Model / penerangan Pelopor Konsep  

Model Skinner B.F Skinner Pengukuhan amat berkesan untuk mengajar tingkah laku baru yang wajar serta mengubah tingkah laku semasa yang kurang wajar.  Pengukuhan menekankan kepentingan pengkukuh, sama ada positif atau negatif yang digunakan untuk meningkatkan kebarangkalian berlakunya sesuatu tingkah laku positif    

Model Disiplin Asertif Model Pengurusan Tingkah Model Kelompok Kounin Model Akibat Logikal Perbandingan Laku Canter Lee dan Marlene Canter Kedua-dua ganjaran dan hukuman adalah berkesan. Guru dan murid mempunyai hak masing-masing. Guru hendaklah menggunakan peraturan dan menguatkuasakan kesan secara konsisten tanpa diskriminasi. i. ii. iii. iv.     Dreikurs Rudolf Dreikurs Mewujudkan suasana bilik darjah yang bersifat demokratik di mana murid-murid rasa dipunyai. Guru yang inginkan kawalan bilik darjah tidak seharusnya mengenakan hukuman. 4 motif masalah tingkah laku : Inginkan perhatian Menggunakan kuasa Membalas dendam Memaparkan kekurangan  i. ii. iii. iv. v.    Jacob Kounin Konsep riak : apabila seorang murid akur kepada arahan, murid lain juga akan ikut bersama. Bukan cara guru bertindak sebagai reaksi terhadap tingkah laku murid tetapi cara bagaimana mereka menangani salah laku yang timbul dlm blk drjh berkenaan. 5 teknik : ”with-itness Bertindan-tindih Kelicinan Momentum Kepekaan momentum Fokus terhadap pengurusan kelompok mewujudkan suasana bilik darjah dan persekitaran pembelajaran yang kondusif.  Mewujudkan persekitaran bersifat authoritarian  Agak sukar untuk mengenalpasti akibat logikal yang setimpal dengan salah laku tertentu.  Sukar untuk guru faham motif murid  Sukar bagi guru yang perlu mengambil tindakan terhadap dua atau lebih kelompok pada waktu yang sama.      

Terapi Realiti Glasser Glasser Setiap individu bertanggungjawab atas tingkah laku masing-masing Setiap individu berupaya untuk berubah dan hidup secara berkesan sekiranya diberi bimbingan dan sokongan. Setiap individu bertingkah laku mengikut cara tertentu agar dapat membentuk persekitaran ikut kehendak masingmasing.

Kekuatan

Mendesak guru menjadi lebih sedar serta peka tentang apa yang berlaku dalam bilik darjah Guru menjadi lebih tekal dari segi penyelesaian masalah disiplin dalam bilik darjah. Menggalakkan murid untuk melakukan sesuati kerana ganjaran dan bukan kesedaran diri Ganjaran bagi seorang murid mungkin merupakan hukuman bagi

Memanfaatkan guru khususnya guru baru kerana mempunyai rujukan pelan disiplin untuk menangani tingkah laku bermasalah

Mewujudkan persekitaran yang kondusif melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara murid.

Menitikberatkan suasana positif serta saling percaya antara guru dan murid

Kelemahan

Bukan semua murid dapat selesaikan masalah tingkah laku masing-masing kerana tidak matang

Nadiah Abu Bakar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful