Anda di halaman 1dari 1

PIPR- 21

UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, 27200 KUALA LIPIS, PAHANG

BORANG CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN

Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal Bil

: : : :

1 Pertama 23 Januari 2013 (Rabu) Masalah Jadual dan Murid Pasif Tarikh Pelaksanaan 28 Februari 2013 Catatan Kemajuan Tindakan Susulan
(Diisi oleh pelajar sendiri selepas mengambil tindakan susulan)

Senarai Cadangan Tindakan Susulan Membuat draft awal isi pengajaran

Setelah melaksanakan tindakan susulan dengan membuat draft awal isi pengajaran , pengajaran dapat dijalankan dengan mengikut jadual yang telah diberi.

Perbincangan dengan guru mengenai aras murid yang lemah dan pasif

29 Februari 2013

Saya telah mengetahui aras murid yang lemah dan pasif ini, saya telah menarik perhatian mereka terlibat aktif dalam P&P yang saya jalankan.

Catatan : Dokumen ini hendaklah dikepilkan bersama setiap jurnal

Disahkan oleh Guru Pembimbing Catatan

Disahkan oleh Pensyarah Penyelia Catatan

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

FEBRUARI 2008

36

Anda mungkin juga menyukai