Anda di halaman 1dari 24

OBJEKTIF

Kami pelajar yang mengambil matapelajaran Matematik Tambahan yang diperlukan untuk menjalankan Kerja Projek Matematik Tambahan (KPMT). Pada tahun ini, Bahagian Sektor Pengurusan Akademik, Kementerian Pelajaran Negeri Perak telah menyediakan soalan. Projek ini boleh dilakukan dalam kumpulan atau individu, tetapi setiap pelajar dijangka perlu mengemukakan laporan bertulis secara individu. Setelah selesai Kerja Projek Matematik Tambahan ,kami mendapat pengalaman yang berharga dan dapat: memohon dan menyesuaikan pelbagai strategi penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin. persekitaran bilik darjah pengalaman yang mencabar, menarik, bermakna dan oleh itu meningkatkan kemahiran pemikiran pelajar. mengalami persekitaran bilik darjah di mana pengetahuan dan kemahiran yang digunakan dalam cara yang bermakna dalam menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. persekitaran bilik darjah pengalaman di mana orang-orang yang menyatakan pemikiran matematik, pemikiran dan komunikasi adalah sangat digalakkan dan dijangka. persekitaran bilik darjah pengalaman yang merangsang dan meningkatkan pembelajaran yang berkesan. memperoleh komunikasi matematik yang berkesan melalui lisan dan bertulis, dan menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea matematik yang betul dan tepat. meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran matematik melalui penyelesaian masalah dengan cara yang meningkatkan minat dan keyakinan. bersedia untuk tuntutan aku janji masa depan kita dan di tempat kerja. menyedari bahawa matematik adalah satu alat yang penting dan berkuasa dalam menyelesaikan masalah kehidupan sebenar itu membangunkan sikap positif terhadap matematik. melatih diri kita bukan sahaja untuk menjadi pelajar yang bebas tetapi juga untuk bekerjasama, untuk bekerjasama, dan berkongsi pengetahuan dalam persekitaran yang menarik dan sihat. menggunakan teknologi khususnya ICT dengan betul dan berkesan melatih diri kita untuk menghargai nilai-nilai intrinsik matematik seperti kemas,sistematik jitu dan untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. menyedari kepentingan dan keindahan matematik.

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

PENDAHULUAN
SEJARAH NUMBER INDEKS

Nombor indeks adalah bertujuan untuk mengkaji perubahan dalam kesan-kesan faktorfaktor yang tidak boleh diukur secara langsung. Menurut Bowley, "nombor Indeks used untuk mengukur perubahan dalam beberapa kuantiti yang kita tidak boleh melihat secara langsung ". Sebagai contoh, perubahan dalam aktiviti perniagaan di Negara tidak mampu pengukuran langsung tetapi ia adalah mungkin untuk mengkaji perubahan relatif dalam aktiviti perniagaan dengan mengkaji perubahan dalam nilai-nilai beberapa faktor-faktor yang memberi kesan kepada aktiviti perniagaan, dan yang mampu nombor measurement.Indek langsung biasanya menggunakan alat statistik untuk mengukur turun naik gabungan dalam pembolehubah yang berkaitan dengan kumpulan. Jika kita ingin membandingkan tahap harga barangan pengguna hari ini dengan yang lazim sepuluh tahun yang lalu, kita tidak berminat untuk membandingkan harga hanya satu perkara, tetapi dalam membandingkan beberapa jenis tahap harga purata. Kita mungkin ingin membandingkan pengeluaran pengeluaran pertanian atau perindustrian hadir dengan pada masa kemerdekaan. Di sini sekali lagi, kita perlu mengambil kira semua perkara yang pengeluaran dan setiap perkara yang telah menjalani peningkatan pecahan yang berbeza (atau penurunan). Bagaimana kita mendapatkan ukuran komposit? Langkah komposit disediakan dengan nombor indeks yang boleh ditakrifkan sebagai alat untuk menggabungkan perubahan yang telah datang dalam kumpulan pembolehubah yang berkaitan dengan tempoh masa, dengan tujuan untuk mendapatkan seorang tokoh yang mewakili hasil 'bersih' daripada perubahan dalam membentuk pembolehubah.

Nombor indeks boleh diklasifikasikan dari segi pembolehubah yang mereka adalah bertujuan untuk mengukur. Dalam perniagaan, kumpulan yang berbeza daripada pembolehubah dalam ukuran yang teknik nombor indeks yang biasa digunakan ialah (i) harga (ii) kuantiti, (iii) nilai dan (iv) activity.Thus perniagaan, kami mempunyai indeks harga borong, indeks harga pengguna, indeks pengeluaran perindustrian, indeks nilai eksport dan indeks aktiviti perniagaan, dan lain-lain di sini kita akan berminat terutamanya dalam nombor indeks harga menunjukkan perubahan terhadap masa, walaupun kaedah yang diterangkan boleh digunakan untuk kes-kes lain. Secara umum, tahap semasa harga dibandingkan dengan tahap harga pada masa lalu. Tempoh masa ini dipanggil tempoh semasa dan beberapa tempoh dalam Pastis dipanggil tempoh asas.

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Nombor Indeks: Nombor indeks adalah kaedah statistik yang direka untuk menunjukkan perubahanperubahan yang berubah-ubah atau kumpulan pembolehubah yang berkaitan berkenaan dengan masa, lokasi geografi atau ciri-ciri lain seperti pendapatan, pekerjaan, dan lain-lain koleksi nombor indeks bagi tahun yang berbeza, lokasi, dan lain-lain, adalah kadang-kadang dipanggil satu siri indeks. Bilangan Indeks mudah: Beberapa indeks mudah adalah beberapa bahawa langkah-langkah perubahan yang relatif dalam pembolehubah tunggal berkenaan dengan asas. Bilangan Indeks Komposit: Beberapa indeks komposit adalah nombor yang mengukur satu perubahan purata relatif dalam agroup pembolehubah relatif berkenaan dengan asas.

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Kata penghantar

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan Alhamdulillah, kerana memberi saya kekuatan dan kesihatan untuk melakukan kerja-kerja projek ini. Tidak lupa ibu bapa saya untuk menyediakan segala-galanya, seperti wang, untuk membeli apaapa yang berkaitan dengan kerja-kerja projek ini dan nasihat mereka, yang merupakan perkara yang perlu dalam projek ini .Internet, buku-buku, komputer, dan dan lain-lain. Mereka juga menyokong saya dan mengalakkan saya untuk melengkapkan tugas ini supaya saya tidak akan berlengah-lengah dalam melakukan kerja projek ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru matapelajaran Matematik Tambahan saya iaitu, Puan Nor Afida Binti Johari bertujuan untuk membimbing saya dan rakan-rakan saya sepanjang projek ini. Kami mempunyai beberapa masalah dalam melakukan tugas ini, tetapi dia mengajar kami sabar sehingga kami tahu apa yang perlu dilakukan. Dia cuba dan cuba untuk ajar sehingga kami memahami apa yang kami sepatutnya lakukan dengan kerja-kerja projek. Akhir sekali, rakan-rakan saya yang telah melakukan projek ini dengan saya dan berkongsi idea-idea kami. Mereka membantu apabila kami digabungkan dan dibincangkan bersama-sama apabila kami mempunyai tugas ini untuk dilakukan.

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

BAHAGIAN A MINUMAN KEGEMARAN SAYA

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

BAHAGIAN B

A = DUTCH LADY B = YEOS C = MARIGOLD D = NESTLE MILO E = F&N SEASON a) JENAMA HARGA (RM) ISIPADU (ml) HARGA UNTUK 100 ml NUTRISI TENAGA (kcal) KARBOHIDRAT (g) JUMLAH GULA (g) PROTEIN (g) LEMAK (g) A 3.20 110 RM 0.32 B 3.70 125 RM 0.37 C 1.20 200 RM 0.48 D 1.70 250 RM 0.85 E 1.10 1000 RM 0.88

28 7.0 7.0 0.0 0.0

75 8.4 6.0 3.2 3.4

PER 100 ml / SETIAP 100 ml 48 60 11.9 8.2 11.6 0.0 0.0 JADUAL 1 8.1 2.8 1.4

68 11.0 7.1 1.7 1.9

Antara lima jenis air kotak tersebut, saya telah memilih Jenama D sebagai best choice kerana jenama D telah melengkapi kesemua kandungan nutrisi yang dikehendaki dan harga yang berpatutan. Tambahan lagi, tenaga dan karbohidrat yang terkandung dalam jenama ini agak tinggi iaitu masing-masing bernilai 60 kcal dan 8.2 g. Jenama ini juga mempunyai kandungan protein yang agak tinggi seperti yang kita ketahui,protein amat penting dalam pemakanan kerana protein dapat membantu kita dalam proses pembentukan tisu-tisu di dalam badan kita dan juga dapat menguatkan gigi. Bukan itu sahaja, kandungan lemak dalam jenama D ini adalah sedikit berbanding jenama yang lain. Mengikut urutan piramid makanan ,lemak adalah terletak di bahgian teratas sekali iaitu kandungan yang mesti dikurangkan pengambilannya kerana apabila terlalu banyak lemak dalam badan boleh mengakibatkan obesiti.Kesimpulannya, jenama D adalah best choice kerana jenama ini menepati kandungan yang dikehendaki berteraskan pyramid makanan dan harga yang bersesuaian.

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

b) JENAMA INDEKS HARGA PADA TAHUN 2014 2013 100 100 100 100 100 2014 125 80 110 150 100 JADUAL 2 PENINGKATAN INDEKS HARGA 25 -20 10 50 0

A B C D E

JENAMA

A B C D E

2013 HARGA UNTUK 1 KOTAK MINUMAN RM 3.20 RM 3.70 RM 1.20 RM 1.70 RM 1.10 JADUAL 3

2014 HARGA UNTUK 1 KOTAK MINUMAN RM 4.00 RM 2.96 RM 1.32 RM 2.55 RM 1.10

JENAMA

2013 HARGA UNTUK DUA DOZEN MINUMAN RM 76.80 RM 88.80 RM 28.80 RM 40.80 RM 26.40 JADUAL 4

2014 HARGA UNTUK DUA DOZEN MINUMAN RM 96.00 RM 71.04 RM 31.68 RM 61.20 RM 26.40

A B C D E

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

JENAMA

HARGA

INDEKS HARGA BAGI TAHUN 2014 [2013=100]

HARGA DALAM TAHUN 2014 BAGI SETIAP KOTAK x 100

RM3.20

125 x 100 = RM4.00

RM3.70

80

x 100 = RM2.96

RM1.20

110

x 100 = RM1.32

RM1.70

150

x 100 = RM2.55

RM1.10

100

x 100 = RM1.10 JADUAL 5

JENAMA A B C D E

HARGA BAGI DUA DOZEN AIR KOTAK PADA 2014 RM4.00 x 24 = RM96.00 RM2.96 x 24 = RM71.04 RM1.32 x 24 = RM31.68 RM2.25 x 24 = RM54.00 RM1.10 x 24 = RM26.40 JADUAL 6

JUMLAH HARGA = RM96.00 + RM71.40 + RM31.04 + RM54.00 + RM26.40 = RM279.12

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

c)

Series 1

JENAMA A JENAMA B JENAMA C JENAMA D JENAMA E

JENAMA C = x (360 - 90 - 60 - 42 )

= 112

JENAMA D = x (360 - 90 - 60 - 42 ) = 56 Indeks gubahan bagi lima jenama kotak minuman pada tahun 2014 berasaskan tahun 2013, JENAMA JENAMA A JENAMA B JENAMA C JENAMA D JENAMA E I 125 80 110 150 100 565 W 90 60 112 56 42 360 IW 11250 4800 12320 8400 4200 40970

= 113.81
KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

BAHAGIAN C
Kebanyakan minuman kotak dalam pasaran berbentuk kuboid. Luas permukaan suatu kuboid, A cm,boleh dihitung dengan mudah untuk memberikan kita satu anggaran kasar tentang jumlah bahan yang digunakan untuk membuat kotak minuman itu. Begitu juga, isipadu kotak tersebut boleh dihitung untuk menunjukkan isipadu minuman yang boleh diisi ke dalam kotak tersebut

Jenama A :

Luas = 2(8.5cm x 4.5cm) + 2(4.5cm x 3cm) + 2(8.5cm x 3cm) = 154.5 cm Isipadu = 8.5cm x 4.5cm x 3cm = 114.75cm Nilai = = 1.346 cm^-1

10

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Jenama B

Luas = 2(8.6cm x 4.8cm) + 2(4.8cm x 3cm) + 2(8.6cm x 3cm) = 162.96 cm Isipadu = 8.6cm x 4.8cm x 3cm = 123.84cm Nilai = = 1.316 cm^-1

11

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Jenama C

Luas = 2(11.7cm x 4.9cm) + 2(4.9cm x 3.7cm) + 2(11.7cm x 3.7cm) = 237.5 cm Isipadu = 11.7cm x 4.9cm x 3.7cm = 212.121cm Nilai = = 1.120 cm^-1

12

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Jenama D

Luas = 2(13.1cm x 5.2cm) + 2(5.2cm x 3.7cm) + 2(13.1cm x 3.7cm) = 271.66 cm Isipadu = 13.1cm x 5.2cm x 3.7cm = 252.044cm Nilai = = 1.078 cm^-1

13

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Jenama E

Luas = 2(19.5cm x 9cm) + 2(9cm x 5.7cm) + 2(19.5cm x 5.7cm) = 675.9 cm Isipadu = 19.5cm x 9cm x 5.7cm) =1000.35cm Nilai = = 0.676 cm^-1

Jenama A B C D E

Luas permukaan 154.5 162.96 237.5 271.66 675.9

Isipadu 114.75 123.84 212.121 242.044 1000.35

Nilai A/V 1.346 1.316 1.120 1.078 0.676

14

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

a) Konjukter : Semakin besar saiz kotak, semakin kecil nisbah bagi . b) i. min = = = 1.1072 0.676, 1.078, 1.120, 1.316, 1.346 So , median = 1.120 = Drinks C Oleh itu, minuman D mempunyai langkah yang lebih baik kecenderungan memusat bagi data itu.

ii. Kuartil =

= 1.331

= 0.877 Kuartil = 1.331- 0.877 = 0.454 Sisihan piawai ,


=

= = = 1.981 Oleh itu, minuman C mempunyai ukuran yang lebih baik untuk penyebaran data.

15

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

c) Minuman jenama E adalah yang terbaik berkenaan dengan mengurangkan kos pembungkusan kerana ia mempunyai kawasan permukaan sekurang-kurangnya. Hal ini kerana, berdasarkan nilai-nilai yang telah dihitung.

16

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

PENEROKAAN LANJUTAN

Total surface area = 240 cm2 2r2 + 2rh = 240 cm2 2rh = 240 - 2r2 h=

Volume of cylinder = r2h =r = 120r r3

= r = 1, r = 2, r = 3, r = 4, r = 5, r = 6, = 2.054 = 1.117 = 0.872 = 0.8604 = 1.1577 = 5.75

cylinder

17

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Hemisfera
Jumlah luas permukaan = 240 cm2 3 r2 = 240 cm2 r2 =

r=

Jumlah hemisfera =

r3

= 269.134 cm3

= = 0.892

18

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

sfera
Jumlah luas permukaan = 240 cm2
4 r2 = 240 cm2 r2 =

r=

Jumlah sfera =

r3

= 349.62 cm3

= = 0.686

19

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Jumlah luas permukaan = 240cm2 2x2 + 4xh = 240cm2 4xh = 240 2x2 h=

Kuboid

Jumlah kuboid = x2h = x2

20

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

= x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, x = 5, x = 6, x = 7, x = 8, = 4.304 = 2.069 = 1.441 = 1.154 = 1.011 = 0.952 = 0.96 = 1.07

21

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Kiub

Jumlah luas permukaan = 240 cm2 6x2 = 240 cm2 x2 = 40 cm2 x=

Jumlah kiub = x3 = ( )3

= 252.98 cm3

= 0.949

22

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

REFLEKSI
Selepas menghabiskan berjam-jam, hari dan malam untuk menyelesaikan projek ini dan juga mengorbankan permainan timevideo saya dan mangas dalam cuti pertengahan tahun ini, terdapat beberapa perkara yang boleh saya katakan ... Matematik Tambahan ... Dari hari aku dilahirkan ... Dari hari saya dapat memegang pensil ... Dari hari saya mula belajar ... Dan ... Dari hari saya mendengar nama anda ... Saya sentiasa berfikir bahawa anda akan menjadi halagan terbesar dan saingan saya untuk saya cemerlang dalam hidup saya ... Tetapi selepas banyak jam ... banyak hari ... banyak daripada malam ... Selepas mengorbankan masa berharga saya hanya untuk anda ... mengorbankan Komputer saya Games ... Mengorbankan Permainan Video saya ... Mengorbankan Facebook saya ... Mengorbankan Internet saya ... Mengorbankan Anime saya ... Mengorbankan Manga saya ... saya sedar sesuatu yang benar-benar penting dalam anda ... Saya benar-benar menyukai anda. .. Anda adalah rakan sebenar saya ... Anda rakan saya ... Anda adalah pasangan jiwa saya ... I LOVE U MATEMATIK TAMBAHAN ...

23

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

KESIMPULAN:

Selepas melakukan penyelidikan, menyelesaikan soalan dengan menggunakan simbol yang betul, mewujudkan satu model dengan menggunakan ICT, saya dapat melihat penggunaan dan kepentingan nombor indeks dalam kehidupan seharian kita. Ia hanya tidak menjadi amalan dalam pendidikan sekolah sahaja tetapi juga dalam bidang pemasaran. Sebagai contoh, dalam menentukan keadaan udara dan air. Pelajar universiti yang mengambil bidang sains dan jabatan alam sekitar akan menggunakan indeks udara dan air dalam penyelidikan mereka terutamanya dalam mengenal pasti air dan pencemaran udara yang berlaku. Sebagai kesimpulan, indeks adalah benar-benar penting dalam kehidupan seharian kita kerana tanpa ia, ekonomi negara kita tidak akan di negeri yang sistematik. Untuk itu, kita mesti bersyukur dan berterima kasih kepada individu yang mencipta nombor indeks dan statistik.

24

KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

Anda mungkin juga menyukai