Anda di halaman 1dari 14

Kerja khusus pengajian

perniagaan
Kumpulan kami telah diberikan tugasan yang mencabar oleh
guru pengajian perniagaan 1 iaitu Puan Azean Bt Mad Atari. Kami
diminta untuk membuat satu tugasan berkaitan dengan campuran
pemasaran yang terdiri daripadaproduk, pengedaran, penentuan harga
dan promosi (4P).

Kami sepakat untuk mengkaji campuran pemasaran yang


berkaitan dengan produk, dengan lebih mendalam lagi. Jadi, kami telah
mengunakan kaedah kajian dengan menemubual pemilik
sebuah kedai alat tulis yang berdekatan dengan kampung kami
iaitu Nadi Siswi Enterprise. Kami telah menemubual pemilik kedai
berkaitan dengan produk yang terdapat dalam kedai tersebut.

 Mengkaji tentang campuran pemasaran yang terdiri daripada


produk, pengedaran, penentuan harga dan promosi.

 Mengenal pasti cirri-ciri produk, klasifikasi produk pengguna


dan industri, proses keputusan produk individu, barisan
produk dan campuran produk.

 Mengkaji hayat sesuatu produk.

 Mengkaji tentang saluran agihan, reka bentuk, pengurusan


saluran agihan serta pengurusan logistik dan agihan fizikal.

 Megenal pasti factor-faktor dalman dan luaran penentuan


harga.

 Mengkaji tujuan mengadakan promosi, langkah-langkah


dalam megembangkan komunikasi yang berkesan serta
perubahan dalam komunikasi pemasaran.

Assalamualaikum w.b.t

Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang telah


banyak memberikan kerjasama dan sokongan kepada kami untuk
menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Terima kasih yang tidak
terhingga kepada pemilik kedai yang menjadi subjek kajian kami, Cikgu

1
Azean yang merupakan mata pelajaran pengajian perniagaan yang
banyak memberi tunjuk ajar, rakan-rakan, ibubapa kami dan tidak lupa
kepada ahli-ahli kumpulan.

Dengan adanya kerjasama daripada pihak yang terlibat, kami


dapat menyiapkan tugasan ini mengikut waktu yang ditetapkan. Kami
harap tugasan ini dapat memenuhi kehendak pemeriksa. Kalau ada
silap dan salah, harap dimaafkan dan diberi tunjuk ajar untuk kami
memperbaikinya demi panduan masa hadapan.

Sekian. Terima kasih.

Latar Belakang Perniagaan

Nama Kedai : Nadi Siswi Enterprise

Nama Pemilik : Nor Azalina Binti Omar

No K/P : 790121-08-5354

Alamat : No 3, Tingkat Bawah, Kedai MPKK Hadapan


Sek.Keb Manong, Jalan Besar Manong
33800.

Tarikh Ditubuhkan : 21 Februari 2006

Produk Utama : Alat Tulis Dan Photostate

Produk/Perkhidmatan Lain : ICT

Pembekal : Syarikat Sintee

Bil Pekerja : 2 Orang

CAMPURAN PEMASARAN

 Dalam pemasaran, aktiviti utama yang perlu dilakukan dapat


dibahagikan kepada empat kategori iaitu Produk, Pengedaran,
penentuan Harga dan promosi yang disebut 4P

2
 Setiap satu daripada 4P merupakan satu bidang pembuatan
keputusan

 Produk merangkumi keputusan-keputusan tentang penyelidikan


dan pembangunan produk baru, ujian produk, perancangan
pengurusan produk, pembungkusan dan jaminan.

 Pengedaran dan pengagihan pula berkaitan dengan persoalan di


mana dan bila produk perlu diagihkan atau diedarkan.Keputusan
yang penting termasuk pemilihan, penyelarasan dan penilaian
saluran agihan.Pengedaran juga merangkumi keputusan tentang
pegangkutan,peyimpanan barangan atau pergudangan dan cara
kawalan inventori.

 Promosi meliputi aktiviti penyebaran maklumat kepada bakal


pembeli.Antara aktivitinya ialah pengiklanan, jualan peribadi,
publisiti, perhubungan awan dan aktiviti promosi lain seperti
pameran perdagangan dan peragaan barangan.

 Penentuan harga berkaitan dengan penetapan penetapan harga


dan polisi harga serta pembentukan strategi harga termasuk
pelbagai diskaun.

 Keputusan tentang aktiviti campuram pemasaran yang dibuat


oleh pemasar perlu megambil kira pasaran sebagai faktor utama.

 Dalam stiap keputusan tentang strategi campuran pemasaran,


pengurus pemasaran mesti megenal pasti terlebih dahulu
peasaran sasarannya.

PRODUK

DEFINISI

 Produk yang dijual dalam pasaram merupakan sesuatu yang


ditawarkan kepada pasaran yang mempunyai 2 ciri yang dapat
menarik perhatian, dapat dimiliki, digunakan dan mempunyai

3
faedah psikologi serta faedah fizikal yang boleh memuaskan
kehendak pengguna

CIRI-CIRI PRODUK

 Mempunyai ciri-ciri ketara iaitu boleh dilihat seperti warna, saiz,


berat, serta harga dan cirri-ciri tidak ketara, iaitu tidak boleh
dilihat seperti kepuasan, kecekapan, keberkesanan dan
penyelesaian.Kedua-dua cirri perlu diperlukan oleh pengguna

 Produk bukan sahaja merujuk kepada sesuatu barangan fizikal


seperti bola tetapi definisinya merangkumi perkhidmatan seperti
memotong rambut, pelancongan di langkawi dan idea seperti
kempen kurang makan gula.

 Philip kotler, seorang pakar pemasaran, menyarankan supaya


produk dilihat sebagai merangkumi 3 kompenen utama, iaitu
produk teras, ketara dan sampingan

PRODUK TERAS

 Meliputi semua faedah yang ingin didapati daripada pembelian


sesuatu produk atau lebih tepat lagi sebab utama sesuatu
pembelian dibuat.contohnya,semasa membeli alat permainan
video, kosumer inginkan hiburan dan kepuasan sebagai produk
terasnya.

PRODUK KETARA

 Merangkumi semua cirri-ciri atau system yang terdapat pada alat


permainan video tersebut seperti komponen elektrik, keupayaan
memprogram, bentuk dan warnaya.

PRODUK SAMPINGAN

 Adalah faedah tambahan yang diinginkan oleh pengguna


termasuk jenama, layanan jurujual, perkhidmatan,
penghantaran, jaminan dan perkhidmatan selepas jualan

KLASIFIKASI PRODUK

4
 Sikap pengguna dan gelagat belian adalah asas utama yang
digunakan dalam membuat klasifikasi produk.Kita perlu
menggunakan kreteria sama yang digunakan untuk
mengklasifikasikan atau memetakan pasaran.Produk dalam satu
klasifikasi hendaklah homogen atau sama jenis.

 Dalam mengklasifikasikan produk, kita perlu mensesuaikannya


dengan ketegori pengguna atau pasaranya serta tujuan
pembelian atau pengunaannya.ketogori pertama dikenali
sebagai produk consumer.Produk consumer ialah produk yang
dibeli individu untuk kegunaan peribadi

 Ketegori kedua ialah produk perniagaan atau industri yang dibeli


oleh consumer perniagaan untuk tujuan digunakan dalam
operasi syarikat, pengeluaran barangan lain atau untuk dijual
semula kepada pihak lain.Contohnya minyak masak yang dibeli
oleh restoran diklasifikasikan sebagai produk perniagaan kerana
digunakan untuk perniagaan

KLASIFIKASI PRODUK CONSUMER

 Terdapat empat produk utama bagi consumer, iaitu barangan


mudah beli, barangan beli-belah, barangan istimewa dan
barangan tidak dicari

BARANGAN MUDAH BELI

 Ialah barangan yang dibeli dangan masa dan usaha yang paling
minimum kerana produk ini kerap dibeli

 Harga produk adalah murah dan consumer tidak membuang


masa untuk membuat perbandingan harga dan kualiti.

KLASIFIKASI DESTINASI CONTOH


Barangan asas Barangan keperluan Sabun, minyak, gula,
harian yang selalu beras
dibeli dan jenama
yang sesuai telah
diketahui
Barangan kecemasan Baramgan yang dibeli Payung ketika hujan,
dalam keadaan yang asprin ketika sakit
memaksa atau tidak kepala dan beteri
diduga kereta tidak boleh

5
dihidupkan
Barangan gerak hati Barng yang dibeli Baju kerana tawaran
tanpa perancangan jualan murah dan
awal tetapi dibeli chocolate kerana
kerana tertarik oleh disusun dengan
faktor-faktor tertentu menarik di tepi
seperti tawaran jualan kaunter bayaran
atau peragaan yang
menarik
Klasifikasi barangan mudah beli

BARANGAN BELI BELAH

 Adalah produk pengguna yang memerlukan pengguna untuk


membuat perbandingan.Proses pembelian produk jenis ini
memakan masa untuk megumpulkan maklumat sebelum
perbandingan dibuat

 Produk ini dibahagi kepada dua:

a) PRODUK BERSAMAAN (homogeous)

 Pengguna akan melihat produk jenis ini adalah


sama dari segi ciri dan hanya berbeza dari segi
harga.Pengguna akan lebih tertumpu kepada
perbandingan faktor harga daripada yang lain.

b) PRODUK TIDAK BERSAMAAN (heterogeneous)

 Produk jenis ini pengguna akan dapat melihat


cirri-ciri produk lebih utama daripada
harga.Contohnya layanan terhadap pengguna

BARANGAN ISTIMEWA

 Adalah produk pengguna yang mempunyai cirri-ciri yang unik


ataupun yang beridentitikan jenama yang terkenal dimana hanya
sesetengah pengguna sahaja yang sanggup membeli barang
jenis ini.Contohnya barangan antic

BARANGAN TIDAK DICARI

6
 Adalah produk pengguna yang tidak diketahui oleh pengguna
dan juga pada kebiasaannya tidak difikirkan oleh pengguna
untuk membelinya.

 Terdiri daripada produk yang berinovasi terbaru di mana


pengguna masih tidak tahu bahawa produk tersebut telah
berada dalam pasaran

 Produk ini memerlukan aktiviti pemasaran yang kuat.Contoh


produk ini ialah pensil mempunyai fm radio

ELEMEN DAN KEPUTUSAN TENTANG CAMPURAN PRODUK

ITEM PRODUK
 Adalah sesuatu medel, jenama, atau saiz produk yang dijual oleh
syarikat.Contohnya BIC mengeluarkan pena mata bulat 0.7 dan
dolphin mengeluarkan pencil 2B

 Lazimnya syarikat menjual produk yang lebih kurang sama


jenisnya atau berkaitan antara satu sama lain.Poduk ini dikenali
sebagai LINI PRODUK.Item produk mungkin juga menggunakan
teknologi, pengedaran, harga dan promosi yang sama.Contohnya
Artline memasarkan pelbagai jenis pen.

CAMPURAN PRODUK

 Merangkumi beberapa dan pelbagai lini atau barisan produk


yang ditawarkan oleh syarikat.Contohnya exam grade
memasarkan pemadam, pensil, pen, pengasah dan barisan
produk lain.Campuran produk boleh dinyatakan dalam bentuk
kelebaran, kepanjangan dan ketekalan.

SOS SABUN ALAT TULIS


Sos cili Sabun mandi Pen
Sos tomato Sabun pencuci baju Pensil
Sos tiram Sabun pencuci Pemadam
pinggan

KELEBARAN CAMPURAN PRODUK

7
 Merujuk kepada bilangan barisan yang di tawarkan kepada
kosumer.campuran yang lebar atau luas dapat menarik pelbagai
segmen pasaran

KEDALAMAN ATAU KEPANJANGAN CAMPURAN

 Merujuk kepada bilangan item produk yang terdapat dalam


sesuatu barisan produk.Campuran yang lebih dapat menarik
lebih segmen pengguna dan memberikan lebih pilihan kepada
pengguna dan memberikan lebih pilihan kepada pengguna

KETEKALAN PRODUK

 Merujuk kepada kaitan antara beberapa baris produk dengan


merujuk kepada jumlah jualan dan keuntungan yang dapat
dihasilkan oleh produk berkenaan

KITARAN HAYAT PRODUK

 Menerangkan proses jangka hayat sesuatu produk denggan


merujuk kepada jumlah jualan dan keuntungan yang dapat
dihasilkan oleh produk berkenaan.
JUALAN DAN KEUNTUNGAN

KITARAN HAYAT PRODUK


TAHAP PEMBANGUNAN

PERTUMBUHAN

KEMATANGAN
PENGENALAN

PENURUNAN
PRODUK

1 2 3 4 5 6 7
MASA(TAHUN) 8
KITARAN HAYAT PRODUK
TAHAP PEMBANGUNAN

 Produk adalah tahap di mana syarikat membangunkan produk


yang baru untuk di pasarkan.

TAHAP PENGENALAN

 Adalah tahap di mana produk terbaru tersebut mula dipasarkan


kepada pengguna

TAHAP PERTUMBUHAN

 Adalah tahap dimana produk ini telah diterima dalam pasaran


serta jualan telah jualan dan keuntungan menigkat.

TAHAP KEMATANGAN

 Adalah tahap dimana jualan telah menurun dan keuntungan juga


telah menurun

TAHAP PENURUNAN

 Adalah tahap dimana produk telah tidak mendapat sambutan di


pasaran dan membawa kepada keuntungan yang merosot

PENGEDARAN

DEFINISI

 Pengedaran sesuatu produk bermula dari titik pengeluaran


produk oleh syarikat kepada titik penggunaan produk oleh
pengguna

 Ia merupakan satu proses pemindahan produk dari pusat


pengeluaran kepada pengguna di tempat dan masa yang
diperlukan oleh pengguna.

9
 Memerlukan saluran agihan yang menyeluruh bagi memastikan
produk yang dikeluarkan akan medah di beli atau didapati oleh
pengguna.

SALURAN AGIHAN

 Adalah satu kumpulan organisasi yang saling bergantungan


antara satu sama lain dalam proses pengedaran.

ANTARA FUNGSI_FUNGSI YANG DILAKUKAN DALAM


PENGEDARAN

i. Mengumpul dan mengagihkan maklumat pemasaran


ii. Mempromosikan tawaran sesuatu produk
iii. Menghubungkan pengguna yang berpontensi dengan
pengeluar
iv. Memadankan tawaran promosi sesuatu produk supaya
sesuai dengan kehendak pengguna
v. Merundingkan harga yang sesuai dan lain-lain syarat yang
berkaitan dengan penawaran supaya pemilikan sesuatu
produk itu dapat bertukar tangan daripada penjual kepada
pembeli

TINGKAH LAKU SALURAN AGIHAN

 Dipengaruhi oleh tahap kerjasama yang diamalkan antara ahli-


ahli ataupun organisasi yang berfungsi dalam saluran agihan
tersebut.Jika tahap kerjasama itu tidal berjalan lancer, maka
konflik saluran akan berlaku

KONFLIK SALURAN

 Terdapat dua jenis konflik:

a) KONFLIK MENDATAR

 Ialah konflik yang berlaku antara firma di peringkat yang


sama dalam saluran agihan seperti dua atau lebih peruncit

b) KONFLIK MENEGAK

10
 Konflik yang berlaku antara beberapa tahap yang berbeza
dalam saluran yang sama seperti syarikat pengeluar dengan
ahli atau organisasi dalam sluran agihan

Membentuk saluran agihan meliputi pekara_pekara berikut:

a) Menganalisis keperluan perkhidmatan pengguna


b) Mengadakan objiktif dan kengkangan saluran agihan
c) Mengenal pasti alternative saluran agihan
d) Menilai saluran agihan

MENGANALISIS KEPERLUAN PERKHIDMATAN PENGGUNA

 Iaitu dengan bertanyakan soalan apakah yang dikehendaki oleh


pengguna daripada saluran agihan?

 Contohnya adakah pengguna lebih suka membeli di lokasi yang


dekat dengan mereka atau pengguna sanggup bergerak lebih
jauh ke pusat penjualan produk?adakah pengguna sanggup
menunggu atau suka kepada penghantaran yang segera dan
lain-lain soalan yang berkaitan dengan kehendak pengguna.
MENGADAKAN OBJEKTIF DAN KENGKANGAN SALURAN AGIHAN
OBJEKTIF DI PENGARUHI OLEH

 Cirri-ciri produk, contohnya produk yang tidak tahan lama seperti


makanan mentah memerlukan pasaran langsung bagi mengelak
kelewatan kerana ia akan merosakkan produk berkenaan

 Ciri-ciri syarikat,bergantung kepada saiz dan kedudukan


kewangan syarikat

 Ciri-ciri orang tengah syarikat mesti mencari orang tengah yang


sanggup dan berkemampuan untuk melaksanakan tugasan yang
dikehendaki.

 Saluran pesaing syarikat, perlu mengatahui tahap dan jenis


saluran agihan yang digunakan oleh pesaingnya

 Faktor persekitaran,seperti faktor ekonomi setempat dan


kehendak perundangan

MENGENAL PASTI ALTERNATIF SALURAN AGIHAN


ALTERNATIF SALURAN AGIHAN DIPENGARUHI OLEH

 Jenis orang tengah

11
 Bilangan orang tengah diperlukan

 Tanggungjawab ahli atau organisasi yang terlibat dengan saluran


agihan, meliputi persetujuan dengan syarikat pengeluar
berkenaan dengan harga jualan, syarat-syarat jualan dan lain-
lain yang berkaitan

MENILAI SALURAN AGIHAN

Penilaian dilakukan dengan beberapa kriteria:

 KRITERIA EKONOMI, adakah dengan menggunakan saluran


agihan lebih meguntungkan atau pasukan juru jual syarikat
dikatakan lebih baik?

 KRITERIA KAWALAN, adakah lebih sukar untuk mengawal


pasukan jurujual syarikat atau mengawal orang tengah dilantik?

a) Selepas reka bentuk saluran agihan telah dilaksanakan,


syarikat perlu pula melaksanakan pengurusan saluran
agihan yang meliputi pekara-pekara berikut:

 Pemilihan ahli saluran agihan, supaya ahli yang di


pilih sesuai dengan kehendak dan piawaian syarikat
 Memotivasikan ahli sluran agihan, semua ahli perlu
mencapai pretasi yang baik
 Menilai pretasi ahli saluran agihan, supaya ahli-ahli
dapat di nilai berdasarkan standard yang telah di
tetapkan.

b) Pengurusan logistic dan agihan fizikal(logistic pemasaran)


adalah berkaitan dengan pengurusan produk akhir
syarikat dimana melibatkat aktiviti penyompanan atau
pengudangan produk, pengendalian produk daripada
peringkat penggunaan, dan pergerakan produk supaya
produk tersebut mudah didapati oleh pengguna dalam
kuantiti, di tempat, pada masa dan harga yang sepatutnya.

12
produk Utama

13
Produk Sampingan

14