Anda di halaman 1dari 1

UNDANGAN

Kepada Yth : Bpk/Ibu di Tempat

UNDANGAN

Kepada Yth : Bpk/Ibu di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb Salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat. Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin. Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu, Saudara/I, besok pada : Hari/Tanggal Jam Tempat Acara : Rabu, 20 Februari 2013 : 13:00 WIB Selesai : Kediaman Ibu Hj. Muhtaromah : Khataman Quran

Assalamualaikum Wr. Wb Salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat. Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin. Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu, Saudara/I, besok pada : Hari/Tanggal Jam Tempat Acara : Rabu (Malem Kamis), 20 Februari 2013 : 19:00 WIB (Setelah Isya) Selesai : Kediaman Ibu Hj. Muhtaromah : Kirim Doa Untuk Bpk.H.Djaikun Al-Latif

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Hormat Kami

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Hormat Kami

H. BAHRUDIN AZIZ Sekeluarga

H. BAHRUDIN AZIZ Sekeluarga