MESYUARAT PENYELARASAN PELAKSANAAN AMALI BAGI BIDANG PENGKHUSUSAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PJJ DI INSTITUT PENDIDIKAN

GURU Tarikh: Tempat: Masa : Pengerusi : 23 – 24 Ogos 2011 ( Selasa – Rabu) Bilik Mesyuarat, IPG Kampus Pendidikan Guru 8.30 pagi – 4.00 petang Pengarah, PPA.

BIDANG PENGKHUSUSAN: SAINS KOD KURSUS AMALI 1. Ujian Makanan 2. Sel haiwan dan tumbuhan SCE 3101 3. Sistem Pernafasan Haiwan 4. Enzim dan Pencernaan 5. Menyiasat keperluan fotosintesis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pembiakan Manusia 2. Pembiakan Tumbuhan 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 10 Dicadangkan 10 jam amali bersemuka dilaksanakan semasa interaksi kali ke 2 dan 3. ( Mungkin 15/10/2011) JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN

TAJUK AMALI

CATATAN

Bahan semulajadi dan bahan buatan 2.KOD KURSUS SCE 3103 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Menyediakan sampel ester dan menyiasat sifat fizikal ester tersebut 5. ester dan amina 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul 2 jam Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Alkohol. Menyediakan baja ammonia 6. Menyediakan sabun melalui proses saponifikasi PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Ciri-ciri kuprum dan tembaga 3. Ujikaji Penyulingan berperingkat petroleum 2. keluli dan keluli tahan karat 3. Menyediakan sampel etanol dan menyiasat sifat kimia etanol 4. Membanding kadar pengaratan besi.

asid sulfurik dan asid nitrik 5. Penyediaan industri ammonia. 5. Terapung dan Tenggelam. Daya dan Gerakan. 3. Sabun dan detergen 6. 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul Task Modul . 4. 2. Membuat muzik – kualiti suara. Hukum Gerakan Newton. Mikroskop dan Teleskop. Kertas JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam 2 jam 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Task Modul Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN SCE 3105 Amali 1. Litar Elektrik. Keseimbangan dan Termometri. PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. 3. 6. Pengukuran dalam kehidupan harian. 2. Penjanaan dan penghantaran arus elektrik.KOD KURSUS TAJUK AMALI 4. Apungan.

Pengumpulan Data Ekosistem Tanah 2.KOD KURSUS SCE 3107 AMALI TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Memahami Trenda Populasi 6. Mengukur dan Membanding Kepelbagaian Spesis 5. Pembentangan Pemuliharaan Ex-Situ 3. Ekologi Akustik 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul Task Modul . Bilakah Sesuatu Dianggap Spesis? 3. Mengukur Kepelbagaian Genetik PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Pemuliharaan Ex-Situ 4. Ekosistem Tanah 2.

KOD KURSUS SCE 3109 Amali TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 1. Menentukan haba tindak balas penukaran natrium hidrogen karbonat kepada natrium karbonat menggunakan Hukum Hess. Menentukan nilai bahan api (i)kerosene (ii)lilin (iii)LPG 4. Menentukan nombor Avogadro dengan menggunakan elektrolisis PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Mengkaji pengubahan bentuk tenaga. Memerhati kesan haba ke atas penebat dan konduktor 2 jam 2 jam 2 jam Task Modul Task Modul . Mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak 5. Mengkaji kesan kepekatan ke atas sel EMF 2 jam 2 jam Bersemuka Bersemuka 2 jam 2 jam 2 jam Bersemuka Task Modul Bersemuka Bersemuka 6. Menentukan haba peneutralan di antara asid kuat dan bes kuat. 2. 2. 3.

Pergerakan Bintang / Fasa-fasa Bulan PPIK: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan 1. Musim 1 jam Task Modul 1 jam Task Modul 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam Bersemuka Bersemuka Bersemuka Bersemuka 2 Jam 2 Jam Task Modul Task Modul . Matahari Terbit. 4. Menentukan terminal postif dan negatif dalam pelbagai jenis bateri dan nyatakan penggunaannya 5. SCE 3110 AMALI 1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kakisan besi. Kitaran Air 2. Mengenal Pasti Batuan 3. Menyedia penyusun grafik untuk tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. 4.KOD KURSUS TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 3. Awan dan cuaca 2.

6 7. 10. 11. 3. Sabrina Abdullah Asmah Samin Balkisnah Shaharuddin Prema Nambiar Krishnan IPG Kampus Batu Lintang IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Tuanku Bainun IPG Kampus Perlis IPG Kampus Ipoh IPG Kampus Tun Hussein Onn IPG Kampus Perempuan Melayu IPG Kampus Pendidikan Teknik IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Sarawak Miri IPG Kampus Temenggong Ibrahim . Rosmawati Shaharuddin Mariam Binti Rodo Abdul Muhaimin Osman Lokmanhakim Ab Wahid Zakaria bin Mohamed Nor Hamsiah Binti Saee Dr.KOD KURSUS 3. Ahli Panel: 1. Fasa-fasa Bulan / Gerhana. 9. TAJUK AMALI JAM AMALI MENGIKUT PRO FORMA KURSUS 2 Jam 2 Jam KAEDAH PELAKSANAAN (TASK MODUL/ BERSEMUKA) Task Modul Bersemuka JAM TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN CATATAN 4. Dr Tan Ming Tang Dr. 4. 5. 8. 2. Sistem Suria.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful