Anda di halaman 1dari 3

OBJEKTIF

o menyesuaikan pelbagai strategi penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah o untuk meningkatkan kemahiran berfikir o untuk menggalakkan komunikasi matematik yang berkesan o untuk mengembangkan pengetahuan matematik melalui penyelesaian dengan cara yang masalah yang minat dan keyakinan peningkatan pelajar o menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea matematik tepat o untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang merangsang dan meningkatkan pembelajaran yang berkesan o untuk membangunkan sikap positif terhadap matematik

PENUTUP

Selepas melakukan penyelidikan, menjawab soalan-soalan, melukis graf dan beberapa penyelesaian masalah, saya melihat bahawa penggunaan nombor indeks adalah penting dalam kehidupan seharian. Ia tidak digunakan hanya secara meluas di pasaran tetapi juga dalam mentafsir keadaan sekitar seperti udara atau air. Terutamanya dalam menjalankan kajian pencemaran udara. Kesimpulannya, statistik adalah satu keperluan hidup harian. Tanpa itu, kaji selidik tidak boleh dijalankan, pasaran saham tidak boleh mentafsir dan banyak lagi. Jadi, kita harus bersyukur dengan orang-orang yang menyumbang dalam idea statistik.

REFLEKSI
Semasa melaksanakan projek ini, saya telah mempelajari bahawa pentingnya matematik dalam kehidupan kita. Saya juga dapat mempelajari menguruskan wang dan harus pandai memilih dan menilai dalam membuat keputusan. Nilai murni yang say dapat daripada projek ini adalah sabar, ini kerana kita perlu sabar dalam menjalani kehidupan seharian. Selain itu, semangat dalam melakukan sesuatu perkara, terutama untuk mencapai kejayaan. Bila bertalu rentak dikalbu Hasrat yang tersirat semakin ku buru Bila bergema laungan gempita harapan bernyala nadi ku berganda Gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari yang biasa Bila bertalu rentak dikalbu Hasrat yang tersirat semakin ku buru Bila bergema laungan gempita harapan bernyala nadi ku berganda Gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari yang biasa ungkapan ini bukan sekadar bermimpi segalanya kan pasti terbukti nanti Gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari yang biasa Gemuruh jiwa semangat membara dari puncak ingin ke angkasa berkalungkan bintang berkelipan menyerlah jauh dari yang biasa menyerlah jauh dari yang biasa