jantina dalam lukisan bebas kanak-kanak mungkin menunjukkan bahawa kanak-kanak lelaki dan perempuan mempunyai perasaan yang berbeza dan cara-cara merasai objek apabila mereka melukis. Oleh itu, adalah penting untuk mengkaji perbezaan jantina untuk mewujudkan garis asas untuk pelbagai jenis lukisan yang sering digunakan untuk tujuan diagnostik. Di samping itu, kemahiran motor berkembang dengan pesat untuk kanak-kanak berusia antara 5 hingga 9 tahun. Oleh itu, umur kronologi adalah faktor penting untuk dipertimbangkan dalam prestasi lukisan. Lukisan kanak-kanak menunjukkan kemajuan yang besar dalam organisasi, perincian dan perwakilan kedalaman semasa zaman pertengahan kanak-kanak, apabila beberapa isyarat jarak seperti melukis objek yang jauh lebih kecil daripada objek yang hampir mula muncul (Braine, Schuble, Kugelmass, & Winter, 1993). Pembangunan komposisi, susunan bahagian-bahagian dalam gambar yang berlainan adalah bukti kanak-kanak melukis keluarga mereka. Golomb (2004) mencadangkan bahawa kebanyakan kanak-kanak merentasi kumpulan umur menyelaraskan ahli keluarga sebelah menyebelah menghadap ke hadapan walaupun, dengan peningkatan usia, komposisi menjadi lebih relevan dalam lukisan; kanak-kanak berumur 3-4 tahun tidak sepenuhnya menyelaraskan figura

keluarga dan tidak meletakkan secara rawak figura-figura pada muka surat, tetapi pada kanak-kanak yang lebih tua, penyelarasan bertambah baik dan mereka memaparkan peningkatan kesedaran terhadap koordinat dalam kertas. Melihat kuadran pada helaian kertas membolehkan kanak-kanak untuk bereksperimen dengan penempatan figura. Oleh itu, pembingkaian, penjajaran, dan komposisi tugas adalah strategi kanak-kanak untuk membuat kumpulan figura mereka bersama. Strategi yang paling kerap digunakan ialah penjajaran. Ia mendedahkan figura mana yang dikumpulkan bersama-sama (Golomb, 2004). Kumpulan jantina juga merupakan satu strategi yang sering digunakan oleh kebanyakkan kanak-kanak. Sebagai contoh, kanak-kanak akan melukis semua kanak-kanak perempuan sama tetapi berbeza untuk kanak-kanak lelaki. Penyusunan secara simetri ahli-ahli keluarga adalah satu lagi cara yang digunakan oleh anak-anak untuk mengumpul yang mengembang dengan usia. Penyusunan secara simetri merujuk kepada bagaimana anak-anak menyusun figura. Sebagai contoh, kanak-kanak membuat lukisan kumpulan kanak-kanak yang lebih tua dan lebih muda secara berasingan, atau meletakkan figura ibu bapa di tengah-tengah keluarga dengan adik beradik berada di sebelah menyebelah, perkara ini boleh dilihat dengan peningkatan usia. Dalam menggunakan strategi penyusunan simetri, kanak-kanak mendedahkan maklumat mengenai hubungan kekeluargaan mereka. Tambahan itu, maklumat mengenai siapakah figurafigura itu dapat dilihat dengan siaz hubungan, dengan ibu bapa dilukis lebih tinggi daripada kanakkanak. Oleh itu, lukisan keluarga kanak-kanak member harapan sebagai satu kaedah untuk mentafsirkan pernyataan hubungan emosi yang penting ini yang membawa kepada suatu perasaan artistik kanak-kanak. Satu lagi aspek penting dalam perkembangan kanak-kanak adalah keupayaan untuk menggambarkan ruang atau persekitarannya melalui pemahaman di mana objek terletak yang dibandingkan dengan diri sendiri. Liben dan Downs (1993, 2001) mendapati bahawa kanak-kanak seawal usia tiga boleh mengenali peta sebagai lambang ruang rujukannya tetapi pemahaman mereka adalah terhad kerana perkembangan simbolik dan konsep spatial. Mereka juga menunjukkan bahawa pada usia lima atau enam tahun, kanak-kanak boleh mengenal pasti hubungan ruang di atas peta, tetapi mempunyai masalah dengan geometri. Selain itu, kanak-kanak lelaki cenderung untuk melakukan yang lebih baik daripada perempuan dengan mengenal pasti dengan betul arah objek ketika peta itu dipusingkan 180 berbanding dengan bilik sebenar (Liben & Downs, 1993). Penemuan ini adalah konsisten dengan kajian lain yang menunjukkan lelaki mengatasi perempuan pada tugas-tugas yang memerlukan ruang-visual dan kebolehan mental putaran (Cherney & Collaer, 2005; Cherney & Neff, 2004; Halpern, 2000).

Pemahaman seorang kanak-kanak tentang tugasan spatial juga boleh diterokai melalui lukisannya. Kanak-kanak yang kecil gagal untuk memahami titik rujukan pada gambar pandangan dan tidak dapat memahami rujukan individu walaupun memahami bahawa gambar atau peta mewakili objek yang lain (Liben & Downs, 1993). Di samping itu, kanak-kanak mempunyai kesukaran memahami pandangan sudut gambar. Sebagai contoh, Liben dan Downs (2001) mendapati bahawa apabila menunjukkan gambar udara Chicago dan diminta untuk mengenal pasti rumput, kanak-kanak cenderung untuk mengenal pasti bahagian bawah halaman adalah rumput. Begitu juga, ramai anakanak muda dilaporkan bahawa wakilan jalan raya tidak boleh menjadi jalan raya kerana dua kereta tidak dapat melalui di atasnya.

Anak-anak muda cenderung melakukan yang lebih baik pada tugas-tugas pemetaan topologi manakala kanak-kanak lebih tua (8-12 tahun) cenderung melakukan yang lebih baik pada unjuran dan hubungan Euclid, sekali gus menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang titik rujukan (Golomb, 2004; Liben & Downs, 2001). Golomb menyedari bahawa kanak-kanak berusia 7 hingga 8 mula menggambarkan hubungan dekat-jauh dengan menggunakan paksi menegak dalam halaman. Selain itu, aspek yang penting pembangunan spatial adalah keupayaan untuk melihat dunia secara pandangan atas. Iijima, Arisaka, Minamoto, dan Arai (2001) mendapati bahawa perkiraan baris atau hadapan adalah yang paling biasa digunakan oleh kanak-kanak perempuan, manakala lukisan komposisi udara adalah jauh lebih banyak di dalam lukisan kanak-kanak lelaki. Budak lelaki juga cenderung untuk melukis objek dinamik (contohnya, kereta, mesin dan robot) dalam warna yang berani manakala perempuan cenderung untuk melukis alam dan objek yang berorientasikan kehidupan(contohnya, manusia, bunga dan rama-rama) menggunakan warna-warna hangat. Perbezaan jantina didalam lukisan mencerminkan beberapa perbezaan jantina yang terdapat dalam pilihan mainan dan aktiviti masa lapang.

3.0 Lukisan figura kanak-kanak berumur 3 hingga 12 tahun yang diambil dari pelbagai laman web.

3.1 Teori Artistik Al Hurwitz dan Michael Day Perkembangan artistik Al Hurwitz dan Michael Day (1995) dibahagikan kepada tiga tahap iaitu tahap pertama untuk kanak-kanak dua hingga empat tahun iaitu tahap manipulatif atau zaman awal kanak-kanak. Tahap kedua untuk kanak-kanak enam hingga sembilan tahun iaitu tahap membuat simbol. Tahap ketiga untuk kanak-kanak sepuluh hingga tiga belas tahun iaitu tahap pra remaja. Bagi kanak-kanak di taska, tadika, tahun satu dan dua sekolah rendah, mereka akan mengalami tahap perkembangan artistik Al Hurwitz dan Michael Day dari tahap satu hingga permulaan tahap dua. Perkembangan artistik Viktor Lowenfeld (1947) dibahagikan kepada enam tahap: Tahap pertama: kanak-kanak dua tahun - Tahap contengan (scribbling stage). Tahap kedua: kanak-kanak tiga hingga empat tahun - Tahap pra skematik (The preschematic stage). Tahap ketiga: kanak-kanak enam tahun iaitu tahap skematik (The schematic stage). Tahap keempat: kanak-kanak lapan hingga sepuluh tahun. Tahap kumpulan : permulaan realisme (The gang stage : The dawning realism). Tahap kelima: kanak-kanak dua belas tahun. Tahap pseudo-naturalistik (The pseudo-naturalistic stage) Tahap keenam: remaja empat belas hingga enam belas tahun . Waktu untuk membuat keputusan (The period of decision). Bagi kanak-kanak di taska, tadika, sekolah rendah mereka akan mengalami tahap perkembangan artistik Viktor Lowenfeld dari tahap satu hingga tahap empat. Pada usia tujuh dan lapan tahun mengikut Al Hurwitz dan Day, perkembangan artistik kanak-kanak adalah di tahap membuat simbol. Mengikut Victor Lowenfeld, kanak-kanak berusia lapan tahun adalah di tahap permulaan realisme. Perkembangan artistik kanak-kanak adalah berlaku secara beberapa peringkat dan beransur-ansur. Hasil karya seni mereka akan memperlihatkan karakteristik kepada setiap peringkat sewaktu mereka melaluinya. Ketika kesemua tahap pembentukannya, kanakkanak menghadapinya dengan kadar yang berbeza dimana kanak-kanak akan memperlihatkan

karakteristik satu atau lebih tahap pada masa yang sama. Kesedaran tentang tahap ini adalah perlu untuk mengetahui tahap individu yang telah dijangkakan untuk kanak-kanak.

Lukisan 1: Lukisan budak lelaki umur 3 tahun - Men with hats in a truck. Sumber: http://www.therollingacresfarm.com/?p=1151

Lukisan 2: Lukisan budak perempuan umur 4 tahun lukisan rawak. Sumber: http://librarian.newjackalmanac.ca/2012_10_01_archive.html

Peringkat menconteng (Kira-kira umur 2 3 tahun) Dalam Peringkat ini, kanak-kanak berkembang dari menconteng tidak terkawal ke peringkat membuat tanda yang terkawal dan akhirnya ke peringkat menamakan iaitu dia mampu untuk bercakap tentang tanda atau wakilan yang dilukis dan mengaitkannya dengan suatu pengalaman. Pada awalnya, membuat tanda adalah aktiviti fizikal bukannya aktiviti membuat gambar. Disebabkan pada awalnya niat kanak-kanak bukan untuk membuat gambar, kanakkanak itu mungkin tidak ingin bercakap tentang gambar yang dilukisnya. Tanda dan contengan menjadi suatu yang berkait dengan diri, idea, peristiwa, orang dan objek, menamakan tanda ini menjadi penting untuk kanak-kanak ini. Objek pertama yang boleh di kenali selalunya adalah figura manusia, ini menunjukkan kanak-kanak mempunyai minat dengan manusia. Lukisan 1 dan Lukisan 2 menunjukkan lukisan kanak-kanak yang berumur 3 dan 4 tahun. Daripada lukisan-lukisan ini, kedua-dua kanak-kanak ini telah melukis figura manusia serta figura gambar keluarnya( Lukisan 2). Terdapatnya lukisan kenderaan di kedua lukisan ini, ini menunjukkan kenderaan merupakan pengalaman yang sering dilaluinya.

Selain itu, seperti yang dibincangkan pada bahagian (a), didapati juga lukisan kedua-dua kanakkanak lelaki dan perempuan ini mempunyai perbezaan dari segi warna dan gaya lukisan. Lukisan 1 yang dilukis oleh kanak-kanak lelaki mempunyai gaya dan pemilihan warna yang garang, kandungan contengan seperi lelaki bertopi dan trak merupakan ciri-ciri yang selalu ada pada seorang lelaki. Manakala pada Lukisan 2 yang dilukis oleh seorang kanak-kanak perempuan menunjukkan gaya lukisan lembut dengan pemilihan warna yang lembut serta warna warni. Contengan ini juga berorientasikan kehidupan dengan terdapatnya awan, matahari dan rumput yang menandakan sifat semula jadi seorang perempuan. Kanak-kanak ini juga memahami manusia yang dewasa adalah lebih tinggi daripada kanak-kanak.

Lukisan 3 : lukisan budak lelaki umur 5 tahun - Mom, Dad, the dog and the fish!. Sumber: http://www.artsology.com/gallerydetail.php?item=15

Lukisan 4: Lukisan budak umur 6 tahun - A Christmas scene. Sumber: http://www.artsology.com/gallerydetail.php?item=52

Lukisan 5: Lukisan budak lelaki umur 7 tahun - Intrepritasi kepada LEGO Star Wars atau LEGO Ninjago. Sumber: http://librarian.newjackalmanac.ca/2012_10_01_archive.html

Peringkat Praskematik (kira-kira umur 3-6 tahun) - Komunikasi grafik bermula pada peringkat ini; kanak-kanak secara sedar membuat bentuk yang berkaitan dengan persekiran mereka. Pada waktu ini terdapatnya hubungan diantara niat kanak-kanak dan wakilan. - Bentuk cenderung kepada geometri. - Ada wakilan mungkin kelihatan terbalik atau menyiring; figura yang terletak menaik kebelakang kelihatan jatuh kebelakang; cerobong api adalah berserenjang dengan atap. - Warna selalunya digunakan secara emosi atau rambang (contohnya rumput warna ungu). - Letakkan dan saiz objek adalah ditentukan secara subjektif. Kanak-kanak akan membesarkan makluk dan objek yang secara emosi penting kepada mereka dan tidak mempedulikan untuk yang tidak penting. - Wakilan selalunya bengkak bengkok untuk memenuhi ruang yang ada. - Jika orang dilukis, dia akan menghadap kepada penonton dan selaluinya senyum. - Secara beransur, lukisan kanak-kanak akan merangkumi lengan (yang selalunya disambungkan dari kepala), badan, jari, pakaian, rambut dan perincian yang lain. Lukisan 3 menunjukkan lukisan budak lelaki yang berumur 5 tahun. Dalam lukisan ini, terdapatnya ibu, ayah, anjing dan ikan. Ibu dan ayah dilukis sebagai suatu wakilan yang amat besar, ini menandakan ibu dan ayahnya merupakan orang yang terpenting pada kanak-kanak ini. Kanak-kanak ini juga melukis haiwan kesukaannya iaitu anjing dan ikan, dalam lukisan ini juga memperlihatkan kesemua objek hidup dilukis menghadap penonton dan tersenyum. Lukisan 4 memperlihatkan suatu lukisan yang bergeometri untuk kanak-kanak yang berumur 6 tahun, berbanding Lukisan 3, Lukisan 4 adalah lebih teratur dan mempunyai kesedaran tentang jarak diantara objek yang mana kelihatan figura manusia adalah lebih kecil berbanding pokok krismas. Manakalah pokok, hadiah dan meja yang dilukis memperlihatkan suatu manipulasi geometri yang agak baik. Lukisan 5 memperlihatkan suatu lukisan tentang minat dan pengalaman seseorang kanak-kanak. Warna yang digunakan agak garang iaitu ia merupakan situasi perang yang selalu dilihatnya didalam televisyen atau video. Kanak-kanak ini telah membangunkan tahap skematiknya dimana lukisannya

melambangkan suatu peristiwa atau penceritaan yang ingin disampaikannya melalui lukisan. Terdapatnyakapal angkasa, robot dan pihak yang berlawan didalam intrepretasi kanak-kanak yang berumur 7 tahun ini. Terdapat bukti fahaman spatial didalam gambaran ini.

Lukisan 6 : Lukisan budak perempuan umur 8 tahun - lukisan untuk cikgu Mana. Sumber: http://mizmona.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

Lukisan 7 : Lukisan budak lelaki umur 9 tahun - Self portrait, with baseball and football equipment, and the NY Giants logo. Sumber:http://www.artsology.com/gallerydetail.php?item=72 Peringkat Skematik (Kira-kira umur 6-8) - Kebanyakkan kanak-kanak membangunkan kesedaran skematik pada tahap ini satu makna konseptual objek yang diwakilkan didalam suatu karya seni. - Objek seperti manusia, pokok dan rumah dilukis lebih teliti dan perinci, menunjukkan suatu keindividuan pada kanak-kanak. - Terdapat bukti pemahaman hubungan spatial. Orang berdiri pada garis asas, burung serta kapal terbang terbang di atas. Objek selalunya di susun sebaris dengan garis asas tanpa menyentunya. - Langit selalunya dilukis dengan garis-garis warna pada atas kertas. Ruang diantara langit dan garis asas mewakili udara. - Dua garis asas untuk depan dan belakang mungkin digunakan.

- Objek selalunya dilukis pada sudut yang tepat pada kedua-dua garis asas untuk menunjukkan dua objek yang bertentangan pada titik tengah. - Bahagian dalam atau luaran objek seperti rumah mungkin ditunjukkan dengan lukisan diluar dinding. - Pada lukisan yang sama, objek mungkin dilukis melauipelbagai sudut yang berbeza. Contohnya, dalam gambar sebuah dapur, barangan mungkin dilukis dari tepi, manakala bekas kucing dimana kucing sedang tidur mungkin dilukis dari pandangan atas supaya amat penting kucing ini dilihat.

Lukisan 6 menunjukkan suatu lukisan yang amat beremosi untuk kanak-kanak perempuan yang berumur 8 tahun. Lukisan tersebut memperlihatkan suatu lukisan yang mewakilkan perasaan sayangnya kepada cikgunya. Dalam lukisan ini juga, kanak-kanak ini telah mampu melukis ciri-ciri budaya dan persekitarannya dimana budaya melayu muslim yang memakai tudung, piring satelit Astro juga kelihatan ini menunjukkan nilai kehidupan sehariannya. Selain itu juga, kanak-kanak ini juga telah melukis figura manusia secara terperinci dimana kelihatan lukisan mata, hidung, mulut dan jari-jemari. Lukisan 7 Kayu lisut, bola lisut dan bola ragbi dilukis pada perspektif yang berbeza, ini adalah kerana ia amat penting untuk dilihat. Warna langit dilukis dengan warna biru menunjukkan sesedaran spatial. Lukisan diri sendiri amat terperinci dengan mata, hidung, mulut, telinga, gaya rambut dan corak baju dilukis dengan teliti. Kedudukan bola lisut adalah pada tengah-tengah garis asas gambar dan lebih besar dari pada bola ragbi, mungkin kanak-kanak ini lebih gemar bermain bola lisut berbanding ragbi.

Lukisan 8 : Lukisan budak lelaki umur 10 tahun Cyclops. Sumber: http://www.comicsalliance.com/2012/01/11/declan-shalvey-art/

Lukisan 9: Lukisan budak perempuan umur 11 tahun - Education to Reach the Unreached. Sumber: http://www.seameo.org/images/stories/Programmes_Projects/Community_Involvement/2010_SEAM EO_Hand_Drawing_Competition/Hand/others/malay_5.jpg

Lukisan 10: Lukisan budak lelaki Umur 12 - Nature Education. Sumber: http://www.seameo.org/images/stories/Programmes_Projects/Community_Involvement/2010_SEAM EO_Hand_Drawing_Competition/Hand/others/malay_12.jpg

Tahap Permulaan Realisme - The Gang Stage (Kira-kira umur 8 10) Pada tahap ini, kanak-kanak telah mula menyedari bahawa mereka adalah ahli kepada masyarakat; rakan sebaya atau gang menjadi penting. - Figura manusia menunjukkan perincian yang lebih. Jantina dan pekerjaan mungkin dilukis dengan jelas. - Disebabkan penekanan diberikan terhadap perincian berbanding aksi, manusia di perlihatkan dengan bentuk yang kaku. - Orang mula kelihatan berprofil. - Pelajar disibukkan dengan lukisan realism dan sangat sedar dengan lukisan mereka. - Garis asas telah hilang dan pemahaman tentang ruang timbul; pertindihan dan hubungan diantara objek timbul. Percubaan dibuat untuk menunjukkan kedalaman melalui saiz objek. - Langit turun ke horizon. Lukisan 8 kanak-kanak yang berumur 10 tahun ini menjadi sangat mementingkan produk lukisannya. Kemahuan untuk menjadi naturisme menunjukkan pertukaran kearah ekspresi kedewasaan iaitu kemahuan untuk melukis apa yang dilihat. Figura manusia yang dilukis menghampiri kepada nisbah yang betul. Karekteristik jantina adalah ditekankan. Lukisan kartun amat popular untuk kanak-kanak ini. Lukisan 9 kanak-kanak ini mempunyai lukisan yang mempunyai cirri-ciri tentang perspektif dan kedalaman. Kesedaran tentang alam juga digambarkan didalam lukisan ini. Element seperti pendidikan dan juga elemen budaya melayu (orang tua yang bercerita di bawa pokok)yang penting kepada kanak-kanak ini dilukis secara terperinci.

Tahap pseudo-naturalistik (Kira-kira umur 12- 14)

Lukisan 10 Kontra kepada Lukisan 9, yang dilukis oleh seorang budak lelaki menunjukkan kanakkanak perempuan telah melukis sesuatu tentang betapa pentingnya pelajaran dan mencapai cita-cita. Manakala kanak-kanak lelaki ini pula tbanyak melukis tentang hobi dan keseronokkan bermain

diluar bilik darjah. Ini dapat dilihat melalui lukisannya yang terdapat figura yang bermain gitar, bermain layang-layang, bermain bola, bermain gitar, melukis dan bermain kapal mainan. Ini menunjukkan pada tahap ini personality jantina dan bersekitaran memainkan peranan di dalam pembentukan keindividuan. Kesimpulan Seni boleh dirujuk sebagai suatu proses dan manifestasi kepada ekspresi diri, penilaian yang menentukan elemen-elemen yang wajar diketengahkan di dalam hasil seni, di dalam menyampaikan idea, emosi, perasaan, kepercayaan di dalam bentuk yang difikirkan paling efektif. Melukis dapat membantu kanak-kanak meningkatkan daya penguasaan kendiri, cara mencapai kepuasan diri dan sebuah medium komunikasi. Dengan kematangan dan peningkatan ketangkasan, kanak-kanak melukis perkara-perkara yang mereka tahu dan bukannya yang dilihat atau dirasa. Dengan usia, kanak-kanak membangunkan kapasiti (memori) dan kemahiran motor yang diperlukan untuk mewakili dan mencipta satu aspek pengalaman seharian mereka. Meneroka perwakilan mental kanak-kanak melalui lukisan boleh membantu penyelidik dengan pemahaman yang lebih baik kepada struktur pembangunan pengetahuan mereka. Satu lagi aspek penting dalam perkembangan kanak-kanak adalah keupayaan untuk menggambarkan ruang atau persekitarannya melalui pemahaman di mana objek terletak yang dibandingkan dengan diri sendiri.Dalam menggunakan strategi penyusunan simetri, kanak-kanak mendedahkan maklumat mengenai hubungan kekeluargaan mereka. Lukisan kanak-kanak amat dipengaruhi oleh seni masyarakat mereka dan persekolahan selain perbezaan jantina. Peringkat perkembangan artistik kanak-kanak menurut Victor (1947) adalah: Tahap pertama: kanak-kanak dua tahun - Tahap contengan (scribbling stage). Tahap kedua: kanak-kanak tiga hingga empat tahun - Tahap pra skematik (The preschematic stage). Tahap ketiga: kanak-kanak enam tahun iaitu tahap skematik (The schematic stage). Tahap keempat: kanak-kanak lapan hingga sepuluh tahun. Tahap kumpulan : permulaan realisme (The gang stage : The dawning realism). Tahap kelima: kanak-kanak dua belas tahun. Tahap pseudo-naturalistik (The pseudo-naturalistic stage).

Rujukan Buku dan Jornal: Braine, L. G., Schauble, L., Kugelmass, S., & Winter, A. (1993). Representation of depth by children: Spatial strategies and lateral biases. Developmental Psychology, 29, 466479. Case R., & Okamoto, Y. (1996). The role of central conceptual structures in the development of childrens thought. Monographs of the Society for Research in Child Development, 246(61), 12. Case, R. (1985). Intellectual development: Birth to childhood. Orlando, FL: Academic Press. Cherney, I. D., & Collaer, M. L. (2005). Sex differences in line judgment: Relationship to mental rotation, academic preparation and strategy use. Perceptual and Motor Skills, 100, 615627. Cherney, I. D., & Neff, N. L. (2004). Role of strategies and prior exposure in mental rotation. Perceptual and Motor Skills, 98, 12691282. Cox, M. V. (1993). Childrens drawings of the human figure. Hove, UK: Erlbaum. DeLoache, J. S. (1987). Rapid change in the symbolic functioning of very young children. Science,238, 15561557. DeLoache, J. S., Pierroutsakos, S. L., & Troseth, G. L. (1996). The three Rs of pictoral competence. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development (Vol. 12, pp. 148). Bristol PA: Jessica Kingsley. Golomb, C. (2004) The childs creation of a pictorial world. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Goodnow, J. J. (1977). Childrens drawings. Cambridge, MA: Harvard University Press. Halpern, D. F. (2000). Differences in cognitive abilities (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Halpern, D. F. (2000). Differences in cognitive abilities (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Harris, D. B. (1963). Childrens drawings as measures of intellectual maturity: A revision and extension of the Goodenough Draw-a-Man Test. New York: Harcourt, Brace and World, Inc. Iijma, M., Arisaka, O., Minamoto, F., & Arai, Y. (2001). Sex differences in childrens free drawings:A study on females with congenital adrenal hyperplasia. Hormones and Behavior, 40,99 104. Knoff, H. M., & Prout, H. T. (1985). Kinetic Drawing System for family and school: A handbook. Los Angeles: Western Psychological Services. Koppitz, E. M. (1968). Psychological evaluation of childrens human drawings. New York: Crune and Stratton. La Voy, S. K., Pederson, W. C., Reitz, J. M., Brauch, A. A., Luxenberg, T. M., & Nofisnger, C. C. (2001). Childrens drawings: A cross-cultural analysis from Japan and the United States. School Psychology International, 22, 5363.

Liben, L. S., & Downs, R. M. (1993). Understanding personspacemap relations: Cartographic and developmental perspectives. Developmental Psychology, 29, 739752. Liben, L. S., & Downs, R. M. (2001). Geography for young children: Maps as tools for learning environments. In S. L. Golbeck (Ed.), Psychological perspectives on early childhood education:Reframing dilemmas in research and practice (pp. 220252). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Al Hurwitz & Michael Day. (1995). Children and their art: Methods for Elementary School. Wadsworth Publishing.United States of America. Naglieri, J. A. (1988). Draw-a-Person: A quantitative scoring system. New York: Psychological Corporation. Naglieri, J. A. (1988). Draw-a-Person: A quantitative scoring system. New York: Psychological Corporation. Pianta, R. C., & McCoy, S. (1997). The first day of school: The predictive utility of an early school screening program. Journal of Applied Developmental Psychology, 18, 122. Pianta, R. C., Longmaid, K., & Ferguson, J. E. (1999). Attachment-based classifications of childrens family drawings: Psychometric properties and relations with childrens adjustment in kindergarten. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 244255 Pressley, M. (1977). Imagery and childrens learning: Putting the picture in developmental perspective. Review of Educational Research, 49, 319370. Tallandini, M. A., & Valentini, P. (1991). Symbolic prototypes in childrens drawings of schools. Journal of Genetic Psychology, 152, 179190. Viktor Lowenfeld (1947). Creative and Mental Growth, Prentice Hall. UK Wales, R. (1990). Childrens pictures. In R. Grieve & M. Hughes (Eds.), Understanding children (pp. 140155). Oxford, UK: Blackwell.

Rujukan laman web: http://librarian.newjackalmanac.ca/2012_10_01_archive.html http://librarian.newjackalmanac.ca/2012_10_01_archive.html http://mizmona.blogspot.com/2011_03_01_archive.html http://www.artsology.com/gallerydetail.php?item=15 http://www.artsology.com/gallerydetail.php?item=52 http://www.artsology.com/gallerydetail.php?item=72

http://www.comicsalliance.com/2012/01/11/declan-shalvey-art/ http://www.seameo.org/images/stories/Programmes_Projects/Community_Involvement/2010_SEAM EO_Hand_Drawing_Competition/Hand/others/malay_12.jpg http://www.seameo.org/images/stories/Programmes_Projects/Community_Involvement/2010_SEAM EO_Hand_Drawing_Competition/Hand/others/malay_5.jpg http://www.therollingacresfarm.com/?p=1151