Anda di halaman 1dari 2

Model / Model Skinner Perbandingan

Model Disiplin Asertif ModelModel


Pengurusan Tingkah Model
Akibat Logikal Laku Kelompok Kounin Terapi Realiti Glasser
penerangan Canter Dreikurs
Pelopor  B.F Skinner  Lee dan Marlene  Rudolf Dreikurs  Jacob Kounin  Glasser
Canter
Konsep  Pengukuhan amat  Kedua-dua ganjaran  Mewujudkan  Konsep riak : apabila  Setiap individu
berkesan untuk mengajar dan hukuman adalah suasana bilik seorang murid akur bertanggungjawab
tingkah laku baru yang berkesan. darjah yang bersifat kepada arahan, murid atas tingkah laku
wajar serta mengubah  Guru dan murid demokratik di mana lain juga akan ikut masing-masing
tingkah laku semasa yang mempunyai hak murid-murid rasa bersama.  Setiap individu
kurang wajar. masing-masing. dipunyai.  Bukan cara guru berupaya untuk
 Pengukuhan menekankan  Guru hendaklah  Guru yang inginkan bertindak sebagai berubah dan hidup
kepentingan pengkukuh, menggunakan kawalan bilik darjah reaksi terhadap secara berkesan
sama ada positif atau peraturan dan tidak seharusnya tingkah laku murid sekiranya diberi
negatif yang digunakan menguatkuasakan mengenakan tetapi cara bimbingan dan
untuk meningkatkan kesan secara hukuman. bagaimana mereka sokongan.
kebarangkalian konsisten tanpa  4 motif masalah menangani salah laku  Setiap individu
berlakunya sesuatu diskriminasi. tingkah laku : yang timbul dlm blk bertingkah laku
tingkah laku positif i. Inginkan perhatian drjh berkenaan. mengikut cara
ii. Menggunakan  5 teknik : tertentu agar dapat
kuasa i. ”with-itness membentuk
iii. Membalas ii. Bertindan-tindih persekitaran ikut
dendam iii. Kelicinan kehendak masing-
iv. Memaparkan iv. Momentum masing.
kekurangan v. Kepekaan
momentum
Kekuatan  Mendesak guru menjadi  Memanfaatkan guru  Mewujudkan  Fokus terhadap  Menitikberatkan

lebih sedar serta peka khususnya guru baru persekitaran yang pengurusan suasana positif serta

tentang apa yang berlaku kerana mempunyai kondusif melalui kelompok saling percaya

dalam bilik darjah rujukan pelan disiplin komunikasi yang mewujudkan suasana antara guru dan

 Guru menjadi lebih tekal untuk menangani terbuka dan saling bilik darjah dan murid

dari segi penyelesaian tingkah laku menghormati persekitaran

masalah disiplin dalam bermasalah antara murid. pembelajaran yang

bilik darjah. kondusif.


Kelemahan  Menggalakkan murid  Mewujudkan  Agak sukar untuk  Sukar bagi guru yang  Bukan semua murid
untuk melakukan sesuati persekitaran bersifat mengenalpasti perlu mengambil dapat selesaikan
kerana ganjaran dan authoritarian akibat logikal yang tindakan terhadap masalah tingkah laku
bukan kesedaran diri setimpal dengan dua atau lebih masing-masing
 Ganjaran bagi seorang salah laku tertentu. kelompok pada waktu kerana tidak matang
murid mungkin  Sukar untuk guru yang sama.
merupakan hukuman bagi faham motif murid
Nadiah Abu Bakar