Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran / Tajuk Kelas Masa / Bilangan murid Standard Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

SAINS / SAINS HAYAT Tahun 4 9.30 10.30 pagi (1 jam) Bilangan murid 30 orang 5.2.1 , 5.2.2, 5.2.6 Di akhir P&P murid dapat: 1. Menyatakan tumbuhan membuat makanan sendiri. 2. Menyatakan proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air, cahaya , matahari dan klorofil Memerhati, membuat inferens

KPS

Kaedah Aktiviti:

Kontekstual Aktiviti 1:(Set induksi) 1. Membawa murid ke Taman Sains. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. Contoh: i) Apakah makanan bagi ikan? ii) Apakah makanan bagi tumbuhan? Aktiviti 2: 1. Murid menonton tayangan video. Youtube fotosintesis Guru menerangkan proses fotosentesis daripada tayangan video. Soal jawab i) Mengapa tumbuhan tidak bergerak untuk mencari makanan? Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Aktiviti 3: 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. 2. Semua murid menonton tayangan video. 3. Hasil daripada pemerhatian murid terhadap tayangan video , setiap kumpulan dikehendaki melakar proses fotosintesis di atas kertas majong yang disediakan. 4. Ketua kumpulan membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing. Aktiviti 4: 1. Guru menerangkan proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air , cahaya matahari dan klorofil. 2. Setiap kumpulan membuat penilaian terhadap hasil pembentangan mereka.

Aktiviti 5 : Penutup 1. Murid diedarkan lembaran kerja. 2. Murid dikehendaki melengkapkan lembaran kerja tersebut. 3. Murid menyemak lembaran kerja bersama rakan dengan bimbingan guru.

Pentaksiran EMK Refleksi : Penilaian PemulihanPengayaanPengukuhan-

B2D10E1: Menyatakan apa yang diperlukan oleh tumbuhan bagi proses fotosentesis Nilai Murni dan Kemahiran Berfikir. 25 daripada 30 murid dapat menyatakan tumbuhan membuat makanan sendiri dengan kehadiran cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil melalui proses fotosentesis

S/P

B2D10E1

: Menyatakan apa yang diperlukan oleh tumbuhan bagi proses fotosentesis NAMA : TAHUN : .. TARIKH : .

LEMBARAN KERJA

Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi.


Apakah yang diperlukan semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis.

air
oksigen

klorofil
cahaya matahari

baja karbon dioksida