Anda di halaman 1dari 2

BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN SEPANDUK ANTARA RUMAH 2013

BIL

RUMAH

BIRU

HIJAU

KUNING

MERAH

KEKEMASAN
(40M)

KESESUAIAN
WARNA (20 M)

KREATIVITI (30M)

KEPUTUSAN:
TEMPAT PERTAMA

:___________________________________

TEMPAT KEDUA

:________________________________

TEMPAT KETIGA

:____________________________________

Tandatangan Hakim:_______________________
_________________________

_______________________________
________________________________

TEMA (10M)

JUMLAH MARKAH

BORANG PERMARKAHAN PERTANDINGAN PERARAKAN ANTARA RUMAH


BIL

RUMAH

BIRU

HIJAU

KUNING

MERAH

KESERAGAMAN (30M)

KREATIVITI (30M)

ALUNAN SELAWAT &


KEKEMASAN PERGERAKAN
(30M)

KEPUTUSAN:
TEMPAT PERTAMA:__________________________________
TEMPAT KEDUA:_____________________________________
TEMPAT KETIGA:______________________________________

TANDATANGAN HAKIM:_______________________
_________________________

________________________________________
_______________________________________

BONUS PENYERTAAN
PELAJAR PALING
RAMAI (10M)

JUMLAH
MARKAH