Anda di halaman 1dari 3

Rancangan pengajaran harian( Ibadah) Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Pelajar Bidang Tajuk : Pendidikan Islam

: 1 Bijak : 12 Jun 2011 : 8.30-9.30 pagi : 30 orang : Ibadah : Amali Wuduk

Standard Kandungan

3.3 Pengertian wuduk (Amali)

Standard pembelajaran

3.3.4 Menyebut rukun-rukun wuduk mengikut urutan 3.3.5 Menyebut perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk 3.3.6 Melakukan cara berwuduk dengan sempurna

Objektif

1) Murid dapat menyebut rukun wuduk mengikut urutan. 2) Murid dapat menyatakan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk 3) Murid dapat melakukan cara berwuduk dengan sempurna

Kaedah

pengajaran 1) kaedah soaljawab 2) Kaedah perbincangan 3) Kaedah tunjuk cara 4) Nyanyian

dan pembelajaran

Bahan bantu mengajar

1) Gambar 2) Kad Imbasan 3) LCD 4) Lembaran kerja 1) Nomborkan Rukun wuduk

Pentaksiran

2) Lengkapkan Rukun wuduk 3) Menyatakan Rukun wuduk secara amali.

Langkah Induksi Set (5 minit)

Isi Pelajaran Mempamerkan gambar. Bersoaljawab

Aktiviti P&P 1.Guru mempamerkan gambar murid sedang membasuh tangan hingga ke siku. . 2.Guru dan murid bersoaljawab tentang gambar yang mereka dapat. 3. Guru kaitkan dengan pelajaran hari ini.

Catatan Media:

Gambar

Langkah 1 (20 minit)

Mempamerkan slide Rukun Wuduk menggunakan LCD

1.Guru menayangkan slaid Rukun Wuduk. 2. Murid membaca secara kelas. 3. Murid sebut semula Rukun Wuduk secara individu dan secara kumpulan dengan bimbingan guru.

Media: Slaid Rukun Wuduk Kad Ayat Rukun Wuduk Media : Kad ayat Rukun Wuduk

Langkah 2 (10 minit)

Aktiviti Perbincangan dalam kumpulan.

1. Murid dibahagi kepada 2 kumpulan. 2.Murid diminta menyusun kad-kad rukun wuduk mengikut urutan yang betul di dalam kumpulan masingmasing. 3. Guru memantau aktiviti yang dijalankan.

4. Kumpulan yang berjaya menyusun kad kad dengan betul dan cepat akan menjadi pemenang.

Langkah 3 (20 minit)

Aktiviti: Tunjuk cara

1Guru membuat tunjuk cara berwuduk mengikut urutan yang betul menggunakan LCD. 2. Murid mengikut perlakuan berwuduk satu persatu secara individu atau berkumpulan dengan bantuan guru. 1. Murid menamakan perlakuan Rukun Wuduk mengikut gambar yang diberi. 2. Nomborkan perlakuan wuduk mengikut urutan yang betul.

Media : LCD

Penutup (5 minit)

Aktiviti: Individu

Media: Lembaran kerja

Anda mungkin juga menyukai