SK KAMPUNG TUNKU

JALAN SS 1 /11 47300 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

No. Sekolah : 33 Kod Sekolah: BBB8305 Tel : 03- 78769050 Fak : 03- 78764951

LAPORAN PENGGUNAAN VLE FROG NAMA PENUH PN RAFIDAH BINTI SHAPEI` GURU KELAS 4 DAHLIA KETUA PANITIA SIVIK Persekitaran Pembelajaran Maya Frog, atau lebih dikenali sebagai VLE ialah satu sistem pembelajaran berdasarkan jaringan yang menyerupai pembelajaran dunia sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya. Sebagai contoh, guru-guru dapat memberi tugasan, ujian dan menyemak tugasan secara maya, sementara pelajar dapat menghantar tugasan serta menyemak markah menerusi VLE. Saya menggunakan sistem untuk dijadikan sebagai pengantara di antara saya dan murid. Pelbagai jenis info yang telah saya masukkan melalui navigasi widget yang pelbagai. Contohnya, media, file drop, link to file, embed dan sebagainya. Proses pengajaran dan pembelajaran pula telah diaplikasikan kepada kelas 4 Dahlia dan penglibatan murid sangat memberansangkan. 1. Memudahkan murid mengakses maklumat contohnya nota pembelajaran, latihan, kuiz dan media berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran. 2. Maklumat juga mudah diurus dan dikemaskini contohnya pemarkahan bagi kuiz yang telah dijalankan. 3. Pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan peghasilan media pelbagai menarik minat murid untuk menggunakan sistem ini. 4. Warga sekolah dapat berkongsi maklumat seperti teknik, strategi, pendekatan dan juga bahan pembelajaran. 5. Perkongsian maklumat antara guru akan lebih mudah dan mesra. 6. Pengurusan sekolah akan lebih teratur jika penggunaan sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik. 7. Mengurangkan penggunaan dan pembaziran kertas kerana latihan dijalankan melalui sistem ini dan murid akan menerima markah sebaik sahaja tugasan dilaksanakan.

PENGGUNAAN VLE FROG

KEKUATAN VLE FROG

KELEMAHAN VLE FROG

1. Guru memerlukan lebih masa untuk mempelajari dan mengaplikasi sistem VLE FROG di dalam kelas. 2. Capaian internet kadangkala tidak stabil dan

3. Apabila saya menggunakan sistem ini masih terdapat ramai murid tidak memberikan maklum balas dengan pelbagai alas an seperti tidak tahu cara menggunakannya.mengganggu kelancaran penggunaan sistem ini. …………………………… ( Pn Rafidah binti Shapei) Guru Kelas 4 Dahlia SK Kampung Tunku . 4. 5. Murid juga memerlukan masa utuk mempelajari sistem ini. KESIMPULAN Sistem VLE FROG dapat membantu memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran dan dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang menyeonokkan serta dapat berhubung dengan mudah dan pantas bersama murid. Tidak semua ibu bapa tahu menggunakan perkhidmatan internet apatah lagi sistem terbaru ini. Tidak semua murid mempunyai lattop dan capaian internet di rumah. Disediakan oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful