Anda di halaman 1dari 1

Oh Indah Kasih-Mu

Do = Es
6/8

Lagu
Arsm.

: M P. Siagian
: M. Withaka

5<

3.. 4.4

3 . 2 1

7< 1

2.. 3.2

1 7<

1 2

5<

17<1 212

3 2 3 6<

7< 1

7< . . 7< . 7<

6<

1 7<

1 2

5.. 6.6

5 . 4 3

23

4.. 5.3

1 3

3 4

1.. 2.2

3 . 3 6<

6< 6<

5< . . 5< . 5</

6<

6< 6<

6<

6< 7<

Sung-guh

da-mai dan te- nang hi-dup di

Tri- ma

ka-sih-

ku ba- gi

da-lam tang-an Tu-

Tu-han yang te- lah

su- di ha-

3.. 4.4

3 . 2 1

7< 1

2.. 3. 2

1..

1.0

17<1 212

3 2 3 6<

7< 1

7< . . 7< . 7<

1..

1.0

5.. 6.6

5 . 4

2 3

4.. 5. 4

3..

3.0

1.. 2.2

3 . 2 6<

6< 6<

5< . . 5< . 5<

1..

1.0

bak-

ti pe- nuh gi- rang da-lam ka-

sih Tu- han,

ha-

rap sla- lu

ser- ta- ku

Eng-kau te-tap

be-

han ku-ber
dir ku-ber

234

35 3

234

3..

234 353

234 3 .5

1> . 1> 1> 7 6

7<12

131

7<12

1..

7<12 131

7< 1 2 1 . 3

4.4 5 .5

5.6 5.5

5.6 5..

5.6 5.5

5 .5 5 .5

6.6 654

5< . .

3< . 3<

5< . 5< 1 . .

5< . . 3< . 3<

5< . 5< 1 . 1

4 . 4 2 . 2/

Oh,

in- dah

ka- sih-Mu,

tem- pat-ku

ber-te- duh, Oh in- dahnya ka-

Oh,

ce- rah- nya ha- ti,

ber-

sih Tu- han Oh ce- rah-nya bu-

kat ka-

5 . 4 3..

3.3

2 1 2

1..

1.0

3 . 2 1..

1.1

7< 5< 5<

5< . .

5< . 0

5 . 5/ 6 . .

6.6

5 5 4

3..

3.0

3 . 3 6< . .

2.2

5< 5< 5<

1..

1.0

sih Tu- han

in- dah

kasih Tu- han.

di

tri- ma

kasih Tu- han.

ha- ti