Anda di halaman 1dari 64

DR.

B AGINDO MUCHTAR Batinku

Diterbitkan oleh: Mejar (B) Haji Abdul Rahman Ibrahim Pulau Pinang, Malaysia 2003

Dr. Bagindo Muchtar, Ph.D.; Batinku Hakcipta 2003 Mejar (B) Haji Abdul Rahman Ibrahim Semua hakcipta Terpelihara ISBN: 983 41447 1 - 7 Semua Hakcipta Terpelihara. Tiada bahagian buku ini boleh diulang cetak atau disalin dalam apa juga bentuk ataupun teknik, baik elektronik mahupun mekanikal, termasuk fotokopi, rakaman atau apa sahaja teknik simpanan dan cari semula maklumat, tanpa kebenaran bertulis daripada penerbit ataupun wakilnya. Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan kepada Mejar (B) Haji Abdul Rahman Ibrahim.

Diedarkan oleh: Persatuan Pendidikan Akhlak dan Kebajikan Masyarakat Negeri Pulau Pinang Persatuan Pendidikan Akhlak dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor Darul Ehsan

Diterbitkan oleh: Mejar (B) Haji Abdul Rahman Ibrahim Pulau Pinang, Malaysia 2003

DR. BAGINDO MUCHTAR

SEPATAH KATA DARIKU

Kupersembahkan karyaku (risalahku) ini bagi mereka peminatpeminat yang masih dalam mencari-cari akan keakuannya, dan seterusnya mencari jalan untuk dapat mengenal akan diri sendiri, dan terutama kuhidangkan untuk anak-anak didikku, anak-anakku yang telah mendapat dan menerima aliranku dan yang telah bergerak di bidang ilmu pengetahuanku dan yang telah dapat banyak merasakan akan manfaatnya ilmu pengetahuanku dengan mengamalkannya. Mengingat akan pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah dan pengertian yang belum begitu mendalam difahami oleh kebanyakan anak didikku, maka kucubalah menyusun dan merangkaikan karyaku ini dengan tujuan untuk lebih lekas dapat difahami dan dapat dimengerti lebih mendalam, kerana janganlah hendaknya ilmu pengetahuan yang telah diperdapat atau diterima melalui badan diriku bertaklid padaku atau terlampau dipergantungi padaku yang dianggap sebagai Bapak atau guru, malahan tujuanku terutama supaya dapat berdiri sendiri pada keakuan dan ilmu masing-masing.
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Maka tak apalah rasanya bagi mereka yang sangat bergantung padaku, pada keakuanku selama ini, adalah karyaku ini untuk sebagai petunjuk dalam membimbing dari keakuanku kepada keakuan sendiri masing-masing. Harapanku semoga dengan berhasilnya mereka menemui Akunya sendiri dan dapat serta sanggup berdiri sendiri pada diri yang sebenarnya diri, tercapailah hendaknya tujuanku hendak melahirkan manusia baru sampai dapat tercipta dunia baru dengan masyarakat baru yang menjalankan kehidupan berlahir dan berbatin. Dan terhadap Tuhan, kututup Sepatah Kata dariku ini dengan menyusun jari yang sepuluh, menghunjamkan lutut nan dua, menundukkan kepala yang satu, memohon ampun kepada-Nya. Wabillahitaufiq walhidayah Aku (BAGINDO MUCHTAR)

Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

BATINKU

Apakah sebenarnya kebatinan itu? Pada umumnya, orang menganggap adalah apa yang dinamakan kebatinan itu, iaitu yang tak nampak atau sesuatu yang keadaannya tak nyata. Dan bagi mereka yang telah banyak pengalaman dan berbuat terhadap dan dengan kebatinan, maka orang dan dia sendiri menamakan dirinya seorang ahli kebatinan. Sedari kecil aku sangat tertarik kepada ilmu kebatinan. Pernah aku perdapat yang berupa kata-kata yang harus dihafal atau isimisim yang akan dibacakan untuk digunakan pada saat-saat diperlukan. Dan pernah pula aku dijadikan anak angkat oleh seseorang yang kemasukan (trance) untuk mendapat benda atau untuk keperluan sesuatu. Kesemua itu aku terima bukan untuk begitu saja dipercayai dan diyakini, melainkan aku terima untuk ingin mengenal dan mengetahui. Pelajaran yang kuterima pada umumnya, kata-katanya seperti orang berpantun saja dan ada pula ayat-ayat Quran yang
1
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

harus dibaca umpamanya untuk keperluan sesuatu. Selalu bila ada waktu terluang, tak habis-habisnya aku berfikir atau memikirkan apa hubungannya itu kata-kata atau ayat-ayat dengan sesuatu yang dihadapi atau yang akan dihadapi bila diperlukan. Ditanyakan kepada orang yang memberinya (guru) mendapat jawapan tidak memuaskan, dan kesimpulannya kita harus meyakini dan membawakannya saja, habis perkara. Akan tetapi, jiwaku tidak puas menerima saja cara begitu dan begitulah segalanya itu selalu menjadi buah pemikiranku. Apa memang adakah hubungannya, kait-mengaitnya satu sama lain? Keakuanku tak dapat begitu saja menerimanya secara kenyataan. Walaupun dalam perjalanan kehidupanku (pengalaman) banyak terjadi dan tersua olehku yang aneh-aneh, akan tetapi kesemuanya itu kuanggap sebagai satu kebetulan saja. Akan tetapi sungguhpun begitu, segala sesuatunya itu tetap menjadi buah pemikiran bagiku untuk memecahkannya. Dan di antara kata-kata yang berupa pantun-pantun yang kuterima itu atau yang diturunkan orang padaku itu, yang amat menarik bagiku ialah permulaannya selalu dengan menyebut nama Allah iaitu Bismillah al-Rahman alRahim dan pada penutupnya selalu dengan, Berkat kalimah Lailaha ill-Allah. Sebagai seorang yang beragama, tentu aku percaya akan adanya Tuhan dan Yang Ghaib. Akan tetapi bagaimanakah hubungannya Yang Ghaib dengan diri sendiri? Dan apa sebenarnya Yang Ghaib itu dan apa benar adakah Yang Ghaib itu? Tuhan tentu tak dapat dikaji sedalam-dalamnya, bukan? Sebagai seorang beragama wajib percaya akan ada-Nya. Akan tetapi Yang Ghaib, bagaimanakah keadaan-Nya? Berupakah atau tenagakah dia? Pada umumnya, pengertian ghaib iaitu tidak nampak atau tidak nyata. Begitupun pula tenaga (daya) pun tidak nampak, akan tetapi
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

sewaktu-waktu seseorang dapat merasakannya sehingga sampai orang menamakannya tenaga ghaib. Tenaga ghaib sudah pasti terbitnya dan timbulnya dari yang ghaib atau tenaga dari yang ghaib (sesuatu yang tidak nyata).

***
Apakah sebenarnya kebatinan itu? Dan sampai di manakah tingkatan ilmu pengetahuan seorang ahli kebatinan? Mungkin berlain-lain pandangan seseorang mengenai kebatinan dan ilmu kebatinan. Masing-masing akan mengatakan dia yang benar dan lebih benar dari yang lain. Yang Maha Benar ialah Tuhan. Terlepas dari kebenaran seseorang memahami kebatinan dan ilmu kebatinan, maka ini aku huraikan fahamku sendiri tentang soal kebatinan dan ilmu kebatinanku dengan jalan mengupas dan meneliti batinku sendiri sampai aku dapat mengenal diriku sendiri, serta memecahkan akan rahsia-Nya sehingga dapat aku mengatakan, Rahsia-Nya telah menjadi rahsiaku. Dalam-dangkalnya kebatinan seseorang bergantung pada dasar dari ilmu kebatinannya sendiri dan kelebihan seseorang akan kelihatan pada tindak-laku perbuatannya atau di waktu bertemu satu sama lain yang golongannya termasuk ahli kebatinan atau pada waktu mengamalkan ilmu pengetahuannya. Pengalamanku yang bertahun-tahun dalam perjalanan mengamalkan apa yang ada padaku, terutama di bidang pengubatan, membebaskan diri seseorang dari kesulitan-kesulitan yang dialami, tekanan-tekanan perasaan dan lain-lain, bahkan sampai kepada menurunkan ilmu pengetahuanku pada mereka yang berminat hendak mengamalkan pula seperti apa yang kuamalkan, pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh yang tadinya tak diduga sebelumnya yang tak makan di akal akan bisa terjadi tetapi terjadi, menyebabkan aku tak habis-habisnya berfikir dan merenungkan apa
3
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

yang telah ada pada diriku itu sehingga mendatangkan kemahuanku yang teguh untuk mengetahuinya lebih mendalam dan aku sangat ingin memecahkannya secara ilmiah dan bukan secara mistik (yang harus menerima dan mempercayainya saja). Aku yang tadinya belum tahu, dengan mengingat dan mempelajari kembali apa yang telah terjadi pada waktu aku mengamalkan apa yang ada padaku, dengan beransur dan teratur telah menjadi tahu. Walaupun belum keseluruhannya aku tadinya belum mengerti padanya, lambat-laun telah menjadi mengerti walaupun belum keseluruhannya. Sampai akhirnya, aku dapat mengenal dan menemui diriku sendiri dengan rahsia yang terkandung padanya sehingga rahsia-Nya telah menjadi rahsiaku pula, sehingga kedudukanku (bagaimana aku sebenarnya) aku rahsiakan pula. Siapa yang dapat memecahkan rahsiaku? Terserah pada yang tahu dan Yang Maha Tahu adalah Tuhan. Bagaimana caranya aku dapat mengenal dan menemui diri sendiri? Pengalamanku yang bertahun-tahun melakukan sesuatu untuk sesuatu, mencari sesuatu dengan sesuatu, menyimpulkan bagiku bahawa untuk tujuan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus mengembara mengadakan dan melakukan perjalanan zahir dan batin kerana dalam perjalanan pengembaraan itu, bermacam-macam pengalaman yang akan diperdapat kerana akan bermacam-macam pula keadaan dan kejadian yang akan ditemui dan dilalui, kerana lain padang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya dan akan bermacam-macam pula pelajaran akan diperdapat berkat dari pengalaman-pengalaman yang telah tersua terhadap badan diri sendiri dan terhadap diri orang lain yang menghubungi atau yang berhubung dengan diri kita. Dan tak dapat dimungkiri, bahawa untuk mendapat dan mengetahui sesuatu, seseorang harus mempunyai cara atau metode
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

(method), analisa atau pemecahan, yang mana sebahagian besar orang menamakan tarekat. Tarekat bererti jalan. Sesuatu jalan yang dijadikan amalan untuk mendapatkan sesuatu. Tarekat apa yang kupakai atau apa dan bagaimana jalanku? Aku tak bertarekat seperti orang bertarekat, melainkan aku mempunyai jalan sendiri yang aku perdapat dan temui setelahnya aku banyak berbuat dan berlaku di waktu aku mengadakan perjalanan pengembaraan. Dan setelahnya aku dapat mengenal dan mengetahui akan jalan yang telah aku perdapat itu, dan dengan pengalaman bertahun-tahun berjalan pada jalan tersebut, maka dapatlah aku mengatakan bahawa adalah jalan yang ada padaku itu antara lain ialah jalan untuk mengenal diri sendiri, dan terhadap orang banyak aku dapat mengatakan bahawa adalah tarekatku, tarekat untuk mengenal diri sendiri. Dan begitulah aku dapat mengisahkan, kisah hasil perjalananku sebagai seorang manusia awam mencari seorang hamba Allah yang menamakan Aku terhadap badan dirinya, yang bagi setiap orang tempatnya dan letaknya terahsia sebelum dapat menemuinya di tempatnya. Kisahku ialah begini:

Untuk Seseorang Yang Hendak Mencari Dan Menemui Aku


Engkau berjalan Aku pun berjalan. Engkau berjalan dengan alam fikiranmu hendak mencari Aku, sedangkan Aku berjalan pada jalanku pula. Kita berjalan pada jalan masing-masing. Di tengah perjalanan, engkau melihat Aku sedangkan Aku tak melihat engkau kerana tujuanku berjalan bukan hendak mencarimu. Engkau di kiri, Aku di kanan. Engkau di luar Aku di dalam. Engkau dari atas Aku dari bawah. Dari atas Aku katakan kerana titik-tolakmu dari alam
5
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

fikiran, sedangkan titik-tolakku dari dalam atau dari bawah kerana tempatku di Alam Rasa atau Perasaan. Engkau berhenti berjalan kerana hendak menemui Aku setelahnya engkau dapat melihat Aku tengah berjalan. Di saat itu engkau tak dapat melihat Aku kerana di waktu engkau berhenti berjalan Aku pun berhenti pula bagimu. Dan bila engkau berjalan lagi, engkau akan melihat Aku kembali kerana Aku pun berjalan pula bagi penglihatan dan perasaanmu. Apa yang hendak engkau lakukan dan buat sekarang, sedangkan tujuan engkau semula hendak mencari Aku? Kalau dapat bertemu, hendaknya di rumahku. Dan dalam perjalanan menuju rumahku, kita berjumpa di perjalanan seperti yang disebutkan di atas. Kalau engkau teruskan berjalan cara engkau berjalan, pasti engkau tak dapat menemui Aku. Engkau dapat melihatku, inipun sedang dalam perjalanan. Seperti dikatakan di atas, bila engkau berhenti berjalan, engkau tak akan melihat Aku kerana di saat itu Aku pun berhenti pula berjalan bagimu. Nampaknya kita seiring, tetapi bertukar jalan. Lain jalanmu dan lain pula jalanku. Dan kalau terjadi begitu bagi perjalanan seseorang, apa yang harus dilakukan? Jawabnya ialah, Siapa yang berkepentingan dalam hal ini? Yang mencarikah atau yang dicari? Sudah tentu yang mencari, bukan? Apa yang dicari itu sesuatu atau merupakan benda yang adakah atau sesuatu yang belum tahu keadaannya. Pada umumnya kalau seseorang hendak mengenal, mengetahui, apalagi hendak menemui sesuatu atau seseorang, hendaklah lebih dahulu dicari jalan untuk menuju ke tempatnya. Dengan mengikut jalannya, berjalan pada jalannya, seseorang akan dapat mengenalnya, mengetahuinya dan dengan ketabahan dan keyakinan yang sungguh serta kemahuan yang teguh, pasti yang dicari akan dapat dikenal dan ditemui dan diketahui akan keadaannya. Dengan huraian seperti tersebut di atas jelaslah sudah, iaitu untuk dapat menemuinya turutlah jalannya, jangan jalanmu, apalagi kalau engkau paksakan dia menuruti jalanmu, pasti dia tidak akan
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

mahu. Dan dalam hal ini, teringat aku akan kisah perjalanan Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa dapat pertunjuk dari Tuhan supaya mencari Nabi Khidir untuk belajar ilmu pengetahuan padanya (Surat al-Kahfi Ayat 60 82). Syaratnya, setelah dia dapat bertemu dengan Nabi Khidir ialah dia harus ikut berjalan bersertanya sabar dalam segala hal terutama tentang apa yang dilakukan Nabi Khidir selama dalam perjalanan itu; tidak boleh berbicara atau bertanya kalau tidak Nabi Khidir sendiri yang memulainya. Dan begitulah sebahagian dari kisahku mencarinya. Pada permulaan aku menemui sesuatu yang kuanggap tadinya itulah dia, akan tetapi setelahnya aku banyak berpengalaman dengannya, kerana selalu aku ikut bersertanya dan adakalanya pula aku mengatakan aku ikut sertakan dia, maka dengan beransur dan teratur dapatlah aku memahami dan mengerti bahawa adalah dia yang aku anggap dia itu bukanlah dia yang kucari atau dia yang sebenarnya. Melainkan pengalamanku dengannya menunjukkan padaku bahawa di balik dia ada dia lagi dan di balik dia yang kedua ada dia yang ketiga dan sehingga aku menamakan akan dia, dia semuanya dan adalah perjalananku waktu itu bersertanya adalah ibarat menghasta kain sarung, sampainya di situ ke di situ juga dengan tidak ada kemajuannya. Belakangan (kemudian), kenyataan padaku adalah dia itu bagiku sebagai perantara saja antara aku dan dia, dan antara aku dan sesuatu untuk pencapai tujuan dan sasaran. Dan dalam pada itu, dia yang sebenarnya yang kucari belum kujumpai lagi. Dan bagiku, adalah dia itu orang dalam dan pada ilmu kebatinan adalah saat itu kalau aku jadi dia adalah aku orang medium (orang tengah), tetapi aktif dan positif kerana kalau tadinya dia negatif, setelah aku dapat menemuinya maka dia telah menjadi positif.
7
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Telah menjadi kebiasaan bagiku, aku tidak puas dengan apa yang telah ada; aku mahu lagi dan masih mahu lagi. Dan begitulah pada waktu terluang aku senantiasa berfikir dan berfikir lagi, bermenung dan merenungi, bertafakur, meneliti dan mempelajari kembali jalannya; apa yang telah aku perdapat dan amalanku yang telah sudah-sudah dengan kembali mengenangkan pengalamanpengalaman yang telah berlaku, sehingga aku dapat mengatakan bahawa aku berteori dalam berpraktik, belajar dalam mengajar, jadi murid dalam jadi guru, menerima dalam memberi dan gerakgeriku, tindak-laku perbuatanku kujadikan menjadi amalanku. Dan kuketahui segala gerak-geriku dalam berlaku dan berbuat untuk sesuatu kelihatannya aneh bagi orang luar. Itu tak salah kerana mereka itu belum mengenal aku dan tak mengerti pada dan caraku. Dan anehnya pula, mereka yang telah pernah menghubungiku, apalagi telah pernah pula ibarat seorang musafir kehausan di padang pasir mendapat seteguk air melalui tanganku untuk melepaskan dahaganya, selalu ingin hendak mendatangi dan menghubungiku. Dan harus kuakui, secara kebetulan melalui seorang kawan, dianjurkannya mencari dan membaca buku Alam Fikiran karangan Bapak Dr. Pariyana Suryadipura. Dan melalui buku tersebut seolah-olah aku mendapat pertunjuk iaitu di antaranya dikatakan: Kalau hendak meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang, seharusnya orang tersebut beramal. Dan adalah amal itu terbahagi kepada dua. Pertama; amalan yang bersertakan hawa nafsu. Dan kedua; amalan yang tidak bersertakan hawa nafsu iaitu apa yang dinamakan orang amal soleh. Aku kembalikan ingatanku kepada amal perbuatanku dan mahu tak mahu harus kuakui bahawa kebanyakkan amalan yang kulakukan yang sudah-sudah ialah bersertakan hawa nafsu. Dengan sedar, kumulailah merubah sikapku dan kududukkanlah segala
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

amalanku sebagai merupakan amalan soleh. Dan benar juga, semenjak itu aku dapat merasakan perubahan dalam jalannya kehidupanku dan sekaligus pula perubahan pada pengertian ilmu pengetahuan yang kuamalkan. Bersama ini, aku sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah menguatkan akan keyakinan orang-orang yang telah terdahulu iaitu segala macam keinginan dan perjalanan menuju kepada Tuhan hendaklah dilakukan dengan tindak-laku perbuatan bebas dari hawa nafsu, sehingga segala amalan yang diperbuat dapat dinamakan merupakan amalan soleh. Kalau tadinya jalan aku lalui tidak terang, kabur atau samarsamar, maka dengan peningkatan pengertianku itu padanya, dapatlah aku mengatakan sejak itu jalanku ialah jalan terang yang aku sendiri dapat merasakannya. Dengan berpegang kepada jalan yang terang itu dapat tahulah aku sudah bahawa rahsia dari badan diriku sendiri telah pecah. Yang satu telah menjadi dua; suatu pemecahan yang menghasilkan pemisahan iaitu pemisahan antara yang satu dengan yang lain, antara lahirku dengan batinku atau antara jasmaniku dengan rohaniku. Ya. Aku tegaskan kembali iaitu suatu pemecahan yang menghasilkan pemisahan. Dengan telah dapatnya aku mengetahui dan merasakan pemisahan antara yang satu dengan yang lain itu, antara zahirku dengan batinku, antara badan kasarku dengan badan halusku, maka terbukalah pula jalan bagiku untuk mengetahui ada apa di diriku dan terdiri dari apa diri itu? Dan begitulah dengan beransur, terutama menarik pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang begitu banyak, hasil dari renungan dan menungan, hasil dari pemikiran dalam fikiran, percubaanpercubaan yang diadakan, hasil dari teori dalam berpraktik, hasil dari belajar dalam mengajar, pertunjuk-pertunjuk melalui al-Quran dan buku-buku yang dibaca, terutama buku-buku mengenai
9
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

tasawuf, tarekat dan metafizik, aku kenali dan temuilah diri sendiri dengan dapat pula mengetahui akan rahsia yang terkandung padanya. Dan adalah di antara rahsianya yang telah kuketahui itu iaitu, memasukkan malam kepada siang dan siang kepada malam, mendatangkan yang hidup daripada yang mati dan yang mati daripada yang hidup. Dan begitulah sebagai hasil dari renunganku akan perjalananku yang telah berlalu dan yang sampai pada waktu ini, bahkan sampai seterusnya, penemuanku akan jalan yang telah menjadi peganganku, terciptalah sebuah sajak yang aku beri nama: MANA JALANKU ( Aku dalam Sajak ) Aku melihat orang berjalan Dalam pada itu, akupun berjalan Jalan orang jalan nyata Jalanku tidak nyata Kulihat orang berjalan di jalanraya Aku pun ikut berjalan bersertanya Dia sampai di tujuannya Akan tetapi aku, di situ ke di situ juga Manakah yang benar? Jalan orangkah atau jalanku Kedua-duanya benar Kerana kedua-duanya perlu Bagi orang jalanku gelap Bahkan aku dianggap barang mati Bagiku jalanku tak gelap
Batinku

10

DR. BAGINDO MUCHTAR

Hanya orang yang tak mahu mengerti Bagiku jalan orang jalan nyata Jalanku jalan tidak nyata Satu sama lain berbeza Jalanku dan jalannya Orang berjalan di jalanraya Jalan bikinan tangan manusia Naik mobil, kereta api, kapal laut dan udara Bagiku itu namanya menumpang di jalannya Namun aku, walau di mana saja Di lautan di daratan Dan di udara Namun jalanku tidak kulupakan Telah kutemui itu sumber, pokok pangkal dari seluruh kegiatan kehidupan di dalam, induk titik dari segala titik iaitu titik yang pertama di mana tiada titik di sebaliknya lagi. Kalau Nabi Musa dengan pertunjuk Tuhan mencari Nabi Khidir tempatnya di pertemuan dua muka lautan, maka aku dapat mengatakannya, aku menemuinya di pertemuan kiri dan kanan. Aku telah dapat membebaskan diriku dari ikatan kebendaan, bahkan aku telah dapat berdiri sendiri dengan keakuan yang datang daripada-Nya yang akan kembali ke Hadirat-Nya, lepas daripada yang dijadikan yang akan dihantar kembali ke asalnya iaitu ke tanah. Membebaskan diri dari ikatan kebendaan, untuk diri sendiri dapat merasakan pemisahan antara yang satu dengan yang lain atau antara yang zahir dengan yang batin, antara rohani dengan jasmani atau antara badan halus dengan badan kasar. Kalau orang mahu menanyakan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka jawabnya ialah, Jauh tak berantara, dekat tak
11
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

berbatas. Aku telah menemui itu dua keadaan dan kejadian. Aku telah mengetahui itu diri yang sebenarnya diri, diri yang berdiri dengan sendirinya yang tadinya negatif pada kenyataannya dan telah menjadi positif padaku setelahnya aku dapat memisahkannya antara yang satu dengan yang lain. Positifnya bukan merupakan kenyataan seperti badan, melainkan nyatanya aku dapat merasakannya. Dengan pemecahanku yang menghasilkan pemisahan antara yang satu dengan yang lain telah kuketahui dan temui pula batinku atau badan halusku, sehingga aku dapat pula mempertahankan tentang aku lahir dan aku batin; aku dengan badan halusku dan aku dengan badan kasarku. Sebagai orang dalam, aku berpendirian pada badan halusku dan sebagai orang luar, aku berpegang dan berpendirian pada badan kasarku. Siapa dan yang manakah Aku yang sebenarnya? Sebagai orang luar, aku seorang materialis (kebendaan) kerana berpendirian pada jasadku yang nyata, yang banyak punya keinginan dan kemahuan, sedangkan kemampuan mungkin tak ada. Akan tetapi, kalau kubawakan kehidupanku sebagai orang dalam, apalagi kalau telah mendalami segi kehidupan yang sebenarnya, maka akan tanggallah duniaku dan aku akan tenggelam dalam perasaan dengan tidak begitu menghiraukan atau mempedulikan akan hidup kenyataan (kebendaan); hidup lahiriah. Jadi kalau begitu, bagaimana mestinya membawakan kehidupan yang sebenarnya iaitu supaya tercapai bahagia dunia dan akhirat? Menjalankan kehidupan sebaik-baiknya hendaklah menghasilkan dunia dapat, akhirat tak lepas. Ini hanya akan dapat dicapai dengan jalan amalan yang sejalan pula, iaitu dunia dan akhirat. Untuk mencapai hidup bahagia bagi seseorang hendaklah mempunyai sesuatu pegangan yang hidup pula lagi benar dan mengetahui akan diri sendiri. Siapa dia? Di mana dia sekarang
Batinku

12

DR. BAGINDO MUCHTAR

berada? Hendak ke mana dia dan apa tujuan hidupnya? Atau untuk diri sendiri, harus bertanya; siapa aku, mahu apa aku, dan hendak ke mana aku?

***
Sudahkah seseorang mempunyai suatu pegangan untuk bekal hidup, yang mana dengannya dapat mendatangkan kebahagiaan pada badan dirinya sendiri? Dan sudahkah diperolehnya bahagia yang telah diperdapatnya itu zahir dan batin? Betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang kita anggap bahagia, akan tetapi sebenarnya menderita kerana bahagia yang diperdapatnya baru bahagia kulit atau bahagia zahir, sebab diperdapatnya dengan menurutkan hawa nafsunya. Dan dalam beramal, maka amalan seperti itu termasuk dalam golongan amalan yang bersertakan hawa nafsu, dan itu bahagia tidak kekal, akan hancur atau habis kerana merupakan benda atau material. Dan bagi yang belum punya pegangan, carilah suatu pegangan yang benar lagi betul sampai bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan bagi yang selalu dalam keragu-raguan, hilangkanlah keragu-raguan itu dengan kembali, kerana di dalam diri sendiri itulah letaknya apa yang engkau cari. Dan bagi semua insan yang menderita, yang kecewa, yang berasa ketinggalan, yang berasa kekurangan, aku anjurkan janganlah lekas berputus asa. Jangan terus begitu saja menyerah pada takdir. Dengan tidak memandang umur tua atau muda, bersekolah atau tidak, terpelajar atau tidak, miskin atau kaya, cacat atau tidak, selagi kehidupan masih berjalan di dalam batang tubuhmu, masih ada jalan memperbaiki sesuatu keadaan. Masih ada jalan untuk mencapai bahagia sejati. Masih ada jalan untuk dapat merasakan nikmat hidup dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya itu
13
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

bisa terjadi kalau engkau kehendaki dan mahu mencari dan mempelajarinya, kerana bukankah Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau tidak orang itu sendiri berusaha untuk merubahnya? Engkau berasa berdosa? Bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Mohonlah keampunan pada-Nya. Bukankah Dia Maha Pemurah lagi Maha Pengasih? Aku mengatakan, segala ketidaksenangan yang engkau alami, letak kesalahannya bukan pada orang lain (bukan pada di luar dari badan dirimu), malahan padamu sendiri lantaran kebodohanmu. Engkau belum mempunyai yang betul untuk pegangan hidup; suatu pendirian hidup yang tidak berurat tunjang (berakar), yang mana sewaktu-waktu bila angin besar datang, batangnya bisa goyang, dahan dan rantingnya bisa patah atau ibarat bahtera, hidupmu di tengah lautan, jangankan oleh gelombang besar, oleh alun kecil saja perahumu sudah oleng atau mungkin tenggelam. Engkau harus mempunyai suatu pegangan yang benar lagi betul dan itu adalah tempatnya di dalam dirimu sendiri, bukan dari luar badan dirimu. Dari itu engkau harus dapat mengenal dirimu sendiri lebih mendalam, sanggup memecahkan akan rahsia yang terkandung padanya, dan dengan telah terpecahkan akan rahsia itu, engkau akan dapat mengetahui apa yang dinamakan hidup, bahkan engkau akan dapat mengetahui itu selok-belok kehidupan di dalam dan di luar badan dirimu sendiri sehingga engkau akan pandai membawakan hidup dan kehidupan dalam erti yang sebenar-benarnya. Aku dapat mengatakan bahawa jalan kehidupan yang sebenarnya itu adalah semenjak di dalam diri sendiri, kerana bukankah kehidupan itu berjalan sejak dari dalam badan diri sendiri? Dari itu berusahalah memecahkan soal kehidupan sendiri yang berpokok pangkal dari dalam badan diri. Pecahkanlah akan rahsianya dan usahakanlah menemui itu jalan yang sebenarnya jalan, yang hanya dapat dirasakan bagi seseorang yang telah dapat
Batinku

14

DR. BAGINDO MUCHTAR

menemuinya. Dan itulah dia hidup yang akan dipakai, mati yang akan di tumpang, yang siang akan dipertongkat dan malam akan dipekalang hulu. Sebelum seseorang dapat menemuinya dan menjadikannya menjadi pegangan yang betul, maka perjalanan di dalam tetap seperti kata pepatah, Perjalanan seperti menghasta kain sarung; sampai di situ ke di situ juga. Aku yang telah dapat menemui jalan yang dimaksudkan dan yang telah berjalan pada jalannya dan telah berpengalaman dengannya bertahun-tahun lamanya, dapat mengatakan bahawa adalah jalannya itu jalan lurus lagi benar, jalan yang berpetunjuk, jalan yang berisi yang tidak dimurkai dan tiada pula sesat. Lagi pula, banyak mengandung rahsia. Pengalaman juga yang menunjukkan padaku semenjak aku menemuinya dan berjalan bersertanya, berjalan pada jalannya, selain banyak keanehankeanehan yang kualami, juga penilaian dan pandangan orang padaku yang kadang-kadang berlebih-lebihan atau ada keistimewaannya yang mana mendatangkan ingatan padaku akan mukjizat-mukjizat yang telah dianugerahkan Tuhan terhadap beberapa orang-orang tertentu. Ingatlah akan sabda Tuhan, Hanya orang-orang yang dikehendaki-Nya yang akan sampai ke Sana atau ke Hadirat-Nya atau kepada Cahaya-Nya itu. Terlepas dari pandangan mistik atau segi negatif, maka aku sengaja memecahkan rahsia diri ini secara ilmiah sampai di tingkat mana aku dapat mengupasnya, semoga dapat difahami dan dimengerti dan terutama dapat dirasakan, kerana memang di rasa itulah letak rahsianya. Suatu rasa yang terasa dengan bawaannya gerak yang bergerak dengan sendirinya menurut aliran-aliran yang dapat dirasakan pula, suatu gerak dan pergerakan, ilmiahnya dinamakan gerak di bidang metafizika atau ada juga yang dinamakan Ilmu Latifah. Aku yang tadinya tak mengerti akan selok-beloknya kehidupan di dalam badan diriku sendiri, semenjak aku telah dapat mengenal
15
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

dan menemuinya, maka banyaklah pelajaran-pelajaran yang aku perdapat daripadanya. Aku telah mengenal itu hidup yang sebenarnya, kehidupan yang sedang berjalan, menjalankan dan mengisi kehidupan yang kenyataannya suatu perbuatan menghidupkan dan al-hasil menghasilkan yang dihidupkan. Dan begitulah aku dan besar kemungkinan banyak orang lain selama ini, sebelum dapat mengenalkannya, berpegang kapada yang dihidupkan. Dan adalah tiap-tiap yang dihidupkan tidak kekal, mesti mati. Dan sebagai seseorang yang dihidupkan, aku harus menjalankan kehidupanku pula pada dunia kebendaan ini untuk memenuhi keperluan-keperluan apa yang ada padaku yang berkehendak pada makan dan minum, pembersihan, pakaian dan lain-lain sebagainya, menjelang akhir dari kehidupanku sebagai seorang manusia yang mana apa yang dinamakan kematian itu, tiap-tiap diri tak dapat tahuinya pada sebelumnya, tentang waktunya, umpama harinya; siang atau malam, pagi atau sore (petang) dan jamnya. Bila dia datang pun tiap-tiap diri tak dapat mengelakkannya, walau ke mana bersembunyi dan telah menjadi kenyataan pula bahawa tiap-tiap yang dihidupkan mesti mati atau tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Bagi seseorang yang telah dapat memahami erti hidup dan kehidupan di dalam badan dirinya sendiri, sebenarnya tak perlu takut menghadapai kematian kerana bagi tiap-tiap diri, bagi tiaptiap manusia, soal mati dan kematian adalah soal biasa. Dan bagiku sendiri apa yang dinamakan mati bagi seseorang manusia, adalah suatu perpindahan dari suatu alam ke alam yang lain, suatu pemulangan kembali ke asalnya, kerana pendirianku adalah Aku; Aku yang akan kembali ke Hadirat-Nya dengan dijemput dan bukan yang akan dihantar kembali ke asalnya iaitu ke tanah. Mati bagi manusia ialah suatu pelepasan dari ikatan-ikatan jasad, disusul dengan ibarat bagi lampu; lampu padam oleh kerana kehabisan minyak.
Batinku

16

DR. BAGINDO MUCHTAR

***
Biasanya, orang-orang yang begitu mencintai dunia begitu terikat kepada kebendaan yang tindak-laku perbuatannya lebih banyak mengemukakan hawa nafsu itulah yang payah menghadapi kematian, kerana jalan pelepasan baginya sendiri begitu berbelit ikatannya oleh kerana cintanya pada benda dan kebendaan sudah sangat begitu mendalam, sehingga seolah-olah berat berpisah dengannya. Suatu perjalanan kehidupan yang tadinya kebanyakan menurut hawa nafsu dan tak pernah atau jarang sekali memikirkan bahawa dirinya sendiri akan mati, akan berpisah dengan dunia kebendaan yang dicintainya dan jalan kembali pula sangat gelap baginya, oleh kerana tak pernah memikirkan selama ini apa itu mati, apa sebenarnya yang mati, apa adakah kehidupan lagi di balik kematian. Dan untuk menginsafkan diri, sering-seringlah mendatangi orang sakit, sering-seringlah melepas seseorang atau menghadapi seseorang dalam sakaratulmaut (dalam menghadapi kematian yang akan ditempuhnya), bagaimana cara perjalanan perpisahan antara yang satu dengan yang lain, antara yang akan pergi dan yang akan tinggal. Hendaklah dihadapi sesampaisampainya seluruh tubuh sudah kaku dan dingin. Dan cubalah renungkan dan fikirkan dalam-dalam perisiwa-peristiwa yang telah dialami itu dan ambillah pelajaran daripadanya dan tanya diri sendiri, bagaimana pula aku nanti? Tujuanku menerangkan soal mati dan menghadapi kematian ini bukanlah untuk menganjurkan supaya seseorang akan memasuki atau membawakan hidup kerohanian dengan meninggalkan dunia yang indah cantik lagi menarik ini. Bukan! Melainkan untuk mengajak insan yang banyak yang telah salah jalan untuk merenung dan memikirkan lebih mendalam, bagaimana caranya (harusnya) membawakan hidup dan kehidupan supaya dapat tercapai dan merasakan kenikmatan kebahagiaan hidup di dunia dan mendapat tempat yang sebaik-baiknya nanti di akhirat. Selagi hidup sebagai
17
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

seorang manusia dapat hendaknya merasakan akan kasih sayang Tuhan terhadap badan diri dan rasa syukur terhadap Tuhan sedalam-dalamnya atas Kurnia-Nya yang tak menghendaki balasan, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dituangkan ke diri masingmasing dengan tahu jalannya untuk digunakan buat diri sendiri, memberi manfaat bagi tiap-tiap manusia, masyarakat, bangsa dan agama. Cuba tanya diri sendiri; dengan apa engkau hidup, apa modalmu untuk hidup, apa tujuan hidupmu, siapa engkau, hendak ke mana engkau dan mahu apa engkau? Untuk dapat menjawab segala pertanyaan tersebut di atas, seseorang hendaklah harus dapat mengenal akan dirinya sendiri sejak dari luar sampai ke dalam. Mungkin berlainan tanggapan seseorang dengan yang lain, cara memahami diri dan mungkin berlainan pula cara seseorang memecahkan rahsia diri sendiri untuk dapat mengenalnya, dan berkemungkinan pula berlainan pendapat seseorang tentang diri sendiri. Dan begitu pula aku dan yang dapat kuhuraikan ialah cara aku sendiri pula mencari jalan untuk dapat mengenal dan menemui akan diriku sendiri. Setelah dapat mengenalnya, baru dapat aku mengatakan bahawa sebenarnya dia telah lama berserta aku atau aku telah lama bersertanya. Aku yang bodoh selama ini kerana aku tak mengerti padanya. Aku menganggap dia jauh, padahal dia sangat dekat padaku. Aku memandang terlampau jauh ke luar menurut gambaran alam fikiranku, padahal dia bukan di situ tempatnya. Tempatnya yang sebenarnya ialah di Alam Perasaan. Rasa yang terpendam tadinya dengan tak kusedari telah keluar menjadi kenyataan. Kenyataannya padaku ialah setelahnya aku dapat merasakan betul secara positif akan rasa yang terpendam itu, yang terbit dan
Batinku

18

DR. BAGINDO MUCHTAR

timbulnya dari dalam badan diriku sendiri. Aku mengembara dan berjalan tadinya sambil beramal dengan tujuan mencari Yang Benar dan untuk membuktikan akan kebenaranku pula. Suatu perjalanan pengembaraan yang mesti ada penyebabnya atau sebab kerananya.

***
Suatu peristiwa yang kualami, yang sebab kerananya pula tak makan di akal mungkin terjadi. Akan tetapi kenyataannya terjadi. Suatu sebab yang membawa akibat, penyebaban yang direncanakan untuk tujuan tertentu dan hasilnya kerugian pada kedua belah pihak, sedangkan pihak ketiga yang menjalankan peranan tidak terbuka rahsianya, walaupun dicuba membukakannya akan tetapi tak dapat diterima oleh golongan yang banyak. Pihak pertama ialah aku, sedangkan pihak kedua dan ketiga adalah sebenarnya satu. Dan dalam hal ini, pihak ketigalah yang pegang peranan; seorang yang sangat pandai berpura-pura, pepat di luar rencung di dalam. Akibatnya dia kehilangan, aku menderita lahir batin dan pihak ketiga kesampaian maksudnya. Recana pada manusia, keputusan pada Tuhan. Dan aku dikalahkan dengan bilangan mereka yang banyak jumlahnya. Memang begitulah adat dunia. Yang benar hanya satu, dan yang tidak benar banyak bilangannya. Segala keterangan-keterangan yang kuberikan, mereka tak mahu menerimanya kerana secara kenyataan aku tak dapat membuktikannya dan segala kualami adalah kenyataannya negatif yang bagi orang positif; tidak mudah begitu saja menerimanya atau mempercayainya, apalagi kalau keterangan-keterangan itu tak masuk di akal. Hidupku waktu itu seolah-olah terpencil atau dipencilkan kerana alam sekelilingku, terutama masyarakatnya telah lebih dahulu dikuasai dan dipengaruhinya. Aku kehilangan sebahagian besar dari bahagiaku pada peristiwa itu iaitu dengan terkorbannya
19
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

isteriku, ibu dari anak-anakku, yang banyak tahu dan mengerti padaku. Hatiku telah tercurah dan tertumpah padanya dan sampai saat terakhirnya, aku telah bergaul dengannya sebagai suami-isteri lebih kurang 17 tahun lamanya dengan suka dan duka kami lalui bersama-sama. Kejadian ini di perantauan, bukan di kampung halaman di mana kami dilahirkan, melainkan di lain pulau, yang berlainan pula bahasa dan adat istiadatnya, akan tetapi termasuk salah satu di antara kepulauan Indonesia juga. Tidak seorang pun yang berpihak padaku waktu itu, bahkan adik kandung sendiripun tidak. Aku dihukum tanpa diadili, tak bersalah dinyatakan bersalah, kemerdekaanku dirampas dan harta bendaku yang tak seberapa dikuasai pula. Tubuhku waktu itu sangat letih dan lemah kerana pada pengalaman peristiwa yang berlaku terhadap badan diri kami, aku dan isteriku dan belakangan aku sendiri, aku berjaga-jaga siang dan malam, menangkis segala macam serangan yang mendatang. Di kala itu, aku berasa seolah-olah ada yang mendampingiku iaitu yang ghaib, yang melindungiku yang menyebabkan aku bisa bertahan dari tercapainya tujuan mereka itu yang tidak baik terhadap badan diriku. Dan di kala itu rasanya hubunganku dengan Tuhan sangat dekat, kerana di saat itu aku selalu ingat kepadaNya. Dan akibat dari meninggalnya isteriku itu, maka satu perkara besar terbentang di hadapanku antara aku dengan keluarga dari isteriku, antara aku dengan dukun serta keluarganya dan anak-anak muridnya yang katanya mengubat akan tetapi kenyataannya padaku tambah memperdalamkan penyakitnya, dan antara aku dengan adik kandung sendiri yang terpengaruh oleh sang dukun dan pihak keluarga dari isteriku. Betul-betul waktu itu aku berasa seolah-olah sendiri hidup di dunia ini. Aku menginginkan keadilan dan keadilan itu mungkin tak kuperdapat dari masyarakat, pun juga aku tak akan mengadukan
Batinku

20

DR. BAGINDO MUCHTAR

halku ini kepada pemerintah (yang berwajib) kerana tak ada bukti yang nyata. Aku ingin hendak mencari Tuhan. Aku hendak menemui-Nya dengan tujuan akan mohon keadilan. Aku minta diadili dalam perkara besar yang kuhadapi pada masa itu. Hanya itulah tujuanku waktu itu; mencari-Nya, minta diadili, mohon keadilan, lain tidak. Dalam pada itu, dengan beransur dan teratur tenagaku mulai pulih kembali dan sewaktu aku membuka almari pakaianku, kenyataan surat-surat penting seperti surat rumah, barang-barang perhiasan dan pakaian lain-lain yang berharga sudah pindah tempat. Aku mulai bertindak, dengan perantaraan seseorang aku minta disampaikan supaya semua harta-bendaku yang diambil dari dalam almari pakaianku supaya dikembalikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kalau tidak aku membawa persoalan ini kepada polis. Dan begitulah suasana tegang tadinya, sesudahnya pihak yang memindahkan barang-barang tersebut mendapat dari orang-orang tertentu, yang bahawa dalam hal ini saya benar, maka kuterimalah kembali barang-barang tersebut, walaupun tidak cukup akan tetapi sebahagian besar ada, maka dengan maksud tidak memanjangkan perkara ini, maka kuterimalah apa yang ada. Jiwaku masih tetap resah gelisah untuk ingin mendapat kepastian dari seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam tentang mencari kebenaran, mengenai peristiwa yang kualami; iaitu siapa yang benar dan siapa pula yang bersalah. Oleh seseorang tetangga dekatku, aku dianjurkan menemui seseorang ulamak besar di suatu tempat di Jawa Barat, yang semasa hidupnya sangat banyak di datangi orang dan pembesar-pembesar, pun tak ketinggalan ulamak-ulamak lain dan konon khabarnya satu-satu ahli falak yang terpandai dan ternama di Indonesia. Dan begitulah dengan perantaraan orang sekampungku yang pernah mendatangi ulamak tersebut, aku temui orang tua itu untuk menanyakan peristiwa yang telah kualami, hendak mengetahui
21
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

bagaimana pendapatnya atau penglihatannya dan siapa yang bersalah dalam hal ini. Secara ringkas kutuliskan di sini, di hadapan orang sekampungku itu aku mendapat jawapan bahawa dalam perkara itu, aku benar dan yang membuat dan mengerjakannya ialah katanya, Ahlinya sendiri. Dan ada pula hal yang lain yang kutanyakan, yang kuanggap tak perlu diturunkan di sini kerana kebanyakan soalnya, mengenai diriku sendiri. Semenjak itu mulailah ada ketenangan bagi diriku sendiri dan rasa ingin hendak membuktikan akan kebenaranku tetap berkesan bagiku. Aku dengan anak-anakku kembali pulang ke kampung halamanku, ke tempat di mana darah tertumpah, di mana aku dilahirkan dan dibesarkan, yang memberi pengertian bagiku seolaholah setelah berlarutan merantau, aku harus kembali ke pangkalan iaitu ke titik tolakku semula. Walaupun hati masih luka dan duka, namun aku tetap berfikir hendak memulai merantau lagi. Kesan perantauanku yang sudah lalu ialah suatu kesimpulan bahawa rencana pada kita manusia, keputusan tetap pada Tuhan. Rencanaku yang mencari jalan berhenti dari memburuh pada sebuah perusahaan besar bangsa asing, dan rencana tertentu dari seseorang terhadap badan diriku dengan tujuan dapat menguasai apa yang ada padaku, dengan perkiraannya sendiri aku banyak punya simpanan berupa emas dan lain sebagainya, sedangkan tujuanku minta berhenti bekerja ialah untuk merubah lapangan kehidupanku, dari memburuh kepada berdagang, demi memikirkan masa depanku untuk kehidupan rumahtanggaku di belakang hari dan rencana orang tertentu terhadap isteriku, ibu dari anak-anakku yang tidak menghendaki dia berdekatan dengan bapa kandungnya sendiri dan lain sebagainya. Rupanya kesemuanya apa yang telah terjadi, apa yang telah kualami terjadinya di luar kemahuan dan kemampuanku, iaitu rencana Tuhan Yang Maha Ghaib, yang berbuat dengan yang ghaib-ghaib, yang berisikan Kudrat-Nya yang kunamakan
Batinku

22

DR. BAGINDO MUCHTAR

Kudratullah. Perubahan memang terjadi terhadap badan diriku, akan tetapi bukanlah menurut yang kuingini dan menurut yang kurencanakan semula, melainkan perubahan menurut kehendak dan kemahuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rupanya Tuhan telah merubah suratan hidupku, aku harus bergerak di bidang lain. Kehidupanku harus kulakukan bukanlah lagi sebagai seorang buruh dan tidak pula sebagai seorang saudagar seperti yang aku rencanakan. Aku harus merantau kembali dengan sekali lagi bertitik-tolak dari kampung di mana darahku tertumpah, dari tempat di mana aku dilahirkan dengan modal apa yang ada padaku. Kalau dulu pada perantauanku yang pertama aku tinggalkan kampung halaman dengan tujuan supaya mendapat kehidupan yang layak untuk menjadi orang dengan bermodalkan diploma yang kuperolehi dari sekolah, maka pada perantauan yang kedua ini dengan bermodalkan pengalaman-pengalaman dan bertitik tolak dengan Dua kalimah Syahadah. Pada kenyataannya, aku mengembara sambil berbuat dan berlaku, mencari pengalaman dengan sesuatu yang ada padaku, yang aku sendiripun belum banyak mengerti padanya. Setahuku, padaku ada sesuatu yang melindungi dan mendampingiku iaitu yang ghaib dengan kandungannya tenaga ghaib. Aku bergerak di bidang metafizika dengan menggunakan metaenergy atau tenaga ghaib yang digunakan untuk menolong sesama manusia, mempelajari akan keadaannya yang sebenarnya, daya gunanya dan terutama untuk dapat mengenalinya dalam erti yang sebenar-benarnya, dengan tidak melupakan akan tujuan semula iaitu: Pertama : Kedua : Ketiga : Hendak menemui Tuhan untuk minta keadilan. Dengan perbuatan ingin membuktikan akan kebenaranku pada peristiwa yang kualami. Menyelidiki dan memahami akan apa sebenarnya
23
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

yang telah ada padaku. Aku teruskan perjalanan pengembaraanku dengan mengambil pelajaran pada pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Dan begitulah makanya aku dapat mengatakan; Aku berteori dalam berpraktik, menerima dalam memberi, belajar dalam mengajar, jadi murid dalam jadi guru, berjalan dalam duduk, menampung kedatangan yang lahir dan yang batin, menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh, mendudukkan sesuatu pada tempatnya, suka membaca buku-buku mengenai kebatinan, tarekat, tasawuf, sejarah orang-orang besar terutama ahli tasawuf dan amat tertarik akan riwayat nabi-nabi dengan mukjizat-mukjizat dan tak kurang pula pada praktiknya dengan nama istilahku sendiri, aku menjadi orang dalam dan kadang-kadang menjadi orang luar. Dan yang mana aku yang sebenarnya? Dan siapa aku? Dalam perjalanan pengembaraanku, sambil beramal caraku sendiri, kadang-kadang aku lupa dan lalai akan tujuanku semula. Caraku sendiri kukatakan kerana amalanku bukanlah memperbanyak sembahyang malam, banyak zikir, melainkan selalu mengamalkan tenaga yang ada padaku untuk keperluan sesuatu dengan tidak mengenal waktu siang atau malam, pagi atau petang. Dan pintu rumahku terbuka bagi siapa saja yang hendak mendatangi dan menemui aku. Aku lupa akan tujuan semula dan lalai terhadap-Nya, disebabkan pengalaman-pengalamanku dalam beramal kerana banyak yang tersua (bertemu padaku akan keanehan-keanehan dalam amalanku dengan sesuatu melakukan sesuatu dan tak kurang pula banyaknya pelajaran yang aku perdapat sebagai buah dari pengalaman-pengalamanku itu.) Dan tak luput pula aku terpedaya, tergoda oleh fakta-fakta yang kuhadapi sebagai seorang manusia biasa. Aku lupa akan keadaan yang sebenarnya. Beruntung Dia masih melindungiku dan dengan selamat aku dapat kembali ke jalan semula dan aku mengembara dan mengembara terus, berjalan dan berjalan terus yang kadangBatinku

24

DR. BAGINDO MUCHTAR

kadang berjalan lahir dan batin, dan tak kurang pula aku duduk di tempat kedudukanku, tetapi berjalan. Setelah aku renungi dan fikirkan lebih mendalam akan perjalanan yang telah dan sedang kulakukan, maka dapatlah aku mengatakan bahawa adalah tujuan perjalananku yang tiga pasal tersebut di atas, kenyataannya aku sejalankan iaitu mencari Tuhan untuk minta keadilan, terhadap masyarakat untuk membuktikan akan kebenaranku melalui amalanku dan terhadap badan diriku mahu mengenal yang mana dan siapa aku sebenarnya.

***
Berikut, penurunanku setelah aku dapat mengetahui akan keadaan-Nya yang sebenarnya: Dalam perjalananku menuju kepada-Nya, aku berasa, bertambah dekat aku kepada-Nya, aku bertambah tiada, bahkan di HadiratNya aku sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya Dia dalam keadaanNya pula. Dan terus terang aku katakan, bahawa mengenai Dia, aku tak dapat mengatakan apa-apa, kerana di Hadirat-Nya aku sudah tak ada lagi. Tidak ada yang ada padaku; gerak tidak, geri tidak, tidak ada daya dan upaya, dan yang ada hanya Dia. Setelahnya aku kembali dari perjalananku iaitu kembali pada keadaanku semula, kesan-kesan yang aku perdapat dan pelajaran yang aku perdapat dalam perjalanan menuju kepada-Nya, antara lain sangat malu aku akan diriku sendiri, kerana itu perkara yang tadinya kuanggap besar dan sangat besar sehingga datang keinginanku hendak mencari-Nya guna untuk mengadukan halku dan mohon keadilan, rupanya di sisi-Nya tak ada erti sedikit juga. Suatu perkara yang sangat besar rasanya bagiku, tetapi bagi-Nya sangat kecil dan tak bererti. Akhirnya, kuambil keputusan tidak akan kuadukan halku kepada-Nya, melainkan keinginanku timbul hendak mengetahui akan Rahsia-Nya.
25
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Dalam pengalamanku untuk mengetahui akan Rahsia-Nya, aku hanya dapat menggambarkan atau membayangkan dengan perumpamaan seperti tersebut di bawah ini: Jauh di sana, aku melihat suatu cahaya; cahaya dari sebuah lampu dari menara yang beradanya di satu pulau, yang mana lampu tersebut kelihatannya dari jauh sebentar hidup sebentar mati. Gunanya sebagai petunjuk bagi jurumudi-jurumudi kapal yang lalu lintas dan yang pulang pergi melalui pulau itu, supaya jangan melanggar karang. Aku ingin hendak mendatangi cahaya itu dan dengan perlengkapan yang ada padaku, kuarahkan bahteraku ke pulau tersebut. Setelah dapat melalui alun dan gelombang, batu dan karang, badai dan taufan dan lain-lain sebagainya yang merupai halangan dan rintangan, akhirnya pulau idamanku itu tercapai juga dan aku dapat mendarat dengan selamat. Anehnya, dalam perjalanan aku menuju pulau cita itu, semakin dekat aku kepadanya, tambah nyata padaku akan keadaannya. Di antaranya lampu yang tadinya dari jauh kulihat sebentar hidup sebentar mati, di sana tidak pernah mati, bahkan hidup terus. Sekarang aku telah berada di bawah Cahaya-Nya itu dan aku ingin hendak mengetahui akan Rahsia-Nya. Perhatianku semula tertuju kepada menara di tempat di mana lampu itu beradanya. Lampu yang dimaksud letaknya di puncak menara tersebut, lebih tinggi dari pokok-pokok kelapa yang tumbuh sekelilingnya, supaya dapat dilihat oleh jurumudi-jurumudi kapal yang lalu lintas di sana. Dan untuk dapat mengetahui akan rahsianya lampu tersebut, orang harus menaiki itu menara sampai ke puncaknya dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Begitulah aku setelahnya menyaksikan sendiri akan keadaannya dapat tahulah aku akan rahsianya, yang mana pada kenyataannya dapat aku mengatakan akan keadaannya yang sebenarnya dan sebab-sebabnya
Batinku

26

DR. BAGINDO MUCHTAR

hidup dan mati kelihatan dari jauh. Yang menjadikan pemikiran bagiku pada masa itu ialah dapatkah orang di daratan mempercayai aku, kalau aku mengatakan bahawa lampu itu tidak mati seperti yang kelihatan dari jauh, melainkan hidup terus? Sudah tentu mereka itu tak mahu membenarkan akan perkataanku itu, kerana berlainan dengan kenyataan pandangan dari jauh. Sebaliknya akan berpalingkah aku dari kenyataan kebenaran yang telah aku saksikan sendiri itu? Sudah tentu aku tidak akan mahu membohongi diriku sendiri dan aku tetap pada pendirianku, kerana aku telah menyaksikannya sendiri dan aku akan mengatakan aku telah kembali dari Sana. Aku teringat pula kembali akan peristiwa-peristiwa yang kualami, apa yang telah terjadi terhadap badan diri kami, aku dan isteriku (almarhumah). Segala kata-kataku tentang peristiwa itu mereka tak mahu menerimanya. Mereka hanya mahu melihat kepada akibat-akibatnya dan tak mahu menyelidiki akan sebab kerananya. Dan aku sendiri, dipercayai atau tidak, aku tetap pada pendirianku kerana aku sendiri yang mengalami dengan tidak ada saksi yang lain yang melihat apa-apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap badan diri kami, apalagi penyebabnya itu tak dapat dibuktikan dengan kenyataan. Dan memang kiranya tidak satu orangpun tidak akan percaya kalau tidak dialaminya sendiri seperti peristiwa-peristiwa yang kualami. Dikalahkannya aku dengan bilangannya yang banyak, sedangkan aku hanya sendiri yang bertahan dan yang mempertahankan akan segala sesuatunya. Memang benar, Yang Benar hanya Satu, yang tak benar banyak. Bagi mereka yang ingin hendak mengetahui akan rahsianya lampu itu, aku silakan supaya mendatangi suatu pulau yang ada menaranya dan bermalamlah di sana kerana lampu yang ada di sana itu dipasangnya (dihidupkan) pada malam hari. Dan yang ingin mendengarnya dariku, carilah dan datangilah aku atau temuilah aku. Pasti aku ceritakan atau akan kuhuraikan, bagaimana
27
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

keadaannya sebenarnya. Mengenai cerita lampu, teringat aku akan firman Tuhan dalam al-Quran Surat An-Nur, Ayat 35 yang terjemahannya menurut tafsir Bapak Muhammad Yunus: Allah memberi cahaya langit dan bumi. Umpama cahayaNya kepada orang yang beriman, seperti sebuah lubang di dinding rumah, di dalamnya ada pelita, pelita itu di dalam gelas. Gelas itu kelihatan laksana bintang yang berkilaukilauan di langit. Pelita itu dinyalakan dengan minyak kayu yang berkat, iaitu minyak zaitun, yang tiada tumbuh di Timur dan tiada pula di Barat. Hampir minyak itu bercahaya dengan sendirinya, meskipun tiada disentuh api. Cahaya berdamping sesama cahaya. Allah menunjukkan orang yang dikehendakiNya kepada cahaya itu. Allah menunjukkan beberapa perumpamaan bagi manusia dan Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu. Apa yang telah kulakukan setelahnya aku dapat mengetahui akan Rahsia-Nya itu? Di tempat ketinggian itu, aku memandang ke kiri dan ke kanan dan yang aku lihat hanya lautan semata-mata, sekali lagi lautan. Maka teringatlah aku akan sebuah pantun yang dinyanyikan oleh seseorang yang sedang risau: Cincin bernama Ganto Sari Sesuai saja di kelingking Hilang ke mana akan dicari Lautan saja berkeliling Dan bila kutukikkan pandanganku agak ke bawah, tidak jauh dari tempat berdirinya menara itu, aku melihat sebuah rumah yang dilingkungi dengan pagar berduri, yang bererti pula tidak sebarang orang boleh masuk ke dalamnya. Aku ingin hendak mendekati rumah itu, bahkan kalau boleh memasukinya sekali untuk bertemu dengan penghuninya, kerana ada rumah tentu mesti ada penghuninya atau yang menunggunya. Dan begitulah aku turun ke
Batinku

28

DR. BAGINDO MUCHTAR

bawah melalui anak tangga yang lupa aku menghitung berapa banyaknya dan terus menuju rumah yang aku lihat itu. Aku sampai di pintu pagar, aku melihat ke kiri dan ke kanan, ke sekeliling pulau tersebut kalau-kalau ada nampak orang yang menunggunya, akan tetapi aku tak melihatnya. Anggapanku mungkin orangnya lagi berada dalam rumah itu. Aku tolakkan pintu pagar dan selangkah demi selangkah aku melangkahkan kakiku menuju tangga rumah itu untuk menaikinya. Dengan ucapan assalamualaikum aku naiki rumah itu, akan tetapi aku tak mendapat sahutan. Ah! Mungkin orangnya lagi berada dalam kamar dan tak dapat mendengar suaraku. Perasaanku waktu itu seolah-olah ada tenaga ghaib padaku yang membawa kakiku melangkah lagi untuk memasuki bilik yang mula pertama aku jumpai. Segala gerak langkah kakiku itu aku turutkan dengan perasaan yang tenang serta fikiran hendak bertemu dengan orangnya, penghuni dari rumah tersebut. Berulang-ulang aku mengucapkan salam, akan tetapi aku tak pernah mendapat jawapan. Sambil menurutkan gerak langkah yang dilangkahkan, tak lupa aku memandang ke sekeliling sambil memerhatikan apa yang ada dan begitulah aku sampai memasuki bilik yang ke dua, seterusnya yang ke tiga, namun yang kucari iaitu orangnya tak juga aku temui. Memerhatikan akan apa-apa yang kulihat dalam melangkah itu, cukup membuktikan dan menguatkan bahawa tak boleh tidak, penghuni rumah itu mesti ada. Banyak tanda-tanda yang aku perdapat akan keadaannya. Ya. Tanda-tanda yang kulihat membuktikan ada keadaannya. Di mana dia berada? Aku turuni rumah yang kunaiki itu melalui tangga belakang sambil melihat sekelilingnya, ke dapur, ke kamar mandi, namun dia yang kucari tak juga nampak. Aku kelilingi pulau itu dengan ingatan kalau-kalau dia memancing, pun tak juga aku temui. Belakangan terfikir olehku, boleh jadi orangnya pergi ke daratan untuk membeli perbekalan yang kurang. Dan duduklah aku di tepi pulau melihat arah ke darat sambil menunggu orang yang
29
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

kucari itu kembali. Hari berembang petang juga. Matahari telah condong ke Barat yang menandakan pula siang akan berganti dengan malam. Aku menanti dan menanti, namun yang kunantikan tak juga kunjung tiba. Akhirnya aku tersentak dari lamunanku. Aku mendengar sesuatu, seolah-olah bisikan yang kudengar yang bunyinya kira-kira begini, Hai anakku, apa juga yang kau tunggu lagi? Ketahuilah olehmu bahawa yang engkau tunggu itu tak akan kunjung datang, kerana Dia tak berupa dan bertampan: Ada pada sebutan tak ada pada kenyataan dan dengan Izin-Nya jua makanya engkau dapat sampai ke mari. Kembalilah ke tempat tadi dan lakulah apa yang dapat engkau lakukan. Aku sebut berulang-ulang akan kata-kata bisikan yang kudengar tadi, di antaranya: Dia tak berupa dan bertampan: Ada pada sebutan tak ada pada kenyataan dan dengan Izin-Nya jua makanya engkau sampai ke mari. Aku teringat akan keinginanku semula; aku hendak mencari Tuhan. Dan dengan tenang aku turutkan saja gerak langkah kakiku kembali menuju rumah yang kunaiki tadi, sambil memerhatikan akan keadaan sekelilingku. Tatkala memasuki kembali bilik yang telah kumasuki tadinya, sangat kagum aku melihat atau lebih tepat menyaksikan apa yang ada di sana. Semua apa yang kulihat itu tak ada di daratan. Dan dalam pada aku sedang asyiknya mengkagumi yang kulihat itu, terasa dan terdengar pula olehku suara bisikan, Hai anakku, apa jugakah yang engkau fikirkan lagi? Cepatlah sedikit, ketahuilah olehmu bahawa sebentar lagi atau tak lama lagi matahari akan terbenam. Siang akan berganti dengan malam dan engkau akan kembali pulang secepat mungkin, sebelum matahari terbenam. Kalau lewat dari itu engkau tak akan dapat kembali lagi dan apa kata orang di daratan nanti tentang kehilanganmu? Rasanya bagiku, apa yang kutemui di Sana boleh saja aku
Batinku

30

DR. BAGINDO MUCHTAR

mengambilnya kerana bukankah dengan Izin-Nya jua makanya aku bisa sampai ke sana? Aku mahu semua, akan tetapi perahuku terlalu kecil untuk semua itu. Aku ingin hendak mempunyai sesuatu untuk kubuktikan pada orang di daratan, bahawa aku telah sampai ke Sana dan telah kembali dari Sana. Tanganku bergerak untuk mengambil sesuatu dan rupanya apa yang telah berada di tanganku, sebuah Anak Kunci yang kukira dan duga bisa digunakan untuk keperluan sesuatu bila dikehendaki untuk membuka yang terkunci dan untuk mengunci yang terbuka. Dengan telah adanya Anak Kunci yang tak begitu berat bagiku untuk membawa ke mana aku pergi, bererti pula masih bisa atau masih dapat aku membawa yang lain cita-cita, tak akan mengkaramkan bidukku. Aku memandang sekeliling dan pada ketinggian tepat di atas kepalaku, aku melihat segumpal tali yang hujungnya tersimpul sedikit ke bawah. Tanganku bergerak pula menuju ke hujung tali itu dan sewaktu aku terpegang dan berpegang padanya, dengan serta-merta tali tersebut menghulur dan menghulur dan dapat aku mengatakan, Kalau tadinya dengan perahuku yang kecil, bertahun-tahun lamanya aku berjalan dan belayar menuju pulau cita itu, dengan berpegang pada hujung tali itu sekejap sahaja aku telah kembali ke daratan. Rupanya itulah dia tali pergantunganku yang telah terputus semenjak aku keluar dari rahim dan setelahnya aku dilahirkan sebagai seorang insan. Dan semenjak itu aku telah mempunyai pegangan iaitu tali pergantungan yang terahsia bagi seseorang yang belum dapat mempunyainya dan Anak Kunci di tangan yang bagi banyak orang masih terahsia pula sebelum dapat menemuinya. Suatu Anak Kunci wasiat yang banyak mengandungi erti dan banyak mengandungi daya guna. Dan semenjak itu aku selalu bersertanya, walaupun apa-apa yang aku buat dan lakukan dan walau di manapun aku berada, pun dalam perjalanan pengembaraan selalu dengan tali pegangan itu
31
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

dan Anak Kunci yang telah ada di tanganku.

***
Aku berjalan dan berjalan terus, mengembara dan mengembara terus, lahir dan batin, melakukan sesuatu untuk sesuatu dengan sesuatu. Aku mengamalkan Dua Kalimah Syahadah. Perjalananku berdasarkan Dua Kalimah Syahadah. Aku berjalan dengan Dua Kalimah Syahadah dan jalanku jalan Dua Kalimah Syahadah dengan makna dan tujuan mengadakan pengakuan untuk mendapat pengakuan: Pengakuan akan tiada Tuhan yang lain melainkan Allah dan pengakuan akan Muhammad Rasulullah. Kerana bukankah di antara hikmah yang terkandung dalam Dua Kalimah Syahadah itu Kesaksian, Pengakuan, Pangkat dan Martabat? Suatu pangkat kerasulan bagi manusia Muhammad dan martabat yang tinggi di sisi Tuhan terhadapnya. Bukankah manusia Muhammad yang membawa dan menyatakan Dua Kalimah Syahadah ke dalam dunia ini? Maka aku akan mengatakan, Adakanlah pengakuan untuk mendapat pengakuan. Siapa yang mengadakan pengakuan, kepada siapa pengakuan diadakan dan dari siapa pengakuan diperdapat? Aku berjalan mengadakan pengakuan, berjalan pada jalan yang kutemui iaitu lahir dan batin (rohaniah dan jasmaniah), bertitiktolak dari ada ke tidak ada, melalui tiada (antara ada dan tidak ada) atau dari alam nyata (kebendaan) menuju ke tidak ada yang ada kecuali Dia, melalui alam spirituil (kerohanian) atau dari syariat menuju ke makrifat melalui hakikat; suatu perjalanan yang kunamakan perjalanan balik batang atau kembali pulang ke Hadirat-Nya. Dan di Sana, di Hadirat-Nya, di tempat yang tidak ada, dan di saat itu aku sudah tidak ada pula dengan tidak bergeser sedikit jua pun, aku sedarkan diriku sesedar-sedarnya (lahir dan batin dan kembali keadaanku sebagai seorang manusia biasa), aku adakanlah pengakuan dan kesaksian dengan melafazkan Dua
Batinku

32

DR. BAGINDO MUCHTAR

Kalimah Syahadah berulang-ulang tiga kali. Dan berjalan cara begini, kulakukan berulang kali pula sampai aku yakin seyakinyakinnya, bahawa betul-betul aku berada di Hadirat-Nya. Dengan huraianku ini, maka nyatalah bahawa yang mengadakan pengakuan adalah aku lahir-batin dan pengakuanku ialah terhadap Tuhan tiada yang lain daripada-Nya melainkan Allah dan terhadap Muhammad Rasul Allah. Dan dari siapa pengakuan yang akan kuperdapat? Keinginanku ialah pengakuan sebagai seorang hamba Allah dengan tugas yang kulakukan dan menjalankan kehidupan sebagai umat Muhammad. Aku tak akan mendakwakan diriku sebagai seorang nabi kerana tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad dan aku tak akan menantikan pula seolah-olah Tuhan akan menyuruh malaikat Jibrail menyampaikan pengakuan itu padaku. Tidak! Melainkan yang aku nantikan ialah tanda seperti pengakuan dari orang ramai, dari orang berilmu, dari cerdik pandai, pengakuan akan benarnya ilmu yang kuamalkan sehingga ada yang mendatangiku untuk mengambil manfaat daripadanya, ada yang mendatangiku untuk menguji akan kebenarannya dan tak kurang pula mendatangiku untuk menerima aliran langsung dariku untuk diamalkannya pula. Sebagai seorang hamba Allah, Aku akan melakukan tugasku di mana saja Aku berada dan sebagai umat Muhammad, Aku akan menjalankan kehidupanku sebagai seorang Islam pada kenyataannya. Dan Aku akan tetap bergerak di bidang Rahsia-Nya, dan terhadap orang di luar dari badan diriku sendiri, Aku akan merahsiakan diriku pula. Biarlah mereka itu sendiri yang akan memecahkan rahsia Aku nanti jika Tuhan mengizinkan. Kedudukanku terahsia dan orang-orang yang mahu mengenal Aku, harus menemuiku, di tempatku. Kalau tidak, pasti orang tak dapat mengenal Aku yang sebenarnya. Pelajaran yang kuperdapat dari perjalanan pengembaraanku dari
33
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

ada kepada tidak ada, ialah aku telah dapat membebaskan diriku dari ikatan-ikatan kebendaan (kenyataan). Aku telah dapat membawakan diriku terlepas dari hawa nafsu. Dari segi lain dapat pula aku mengatakan bahawa perjalananku itu dari ada ke tidak ada atau nyata kepada di balik kenyataan, bererti pula aku telah memasuki alam tasawuf, alam kebatinan sehingga kudapat pula mengetahui dan menemui batinku sendiri, yang dapat aku merasakan perbezaannya dari zahirku sendiri. Aku telah dapat merasakan pemisahan antara zahirku dengan batinku, antara kenyataanku dengan di balik kenyataanku, antara badan kasarku dengan badan halusku, antara jasmaniku dengan rohaniku. Dengan pernyataanku ini, bererti pula bagiku rahsia diriku sendiri telah pecah, suatu pemecahan yang menghasilkan pemisahan sehingga aku dapat pula mengatakan bahawa antara yang satu dengan yang lain, jauh tak berantara dan dekat tak berbatas. Dan dengan demikian, terbuka pulalah bagiku jalan untuk menyelidiki sendiri akan keadaan batinku: Terdiri dari apa dia, dan bagaimana dia? Aku telah menemui dan mengenal akan diriku sendiri dengan rahsia yang terkandung padanya (telah mengetahui siapa dan yang mana aku yang sebenarnya) sehingga pendirianku ialah aku adalah orangnya yang akan kembali ke Hadirat Illahi, dan bukan yang akan dikembalikan ke asalnya iaitu ke tanah. Ya. Memang dari Tuhan datangku dan kepada-Nya aku akan pulang kembali dengan dijemput dan adalah peganganku yang hidup, bukan yang mati. Jalanku ialah jalan kehidupan, menghidupkan yang mati dan menghasilkan yang dihidupkan. Tiap-tiap yang dihidupkan mesti mati dan aku tak akan mati-mati, melainkan berpindah (tukar tempat atau kedudukan). Di manakah letaknya rahsia hidup dan kehidupan bagi seseorang? Letaknya ialah di dalam diri sendiri masing-masing. Bukan di luar. Ketahuilah bahawa di dalam badan diri sendiri berada aliran kehidupan yang bertujuan menghidupkan badan diri.
Batinku

34

DR. BAGINDO MUCHTAR

Suatu aliran yang berisi (mengisi jalannya kehidupan di dalam) yang perjalanannya di dalam ibarat menghasta kain sarung; sampai di situ ke di situ juga. Dan untuk dapat mengenal dan mengetahui itu hakikat hidup yang sebenarnya, seseorang hendaklah dapat memecahkan itu rahsia hidup sehingga dapat dia menemui jalannya kehidupan tadi serta menurutkannya. Berjalan pada jalannya sambil untuk mempelajarinya. Aku teringat akan kisah perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Allah Khidir, yang dengan pertunjuk Tuhan tempatnya di pertemuan permukaan dua laut (Surat al-Kahfi, Ayat 60 hingga 82), untuk belajar padanya tentang ilmu pengetahuan yang belum dipunyainya. Maka aku dapat pula mengatakan bahawa aku telah dapat pula menemuinya di pertemuan kiri dan kanan.

***
Kalau engkau hendak mengenal Aku dan ingin pula hendak menemui Aku di tempatku, hendaklah engkau mencari jalan untuk dapat menemui Aku. Ketahuilah olehmu bahawa [ketika] engkau berjalan, Aku pun berjalan dan dalam perjalanan engkau melihat Aku. Engkau berjalan caramu dan Aku berjalan caraku pula atau Aku mengatakan Aku berjalan pada jalanku dan engkau berjalan pada jalanmu pula (cara orang kebanyakan berjalan). Bila engkau berhenti berjalan, engkau tak akan melihat Aku kerana keadaanku bukanlah seperti keadaanmu. Aku adalah laksana seorang musafir yang senantiasa berjalan dengan tidak henti-hentinya, yang bagiku namanya menjalankan tugas terhadap sesuatu. Aku berjalan siang malam dengan tidak berhenti sekejap juapun, kerana kalau berhenti berjalan akan membawa akibat bagi alam sekelilingku, dan mungkin juga penyebab kematian bagi seseorang. Keadaanku tidaklah seperti yang engkau khayalkan atau duga. Engkau tak akan dapat menangkap dan memegang Aku kerana Aku bukan
35
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

seperti engkau. Untuk mengetahui Aku, engkau hendaklah berjalan dari luar ke dalam iaitu ke dirimu sendiri dan tempatku padamu ialah di rasa. Ya. Memang di rasa itulah letaknya rahsiaku. Engkau tenangkan dirimu. Renung dan fikirkan dalam-dalam sampai engkau dapat merasakan dengan pasti (positif) akan rasa yang dimaksudkan sampai terasa betul olehmu (oleh anggota tertentu dari badan dirimu). Bila ini telah engkau temui dan telah dapat engkau merasakannya secara positif, berpeganglah kepadanya. Pelajarilah dia. Insya-Allah, lambat-laun dengan beransur, engkau akan lebih mengenalinya lagi sampai mendalam. Dan begitulah aku bayangkan (sebagai perumpamaan) perjalanan untuk mencarinya sampai dapat mengenal dan menemuinya hendaklah di tempatnya. Dalam perjalanan seperti aku sebutkan di atas; bila engkau melihatnya, hendaklah engkau ertikan bila engkau telah dapat merasakannya. Di saat itu, berpeganglah kepadanya. Tinggalkanlah jalanmu dan ikutilah perjalanannya dengan berjalan pada jalannya. Pada taraf permulaan, engkau akan merasakan sesuatu iaitu titik-titik atau denyutan yang dapat betul engkau merasakannya melalui hujung jari-jarimu. Apa itukah yang dia? Tidak. Bukan itu yang dia yang sebenarnya. Jikalau engkau mahu menelitinya, adalah di balik dia, ada dia lagi, dan masih ada dia dan dia lagi dan begitu seterusnya. Ketahuilah bahawa yang itu adalah tanda-tanda menunjukkan keadaannya. Bawaannya titik-titik ialah gerak dan kalau engkau mahu menurutkannya, gerak itu akan dapat pula engkau temui, yang bagi badan dirimu sendiri adalah gerak itu bergerak dengan sendirinya (datang dengan sendirinya). Maka adalah menjadi kewajipanmu menjaga dalam menurutkan gerak yang bergerak dengan sendirinya itu (akan rasa yang terasa itu tak boleh hilang begitu) dan begitu sehingga engkau dapat pula merasakan hendaknya bahawa penyebab dari gerak itu datangnya dari dalam badan dirimu sendiri dan bukan luar dari badan dirimu. Bergerak dengan lupa kepada
Batinku

36

DR. BAGINDO MUCHTAR

rasa yang terasa bererti lupa akan diri sendiri, dan kalau tak hatihati, bisa saja terjadi yang tak diinginkan bagi badan diri sendiri. Berjalan bersertanya bererti mengikut jalannya atau sejalan dengannya, yang mana apa yang dibuat dan yang dilakukannya adalah di luar pengetahuan kita, dan hasilnya ialah di luar dari dugaan kita pula. Kita harus belajar padanya dengan berjalan bersertanya dan dengan menurutkan jalannya. Dan yang amat penting sekali, mengenalnya sedalam-dalamnya dengan rahsia yang terkandung padanya.

***
Orang yang telah lama mengikut jalannya, berjalan pada jalannya dan mahu mengadakan penelitian yang saksama tentang jalan itu, akan mendapat kesimpulan bahawa jalan itu adalah jalan lurus, jalan yang berpetunjuk lagi berisi; isinya nikmat, tidak dimurkai dan tidak pula sesat. Maka akan beruntunglah mereka yang dapat menemui jalannya, berjalan bersertanya dan pada jalannya yang banyak mengandung rahsia itu. Orang yang telah banyak dapat mengerti padanya, mengetahui akan keadaannya yang sebenarnya, pasti akan merubah pendirian hidupnya. Kalau tadinya dia berpendirian bahawa titik-tolak kehidupannya dimulai dari yang dihidupkan, setelah dapat mengenalnya pasti akan merubah pendiriannya kepada yang hidup lagi menghidupkan, yang titik-tolaknya dimulai dari dalam badan diri sendiri. Bukankah kehidupan itu terlebih dahulu berjalan di dalam badan diri sendiri? Dapatkah seseorang berbuat kalau kehidupan di dalam badan dirinya tidak berjalan? Sudah tentu tidak dan pasti tidak. Dari itu, kenalilah dirimu sendiri lebih dahulu. Mengenal diri, mengenal Tuhan, kata para arifin (orang yang arif). Orang yang berpegang kepada yang dihidupkan sama juga berpegang pada yang mati, sebab tiap-tiap yang dihidupkan pasti
37
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

mati. Berpeganglah kepada yang hidup yang tidak mati, berkedudukan; yang kedudukannya akan berpindah bila kematian mendatang pada yang dihidupkan. Dan setelah kematian mendatanginya, maka dia meninggalkan dunianya dan pulang kembali ke Rahmatullah. Mati bagi badan ialah setelahnya duniaku kutinggalkan (meninggal) kerana A-ku pulang kembali ke Rahmatullah. Mati bagi badan bererti kehidupanku sebagai seorang manusia sudah sampai di batasnya. Duniaku kutinggalkan bererti bagiku tugasku sudah selesai sebagai seorang hamba dan A-ku pulang kembali ke Rahmatullah kerana Yang Empunya datang menjemput.

***
Seperti telah kuhuraikan pada huraian sebelum ini, perjalananku ialah apa yang kunamakan perjalanan balik batang atau perjalanan balik ke pangkalan dari titik-tolak semula. Perumpamaannya ialah seakan-akan berada di muara sebuah sungai; sebelumnya mengharungi lautan lepas, aku harus melihat dahulu ke belakang (memudiki sungai tersebut sampai ke hulunya) sampai aku dapat menemui titik permulaan daripadanya yang tiada pangkal dari segala titik-titik yang mendatang kemudian. Suatu perjalanan dari titik menuju kepada titik permulaan di mana tiada titik lagi di baliknya atau sebelumnya. Kalau jalan yang ditempuh itu benar, maka adalah kenyataannya titik pertemuan antara mencari dengan yang dicari, pada pertemuan kiri dan kanan, di mana di sana tiada gerak lagi untuk terus ke dalam, kecuali kalau hendak keluar kembali menuju kepada alam nyata. Dengan perkataan lain, untuk dapat mengetahui keadaan sebenarnya, rekonstruksi perlu diadakan dan kalau belum pasti, hendaklah dilakukan berulang kali. Begitulah perumpamaan-nya. Pada pertemuanku yang pertama dengannya, yang mana dengan perantaraan rasa yang terasa, kiranya Aku telah berada di muka
Batinku

38

DR. BAGINDO MUCHTAR

pintu dan setelahnya Aku dalam perjalanan dari titik ke titik dan sampai pada titik pertemuan yang penghabisan (di mana tiada titik yang lain daripadanya itu lagi) dan setelahnya aku mengadakan perjalanan rekonstruksi dengan berulang-ulang dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar, maka dapatlah aku mengatakan bahawa perbuatanku itu sesuai dengan firman Tuhan, Memasukkan malam kepada siang dan siang kepada malam, mendatangkan yang hidup daripada yang mati dan yang mati daripada yang hidup. (al-Quran: Surat Ali-Imran; Ayat 27.) Pintu telah terbuka bagiku dan ini dapat aku merasakannya. Alamku sendiri telah tembus dan Aku telah bebas, tetapi tak lepas (yang tadinya terkurung dan terkongkong). Tabir atau dinding yang membatasi Aku dengan alam di luar dari alamku sendiri selama ini telah tembus. Hubunganku yang selama ini terputus sejak Aku keluar dari rahim ibuku (sejak Aku dilahirkan dan dihadirkan ke dunia ini sebagai seorang manusia, sejak tali pusatku diputus), dengan telah aku temui itu kembali jalanku sendiri iaitu jalan kebebasanku (dengan telah tembusnya dinding atau tabir yang membatasi Aku dengan alam akbar), Aku telah dapat keluar dengan memancar. Hubunganku dengan Tuhan-ku yang selama ini terputus, dengan kebebasanku, Aku telah dapat langsung menghubungi-Nya kembali dan begitulah dalam perjalananku mencari-Nya dan hendak menemui-Nya seperti yang telah kuhuraikan di atas, aku telah mendapat tali peganganku dan ditambah dengan Anak Kunci wasiat (yang kunamakan akan dia) yang telah berada di tanganku. Itulah dia tali peganganku yang tak akan kulepas-lepaskan lagi; tali pusat dari segala pusat yang mana telah kukaitkan dan hubungkan kembali dengan tali pusatku. Dan yang satu lagi, iaitu Anak Kunci wasiat yang banyak mengandungi wasiat dan merupakan bentuk kalau digambarkan dalam huruf Alif-Lam-Miim yang banyak mengandungi rahsia.
39
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku telah menemui diriku sendiri dan telah dapat pula mengenal akan diriku sendiri, dan telah dapat pula mengetahui yang mana sebenarnya Aku. Aku yang masih terahsia bagi orang banyak, yang belum dapat mengenal akan dirinya sendiri dan yang belum dapat pula mengenal aku dari dekat, apalagi bagi orang yang berpegang dan berpendirian pada barang yang mati.

***
Diplomaku dari luar negeri. Pengakuan kuperdapat dari jauh, kebanyakan dari asal yang serumpun kerana di negeriku sendiri, di kampung halamanku, orang belum faham dan mengerti padaku. Ada satu-satu, akan tetapi aku hanya diperalat, didewa-dewakan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan memperjual-belikan nama aku. Kejadian itu tak salah pula kerana cahaya itu nampaknya dari kejauhan dari tempat yang gelap, dan bagi orang-orang yang hidup di bawah dan dilingkungi cahaya itu, itu pelita tak akan menjadi perhatian mereka. Dia tidak akan melihat kepada cahaya itu, kerana perhatiannya tidak tertuju ke sana. Apa aku harus memperkenalkan diriku, untuk supaya aku dikenal dan sampai menjadi orang terkenal? Tidak! Aku tidak akan menonjol-nonjolkan diriku. Sesuai dengan pendirianku dan kedudukanku sebagai orang dalam dan terahsia, biarlah orang dapat berkenalan dengan aku melalui apa dan siapa sahaja. Dan anggapanku ialah kalau seseorang dapat mengenal Aku dan dapat menemuiku di tempatku, berkemungkinan ada bagiannya padaku.

***
Sejak aku telah dapat menemui, mengetahui dan mengenal diriku dengan rahsia yang terkandung padanya, maka aku
Batinku

40

DR. BAGINDO MUCHTAR

sesuaikan segala-galanya menurut keadaannya dan keadaanku berlahir dan berbatin. Dudukku duduk menanti, menanti akan kedatangan sesuatu yang lahir dan yang batin, menampungnya dan mendudukkannya pula pada tempatnya. Aku, yang tadinya perjalananku terbatas di dalam alamku sendiri, semenjak aku telah menemuinya, telah dapat bergerak lebih luas dan bebas di luar dari alamku sendiri kerana dengan dapat menemuiku di tempatku, bererti dia telah menemui pintu untuk masuk rumahku dan dengan sendirinya telah terbuka pula jalan bagiku untuk keluar. Pintu telah terbuka, dinding telah tembus, hijab telah terbuka. Setelah rahsiaku dapat dipecahkannya, apalagi setelah dia dapat mengenal Aku yang sebenarnya, maka diketahuinyalah bahawa diriku adalah dirinya pula, badanku adalah badannya pula. Hanya tentang Aku ada berlainan pendirian dan tanggapan. Keakuannya [dan] keakuanku tidak sama. Dia berdiri pada kenyataannya, sedangkan Aku pada di balik kenyataanku. Pandangan hidupnya berlainan dengan pandangan hidupku. Titik tolak kehidupannya dari yang ada dengan tidak mengetahui akan keadaannya yang sebenarnya, sedangkan titik tolak kehidupanku dari tidak ada menuju kepada yang ada dan mengisi keadaannya untuk menjamin lancarnya jalan kehidupan di luar. Jadi adalah jalan kehidupanku dimulai dari dalam. Jalanku hidup. Kerjaku menghidupkan dan menghasilkan. Dia yang dihidupkan. Dia mempunyai banyak keinginan dan kemahuan, tetapi tak banyak punya kemampuan dan kesanggupan. Aku kekasih dari Yang Maha Pengasih, datang daripada-Nya, sedangkan dia anak dari ibu-bapanya yang asal kejadian daripada tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Setelahnya dia dapat mengenal Aku yang sebenarnya dan setelahnya dapat diketahuinya bahawa adalah badan dirinya itu badan diriku pula, sekarang dia sendiri yang akan menentukan kedudukannya.
41
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku akan berkata padanya, setelahnya dia dapat banyak mengetahui akan rahsiaku, Apa engkau akan bersertaku, atau apa Aku akan jadi engkau? Kalau engkau berserta Aku, maka adalah Aku ini ilmu bagimu. Dan untuk ini harus mengerti betul padaku dan belajar padaku. Oleh kerana Aku tidak nyata dan kenyataanku ada padamu, maka adalah ilmumu ini namanya Ilmu Ghaib. Engkau akan berbuat dan berlaku dengan yang ghaib dan dengan tenaga ghaib. Untuk ini aku ingatkan kembali akan kisah perjalanan Nabi Musa mancari Nabi Khidir untuk belajar ilmu yang ada padanya dan caranya Nabi Khidir mempraktikkan ilmunya itu. Dalam praktiknya, Nabi Khidir yang berbuat dan Nabi Musa hanya ikut berjalan bersertanya. Dengannya engkau akan menjadi seorang yang dalam dan tinggi ilmunya, yang mana siapa saja tak dapat mengukurnya. Dan usahakanlah supaya engkau selalu bersertanya. Akan tetapi kalau Aku yang jadi engkau, yang Aku kehendaki darimu ialah suatu penyerahan (pasrah ) Lillahi Rabbul-alamin padaku iaitu serahkanlah apa yang ada padamu padaku sehingga keakuanmu menjadi keakuanku; sehingga Aku dapat pula mengetahui dan mengenal akan keadaanmu sampai apa yang ada padamu itu menjadi kepunyaanku penyerahan yang bulat darimu padaku. Dan perpaduan antara keakuanmu dengan keakuanku mendatangkan pertunjuk padaku bahawa adalah engkau belahan dari badan diriku sendiri. Yang kualiri dan isi selama ini rupanya bukanlah orang lain, melainkan belahan dari badan diriku sendiri. Hanya kita juga yang belum kenal-mengenal satu sama lain selama ini. Engkau yang banyak punya keinginan, sekarang telah bersepadu dengan Aku yang mempunyai daya kesanggupan. Engkau itu adalah Aku dan Aku adalah engkau. Dengan saling terjadinya saling kenal-mengenal satu sama lain, dengan terjadinya persatupaduan antara kita berdua, marilah kita mula memasuki kehidupan
Batinku

42

DR. BAGINDO MUCHTAR

baru; ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, seiring sejalan, sakit dan senang sama-sama dirasai. Kelebihan kita satu sama lain berbeza. Kelebihanmu pada kenyataan dan kelebihanku pada perasaan. Apa yang tak ada padaku ada padamu dan apa yang tak ada padamu ada padaku. Aku buta pada kenyataan dan engkau ada mata untuk melihat, akan tetapi padaku ada jalan untuk pencapai tujuan. Jadikanlah jalanku itu menjadi jalanmu dan jadi jalan kita bersama, engkau dan Aku. Dan dalam segala tindak-tanduk, Aku di muka atau kemukakan Aku. Engkau di luar Aku di dalam. Kenyataanku ada padamu dan padakulah letaknya rahsiamu. Akulah ilmumu; ilmu aku-mengakui sampai mendapat pengakuan. Teringat aku akan cerita seorang tua yang aku jumpai dalam perjalanan pengembaraanku, iaitu tentang memecahkan kisah rahsia sebuah rumah yang tersebut dalam pepatah orang-orang tua dahulu, iaitu Rumah nampak jalan tak tentu. Adakah pernah seseorang merenung dan memikirkan nikmat apa yang terkandung pada rumah itu? Kata yang empunya cerita: Dahulukala ada seorang Maharaja Diraja mempunyai anak tunggal, betul lagi bertuah. Setelah anak tersebut meningkat dewasa, terfikirlah oleh raja tersebut, Siapa kiranya akan teman hidupnya anak yang dikasihinya itu? Cinta kasih sayang tercurah dan tertumpah pada anak seorang itu dan dia tak mahu anak tersebut mendapat teman hidup sembarangan orang sahaja. Fikir punya fikir, maka disuruh dirikanlah sebuah rumah yang rupa dan bentuknya menurut ciptaannya sendiri. Setelah rumah itu siap, maka didudukkannyalah anaknya itu di dalam rumah yang sudah siap itu, lengkap dengan peralatan dan perabut rumahtangga yang sederhana. Anak tersebut ditempatkan di bilik dalam lagi di dalam dengan kata-kata amanah padanya, iaitu, Di sini engkau didudukkan. Haus minum, lapar makan, mengantuk tidur. Untuk itu semuanya telah disiapkan. Tugasmu ialah satu antara dua:
43
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Pertama; menunggu yang punya datang menjemput. Kedua; menantikan kedatangan seseorang yang sanggup memasuki rumahmu dan dapat menemuimu di tempatmu. Itulah teman hidupmu yang sejati dan serahkanlah apa yang ada padamu padanya. Dan begitulah ibarat burung dalam sangkar; banyak dilihat dan diketahuinya burung-burung berterbangan sekelilingnya, akan tetapi tidak seekorpun yang menuju kepadanya. Dicubanya memanggil dengan bunyinya, walaupun didengarnya ada yang menyahut atau membalas bunyinya itu, akan tetapi yang dinantikannya tak juga kunjung datang. Dan begitulah keadaannya selalu; senantiasa menunggu dan menanti. Kiranya akan beruntunglah seseorang bila dapat mengenal dan menemuinya, apalagi kalau telah diketahuinya betul akan rahsianya, diketahuinya pula bahawa dia adalah teman hidupnya yang sejati dan belahan diri pula daripadanya. Dia akan sangat beruntung setelah dapat mengenal Aku dan Aku pun beruntung pula dapat mengetahui akan keadaannya sendiri. Kenal-mengenal satu sama lain membukakan tabir rahsia antara Aku dan dia, dan ketahuilah sekarang bahawa seluruh kehidupannya bergantung padaku. Betapa tidak? Kalau Aku tak ada padanya, maka bukanlah dia manusia hidup namanya. Begitu pula dia bagimu, kalau dia tidak ada bersertaku, maka tak adalah ertinya dunia ini bagiku. Dan sekarang kami telah menjadi satu; Aku dan dia, lahir dan batin. Tadinya kami memang satu juga, akan tetapi caranya lain, Aku tinggal Aku dan dia tinggal dia, tidak ada kenal-mengenal satu sama lain. Pengetahuannya tentang Aku hanya terbatas, iaitu pada nama saja dan bagaimana hakikatnya Aku yang sebenarnya tak pernah diketahuinya, apalagi ditemuinya. Sekarang diketahuinya sudah bahawa adalah dia itu Aku dan
Batinku

44

DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku adalah dia. Di dalam kami berpisah, akan tetapi terhadap kepada yang di luar dari badan diri kami, kami satu dan kami panggilkan diri kami untuk keseluruhannya aku. Dari segi lain dapat pula Aku mengatakan, Aku telah lahir untuk kedua kalinya. Kelahiran dan kehadiranku yang pertama kali di dunia ini ialah keluarnya Aku dari rahim ibuku dan kelahiran (dan kehadiranku) untuk kedua kalinya ialah dengan jalan memancar. Sebaiknya tiap-tiap diri, sebelum meninggal harus lahir untuk kedua kalinya di dunia nyata ini. Aku berani berkata begitu setelah dapat mengetahui dan berpengalaman dalam hal ini, terutama di bidang lahir-melahirkan kerana bagi mereka yang menerima aliranku, akulah doktornya; mendidiknya sampai bisa berjalan dan berdiri sendiri. Aku memasuki rumahnya melalui pintu tertentu. Aku bukakan pintu baginya untuk keluar. Aku bawa dia berjalan dan aku tunjukkannya jalan yang benar. Aku memasuki rumahnya dengan seizinnya, bukan dengan jalan paksaan. Adalah diri tiap-tiap seseorang umpama terkurung dalam sebuah rumah; pintu untuk keluar baginya tertutup. Dicuba sendiri tak sanggup menembusnya, sedangkan Anak Kunci di tangan orang lain. Keadaan tak ubahnya seperti apa yang tercantum dalam serangkaian pantun dalam bahasa daerah: Ikan takile jalo tibo Kanai anak maco balah lidah Baa dek kumbang ka malariknyo Lah kambang bungo dalam sarugo Anak Kunci di tangan Baginda Rasulullah Baa dek awak ka maambiknyo Suatu pantun yang mengandung erti yang dalam, yang tak dapat diketahui orang yang mula pertamanya membawakan pantun tersebut atau penciptanya. Maka adalah sewajarnya bagi tiap-tiap diri memikirkan bagaimana akan mendapat Anak Kunci yang
45
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

dimaksud.

***
Saya akan bertanya dan berkata pada diri sendiri, Kenapa sewaktu berada di bumi yang sempit (dalam perut ibu) kita tak berasa kekurangan, setelahnya berada di bumi yang luas, seseorang harus menderita, padahal lapangan bergeraknya sangat luas? Di mana letak sebenarnya akan rahsia hidup dan kehidupan ini? Saya akan mengatakan, Bagi setiap diri yang tadinya dikandung oleh yang mengandung dengan segala macam penanggungan, setelah keluar dari kandungan, maka baginya kebalikannya yang terjadi, ertinya sejak itu dia pula yang mengandung. Dan tiap-tiap kandungan harus dilahirkan, kalau tidak, tidak akan pecah rahsia kandungan selama ini. Dan begitulah, seseorang ibu yang telah melahirkan akan pecahlah rahsia kandungannya dan diketahuilah apa yang dikandungnya selama ini. Kandung, mengandung dan menanggung. Sama-sama mengandung akan tetapi berlainan kandungan dan penanggungan. Saya akan mengatakan, sewaktu dalam kandungan, tempatku di rahim ibu, akan tetapi yang kukandung letaknya di dada. Dan untuk dapat mengetahui isi dada itu, seseorang harus melahirkan, kalau tidak, tidak akan pecah rahsia kandungan sendiri itu. Dari itu maka dianjurkan; pecahkanlah rahsia kandungan itu dengan melahirkannya sehingga dapat mengenal dan mengetahui akan rahsianya dan sampai dapat merasakan dan membenarkan akan kebenaran pendapatku di atas, iaitu engkau terlahir untuk kedua kalinya dan engkau telah bebas tetapi tak lepas. Maksudku engkau akan merasakan itu kebebasan, tetapi tak lepas dari kemanusiaanmu. Bagiku dan bagi seseorang yang telah dapat memahami dan mengerti akan kelahirannya untuk kedua kali itu, akan dapat pula mengerti bahawa dirinya membawakan pula dua kehidupan iaitu
Batinku

46

DR. BAGINDO MUCHTAR

hidup kebatinan dan hidup kenyataan atau kebendaan. Kalau seseorang telah dapat merasakan seperti apa yang telah kurasakan dan telah dapat pula mengetahui mana yang lahir dan mana yang batin, akan membenarkan pendapatku bahawa jarak antara yang satu dengan yang lain ialah jauh tak berantara dan dekat tak berbatas: Satu tidak, walaupun dari luar kelihatannya satu. Kehidupan yang mana yang saharusnya menjadi pegangan? Hidup kebendaan dengan tidak mengetahui hakikat kebatinan telah dibawakan selama ini dan tiap-tiap diri telah membawakan dan mengalaminya. Pada umumnya, kebanyakan manusia tidak pernah berasa puas pada hasil dari pembawaan hidupnya dan banyak pula yang gagal dan kecewa. Kita telah melihat dan menyaksikan sendiri, berapa banyaknya manusia sudah mempunyai harta yang banyak, kedudukan yang terpandang, punya isteri dua tiga bahkan ada juga yang punya simpanan (istilah sekarang), tetapi hidupnya selalu resah-gelisah. Ketenangan tidak pernah diperdapatnya, untuk makan enak dicari keluar dan akan segala sesuatu mahu lagi, mahu lagi dan mahu lagi dan ada juga sampai tak percaya akan diri sendiri (buktinya dia memakai orang sewaan untuk mengawalnya, hartanya dan lain-lain sebagainya) dan tak kurang pula pergi ke dukun minta tangkal dan azimat dan ke kiai minta keselamatan, naik pangkat dan lain-lain sebagainya. Dan tak kurang pula yang bertuhankan pada batu dan keris. Aku teringat akan kata-kata yang aku dapat tangkap dan dengar sewaktu di perantauan di seberang lautan sana, suatu keluhan yang terlompat keluar dari mulut seorang petualang sambil mengembara pula iaitu antara lain, Bertanya kerbau kepada pedati, jauhkah lagi perhentian ? Kami tadinya seiring berjalan. Siapa dia sebenarnya aku tak tahu. Perkenalan kami kalau boleh dikatakan suatu kebetulan saja.
47
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Di suatu tempat, kota kata orang Indonesia, bandar kata orang Malaysia, aku dalam pengembaraanku dan dia dalam petualangannya bertemu dalam sebuah rumah yang baginya, penghuni dalam rumah tersebut famili dan bagiku anak dalam aliran ilmu pengetahuanku. Pada percakapan kami bertiga, aku mendapat tahu bahawa dia kehilangan sesuatu. Aku berikan padanya sesuatu pula untuk dapat digunakannya mencari yang hilang itu. Yang aku berikan bukan benda, melainkan sesuatu yang tak dapat dilihat, akan tetapi dapat dirasakannya. Rupanya dia sangat tertarik akan apa yang telah diterimanya dari aku itu sehingga ke mana dia pergi tak ditinggalkannya. Dipelajarinya sendiri dan dicarinya sendiri pengalaman dengan itu. Dia sangat tertarik pada apa yang diterimanya dari aku itu dan perhatiannya tertuju kepada badan diriku. Sejak dia mendapat sesuatu dari aku itu, kami terus berpisah dan aku kembali ke tempat aku bermukim. Belakangan dapat kuketahui bahawa tempat bermukimnya sama kotanya dengan tempat aku bermukim. Cuma kelainannya dia seorang petualang, sedangkan aku seorang musafir yang senantiasa dalam pengembaraan. Pada suatu hari dia mendatangi rumahku hendak menemui aku. Waktu itu aku tidak berada di rumah. Berkali-kali dia datang, tetapi tak bertemu dengan aku. Pada kenyataannya yang penghabisan, dia berpesan sama isteriku supaya menyampaikan salamnya. Dia sangat ingin hendak bertemu muka dengan aku tetapi pada tiap-tiap kedatangannya aku selalu tak ada di rumah. Dipesankannya bahawa dia akan mengadakan perjalanan jauh ke seberang lautan (ke negara tetangga) dan mohon doa restu. Dan begitu pada suatu ketika yang tak kuduga-duga sebelumnya, aku terima surat darinya dan berlampirkan surat undangan dari seseorang yang belum kukenal untuk minta datang ke sana. Setelah kubaca isi surat itu kuketahui menurut pengakuannya; setelah dia kandas dalam kebiasaan yang
Batinku

48

DR. BAGINDO MUCHTAR

dibawakannya pada petualangannya yang sudah-sudah, maka diamalkannya apa yang telah diterimanya dari aku dan hasilnya sangat mengkagumkan sehingga banyak petualang lain tertarik padanya, sehingga akhirnya mereka itu ingin hendak bertemu muka secara langsung dengan aku. Dan itulah rupanya maka sampai dikirim surat undangan tersebut yang belakangan dapat kuketahui, iaitu kegunaannya untuk urusan mendapat pasport ke luar negeri. Dengan ringkas, setelahnya dia kembali dari petualangannya dan setelah berunding, maka aku yang tadinya menolak untuk pergi, belakangan seolaholah aku mendapat dorongan untuk supaya pergi. Pada kelanjutan pertemuan kami, maka kukatakanlah kesediaan aku berangkat dan kami uruslah segala keperluan untuk kelancaran keberangkatan kami itu. Kami seiring berjalan; dia dan aku. Bagaimana dia sebenarnya aku belum mengenalnya dan kenalnya padaku dengan perantaraan apa yang telah kuberikan padanya, yang telah menjadi ilmu pengetahuan padanya. Pengalaman dalam beberapa kali berjalan bersama-samanya menunjukkan padaku bahawa dia adalah seorang petualang dan aku mengatakan aku seorang pengembara. Dan sewaktu berjalan bersama aku, maka jadilah dia seorang petualang merangkap seorang pengembara. Sampai sekarang belum dapat aku mengatakan dia muridku dan aku ini gurunya, atau dia pengikutku kerana lain caranya dan lain pula caraku, lain pembawaannya dan lain pula pembawaanku. Dan besar pula kemungkinan aku tak dianggapnya guru. Sungguhpun begitu bila dia menjumpai aku, dia tetap menghormati aku dan aku senantiasa menerima kedatangannya sebagai mestinya. Dia memanggil kakak (abang) padaku dan aku menganggap dia adik. Dan begitulah jauh dari kampung halaman, di perantauan, aku dapat dengar itu kata-kata, keluhan hidup yang sangat meresap padaku seperti yang telah kusebutkan di atas dan kuulangi
49
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

menyebutnya, Bertanya kerbau pada pedati, jauhkah lagi perhentian? Seekor kerbau yang sedang menarik sebuah pedati yang sarat (penuh) muatannya, pada suatu tanjakan (atau pendakian) dengan air ludah berbuih-buih di mulutnya, melihat ke kiri dan ke kanan seolah-olah bertanya kepada yang ditariknya, Jauhkah lagi perhentian? Dia ingin istirahat kerana keletihan berhari-hari berjalan dengan membawa beban. Akan tetapi dia bertanya tidak pada tempatnya. Kenapa dia bertanya kepada pedati? Itu benda mati. Bukankah lantaran dia makanya pedati sampai ke sana? Seharusnya dia bertanya kepada orangnya (si tukang pedati) yang duduk seenaknya di tempatnya di belakang kerbau sambil mengendalikan perjalanan kerbau itu. Dan si kerbau tak tahu itu kerana tak melihatnya. Begitulah secara kasarnya perumpamaan hidup dan kehidupan yang sedang berjalan. Tiga sejalan; kerbau pedati - dan - si tukang pedati. Dan pada perhentian terakhir, kerbau balik ke kandang, pedati tergeletak (terbengkalai) di tempatnya dan si tukang pedati pulang ke rumahnya. Suatu keluhan yang datang dari seorang pengembara atau petualang yang tak tahu tempat bertanya yang sebenarnya. Dalam perumpamaan yang tiga disebutkan itu, yang mana harus menjadi pegangan seseorang? Pedatikah dia, apa kerbaukah atau tukang pedati? Diri sendirilah yang akan menentukannya, bukan orang lain. Bagiku sendiri perumpamaan itu terlalu kasar. Dan aku akan mengatakan, aku bukan pedati, bukan kerbau dan bukan pula si tukang pedati. Kalau begitu siapa aku? Aku akan mengatakan aku tetap aku dan padaku ada hamba dan saya. Jadi aku keseluruhannya terdiri dari: 1. Aku; 2. Hamba; dan 3. Saya.
Batinku

50

DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku, hamba dan saya, kalau dihalusi lagi dengan mengkaji asalusul cara pemulangan atau pengembalian ke pokok asal, maka akan sampailah seseorang pada pengkajian pengetahuan iaitu: Saya yang berjasad (Adam); Hamba yang menjalankan tugas (wakil; perantara); dan Aku datang daripada Tuhan.

***
Pengajian asal-usul belum berhenti sampai di tiga pokok tersebut kerana belum sampai kepada pokok yang sebenarnya. Pokok yang sebenarnya Esa iaitu Allah. Semuanya akan kembali kepada keadaannya semula iaitu kepada keadaan-Nya, Allah, dan begitulah adanya. Dan pernah pula aku mendengar ucapan yang keluar dari mulut seseorang pengembara pula, yang kebetulan sedang bermukim pula di tempat kubermukim iaitu dia mengatakan, Sebaik-baik manusia padanya harus ada: Pertama; limpah daripada Raja, kedua; waris daripada Nabi, dan ketiga; gerak daripada Allah. Melalui ini aku menyerukan dan bertanya, Wahai insan, cubalah renung dan fikirkan adakah ketiga-tiga unsur tersebut di diri masing-masing? Terserah padamu sendiri untuk menjawabnya sambil memikirkan perlu tidaknya itu diketahui. Bagi diriku sendiri, aku berasa perlu mengetahuinya untuk lebih dapat aku mengenal siapa Aku sebenarnya dan yang mana Aku yang sebenarnya. Dan setelahnya aku dapat mengenalnya dan menemuinya jalannya, maka dialah peganganku dan berjalan pada jalannya (jalan yang aku sendiri dapat merasakannya). Bawaan pada kenyataannya ialah gerak-gerak yang bergerak dengan sendirinya (gerak automatik), gerak yang daya penggeraknya datangnya bukan dari luar badan diri, melainkan yang terbit dan timbulnya dari dalam diri sendiri yang bagiku kunamakan akan dia
51
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Kudratullah dan geraknya kunamakan Gerak Allah. Daya tenaga yang terkandung dalamnya ialah tenaga ghaib yang tak dapat dilihat akan tetapi dapat dirasakan. Jalan-Nya telah kujadikan jalanku. Lain jalanku dan lain pula jalan orang. Aku, walaupun di mana Aku berada (di laut, di udara di daratan), namun jalanku tak kulupakan. Sedang dudukpun Aku berjalan kerana bukankah telah kukatakan bahawa antara Aku dengan dia (antara yang satu dengan yang lain), jauh tak berantara dan dekat tak berbatas?

***
Dalam perjalanan pengembaraanku, banyak kudapati orangorang yang tertarik pada amalanku dan banyak pula sudah yang kubukakan pintu, kubawa berjalan keluar dan kutunjukkan jalan dan telah banyak pula telah berjalan pada jalanku dan mengamalkan amalanku. Dan amat sayang sekali, mereka itu belum kenal betul akan Aku yang sebenarnya. Aku pimpin mereka, Aku bukakan pintu, Aku tunjukkan jalan dengan membawa dia berjalan pada jalanku. Aku didik dia untuk bisa berdiri sendiri dan akan kulepaskan untuk bisa berjalan pada diri sendiri kerana untuk dapat mengetahui Aku sebenarnya dan siapa pula Aku dia sendiri, apalagi untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa dia, dia sendiri pula yang akan menentukan. Aku hanya menunjukkan jalan dan membawanya kepada jalan yang benar.

***
Diriku yang kukenal bukan sahaja hanya terdiri dari insan yang telah berkembang menjadi orang (manusia), melainkan juga sesuatu yang terahsia. Letaknya di balik insan. Rahsia ghaib dari Yang Maha Ghaib yang mengandung daya dan tenaga ghaib. Orang mengatakan, hendak melihat diri, bercerminlah ke kaca.
Batinku

52

DR. BAGINDO MUCHTAR

Dengan bercermin ke kaca, seseorang dapat melihat rupa dan bentuknya. Aku akan mengatakan, hendak mengenal diri bercerminlah ke kaca. Setelah seseorang bercermin ke kaca, apa yang telah dapat dikenalnya tentang dirinya? Kalau hanya rupa dan bentuk, cukup dengan cara melihat saja, akan tetapi samakah ertinya dengan keadaannya melihat dan mengenal? Dengan melihat saja belum bererti seseorang telah mengenalnya, akan tetapi dengan mengenalnya mungkin dengan pengertian engkau telah melihatnya lebih dahulu, setelah itu baru engkau dapat mengenalnya. Dan sekarang timbul pertanyaan apa yang telah engkau lihat itu? Suatu pertanyaan yang harus seseorang dapat menjawabnya, iaitu samakah dasarnya engkau yang mengadap ke kaca dengan orang yang timbul dari kaca? Pertanyaan ini sudah tentu ditujukan kepada seseorang yang mahu mengerti dan mahu mengetahui dan mengenal akan dirinya sendiri? Bagi orang yang tak ada perhatiannya ke sana, kiranya pertanyaan ini tak perlu dijawabnya. Kalau pertanyaan tersebut telah terjawab, maka akan menyusul pula pertanyaan yang lain, iaitu, Ada apa di dirimu dan terdiri dari apa dirimu itu? Dan kalau engkau telah dapat mengenal dan mengetahuinya, bagaimana pendirianmu? Apa engkau orangnya yang mengadap ke kacakah atau orang yang timbul dari kaca? Bagiku sendiri, oleh kerana aku mahu mengerti dan mahu mengetahui dan mahu mengenal akan diri yang sebenarnya diri dan yang akan menjadi pendirianku pula, maka aku akan mengatakan bahawa dasarnya yang sebenarnya, adalah tidak sama. Kalau dasar dari yang berkaca, kuketahui tadinya air titisan dari ibu bapa dan sebelumnya, tanah (ingat akan kejadian nenek-moyang kita, manusia yang pertama), maka dasarnya dari orang yang timbul dari kaca itu hanya sebagai perumpamaan saja. Kasarnya disebut kaca. Bagi yang mahu mengerti akan tujuannya yang sebenarnya, halusnya iaitu cahaya dan kalau diperdalam lagi, maka aku
53
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

mengatakan dasar yang sebenarnya ialah nur. Dan untuk keseluruhannya (iaitu yang meliputi badan diri kita) menjadikan apa yang dinamakan orang rohani iaitu perkembangan dari kata asal roh. Seumpama pelita dalam sebuah rumah yang pintunya tertutup rapat. Melalui sebuah lubang dari dinding rumah tersebut orang dapat melihat keadaan dalam rumah itu dengan berkat cahaya dari pelita tersebut. Cahayanya meliputi alam sekelilingnya dan berbataskan keseluruhannya pada dinding rumah itu. Dan kalau seseorang mahu menggambarkan akan batas-batasnya cahaya itu keseluruhannya, orang akan melihat dan menemukan gambaran keseluruhannya seperti atau serupa gambaran dari rumah tersebut di dalam. Dan dengan pengamatan dan penelitian lebih mendalam, orang akan mengenal isinya iaitu apa yang ada dalam rumah itu. Rumah tersebut akan tetap bercahaya selagi itu pelita masih hidup dalam rumah tersebut. Dengan membuka pintu atau membuka jalan untuk keluar, maka akan memancarlah itu cahaya keluar, yang akan dapat dirasakan secara positif bagi yang telah terbuka jalan baginya, terutama bagi mereka yang sedang mengadakan pengamatan dan penelitian. Dan selanjutnya bagi si pengamat (kalau itu pancaran telah ditemuinya dan telah dapat pula merasakannya secara positif), maka dengan pengamatan dan penelitian yang lebih mendalam, orang akan dapat pula mengetahui dan dapat menjawab pertanyaan, Terdiri dari apa diri itu? Penyelidikan yang lebih mendalam (pengalaman-pengalaman, percubaan yang diadakan dengannya, pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan dan ketuhanan, ilmu tauhid yang dapat dipelajari pada ahlinya, karangan-karangan ahli tasawuf, ahli tarekat, orangorang besar serta pendapat-pendapatnya tentang Tuhan dan ketuhanan, ahli-ahli kebatinan lain-lain yang sifatnya mistik dan ilmiah) perlu diketahui untuk bandingan bagi diri sendiri yang sedang mengadakan pengamatan dan penelitian tentang sesuatu
Batinku

54

DR. BAGINDO MUCHTAR

dengan sesuatu, apalagi dalam mencari akan hakikat yang sebenarnya. Dalam pada itu tak pula lupa pendirian sebagai seorang yang bertuhankan kepada Allah, akan faham agama yang diperlunya. Pancaran yang telah memancar dari dalam badan diri sendiri itu, yang berasal dari cahaya yang berada dalam rumah sendiri dan telah diketahui pula cahaya itu adalah cahaya dari pelita yang ada dalam rumah itu. Pelita itu hidup dan mustahil mati, kerana kalau mati tentu tak ada cahayanya. Dan itulah dia pancaran dari kehidupanku di dalam yang bersumberkan dari cahaya dan kuketahui cahaya datangnya dari pelita yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang dihidupkan. Kalau dia telah tidak ada lagi (kerana telah pulang kembali ke asalnya, iaitu ke Rahmatullah), maka pada yang ditinggalkannya disebut orang, dia telah meninggal atau kasarnya telah mati. Dia meninggal setelah nya berpulang ke Rahmatullah atau setelah kembali ke Hadirat Illahi. Itu hidup telah meninggalkan badan diri. Dengan berpegang kepada itu pancaran yang telah memancar, penelitian yang lebih mendalam terhadapnya dengan mengadakan percubaan-percubaan untuk mempelajarinya, maka akan dapatlah diketahui bahawa pancaran itu (kenyataannya keluar) adalah apa yang dinamakan elektron dan oleh kerana asalnya, datangnya dan sumbernya dari yang hidup lagi menghidupkan, maka adalah elektron itu elektron hidup yang mengandungi proton-proton hidup (zat serba zat), yang daya kemampuannya dan tenaganya melebihi dari elektron-elektron dan proton-proton benda. Ini dapat kukatakan setelahnya aku dapat menemui dan merasakannya. Oleh kerana dia berasal dari hidup yang dinamakan hayat atau pelita pada perumpamaannya, maka alirannya serta isinya mustahil mati (tentu mesti hidup). Dan begitulah pancarannya yang telah dapat memancar keluar dan bagi yang telah dapat merasakannya adalah dia itu apa yang dinamakan orang elektron dengan pengertian
55
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

bukan elektron benda, melainkan elektron hidup. Dan kelanjutan pemecahan dan penyelidikan, orang akan menemui itu protonproton iaitu proton hidup atau zat hayat. Maka dengan pemecahanku ini dan penemuanku akannya, terjawablah sudah akan pertanyaan terdiri dari apa diri itu. Aku dapat menemuinya ialah melalui diriku sendiri. Setelah dapat mengenal diriku sendiri, maka aku akan mengatakan bahawa adalah aku orangnya yang timbul dari kaca dan kenyataannya keadaanku ialah pada orang yang mengadap ke kaca.

***
Dengan pernyataan pendirianku ini, maka adalah aku orang kebatinan yang kenyataannya ada pada badan diriku sendiri (jasad) dan bukan orang halus yang tak dapat menyatakan dirinya kerana tak berjasad. Padaku ada yang ghaib yang senantiasa bergerak dengan tenaga ghaib dan rahsia keghaibanku letaknya di balik kenyataanku. Padaku ada orang ghaib yang berada di balik kenyataanku. Rahsia keghaiban yang kuperolehi dari diriku sendiri iaitu Rahsia Yang Maha Ghaib yang berada di dalam diriku sendiri. Dialah yang mengembara kian ke mari, melakukan sesuatu untuk sesuatu. Kadang-kadang dia jalan sendiri, kadang-kadang berserta kenyataanku. Maka tak salahlah rasanya kalau Aku mengatakan, Aku ada di luar dan ada di dalam. Kehidupanku berjalan dalam dua keadaan (luar dan dalam) iaitu kehidupan lahir dan kehidupan batin. Selama ini, aku menjalankan kehidupanku di luar tanpa mengetahui jalannya kehidupanku di dalam. Dan sejak aku telah dapat mengenal batinku dan telah menemui jalannya pula, maka titik tolak jalan kehidupanku berjalan sejak dari dalam dan terus keluar (oleh kerana dinding yang membatasi gerak-geriku ke luar telah tembus). Dari itu makanya
Batinku

56

DR. BAGINDO MUCHTAR

Aku mengatakan Aku telah bebas tetapi tak lepas. Pintu telah terbuka, rahsia diriku telah pecah dan terbukalah jalan bagiku untuk mempelajari akan keadaan yang sebenarnya. Dan semenjak itu untuk keluar, Aku berjalan pada jalan-Nya, Aku ikut bersertaNya dan kadang-kadang berdiri di muka pintu seolah-olah menantikan akan kedatangan sesuatu. Dan begitulah Aku seharihari dengan rahsia-Nya yang telah ada di tanganku, menjalankan hidup dan kehidupan, kehidupan lahir dan kehidupan batin. Allah jua yang Maha Mengetahui. Apa aku orang luar atau orang dalam? Itu adalah rahsiaku sendiri. Yang terang ialah Aku tetap Aku, sejak dulu sampai sekarang. Rahsia hidupku sendiri telah kuketahui dan terhadap orang di luar dari badan diriku sendiri, Aku akan bawakan rahsia hidup yang telah kuketahui itu sehingga hidup keluar terahsia pula bagi orang banyak. Dan mereka tak akan dapat mengetahuinya sebelum dia dapat pula memecahkan akan rahsia dari dirinya sendiri dan menemui sesuatu untuk menjadi pegangannya. Dan begitulah Aku dengan rahsia yang terkandung dalam diriku sendiri sehingga pendirianku ialah, Dasarku adalah dasar orang yang timbul dari kaca dan Aku adalah orang yang timbul dari kaca dan bukan yang mengadap ke kaca. Demikianlah keadaanku di dalam. Dan kenyataanku letaknya pada orang luar. Sejak aku ketahui pintu untuk keluar telah terbuka bagiku, semua hubunganku yang selama ini terputus dengan isi alam di luar dari alamku, semenjak itu pula segala sesuatunya telah dapat Aku menghubunginya bila dikehendaki. Oleh kerana dengan telah tembusnya dinding penghalang itu, maka segala sesuatunya bagiku jauh tak berantara dan dekat tak berbatas, terutama hubunganku dengan Tuhan-ku yang semenjak aku terlahir ke dunia ini telah putus. Semenjak pintu telah terbuka, alamku telah dapat menghubungi alam akbar. Diriku telah dapat menghubungi Diri
57
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Yang Maha Besar dan Aku telah dapat menemui AKU iaitu Yang Maha Esa, kerana Aku sebenarnya adalah sesuatu dari Satu. Benar juga seperti apa yang dikatakan orang-orang yang telah sampai dan yang telah berpengalaman mempelajari dan merenungkan akan keadaan Tuhan, Itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia, kerana Tuhan tak dapat diumpamakan dengan apa dan siapa sekalipun. Kalau hendak mengetahui dan mempelajari juga, pelajarilah ciptaan-Nya sebab di situlah letaknya ilmu-Nya, tandatanda keadaan-Nya. Ciptaan-Nya yang paling dekat pada kita ialah diri sendiri. Dari itu pelajarilah dirimu sendiri kerana bukankah orang arif mengatakan, Mengenal diri, mengenal Tuhan. Aku sangat dekat padamu, kata-Nya, Lebih dekat daripada urat nadimu sendiri.

***
Setelah Aku dapat mengenal-Nya, maka kuketahuilah sudah segala yang ada ini dan apa yang ada padaku ialah kepunyaan-Nya. Dan penyerahan yang sepenuh-penuhnya (keseluruhannya) apa yang ada padaku pada-Nya sehingga betul-betul Aku ini menjadi kepunyaan-Nya. Tiada daya dan upaya. Siapalah yang kuat dan kuasa, melainkan Allahhu-taala. Gerakku adalah Gerak-Nya, kudrat-ku adalah Kudrat-Nya dan rahsiaku ialah Rahsia-Nya dan begitulah aku sejak dapat mengenal dan menemui akan diriku sendiri. Syariatku ialah keadaan dan kenyataanku, Tarekatku ialah jalan diri sendiri, Hakikatku yang benar (Kebenaran) ialah Muhammad dan Makrifatku, Makrifatullah, iaitu Allah
58

Ilmuku ialah Ilmu Tuhan berdasarkan kalimah tauhid iaitu Dua


Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

Kalimah Syahadah. Perjalananku ialah dengan mengamalkan Dua Kalimah Syahadah bertujuan mengadakan pengakuan untuk mendapat pengakuan; pengakuan akan tiada Tuhan yang lain melainkan Allah; pengakuan akan Muhammad Rasulullah. Pengakuan dari Tuhan yang kuharapkan, iaitu pengakuan sebagai hamba-Nya dan pengakuan dari Muhammad s.a.w. iaitu pengakuan sebagai umatnya. Semua orang, kalau mahu boleh saja mengatakan akan dirinya, bahawa dia adalah seorang hamba Allah dan umat Muhammad sebagai seorang Islam. Seorang hamba yang benar, padanya ada jalan yang akan dijalaninya untuk melaksanakan tugasnya. Tugasnya terahsia bagi orang banyak kerana itu jalannya terahsia pula. Hanya dia sendiri yang tahu itu jalan; jalan yang telah ada padanya ibarat keretapi dia telah berdiri di atas rel (di jalan yang telah tersedia baginya). Penyelewengan baginya bererti tergelincir dari rel sendiri atau keluar dari jalan yang telah disediakan baginya. Seorang umat Muhammad harus mengetahui hukum, terutama hukum syariat. Padanya ada akal untuk mengetahui buruk-baiknya, boleh-tidaknya dia melakukan sesuatu, halal-haramnya sesuatu. Pelanggaran bererti hukum menantinya atau telah tersedia baginya undang-undang bikinan manusia dan undang-undang Tuhan. Allah jua yang menentukan segala-galanya kerana Dia Maha Mengetahui lagi Maha Perkasa. Bagi seseorang yang ingin mengetahui, melalui ini dapatlah aku mengatakan dengan membaca karyaku ini dapatlah kiranya diketahui bagaimana fahaman dan pendirianku tentang kebatinan dan batinku sendiri, pemecahanku untuk dapat mengenal dan menemui-Nya sehingga menghasilkan suatu pemisahan yang dapat dirasakan antara yang satu dan yang lain, antara rohani dan jasmani, antara yang hidup dan yang mati, antara yang terang dan yang gelap, sehingga telah kuketahui pula
59
Batinku

DR. BAGINDO MUCHTAR

itu rahsia, Dimasukkannya malam kepada siang dan siang kepada malam dan didatangkannya yang hidup daripada yang mati dan yang mati daripada yang hidup. Yang hidup itulah peganganku, bukan yang mati. Dan ilmu yang kufahami bukannya datangnya dari luar, melainkan dari dalam.

Aku (BAGINDO MUCHTAR) Selesai di Jakarta, Indonesia 28 Disember, 1973.

Batinku

60